TIN TỨC

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ


Chim Quyên

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:“Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”,“Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại”.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc đời sống hàng ngày, phụ nữ Việt Nam đã có vị trí, vai trò rất to lớn. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những đóng góp to lớn, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội; vừa dung hòa bản sắc văn hóa dân tộc vốn có vừa thích ứng với những thay đổi mới của xã hội và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nền văn minh nhân loại.

Với vai trò là người công dân, người lao động, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước.
Trên lĩnh vực chính trị, phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực và trình độ của bản thân mình. Thời gian qua, đại bộ phận các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đều có sự tham gia góp mặt của phụ nữ. Đội ngũ cán bộ công chức nữ tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều nữ cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế và lao động, phụ nữ Việt Nam tham gia lao động ở mọi vị trí, ngành nghề, công việc. Trong những năm gần đây tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động chiếm khoảng trên 49%. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia các hoạt động lao động ở mức gần bằng nhau. Trong cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại đã xuất hiện đội ngũ cán bộ nữ doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Chị em đã năng động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời áp dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh từng bước khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, đội ngũ cán bộ khoa học nữ, phụ nữ nông dân đã có những đóng góp quan trong vào thành tựu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của nước ta. Đặc biệt những người phụ nữ nông dân đã có những đóng góp to lớn, giữ vai trò chủ đạo trong trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ chế biến…đã mạnh dạn tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất. có thể nói, người phụ nữ đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Số nữ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ngày càng tăng, nhiều học sinh, sinh viên nữ đỗ thủ khoa và đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, báo chí…sự phấn đấu của phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội. 

Bên cạnh việc tích cực tham gia công tác trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội, người phụ nữ còn đảm nhận một thiên chức cao cả, thiêng liêng là người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ở thời kỳ nào, người phụ nữ cũng có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Trong gia đình, họ là những người vợ hiền luôn hiểu chồng và sẵn sàng chia sẻ khiến người chồng luôn cảm thấy yên tâm trong cuộc sống; họ là những người mẹ hết lòng vì con cái, là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, người phụ nữ đã xung kích trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nuôi dạy, giáo dục con cái trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Người mẹ ngày nay còn là một người bạn lớn luôn ở bên con để hướng dẫn, động viên kịp thời.

Như vậy, ta có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa vai trò của người phụ nữ tiếp tục được phát huy và khẳng định. Chúng ta có quyền tin tưởng và hi vọng rằng phụ nữ Việt Nam sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một công việc, một vị thế ngày một xứng đáng hơn.

13 nhận xét:

 1. phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế chiếm vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội.ngoài phẩm chất cần cù siêng năng chịu thương chịu khó có từ thửa bà trưng bà triệu,phụ nữ Việt Nam ngày nay còn năng động sáng tạo tham gia vào nhiều hoạt động lĩnh vực chiếm nhiều vai trò quan trọng cốt yếu trong các công ty doanh nghiệp,tổ chức văn hóa giáo dục y tế...góp phần thúc đẩy kinh tế ổn định xã hội xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 2. từ xưa tới nay người phụ nữ Việt Nam luôn có vị trí vai trò to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước,trong quá trình hội nhập hiện nay,phụ nữ Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định năng lực và trình độ của mình,mong rằng từ nay về sau,người phụ nữ Việt Nam không những phát huy những phẩm chất tốt đẹp mà còn càng khẳng định mình hơn nữa,chủ động sáng tạo hơn,gọp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho nước nhà

  Trả lờiXóa
 3. Trong mọi thời đại thì hình ảnh người phụ nữ vẫn luôn là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Những đóng góp của người phụ nữ là vô cùng to lớn , thực sự mà nói là có những người như bà Trưng, Bà Triệu, Chị Hai Năm tấn....rất đáng tự hào./

  Trả lờiXóa
 4. Người phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện được chính mình trong mọi thời đại, trong lịch sử dân tộc đã chứng minh được rằng người phụ nữ trong mọi thời đại đều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước./

  Trả lờiXóa
 5. Người phụ nữ Việt nam trong mọi thời đại đều đã chứng tỏ được mình, trong các cuộc chiến tranh người phụ nữ đã đóng góp công lao rất to lớn cho dân tộc, trong mọi bước đi, người phụ nữ đều tiên phong...thực sự mà nói là người phụ nữ Việt Nam rất xứng đáng .

  Trả lờiXóa
 6. 10 cô gái ngã ba đồng lộc, chị hai năm tấn,...trong mọi thời đại người phụ nữ đều là những hình tượng của thời đại. Người phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng trong mọi thời đại của dân tộc Việt Nam, thế nhưng cũng không có ít người phụ nữ như Bùi Hằng, Lê Công Nhân thực sự mà nói là làm mất hình ảnh người phụ nữ

  Trả lờiXóa
 7. Thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, người phụ nữ hầu như đóng góp cho sự nghiệp phát triển của dân tộc trong mọi lĩnh vực, đời sống văn hóa xã hôi. Kinh tế, khoa học kỹ thuật,hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vẫn còn vang danh ra ngoài thế giới

  Trả lờiXóa
 8. CHúng ta không thể phủ nhận công lao của người phụ nữ, những gì mà họ làm quả thực là đóng góp rất lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hoặc đời sống hàng ngày, phụ nữ Việt Nam đã có vị trí, vai trò rất to lớn.

  Trả lờiXóa
 9. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận được, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những đóng góp to lớn, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội, người phụ nữ luôn là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 10. Người phụ nữ Việt Nam thực sự là trong mọi thời đại đều rất xứng đáng, trong thời kỳ đổi mới người phụ nữ đều luôn tiên phong đi đầu trong mọi sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, hình tượng người phụ nữ quả đáng được vinh danh

  Trả lờiXóa
 11. ngày trước,phụ nữ rất sợ học cao vì theo thói quen của nhiều người, học cao sẽ sợ ế. Thế nhưng bây giờ thì đã khác,phụ nữ rất tự tin về mình và theo họ, học vấn cũng là cách họ thể hiện vẻ đẹp của mình. Đó là 1 trong những điều làm cho phụ nữ tự làm cho xã hội bình đẳng về giới tính hơn. Tôi luôn mong như vậy.

  Trả lờiXóa
 12. Phụ nữ là một phần của thế giới. Điều đó là không thể chối cãi. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, là hậu phương vững chắc...ngày nay khi kinh tế phát triển, người phụ nữ có cơ hội học tập và phát triển hơn nhiều thì họ có những đóng góp to lớn trong sự phát triển của đất nước. Đảm việc nhà giỏi việc nước là những điều mà phụ nữ Việt Nam chúng ta luôn làm tốt.

  Trả lờiXóa
 13. phụ nữ, một nửa của thế giới , tuy họ không có được sức mạnh như các đấng nam nhi nhưng họ góp phần rất lớn vào mọi công việc của đất nước và cũng giường như là một nữa, ngay cả trong thời bình hay thời chiến, bóng dáng của những người mẹ , người chị tảo tần đảm đang, anh dũng kiên cường luôn hiện hữu trong mỗi người chúng ta.

  Trả lờiXóa