Tiếng nói trẻ blog
Searching...

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đăng lúc: Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →


Chim Quyên

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:“Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”,“Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại”.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc đời sống hàng ngày, phụ nữ Việt Nam đã có vị trí, vai trò rất to lớn. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những đóng góp to lớn, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội; vừa dung hòa bản sắc văn hóa dân tộc vốn có vừa thích ứng với những thay đổi mới của xã hội và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nền văn minh nhân loại.

Với vai trò là người công dân, người lao động, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước.
Trên lĩnh vực chính trị, phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực và trình độ của bản thân mình. Thời gian qua, đại bộ phận các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều có sự tham gia góp mặt của phụ nữ. Đội ngũ cán bộ công chức nữ tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều nữ cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế và lao động, phụ nữ Việt Nam tham gia lao động ở mọi vị trí, ngành nghề, công việc. Trong những năm gần đây tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động chiếm khoảng trên 49%. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia các hoạt động lao động ở mức gần bằng nhau. Trong cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại đã xuất hiện đội ngũ cán bộ nữ doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Chị em đã năng động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời áp dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh từng bước khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, đội ngũ cán bộ khoa học nữ, phụ nữ nông dân đã có những đóng góp quan trong vào thành tựu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của nước ta. Đặc biệt những người phụ nữ nông dân đã có những đóng góp to lớn, giữ vai trò chủ đạo trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ chế biến…đã mạnh dạn tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất. có thể nói, người phụ nữ đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Số nữ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ngày càng tăng, nhiều học sinh, sinh viên nữ đỗ thủ khoa và đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, báo chí…sự phấn đấu của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội. 

Bên cạnh việc tích cực tham gia công tác trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội, người phụ nữ còn đảm nhận một thiên chức cao cả, thiêng liêng là người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ở thời kỳ nào, người phụ nữ cũng có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Trong gia đình, họ là những người vợ hiền luôn hiểu chồng và sẵn sàng chia sẻ khiến người chồng luôn cảm thấy yên tâm trong cuộc sống; họ là những người mẹ hết lòng vì con cái, là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, người phụ nữ đã xung kích trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nuôi dạy, giáo dục con cái trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Người mẹ ngày nay còn là một người bạn lớn luôn ở bên con để hướng dẫn, động viên kịp thời.

Như vậy, ta có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa vai trò của người phụ nữ tiếp tục được phát huy và khẳng định. Chúng ta có quyền tin tưởng và hi vọng rằng phụ nữ Việt Nam sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một công việc, một vị thế ngày một xứng đáng hơn.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY