TIN TỨC

CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH

Xứ Lạng

Nhân đọc “Còn Đảng, còn mình” trên Website: voatiengviet.com/Blog/ Nguyễn Hưng Quốc đăng tải ngày 02.06.2014 mà thấy một mớ hỗn loạn những thông tin không trung thực, những nhận định sai lầm, bịa đặt hay nói cách khác đó là một bài viết vô căn cứ của một người thiểu năng nói lên nhận thức không vượt qúa con số không của “tiến sĩ” Nguyễn Hưng Quốc về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay những chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Đảng. 

Trước tiên, khi nhìn nhận lại quá trình từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 03.2.1930) đến nay, mới thấy công lao to lớn của Đảng. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 82 năm qua là lịch sử của những chiến công và kỳ tích chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc cùng những thắng lợi quan trọng nối tiếp nhau trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, từ cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến chiến thắng Điện Biên phủ 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đem lại hạnh phúc, độc lập, tự do cho nhân dân. Sự phát triển mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước ngày hôm nay lại càng khẳng định vị trí của Đảng trong lòng dân và vai trò của Đảng đối với sự tồn vong của của quốc gia, dân tộc. 

Khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” đến nay không chỉ tồn tại trên văn bản hay được treo nghiêm trang ở những nơi tôn nghiêm nhất mà câu khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc, ăn sâu vào suy nghĩ và ý thức của mỗi người con đất Việt. Không chỉ riêng câu khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” mà trong nhân dân còn có rất nhiều câu khẩu hiệu khác, nói lên sự biết ơn và ca ngợi Đảng. Đảng đã đi vào những lời ca, tiếng hát luôn được vang lên trong các hoạt động nghệ thuật của quần chúng trên dải đất hình chữ S. 

Câu khẩu hiệu nói lên được mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân, Đảng từ dân mà có, dân có Đảng đời thêm ấm no. Chính vì mối quan hệ máu thịt, gắn bó thiêng liêng đó mà khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” luôn được bồi đắp và phát triển. 

Nhờ gắn bó máu thịt với dân, được nhân dân tin tưởng, nên mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á và trở thành một Đảng cầm quyền. 

Nhờ gắn bó máu thịt với dân, được nhân dân tin tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân trên khắp hai miền Nam - Bắc đồng tâm, nhất trí "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, cùng bền gan, quyết chí, tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới, đưa dân tộc Việt Nam trở thành người chiến sĩ tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc. 

Ý nghĩa của khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” là vậy, chứ không phải là những suy diễn linh tinh, vô căn cứ như Nguyễn Hưng Quốc đã nói. Đọc những nội dung Nguyễn Hưng Quốc viết mà thấy đó là những lời nói sáo rỗng, vô lý, bịa đặt, thiếu lo gic…không xứng là một bài viết của một tiến sĩ. Hoặc tiến sĩ như Nguyễn Hưng Quốc chỉ là tiến sĩ của lũ trẻ con, còn nhầy nhụa mùi tanh tưởi bán nước hại dân, cầu vinh, cầu tiền tài và đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. 

Nội dung trong bài viết của Nguyễn Hưng Quốc còn đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến lực lượng Công an Nhân dân, đến quốc phòng và an ninh quốc gia….tuy nhiên tất cả những nội dung y đề cấp đến điều là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc…nhằm một mục đích chống lại Đảng, kích động nhân dân. 

Y viết còn rất nhiều, tôi sẽ đề cập và phân tích ở những phần tiếp theo. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi chỉ muốn đi sâu làm rõ ý nghĩa của khẩu hiệu “Còn Đảng còn dân” để cho tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc hiểu và nắm rõ hơn về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân, về sự cần thiết của Dân đối với Đảng, và Đảng đối với quần chúng nhân dân./. 

1 nhận xét:

  1. Những vấn đề thông tin về đường lối chính sách của đảng ta rất dễ tìm đọc được trên các trang mạng chính luận của nhà nước ta, mọi người cần tìm đọc các thông tin trên các trang có đủ cơ sở căn cứ để xác minh tin thật, chứ đừng có đọc những trang mạng lá cải những trang mạng ảo mà bọn phản động xấu dựng lên để chống đối nhà nước ta , mưu đồ của chúng là đánh vào sự nhận thức của người dân, mọi người đừng để bị bọn chúng lừa

    Trả lờiXóa