TIN TỨC

NHẬN DIỆN

Thangquynho


 Trong bối cảnh căng thẳng và phức tạp do Trung Quốc gây ra trên Biển Đông hiện nay và những khó khăn mà đất nước ta đang gặp phải làm mình nhớ lại câu nói vui trong chương trình The Voice phiên bản Việt Nam đó là “sau vòng gặp mặt và đối mặt sẽ là vòng vạch mặt”. Mối quan hệ giữa Trung Quốc đối với Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm nay luôn là mối quan hệ thể sự hai mặt, dối trá, bành trướng và nói một đường làm một nẻo. Biết được sự “bẩn tính” của ông hàng xóm to xác này nên từ bao đời nay, ông cha ta luôn mềm dẻo trong quan hệ bang giao với Trung Quốc để bảo vệ nền hoà bình cho dân tộc, thậm chí sau khi chúng ta đánh cho quân phương Bắc bao lần “hồn siêu phách lạc” chúng ta lại cung cấp lương thực và ngựa thồ để tiễn quân xâm lược về nước, hay là chuyện vua của một nước vừa thắng trận lại cử sứ thần sang nước bại trận để xin được phong Vương...những chuyện như vậy có ai dám bảo tiền nhân của nước Nam là hèn? có ai bảo là dân nước Nam sợ người phương Bắc không? có ai bảo tướng nước Nam gặp uy vũ vội khuất phục không? 

Hiện nay, khi mà Trung Quốc đã bộc lộ dã tâm, bất chấp đạo lý để bành trướng theo một dạng thực dân mới để xâm lấn chủ quyền nước ta, hơn lúc nào hết chúng ta phải bình tĩnh để thực hiện chủ trương đối ngoại mềm dẻo, tránh rơi vào âm mưu khiêu khích của chúng mà ảnh hưởng tới thành quả cách mạng chúng ta đã đánh đổi biết bao xương máu mới có được, vì hơn ai hết, người Việt Nam chúng đã hiểu quá rõ hậu quả của các cuộc chiến tranh. Đồng thời chúng ta phải tranh thủ tối đa sự ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới để vạch mặt dã tâm của Trung Quốc, để thực hiện được chủ trương đó đòi hỏi sự đồng lòng, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân – đây là yếu tố đã giúp dân tộc Việt Nam đánh bại mọi thế lực ngoại bang xâm lấn bờ cõi nước ta. 

Nhưng buồn thay, trong đại đa số những người Việt Nam yêu nước chân chính vẫn còn những kẻ “lòng lang dạ soi”, lợi dụng sự khó khăn của dân tộc để “té nước theo mưa”, để mưu cầu lợi ích bẩn thỉu của cá nhân mình, chúng tự khoác lên mình những cái khẩu hiệu yêu nước để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự ổn định của đất nước. Tuy nhiên, lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, những kẻ phản bội chưa bao giờ có chỗ đứng và chúng luôn nhận được hậu quả xứng đáng từ chính sự phán xét của lịch sử dân tộc. 

Không có nhận xét nào