TIN TỨC

NGUYỄN TRUNG – HIỂM HOẠ ĐEN VÀ BẢN KẾT TOÁN 40 NĂM PHI LÝ

Lytangfang 

Thật khó hiểu cho những lời lẽ thiếu sự suy xét và đánh giá một cách toàn diện về sự tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Trung - tác giả bài viết “Hiểm hoạ đen” trên bloge BA SÀM. Nói thật những câu từ, ngôn ngữ mà Nguyễn Trung đưa ra trong bài viết đã đưa tôi đến nhận định rằng người này chẳng biết gì về chính trị, đã thế lại còn hay thích lý luận, lý lẽ. Hắn đã đưa ra bản kết toán 40 năm rất phi lý và nói rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp được chính quyền từ năm 1945 thông qua một khẩu hiệu rất hấp dẫn: Đảng là người lãnh đạo dân tộc giành lại độc lập toàn vẹn cho đất nước và tự do hạnh phúc cho nhân dân. Khẩu hiệu cao đẹp gắn Đảng và dân tộc lại làm một đã lôi cuốn rất nhiều thế hệ yêu nước đi theo Đảng trong suốt nhiều thập kỷ không tiếc máu xương mình, mặc dầu trên thực tế mục tiêu “tự do hạnh phúc cho nhân dân” chưa bao giờ đạt được và mục tiêu “độc lập toàn vẹn cho đất nước” thì trong hiện tại lại đang bị de dọa trắng tay bởi một thế lực hung hiểm vốn là đồng minh “môi hở răng lạnh” của Đảng kể từ khi Đảng ra đời”. Đây đúng là những lời xằng bậy, thiếu suy nghĩ, là những hành động giẫm đạp lên công lao, xương máu của cha ông ta đã đỗ xuống để đánh đổi lấy tự do, hạnh phúc của cả dân tộc. Chắc chắn rằng nếu những người như Nguyễn Trung này còn tiếp tục có những lời nói, hành động đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia sẽ luôn bị người đời cười chê, lên án và phỉ báng ngàn đời sau. Đúng như vậy, "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại bạn bằng đại bác", chính vì vậy, tôi khuyên nhủ tới người như Nguyễn Trung rằng làm gì phải suy nghĩ cho tường tận, có trước có sau, có quá khứ thì mới có hiện tại hôm nay và tương lai ngày mai, một thoáng suy nghĩ bồng bột, nông cạn để chứng tỏ và thỏa mãn một cái gì đó mà trút bỏ quá khứ tất cả là điều không hay chút nào, phải suy xét cho tường tận, rộng và sâu một vấn đề, tâm và tầm cho một quyết định,... để quá khứ và hiện tại luôn ôn hòa, để nhìn về quá khứ mà vẽ được hướng tương lai. 

Lịch sử đã chứng minh sự tồn tại tất yếu và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, minh chứng cho vấn đề trên là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đi đến thắng lợi khác, đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn lạc hậu, nạn đói, nạn mù chữ ở khắp nơi…trở thành một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ như ngày nay, mọi người ai cũng được sống trong tự do, hoà bình và hạnh phúc, ai cũng được đối xử bình đẳng và được bảo vệ an toàn. Vậy thì vì sao Nguyễn Trung lại đưa ra những lời nói hồ đồ như thế được, phải chăng ông ta nhằm mục đích phá hoại nhà nước ta chăng? 

Đất nước đang trên đà phát triển

Đã thế, người này – Nguyễn Trung còn cho rằng: “Để giữ đại cục quan hệ với Trung Quốc, đảng đã phải chấp nhận nhiều thỏa hiệp hay hy sinh lợi ích quốc gia (không loại trừ có thể có những vụ việc sự tha hóa của cá nhân đã bán rẻ lợi ích quốc gia); đất nước lâm vào tình trạng lệ thuộc và bị chèn ép nhiều mặt đến mức gần như trở thành một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc”. Đúng là một nhận định, một đánh giá hết sức sai lầm và thiếu hiểu biết. Nhà nước ta là nhà nước độc lập, tự chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày đầu lập nước nhân dân ta không hề bị lệ thuộc bất cứ một đất nước, một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Đứng trước một nước lớn, có tâm địa muốn nuốt chửng cả thế giới, chúng ta phải tỉnh táo và kiên trì đấu tranh để giành lấy những lợi thế, những thắng lợi dù là nhỏ nhất, đặc biệt là tránh sơ suất để kẻ thù lợi dụng vu cáo, tấn công gây thiệt hại cho nhân dân ta, dân tộc ta. Tôi dám khẳng định rằng trước sự lãnh đạo lên án, đấu tranh của Đảng, Nhà nước ta về vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta cho đến nay là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Cho nên, kẻ mạo danh trí thức kia cần xem lại những hành động và lời nói của mình để tránh gây những điều mà xã hội, nhân dân Việt Nam lên án.

Không có nhận xét nào