TIN TỨC

Tinh thần dân chủ trong Thông điệp 2014

Ngay từ phần đầu tiên, sau khi điểm lại những khó khăn và những thành tựu năm cũ, Thông điệp đã khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm tới là tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.

Thông điệp viết: “Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng”.

Đây là một nhận định rất xác đáng bởi thực tế cho thấy, tinh thần cốt lõi của Đổi mới chính là dân chủ. Nói cách khác, nếu không mở rộng dân chủ, chúng ta không thể có những thành tựu về mọi mặt như từ Đổi mới đến nay.

Minh chứng dân chủ chính là bản chất của xã hội Việt Nam, là ý nguyện lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của nhân loại, Thông điệp viết: “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”.

Không dừng ở đó, Thông điệp của Thủ tướng còn đặt ra những yêu cầu cụ thể cho tiến trình dân chủ, đặc biệt là phải mở rộng dân chủ trực tiếp và thực chất: “Không một quốc gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.

Trong Thông điệp, Thủ tướng còn yêu cầu để người dân được làm chủ thực sự, được tham gia xây dựng chính sách, lựa chọn người đại diện và quyền sở hữu tài sản: “Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân dân,Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển… Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật”. 

Đặc biệt, Thông điệp còn đặt nhiệm vụ có tính cốt lõi, đó là “Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”.

Một điều không thể nói khác, việc xây dựng một nền dân chủ thực chất và trực tiếp là sự phát triển tất yếu, một xu thế khách quan của nhân loại, song đồng thời cũng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng luôn xác định của dân, do dân vì dân và như trong Hiến pháp hiến định: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”.

Do đó, Thông điệp 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng không chỉ là cam kết của Chính phủ với quốc dân đồng bào mà còn khẳng định với cộng đồng thế giới về một quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế dân chủ, nhất là sau sự kiện Việt Nam trúng cử với số phiếu rất cao (184/193 phiếu bầu) vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
    
     Tôn Tử
Nguồn: Blog 24/7

14 nhận xét:

 1. Dân chủ là tư tưởng lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh , nó cũng là tư tưởng lớn mà xã hội loài người , qua thông điệp của Thủ Tướng ta có thể thấy những thay đổi , những chuyển biến tích cực của Đảng để nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng . khi dân chủ được mở rộng, người dân thực sự được làm chủ đất nước góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước ta bao năm qua vẫn luôn đi theo tôn chỉ lấy dân làm gốc, nhân dân làm chủ. "Dân biết, dân làm chủ". Có thể nói sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước có thành công hay không công lớn là của nhân dân, bên cạnh đó không thể bỏ qua sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước.

   Xóa
 2. Muốn đất nước phát triển thì dân chủ phải là dân chủ thực sự, phải mở rộng dân chủ trực tiếp, như Việt Nam qua phát biểu của Thủ Tướng cho thấy Đảng và Nhà nước đang có những chính sách mở rộng dân chủ , dân chủ thực sự người dân được hưởng các quyền cơ bản , quyền tự do ngôn luận quyền được bầu cử qua đó giúp bộ máy nhà nước ngày càng phát triển về chất lượng giúp , bộ máy nhà nước chính quyền trong sạch vữ mạnh.

  Trả lờiXóa
 3. cả thế giới nhìn vào nước mình người ta đã có đánh giá khách quan rồi (184/193 phiếu) để chứng tỏ nhận xét, cách nhìn của thế giới. Cả thế giới đánh giá và công nhận bao giờ chả đúng và toàn diện hơn 1 nước Mỹ đánh giá và nhận xét.

  Trả lờiXóa
 4. Tinh thần dân chủ mà đất nước ta đã làm được trong năm vừa qua đã chứng minh được phần nào sự đúng đắn trong con đường mà đất nước đã vạch ra. tuyệt đối trung thành với các chủ trương đường lỗi lãnh đạo của Đảng thực hiện các kế hoạch dài hạn trong việc phát triển kinh tế cũng như cải thiện môi trường sống nâng cao chất lượng cuộc sống. thực hiện điều này đã làm thay đổi cơ bản đất nước ta. trong những năm trước chiến tranh người dân ăn không đủ no mặc không đủ ấm sau những năm tháng đó đất nước ta đã hoàn toàn lột xác. thực hiện được như vậy là nhờ áp dụng những chính sách dân chủ vào cuộc sống xã hội

  Trả lờiXóa
 5. trong 30 sau khi giải phóng đất nước đã thực hiện một quá trình dài trong cải cách kinh tế, xã hội để trở thành một nước tiên tiến, với một xã hội phát triển dân chủ văn minh. tiếp tục thực hiện những thành công tiếp theo chúng ta còn thấy rõ những ý đồ qua những thông điệp của các nhà lãnh đạo hàng đầu trong đất nước tuyên bố. thực hiện tinh thần dân chủ đó là bản sắc của đất nước xã hội và con người Việt Nam, không còn gì để bàn về sự thật mà xã hội này đã thực hiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta là một nước về tự do, dân chủ, đặc biệt là các quyền về con người luôn được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Minh chứng hùng hồn nhất là sự kiện mới đây chúng ta đắc cử vào hội đồng nhân quyền thế giới. Mọi luận điệu thù địch nói chúng ta thiếu dân chủ , tự do là không đúng.

   Xóa
 6. Với những thành công đạt được trong vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thì có thể nói Đảng ta đã thành công. năm 2014 là một mốc quan trọng ghi dấu Việt Nam tham gia thành viên của hiệp hội nhân quyền liên hiệp quốc. Là minh chứng cho những gì Đảng, nhà nước đã đạt được. Vì vậy chúng ta cần phát huy hơn nữa về dân chủ. Đảng và nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ nhau để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 7. Có xây dựng một nền dân chủ “của dân, do dân và vì dân” thì mới hi vọng một đất nước phát triển ổn định, bền vững. Bên cạnh việc phát huy dân chủ thì cần phải có sự lãnh đạo đúng đắn và hợp lý của Đảng và Nhà nước, “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Thực tế thì chúng ta đang làm rất tốt việc đó, đang đi đúng hướng với cái đích mà chúng ta đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 8. Quả đúng như những gì Thủ tướng viết, thời đại ngày nay là thời đại công nghệ thong tin khoa học, nó giúp cho cả thế giới xích lại gần nhau hơn, tất cả mọi thong tin trên toàn thế giới đều được cập nhật thường xuyên và liên tục. Chính vì thế mà thế hệ trẻ cần phải biết sử dụng sự thông minh, sáng tạo của mình để đáp ứng được nhu cầu đổi mới của đât nước, góp phần đưa đất nước ngày một phát triển hơn, khoa học hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Nói chung là nói thế, nói nữa, nói mãi cũng vậy thôi, không thể cải tạo được lũ ngu dốt phản động được. Cũng chẳng trách được, vì chúng đâu có được sống trong niềm tự hào như ta, chúng đâu được cảm thông, chia sẻ từ tình cảm của người với người như ta. Cái cuộc sống mà chúng đang sống chỉ là cuộc sống giả tạo, ảo tưởng, chất đầy những sự ghen tuông và đố kỵ, chính vì thế mà chúng quay sang đố kỵ với ta, với những gì ta đã có, đang có và sắp có. Đơn giản chỉ là do quá ngu si nên bị bọn khôn hơn chúng lợi dụng mà thôi. Quá buồn và đáng thương cho lũ “ếch ngồi đáy giếng”.

  Trả lờiXóa
 10. Dân chủ xưa nay vẫn được để cao, sự nhấn mạnh trong Thông điệp của thủ tướng là lời hứa cho những bước tiến mới về dân chủ trong năm tiếp theo.

  Trả lờiXóa
 11. Thông điệp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quyền dân chủ của người dân, nhất là trong bối cảnh nước ta mới là thành viên của hội đồng nhân quyền thế giới. Muốn phát huy được tính dân chủ thì phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam,nước ta thật sự trở thành một nước của dân do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 12. Từ ngày dành lại nền độc lập ,Bác Hồ đã lấy tên khai sinh cho nước nhà là : Việt Nam dân chủ cộng hòa,cái tên tuy ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa lòng mong muốn của người và người dân cả nước,tuy gần 70 năm rồi mà "vẫn mới"Bác muốn Nước Việt nam dân chủ là dân làm chủ,có nghĩa là dân có quyền nêu quan điểm,ý kiến của mình với Đất nước,cũng từ đó mới hiểu được "lòng dân "để phát triển và tiến bộ. Việt Nam giờ đã trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền thế giới vì vậy càng phải phát huy quyền làm chủ của người dân.

  Trả lờiXóa