Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Quý ông "Ốc học" với âm mưu và thủ đoạn

Đăng lúc: Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

KEM ỐC 

Đầu năm lướt mạng háo hức xem dân tình đón năm mới thế nào, ấy vậy mà chưa gì đã bắt gặp mấy tay nhà báo rởm lên tiếng kêu gào những điều thật phi lý, nực cười mà Kem Ốc tôi không thể bỏ qua. 

Chả là mấy tay như Nguyên Thạch, Bùi Lộc hay Đại Nghĩa (Danlambao)

…mới thấy đúng là toàn một lũ “đã Ngu lại tỏ ra Nguy hiểm”.Tưởng rằng chúng viết cái gì, đề tài gì mới mẻ, ai ngờ vẫn cứ dùng những chiêu bài đã cũ rích để bôi xấu Đảng, chống phá chế độ, xuyên tạc lịch sử, kêu gọi cái đích đến mù mịt mà chính chúng cũng không hiểu, không biết, có hay chăng chỉ có những kẻ đã dùng tiền để điều khiển chúng viết những thứ rác rưởi, bẩn thỉu đó là hiểu rõ.. Xin được hỏi các Quý ông Ốc học – tôi gọi các ông là Ốc học vì các ông toàn “ăn ốc nói mò”, các quý ông “nguy hiểm” rằng, các quý ông được trả bao nhiêu cho một bài viết??? và các Ốc học đã mất bao nhiêu noron suy nghĩ để tìm ra các lý do ngu xuẩn để bêu xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam??? 

Chả cần phải nói, không riêng gì Kem Ốc, mà có thể khẳng định tất cả những người Việt Nam yêu nước đều hiểu và biết những chiêu bài, âm mưu và thủ đoạn của chúng bay đó là: xuyên tạc, bôi nhọ CN Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay, dao động hệ tư tưởng; rằng phải thực hiện tư nhân hoá, đa nguyên hoá chính trị, đa đảng đối lập. Tức là phải thay đổi mục tiêu, lý tưởng, phải từ bỏ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; rằng Đảng ta thực hiện tập trung dân chủ là cực đoan, độc đoán, kêu gào Đảng phải có nhiều phe phái mới là dân chủ; rích động chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng- Nhà nước với nhân dân; lợi dụng cuộc đấu tranh của ta chống quan liêu, tham nhũng, chúng bôi nhọ nói xấu Đảng- Nhà nước; lôi kéo tách quần chúng khỏi ảnh hưởng của Đảng. Nhất là đồng bào dân tộc ít người và vùng tôn giáo; Chúng bay đang ra sức sử dụng triệt để các con bài nào là “đầu tư kinh tế’, “tự do hoá chính trị”, nào là “hợp tác về văn hoá”, “dân chủ”, “nhân quyền”… mục đích để làm chuyển hoá dần chế độ của chúng ta theo hướng ngả sang con đường TBCN. 

Một lần nữa, xin khẳng định cho các Ốc học biết, Đảng cộng sản Việt Nam là một Đảng có bản chất cách mạng và khoa học, thấm đượm tính giai cấp và tính dân tộc, được cả xã hội thừa nhận; chúng ta lại có các đoàn thể chính trị xã hội và mặt trận tổ quốc Việt Nam- một tổ chức liên minh chính trị đại biểu rộng rãi cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của các tầng lớp nhân dân đại đoàn kế toàn dân thì không có lý do gì phải áp dụng “đa nguyên chính trị” “đa đảng đối lập” như các thế lực đối lập, hay những con rối Ốc học đang ngày đêm rêu rao, kích động. 


Chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước khẳng định dứt khoát rằng: ở Việt Nam không có điều kiện khách quan và không cần thiết phải “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. 

Chúng bay, những con rối, những Ốc học càng viết, càng nói về Đảng, về Nhà nước và về người dân Việt Nam bao nhiêu càng cho thấy chúng bay không hề hiểu biết gì về lịch sử, về truyền thống dựng nước và giữ nước của một dân tộc anh hùng. Nếu muốn tìm hiểu để biết rõ hơn thì xin học từ bậc tiểu học nhé, các em bé 6-7 tuổi còn biết nữa là các Quý ông Ốc học. Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY