TIN TỨC

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN TA

NGỰ BÌNH 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/3/1931, đến nay Đoàn ta đã tròn 83 mùa hoa vẻ vang. Lịch sử đấu tranh cách mạng bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh: động lực và sức mạnh của cách mạng là ở lực lượng thanh niên, chính thanh niên là người tạo ra lịch sử vinh quang cho Tổ quốc và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời rất quan tâm đến thanh niên, với Người thanh niên là mùa xuân của đất nước Người từng khẳng định “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Người dành trọn đời mình để chăm lo, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ - những chủ nhân của đất nước. 

Ngay từ những năm đầu ra đi tìm đường cứu nước với tấm lòng yêu nước thương dân, lo lắng cho vận mệnh dân tộc, lo cho cả thế hệ thanh niên Việt Nam đang trong vòng nô lệ “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già nua của Người không sớm hồi sinh”.Và chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng thanh niên Việt Nam mới thật sự phát huy sức mạnh yêu nước vô biên của mình. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu Bác Hồ cho các anh hùng trẻ tuổi 

Đoàn ta ra đời đã đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức và lực lượng cũng như sự giác ngộ chính trị của thanh niên ta. Như lời Hồ Chủ tịch khẳng định “Đoàn thanh niên lao động là canh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Người đã khẳng chỉ rõ vai trò, vị trí hết sức quan trọng và nhiệm vụ vinh quang của thanh niên cũng như tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng nước nhà, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà”. 

Khi cách mạng tháng Tám thành công, ngay những ngay đầu của chế độ mới Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịn hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. 

Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng CNXH ở miền Bắc, Người luôn theo dõi, động viên, kích lệ, chăm lo cho từng chiến sĩ nơi mặt trận, với Người “Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất đi một thanh niên, thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Những cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, tinh thần họ đã luôn luôn sống với non sông Việt Nam”. 

Người khen thưởng, động viên những chiến công của thanh niên trong chiến đấu và lao động sản xuất. Người gửi “Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong đã chiến thắng vẻ vang trên mặt trận Điện Biên Phủ”đến thư khen ngợi thanh niên nông dân, công nhân, phụ nữ ở hậu phương đã “thi đua tăng gia sản xuất, tiết kiệm”, Người gửi thư cho “Nam nữ thanh niên trong vùng địch tạm chiếm”. Người động viên “Thanh niên nam nữ thì cùng đồng bào ra sức đấu tranh chống giặc, quyết không đi linh cho giặc, hăng hái tham gia du kích và bộ đội của ta”. Người biểu dương những tấm gương anh hùng tuổi trẻ trong đánh giặc lập công, những anh hùng lao động, những tấm gương vì lý tưởng cộng sản như La Văn Cầu, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Tạ Thi Kiều, bộ đội đảo Cồn Cỏ, 11 cô gái sông Hương, những phong trào “thanh niên ba sẵn sàng”, “phụ nữ ba đảm đang”. Đến với Đại hội những người sản xuất trẻ thủ đô Hà Nội tháng 11 năm 1959, Người chúc các đại biểu: 

“Mạnh khỏe, vui vẻ 
Đoàn kết chặt chẽ, 
Luôn luôn thi đua, 
Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ, 
Vươn lên hàng đầu 
Trong mỗi công việc xây dựng XHCN”. 

Với Hồ Chủ tịch thanh niên phải xung phong, gương mẫu đi đầu trong công tác, trong chiến đấu, sản xuất Người dặn “Thanh niên ta tích cực xung phong cố gắng làm trọn nhiệm vụ đầu tàu trong mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, quốc phòng, thực hiện khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên””. 

Phần thưởng của Người không có gì quý giá vật chất mà chỉ có những nụ hôn, những huy hiệu Bác Hồ, những bông hoa, lời động viên, khen ngợi của Bác, đặc biệt món quà quý giá nhất mà Bác giành cho thanh niên nhất là các dũng sĩ từ miền Nam là được gặp Bác, được Bác mời cơm, được chụp ảnh chung với Bác, được nghe Người nói chuyện. 

Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Trường Chinh với các anh hùng 

Hồ Chí Minh quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, theo Người “thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kêu ngạo tự mãn”, “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch”. Người có nhiều bài viết, bài phát biểu, dặn dò thế hệ trẻ, Người chỉ ra những ưu điểm, những thành tích của thanh niên và đồng thời nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm của thanh niên để mỗi đoàn viên, thanh niên tự sửa chữa, để tập thể giúp đoàn viên, thanh niên mình phát triển từ đó tổ chức Đoàn phát huy sưc mạnh của mình. Người dạy “Mặt khác, phải thường xuyên củng cố tổ chức, phát triển Đảng và Đoàn Thanh niên lao động một cách tích cực và vững chắc. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong công việc”. 

Người chỉ ra những nội dung và phương pháp cụ thể giáo dục thanh niên. Trong bài nói chuyện với học sinh, sinh viên, thanh niên các trường Nguyễn Trãi, Chu Văn An, các trường đại học, cao đẳng Bác xác định mục đích để học tập là “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là đã làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Người còn chú ý đến việc đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa thanh niên miền xuôi với miền ngược, thành thị với nông thôn, dân tộc thiểu số với thanh niên người Kinh, giữa nam với nữ,.. để được như vậy Người yêu cầu “Từ nay Trung ương và các cấp đảng bộ địa phương sẽ săn sóc hơn nữa đến công tác của Đoàn để phát huy tác dụng tiên phong của Đoàn về mọi mặt”. 

Thanh niên Việt Nam xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giáo dục cho thanh niên ta một tinh thần quốc tế trong sáng, ý thức chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả. “ Vì vậy, cho nên thanh niên toàn thế giới cần phải đoàn kết lại, tin tưởng vào khả năng đấu tranh của mình và hòa mình với công nhân và nông dân để đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc,..”. 

Đến lúc ra đi, Người còn để lại muôn vàng tình thương yêu cho thanh niên chúng ta Người dặn dò “ Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ , đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Đúng như lời nhà thơ Tố Hữu viết “Người để tình thương cho chúng con”, Đoàn viên, thanh niên chúng ta thật tự hào khi có Bác dẫn đường, chỉ lối, Đoàn ta được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Tấm lòng của Người dành cho thế hệ thanh niên là tình cảm của vị cha già dân tộc dành cho đàn con cháu - niềm hy vọng cho tương lai nước nhà. Lịch sử 83 năm chiến đấu, trưởng thành Đoàn ta luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn viên, thanh niên ta đã làm nên những trang sử vẻ vang, chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 83 mùa xuân, Đoàn ta đã lớn mạnh, trưởng thành thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. 

4 nhận xét:

 1. câu nói của Bác Hồ thật hay và chính xác" một năm bắt đầu từ mùa xuân ,con người bắt đâu từ tuổi trẻ."tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước là bước kế cận nên là tầm quan trọng rất lơn.26/3/1931 đã là ngày kỷ niệm cho đoàn viên thanh niên và tháng 3 là tháng mà mỗi người thanh niên phấn đấu hết mình đốt cháy hêt mình cho tuổi trẻ.

  Trả lờiXóa
 2. Bác Hồ người vĩ nhân của dân tộc Việt Nam mang lại ánh sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam. Quan điểm của người đã thể hiện hết tinh thần của dân tộc Việt Nam, thanh niên là những người kế cận thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đất nước đổi mới. Bác đã thể hiện hết tất cả những vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con vĩ đại của cả dân tộc cũng như của cả nhân loại, người là tấm gương sáng để thanh niên noi theo. Ngay từ khi còn sống, Bác luôn tâm niệm thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là những người sau này sẽ xây dựng và phát triển đất nước. CHính vì vậy Bác luôn quan tâm tới việc rèn luyện cả đức và tài cho thanh niên để xứng đáng với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới việc giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên, những người sau này sẽ là trụ cột của nước nhà, là những người sẽ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những đoàn viên thanh niên sẽ luôn phấn đấu, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với những gì mà Bác Hồ kính yêu đã kì vọng vào thanh niên chúng ta.

  Trả lờiXóa