TIN TỨC

NGĂN CHẶN GÌ? – NGĂN CHẶN PHẢN ĐỘNG

Xứ Lạng

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay người dân Việt Nam chân chất, thật thà, sống cuộc sống yên bình nơi làng quê. Những người mẹ, người cha, người anh, người chị, người em…những bóng dáng thân thuộc, nhỏ bé ấy tưởng chừng như sức mạnh của họ sẽ chỉ mong manh và dễ bị lụi tắt. Nhưng không, sức mạnh của họ lại vô cùng lớn lao và không thế lực nào có thể cản nổi. Nhất là khi họa xâm lăng, các thế lực ngoại bang, hay nội phản trong nước dám ho he muốn lấy đi những gì thân thiết với họ thì tinh thần yêu nước lại trỗi dậy.
Chẳng nói đâu xa, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD – 981 ra Biển Đông lấy cớ khai thác dầu mỏ và có những hành động ngang ngược đối với phía Việt Nam hòng chiếm lấy Trường Sa, Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc đã chạm đến tình yêu tổ quốc của người dân Việt. Tình yêu đó đã nổi lên bằng những hành động phản đối Trung Quốc ở khắp mọi nơi trên thế giới.


Đó là sự xâm phạm đến lãnh thổ quốc gia, mà cụ thể ở đây là hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam – một thế lực giặc ngoài. 
Tuy nhiên trong bài viết này, tôi muốn bàn đến vấn đề phản động hoặc thế lực phản động. Giải nghĩa về hai “hắc từ” này thì vô vàn lắm, nhưng tựu chung lại đó là có tư tưởng, lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng chống lại các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. 
Có cá nhân phản động và có cả tổ chức phản động. Đặc biệt họ hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, lợi dụng các trang mạng xã hội, các website, Blogs, Facebook…để truyền bá những tư tưởng chống phá cách mạng, gây nhiễu loạn thông tin trong quần chúng nhân dân, đưa lời bịa đặt, xuyên tạc lịch sử. Những con người đó, những tổ chức đó, có người mang dòng máu việt nhưng lại quay lưng lại với dân tộc, “phỉ nhổ nước miếng” vào chính bản mặt họ, gia đình và tổ tiên của họ. Điều đó có lẽ dễ hiểu, chỉ vì sức tư duy kém, nhận thức thấp, sự “suy đồi về tư duy”…đã khiến họ trở thành những con người dễ bị lợi dụng, sẵn sàng quay lưng lại với tổ quốc.
Nhân đọc bài “Ngăn chặn gì?” của một tác giả mang bút danh Jonathan LonDon được đăng tải ngày 18-8-2014 trên Trinhanmedia.com mà tôi thấy thương cho số phận và buồn cho nhận thức của tác giả này quá.


Bài viết ngắn, lủng củng, không thoát ý và thậm chí viết còn sai, nhưng đại ý tác giả của bài viết muốn truyền tải nội dung là tác giả rất buồn vì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi “Phải ngăn chặn việc hình thành các tổ chức phản động” và tác giả khẩn thiết: 
Nếu thực sự muốn góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đưa đất nước ngày một phát triển thì dù trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng có thể làm được. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày một mở rộng cửa khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế của mọi cá nhân, tổ chức…thì việc góp sức xây dựng quê hương lại càng dễ dàng.
Đã là phản động, dù tồn tại dưới hình thức đơn lẻ hay tổ chức có quy mô cũng đều phải ngăn chặn và nghiêm trị. Vì các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình,” triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, “dân chủ hóa,” hội nhập quốc tế để tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn nhắc nhở mọi người dân Việt Nam, các cán bộ, chiến sĩ….phải ra sức cảnh giác, nắm bắt, kịp thời đấu tranh ngăn chặn việc nhen nhóm hình thành tổ chức phản động chống phá Tổ quốc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. 
Tóm lại, với câu hỏi “Ngăn chặn gì?” của tác giả Jonathan LonDon đăng trên Trinhanmedia.com tôi xin trả lời đó là Ngăn chặn phản động, ngặn chặn các thế lực phản động trong nước và ngoài nước dù chỉ đang nhen nhóm hình thành.

Không có nhận xét nào