TIN TỨC

“THOÁT CỘNG, THOÁT TRUNG” – LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, XẢO TRÁ

Lytangfang 


Vừa qua, trước sức nóng về tình hình biển đông, về sự xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Trung Quốc khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bloge Ba Sàm có đăng bài loạn ngôn “Thoát Trung” và “Thoát Cộng” – Nhu cầu cấp bách của Việt Nam ngày nay” gọi là bài phỏng vấn để đánh bóng tên tuổi chứ thực ra đó chỉ là câu chuyện bịa đặt với những lời lẽ mơ hồ về chính trị, non nớt về mặt nhận thức xã hội của một tên lưu manh giả danh nhà báo Trần Quang Thành với tên trí thức nửa mùa Nguyễn Khắc Mai. Khi tôi vô tình đọc qua những dòng đối thoại mà chúng tự sắp đặt, tự lý lẽ và giải thích theo kiểu tuỳ tiện trong sử dụng văn phong, ngôn từ, nói những điều thiếu suy nghĩ, thậm chí còn lăng mạ đất nước ta thì quả thực tôi rất buồn và lấy làm tiếc cho cuộc đời một con người, đã sống như thế thật phí hoài. Giả dụ nếu anh ta tồn tại như những người tàn phế, thiếu nhận thức hay không đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự thì ta không nói nữa, không bàn đến nữa – về lòng yêu nước, về tinh thần trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với dân tộc. Đằng này, những con người này theo tôi có lẽ cũng biết suy nghĩ, biết tư duy tính toán thiệt hơn về những lợi ích mà chúng thu được từ các thế lực thù địch khi tuyên truyền, xuyên tạc, làm những điều hại dân, hại nước thì có lẽ cần phải bàn và lên án mạnh mẽ. 

Chúng lý lẽ rằng: “muốn thoát Trung trước hết chúng ta phải thoát Cộng”, đó là một điều hết sức phi lý và mơ hồ đến nỗi không nhận thức rõ đâu là vấn đề đúng, đâu là vấn đề sai. Chúng xuyên tạc rằng Việt Nam từ xưa đến nay luôn phụ thuộc vào Trung Hoa về mọi phương diện (chính trị, văn hoá, ngoại giao…) và chúng còn lý giải cái gọi là “hiệu ứng bóng đè” đối với nền chính trị của Nhà nước ta. Đấy chúng gọi là phải “thoát Trung”. Thật sai lầm nghiêm trọng khi trong đầu chúng lại nghĩ ra những kiểu suy nghĩ như vậy. Tôi xin thưa, đất nước chúng ta không hề bị phụ thuộc như vậy, chúng ta có đủ sức mạnh, đủ khả năng và đủ mọi điều kiện để sánh ngang trên con đường ngoại giao đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế tự chủ, nền chính trj nước ta có đủ bản lĩnh để lãnh đạo đất nước đi lên giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác từ kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao… Chúng ta – Đất nước ta không phụ thuộc về chính trị, không phụ thuộc về kinh tế, không phụ thuộc về ngoại giao đối với bất kỳ quốc gia nào, đó là điều khẳng định chắc chắn và tôi thiết nghĩ rằng bất kỳ người dân Việt Nam nào đều tự hào về những gì Việt Nam đang có, đều tự hào về những nhà lãnh đạo của Việt Nam đã làm qua các thời kỳ. 

Chính vì vậy, tại sao kẻ xuyên tạc kia lại còn lý luận là chúng ta phải “thoát Trung”, thế “thoát Trung” ở đây là cái gì, là vì mục đích gì? Hay chúng tìm cách xuyên tạc, bóp méo sự thật để gây bất hoà trên con đường ngoại giao giữa ta và Trung Quốc? Tôi là người dân Việt Nam tôi cũng biết nước ta sống cạnh một nước lớn, chúng ta cũng bị thiệt thòi chứ, nhưng cái thiệt thòi của chúng ta không thể sánh với cái chúng ta được hưởng, cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lớn hơn cái thiệt thòi. Dẫu biết rằng gần đây Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh thổ và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo để tránh những cạm bẫy do chúng đặt ra và đấu tranh khôn khéo để đánh đuổi kẻ thù. Và những gì các nhà lãnh đạo của chúng ta đang làm và đã làm là hết sức đúng đắn, cần thiết. Đó là chủ trương “không đánh đổi chủ quyền để lấy một cái hữu nghị viễn vông” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố trên báo chí. 

Vậy còn cái muốn “thoát Trung” phải “thoát Cộng” mà chúng nói là gì? nhằm mục đích gì? Chúng dẫn chứng rằng: “Mình bị Nga rồi Tàu nó lôi sang, Mạc Tư Khoa nó lôi sang Bắc kinh mà hiện nay thì nó vẫn lôi sang để nó đào tạo đấy. Đào tạo từ anh lính cho đến những anh cán bộ chính trị tuyên huấn tuyên hiếc. Nó lôi sang nó đào tạo”. Cho nên “tư tưởng, nhận thức của mình phụ thuộc nó, vì thế cho nên mình giỏi thì giỏi nhưng vẫn là trò của giặc thì làm sao chống được giặc”. Như trong bài xuyên tạc “Khi lính của đảng ta nhận quân xâm lược là thầy” của Bloge Danlambao. Vậy nhận thức như thế có đúng không? Tôi xin thưa rằng đó là nhận thức tồi và sai hoàn toàn. Chúng ta có thể học tập bất cứ những điều hay, những cái tiên tiến, những thành tựu khoa học của bất cứ quốc gia nào, là đối tượng hay đối tác. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta luôn học tập có sự sàng lọc, chọn lọc. Đúng như câu: chúng ta luôn tiếp thu, chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, nhưng mang đậm nét bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Tôi còn chưa nói đến sự lãnh đạo sáng suốt của các hệ thống chính trị của Nhà nước ta đang có sự lãnh đạo đúng đắn trên mọi phương diện. Vậy thì luận điệu “thoát Trung, thoát Cộng” há chẳng phải là những dòng xuyên tạc, những luận điệu sai trái cần lên án và bài trừ hay sao?

Không có nhận xét nào