TIN TỨC

LÊNIN TƯỢNG ĐÀI BẤT DIỆT CỦA NHÂN NHÂN VIỆT NAM

NGỰ BÌNH

V. I. Lênin- lãnh tụ thiên tài của nhân dân Nga và cả nhân loại. Người kế thừa và phát triển, hoàn thiện lý luận chủ nghĩa Mác đưa chủ nghĩa Mác lên một tầm cao mới Chủ nghĩa Mác – Lênin và chính Người đã chứng minh khả năng hiện thực của Chủ nghĩa xã hội bằng cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (1917 )- nhà nước Công nông đầu tiên ra đời đã chứng tỏ CNXH, CNCS không phải là những gì mơ hồ, ảo tưởng mà ngược lại nhân dân lao động, những người bị áp bức bốc lột dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản chân chính có thể xây dựng được, đồng thời qua đó chủ nghĩa Mác – Lênin đã được truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước đã tìm ra con đường giải phóng đúng đắn, duy nhất cho dân tộc Việt Nam, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin thật bất ngờ và nghiêm túc tìm hiểu, nghiên cứu, tin tưởng vào chân lý. Cách mạng nước nhà thành công, để khác nhớ công lao của lãnh tụ Lênin Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xây dựng một công viên mạng tên “Công viên Lênin” ở thủ đô Hà Nội làm nơi vui chơi, giải trí đồng thời là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ. 

Tượng đài Lê nin tại công viên V.I Lê nin ở thủ đô Hà Nội 

Thế nhưng, thật đáng buồn cho thế hệ thanh niên chúng ta khi trên trang Facebook “Thanh niên Công giáo” Nguyễn Việt Nữ lại có lời lẽ xúc phạm đến lãnh tụ kính yêu của nhân dân thế giới trong đó có nhân dân Việt Nam. Một bài thơ với lý lẽ của kẻ ngu đần, kém hiểu biết đã chứng minh con người thật sự của Nguyễn Việt Nữ. 

Thánh Nữ viết “Vì tại vườn hoa Canh Nông tại Hà Nội cũng có tượng sát thủ Lênin mà người dân gian Việt Nam nào đó đã đặt câu hỏi rằng: 

“Ông Lê Nin ở nước Nga 
Sao ông lại đứng vườn hoa nước nầy 
Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay 
Ông xem như thể nước nầy của ông 
Ông Lê Nin ở nước Nga 
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước nầy 
Ông vênh mặt, ông chỉ tay 
Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa 
Kià xem gương của nước Nga 
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì!” 

Đầu tiên đây hoàn toàn là những lời bịa đặt bởi lẽ ở Việt Nam, Lênin là người được nhân dân ta tôn kính, là lãnh tụ của cách mạng, nhân dân với những hành động, ý nghĩ khác nhau nhưng đều coi Lênin là người đã đem lại hòa bình ấm no, hạnh phúc cho cả dân tộc ta trước bàn tay ác độc của bọn bán nước, cướp nước. Những từ ngữ như “sát thủ Lenin” chỉ có thể tuôn ra ở những kẻ vong ơn bội nghĩa, ngu đần, láo toét như Nguyễn Việt Nữ. Hãy tìm xem trong bất cứ một tài liệu, một cuốn sách, một tờ báo hay hỏi thử xem bất kì người dân nào từ già đến trẻ xem có từ nào được in nhầm “sát thủ Lênin” không hay chỉ là một câu trả lời duy nhất “lãnh tụ Lênin”, “Người”, “Vladimia Ilich Lênin”,… Và những từ “mày”, “tao”, “chúng nó”,.. chỉ để giành cho những kẻ bất lương như Nguyễn Việt Nữ mà thôi. 

Nguyễn Việt Nữ còn khua môi múa mép,”bài thơ” của y có mười câu nhưng đến tám câu đều có chung một câu hỏi ngu: 

“Ông Lê Nin ở nước Nga 
Sao ông lại đứng vườn hoa nước nầy 
Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay 
Ông xem như thể nước nầy của ông 
Ông Lê Nin ở nước Nga 
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước nầy 
Ông vênh mặt, ông chỉ tay 
Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa” 

Kính thưa thi sĩ họ Nguyễn “Ông Lênin” ấy tuy là người Nga nhưng ông ấy rất gần với đất nước, dân tộc Việt Nam, tư tưởng, lý luận học thuyết của ông ấy đã cứu lấy cả dân tộc này khỏi họa lầm than và không có ông ấy chưa chắc gì đã có một Việt Nam thống nhất, giàu đẹp, phát triển cho những người như các người chống phá. Tượng đài Lênin được xây dựng niều nơi không cao lớn, không kì vĩ của một đức chí tôn, một lãnh chúa mà ngược lại những bức tượng, phù điêu Lênin đều gần gũi với nhân dân, hòa hợp với thiên nhiên thể hiện tinh thần Người gắn bó với nhân dân lao động. 

Lê nin - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Nga

Lênin, người chiến sĩ cộng sản quốc tế, Người luôn quan tâm dến cách mạng , số phận của các dân tộc thuộc địa, bóc lột dưới bàn tay của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Đó là một tinh thần quốc tế trong sáng, một tấm lòng nhân hậu, một tầm nhìn của thiên tài về cách mạng thế giới. Những bức tượng của Lênin đẹp nhất có lẽ là hình ảnh Người đang chỉ đạo cách mạng tiến công với một thái độ cương quyết. Vậy nên Nguyễn Việt Nữ mới xuyên tạc: 

Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay 
Ông xem như thể nước nầy của ông” 

Đây cũng là những lời xúc phạm đến uy tín của lãnh tụ Lênin, bôi nhọn sự thật của một kẻ ấu trĩ, mù tịt về cách mạng, về lãnh tụ thiên tài và là kẻ ăn cháo đá bát. 

Dẫu biết rằng con đường đi lên xây dựng CNXH của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một hành trình dài, đầy gian nan, khó khăn, thử thách nhưng với lòng tin tưởng ở Đảng, tin vào con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, tinh thần đoàn kết đồng lòng của cả dân tộc thì nhất định nhân dân ta sẽ gặt hái những thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chứ không như Nguyễn Việt Nữ kẻ tự đâm dao vào chính đồng bào mình “Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa”, nói ra những lời như vậy, chính y đã phủ nhận những nỗ lực hết mình, những hy sinh, mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân ta trong đó chắc chắn có gia đình, họ hàng của y suốt mấy mươi năm qua đều vô nghĩa. Không! Những thành quả của cả dân tộc ta không vô nghĩa mà trái lại rấ vẻ vang và to lớn. Những lời lẽ đó đâu phải của Lênin mà chính của Nguyễn Việt Nữ, tận sâu trong tâm can y muốn phá hoại đất nước này, phá hoại cuộc sống của đồng bào mình chứ đâu muốn những điều tốt đẹp đến với dân tộc mình. Hai chữ “hạnh phúc” đối với y đơn giản là thõa mãn những lợi ích tầm thường của y chứ không phải là của đồng bào của y. Chính y đã chửi cả 90 triệu người dân Việt Nam là “ngu” bởi đã “tin theo Việt Cộng”. 

Và Ngyễn Việt Nữ còn dám đem “tấm gương nước Nga” ra răng đe chúng ta 

“Kìa xem gương của nước Nga 
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì” 

Nước Nga – Liên bang Xô viết thành quả cách mạng tháng Mười Nga vĩ đạ, thành trì vững chắc và là niềm tin, chỗ dựa của cách mạng thế giới đồng thời là “kẻ thù số một” của đế quốc thực dân. Gần 80 năm tồn tại, Liên bang Xô viết là tấm gương của CNXH hiện thực với những thành tựu trên cách lĩnh vực là niềm tự hào của nhân loại. Chính những kẻ phản bội, những kẻ cơ hội, những phần tử thoái hóa trong nội bộ Đảng, Nhà nước được các thế lực đế quốc thực dân nuôi dưỡng, tiếp tay để chống phá cách mạng, khoét sâu những vi phạm, những sai lầm trong quá trình thực hiện đường lối, chính sách,… để phá hoại làm sụp đổ một “đế chế XHCN” hùng mạnh bật nhất thế giới đó là những kẻ giống như Nguyễn Việt Nữ của chúng ta. Tấm gương Nga Liên bang Xô viết mãi là bài học xương máu của những dân tộc đang đi lên xây dựng CNXH mà bài học đầu tiên, bắt buộc đó là phải quyét sạch lũ bán nước, chống phá sự nghiệp của cách mạng như Nguyễn Việt Nữ và những kẻ trong cái gọi là “Thanh niên Công giáo” của y việc làm của chúng cũng giống như những kẻ theo “Pháp Lôi công” đòi xô đổ tượng lãnh tụ Lênin thời gian gần đây. Nguyễn Việt Nữ có đếm được ở Việt Nam này và trên thế giới có bao nhiêu tượng đài Lênin, tin chắc rằng con số đó không dưới số tiền mà người ta trả cho y để viết những lời cú vọ như vậy. 

Điều cuối cùng nói với Nguyễn Việt Nữ rằng nếu đã cố ý bôi nhọ lãnh tụ Lênin thì tôi xin nhắn rằng: 

“Hỏi rằng đức Chúa cũng tóc vàng 
Cũng mang kinh thánh đi rao giảng 
Cũng mong đời người hết khổ đau 
Kính Chúa, yêu đạo xin đừng dại 
Mang danh Chúa lại nói lời bố láo 
Chúa trên thiên đàng cũng khổ lây. 
Khi yêu Chúa phải yêu lấy Tổ quốc 
Yêu mẹ cha, đạo hữu, đồng bào 
Tự do, hạnh phúc không xa nữa 
Nếu đạo giúp đời ắt thành công". 

7 nhận xét:

 1. Đúng như vậy, Lê-Nin là lãnh tụ thiên tài của nước Nga nói riêng và cả thế giới nói riêng về những giá trị mà ông đã mang lại cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Ông cũng là con người đã mang lại ánh sáng cho nhân dân Việt Nam thực hiện thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Đúng như vậy, Lê-Nin là lãnh tụ thiên tài của nước Nga nói riêng và cả thế giới nói riêng về những giá trị mà ông đã mang lại cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Ông cũng là con người đã mang lại ánh sáng cho nhân dân Việt Nam thực hiện thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Nguyễn Việt Nữ có tư cách chó gì mà chê bai người ta. Hãy cứ làm được bằng 1/10, à mà không, như thế là quá sức của mụ ấy. 1/100 của ông Lê-nin đi rồi hẵng xin có ý kiến. Chỉ được cái đi chê bai là tài.

  Trả lờiXóa
 4. làm sao để còm bằng y!h để ị 1 bãi vào cái thằng bên ngoài kia vậy. trích: "
  Một tên độc tài, giết hàng bao nhiêu triêu dân Nga, chết vì bệnh giang mai, ngày nay cả thế giới đã phỉ nhổ lên án vì một mớ lý thuyết u mê ám chướng." thế nếu không có ông ấy thì không biết có nó để ngồi sau bàn phím để chửi tổ tiên không?? Có lẽ ông bà ta ân hận khi hi sinh vô ích để cho những thằng như thế này chửi vào mặt tổ tiên.

  Trả lờiXóa
 5. Lê Nin là người đã phát triển chủ nghĩa Mac lên một tầm cao mới, là người mở đường cho con đường chủ nghĩa xã hội phát triển, và cũng là người mở đường cho phong trào công nhân trên toàn thế giới. Có thể chính vì lý do đó mà những thế lực thù địch của chủ nghĩa tư bản chẳng ưa gì ông, nên mới sai những tên chó săn như Nguyễn Việt Nữ làm thơ lăng mạ ông?

  Trả lờiXóa
 6. Lê Nin một tượng đài bất diệt của dân tộc Nga cũng như của toàn nhân loại, ông đã mang lại ánh sáng, soi đường cho các dân tộc bị áp bức tiến lên xã hội chủ nghĩa. Cái tên Nguyễn Viết Nữ có tư cách gì mà đi chê bai , nói xấu một người anh hùng của nhân loại như thế. Đúng là những kẻ vong ân bội nghĩa.

  Trả lờiXóa
 7. KHông hiểu cái tên Nguyễn Viết Nữ đó ăn gì mà nói toàn những câu ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ như vậy. Lê Nin một người con ưu tú của dân tộc Nga, một người con vĩ đại của nhân loại. Ông là ngọn đèn soi đường cho các dân tộc bị áp bức đi lên xã hội chủ nghĩa. Nguyễn VIết Nữ là cái gì mà dám chê bai người khác, đặc biệt lại dám chê một vị anh hùng vĩ đại của nhân loại.

  Trả lờiXóa