TIN TỨC

HIỂU ĐÚNG VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN, DÂN LÀM CHỦ

Kem Ốc 

Kinh nghiệm của toàn bộ lịch sử thế giới và từng quốc gia, dân tộc đã chỉ ra rằng: đối với những người cầm quyền, có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả. Đối với một Đảng cầm quyền, xa dân, không hiểu dân, mất dân là một trong những nguy cơ đáng sợ. Nguy cơ đó đã trở thành hiện thực, là một tai hoạ thật sự và chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của các Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô (cũ) trong thời gian vừa qua. 

Đảng ta ngay từ khi mới thành lập, xuất phát từ lợi ích của dân, gắn bó chặt chẽ với dân, có cương lĩnh và sách lược đúng đắn, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của dân nên đã được xã hội và các tầng lớp nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thật sự được nhân dân yêu mến, tin cậy và ủng hộ, do đó đã làm Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, trở thành Đảng cầm quyền, và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975). Tuy nhiên, từ sau khi trở thành Đảng cầm quyền, đặc biệt là trong giai đoạn lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, đâu đó trên đất nước một số ít cán bộ, đảng viên có chức quyền đã quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng nhân dân, làm mất lòng dân, làm giảm sút uy tín của Đảng với dân. Đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng lại bị kẻ địch trong và ngoài nước lợi dụng phá hoại, mua chuộc lôi kéo những người dân lương thiện “nhẹ dạ cả tin” bỏ nhà cửa, con cái, ruộng vườn, không chịu lao động, sản xuất mà đi biểu tình, chống đối Đảng và Nhà nước. 

Với luận điệu “dân oan”, những kẻ cầm đầu chống phá đã rêu rao, huyễn hoặc với những người dân lương thiện về cái gọi là “dân chủ”, “nhân quyền”…Đó là những hậu quả tai hại không lường được đối với sự nghiệp cách mạng. 


Một độc giả tên Su Su đã bình luận: Biểu tình biểu tình sao lúc nào cũng là biểu tình thế nhỉ chẳng lẽ mọi người không có việc gì làm nữa hay sao mà lại rủ nhau đi biểu tình chứ. Hãy nhìn những người thân của mình đi nhìn lại xem họ đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc hay chưa hay chỉ vì những hành động sai trái vô bổ của mọi người mà cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tôi chỉ có một lời khuyên từ trong thâm tâm tôi đó là: Chúng ta hãy nên hành động dựa trên sự hiểu biết của bản thân và phân biệt nhìn nhận nó trước khi có những hành động cụ thể chứ đừng làm một cách mù quáng như thế này. 

Cần phải khẳng định rằng: Đảng cộng sản Việt Nam lấy “dân làm gốc”, Đảng cầm quyền nhưng dân làm chủ. Ý Đảng lòng dân là thống nhất. Ngoài quyền lợi của giai cấp, dân tộc, Đảng không có quyền lợi gì riêng của mình. Đảng không ở trên dân mà cũng không ở ngoài dân. Và hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo chính trị, lãnh đạo Nhà nước. Tính ưu việt của nó là ở chỗ: loại trừ lợi ích và cạnh tranh phe phái, đảng phái. Tất cả thống nhất vì lợi ích của dân, của Tổ quốc…Vì thế, một đảng cầm quyền có lợi ích riêng thì đa đảng trong hệ thống chính trị là cần thiết. Ở đây, nếu chỉ có một Đảng là độc tài; Một đảng không có lợi ích riêng khi cầm quyền, cầm quyền vì lợi ích chung thì đa đảng dễ gây bè phái, phân tán. Bởi vì: 

Thứ nhất, Dân làm chủ nhưng không phải mỗi người dân tự mình đứng ra làm chủ riêng rẽ, cá nhân mà làm chủ thông qua cơ chế đại diện, tức là cơ chế ủy quyền cho những cơ quan nhà nước do mình cử ra, thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội do mình lập ra, đồng thời thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp tự quản, chủ yếu ở cơ sở. 

Thứ hai, Đảng lãnh đạo nhưng không ở ngoài dân và đứng trên dân mà ở trong dân, chịu trách nhiệm trước dân, chịu sự kiểm tra và giám sát của dân. Đảng cầm quyền nhưng không phải tự mình biến thành Nhà nước, một mình nắm chính quyền và làm thay công việc của Nhà nước. 

Thứ ba, Nhà nước quản lý (hiểu theo nghĩa rộng) nhưng không phải là người cai trị dân, sai khiến dân, đè đầu cưỡi cổ dân mà là người được ủy quyền để làm những công việc ích nước lợi dân, chịu sự kiểm tra và giám sát của dân. Không làm được việc thì sẽ bị dân bãi miễn. 

Thực tế cho thấy những cố gắng đáng kể mà Đảng và Nhà nước ta đã làm để bảo đảm thực thi các quyền dân chủ của nhân dân, từng bước xây dựng và phát huy nền dân chủ XHCN là có thật. Nhưng thực tế cũng cho thấy những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những biểu hiện “mất dân chủ” trong đời sống chính trị, xã hội của ta không phải là không có. Chính vì thế mà các thế lực thù địch thường lợi dụng những điểm yếu này để phê phán, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta theo kiểu: “Đảng Cộng sản bản chất là không dân chủ và do đó Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo và cầm quyền là vi phạm nền dân chủ” hay “Không có dân chủ tư sản hay dân chủ XHCN mà chỉ có một nền dân chủ chung với những giá trị phổ quát của nó. Muốn đạt tới một nền dân chủ đích thực, phải thi hành chế độ đa đảng…”. 

Vì vậy, chúng ta cần sớm nhận rõ nguy cơ này, và phải sớm đổi mới tư duy về mối quan hệ giữa Đảng và dân, giữ cho mối quan hệ giữa Đảng và dân được trong sáng và ngày càng vững chắc, tốt đẹp. Đồng thời lên án, tẩy chay những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ, khinh rẻ Đảng, nhân dân, dân tộc Việt Nam. 

25 nhận xét:

 1. Phường Điện Biên10:38 11 tháng 1, 2014

  Thương hại: Đần ngu Lê thị hiền đức..
  Bẩy hai nhân sỉ, tiên, sư.
  Tuyên bố, kiến nghị, ngỏ thư dài dài.
  Thế mà còn chẳng ăn ai.
  Huống hồ thị Đức đã ngoài tám mươi.
  Cái tuổi gần đất xa trời.
  Ngủ, ăn còn khó, đòi chơi trống bòi.
  Chính liêm, liêm chính to còi.
  Không chồng mà có giống, nòi, tử tôn.
  Phát ngôn, ăn nói lộng ngôn.
  Văn hóa, chữ nghĩa khỉ, chồn còn thua.
  Thế mà con tré vào hùa.
  Tung hô chủ tịt hội lừa: Dân oan.
  Xem ra danh sách oan đoàn.
  Vào tù, ra tội, lăng loàn cả thôi.
  Cái tâm, cái đức mất rồi.
  Chỉ còn một lũ dở người, dở ma.
  Lê thị thất đức nhà ta.
  Đói ăn, khát nước mới ra thế này.
  Kiếp trước ăn, ở bầy hầy.
  Kiếp này trả nợ trời hay bắt đền.

  Trả lờiXóa
 2. "Đảng cộng sản Việt Nam lấy “dân làm gốc”, Đảng cầm quyền nhưng dân làm chủ. Ý Đảng lòng dân là thống nhất.". Lợi ích của Đảng chính là lợi ích của nhân dân. Đảng không có lợi ích riêng của mình. Do đó, việc Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng ta luôn quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc. Các vị lãnh đạo cũng từ nhân dân mà ra, do dân bầu, dân tin, dân yêu mà tin tưởng giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước. Có thể nói những thắng lợi của đất nước có được ngày hôm nay công lớn là của nhân dân bên cạnh đó là sự chỉ đạo sáng suốt của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước đưa ra các chủ trương, đường lối đúng đắn để đất nước phát triển.

   Xóa
 3. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng chỉ có đa đảng thì các đảng phái cạnh tranh nhau giành quyền lãnh đạo, điều đó mới tạo điều kiện cho sự phát triển. Nhưng họ đã nhầm bởi lẽ nếu các đảng phái chỉ chăm chăm lợi ích của giai cấp, của tầng lớp mình mà không quan tâm đến lợi ích chung thì đa đảng sẽ loạn giống như Thái Lan và Cam puchia. Còn Việt Nam, Đảng cộng sản luôn trung thành với lợi ích của người lao động và toàn dân tộc, đo đó không cần đa đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhiều kẻ cứ luôn miệng nói mình là nhà dân chủ này nọ nhưng không hiểu gì hết về tự do và dân chủ cả. Tự do là làm những việc mình thích mà không bị ai ép buộc, dân chủ là được quyền biểu quyết, nêu ý kiến cá nhân mình. Nhưng trên hết, đã là một xã hội thì phải có luật pháp và sống, làm việc theo luật pháp thì mới có thể có một cuộc sống trật tự đúng nghĩa.

   Xóa
 4. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” để “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.“ nhằm mục tiêu “xây dựng một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ;“.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng cộng sản Việt Nam lấy “dân làm gốc” Nhân dân sẽ cử người có năng lực, trình độ để thay mặt người dân đưa ra ý kiến của mình, nhiều việc lớn bé đều do nhân dân quyết định. Chúng ta phải sớm đổi mới tư duy về mối quan hệ giữa Đảng và dân, giữ cho mối quan hệ giữa Đảng và dân được trong sáng và ngày càng vững chắc, tốt đẹp. Đồng thời lên án, tẩy chay những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ, khinh rẻ Đảng, nhân dân, dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Phải hiểu đúng như thế thì chúng ta mới có được những suy nghĩ đúng, từ đó có những hành động đúng được. Nhất là người dân như chúng ta, cần phải nghiên cứu kĩ, tìm hiểu kĩ về con đường mà chúng ta đang đi, và vì sao đất nước chúng ta lại được Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh dẫn dắt lãnh đạo, để từ đó tự tạo cho mình sức đề khác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là sự lựa chọn của lịch sử, đó là nguyện vọng của chính người dân chúng ta. Tuy rằng, thời gian gần đây Đảng, nhà nước đã có một số vết nhơ, nhung nhìn một cách tổng thể thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, vì không có một nhà nước nào hoàn hảo cả đâu, điều quan trọng là chúng ta nhận thấy rằng, Đảng vẫn đủ sức đưa dân tộc Việt Nam đi lên, điều quan trọng chúng ta thấy Đảng đang cố gắng để hoàn thiện mình, tiêu diệt những mầm móng làm cho Đảng bị vấy bẩn, .... đó mới chính là điều mà chúng ta cần nhận thấy.

  Trả lờiXóa
 8. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ là do họ đã không có những chính sách đường lối phát triển , sai lầm, thiếu dân chủ, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có những thành công là do Đảng cộng sản Việt Nam biết rút kinh ngiệm từ Liên Xô Và Đông Âu , kiên định đường lối đã chọn, đảm bảo dân chủ và nhân quyền được rộng rãi.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng hiểu được lòng dân, ý nguyện của nhân dân. luôn đứng về phía nhân dân nên được nhân dân ủng hộ. tin yêu, đội ngũ cán bộ Đảng từ nhân dân mà ra, Đảng nhờ dân mà tồn tại, không những thế nhân dân còn góp phần xấy dựng lực lượng cán bộ Đảng trong sạch vững mạnh,

  Trả lờiXóa
 10. phải nhận thấy rằng cái việc mượn cớ để mu kích hoặc phản biện lại chính quyền hay những việc làm của đất nước ngày nay khá phổ biến, chúng ta thấy được việc sử dụng những lí do đó từ bản chất của giai cấp bản chất của xã hội để ngụy biện lên hành vi tội phạm. các khái niệm dân chủ trong xã hội được đề cập đến rất rõ ràng, thực hiện trong mấy chục năm đã đưa về những lợi ích nhất định trong xã hội. "Đảng Cầm quyền, dân làm chủ" đó là câu nói phù hợp và thể hiện ý nguyện của người dân trong đất nước. ở đâu lại xuất hiện những con người đề đạt ra cái quan niệm của mình vượt qua cả giới hạn cho phép. đó là sự phi dân chủ

  Trả lờiXóa
 11. Hiểu đúng về các văn bản pháp luật đó là trách nhiệm của mỗi người dân chứ không phải của riêng của bất cứ ai, trong xã hội chúng ta thấy được sự cố gắng của chính quyền các cấp trong việc thực hiện luật pháp tạo sự công bằng dân chủ cho toàn bộ hệ thống xã hội đến với mọi người dân. "Đảng cầm quyền, dân làm chủ" những câu nói này được đề cập hay giải thích từ khi chúng xuất hiện trong cương lĩnh của xã hội và đã được nhân dân ủng hộ. điều này đã đưa đất nước ta trở thành hoàn thiện thành một nước dân chủ công bằng văn minh.

  Trả lờiXóa
 12. đất nước nào mà không muốn hướng đến dân chủ để cho đất nước phát triển. Thử hỏi VN nếu không có dân chủ, không có nhânquyền thì làm sao được bầu làm thành viên thường trực cuả hội đồng nhân quyền LHQ được. Chính những thằng cứ đam mê mộng tưởng đa nguyên đa đảng mới rêu rao rằng ở VN minh không có dân chủ thôi.

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách dòm ngó vào nước ta, chúng luôn xuyên tạc, bôi xấu Đảng, kích động nhân dân, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như tôn giáo, nhân quyền, đa đảng để làm loạn. Với những bài viết mang quan điểm phản động, chúng luôn đăng tải lên các trang mạng xã hội, những suy nghĩ, ý kiến lệch lạc được viết ra.
  Chúng ta phải nâng cao cảnh giác, có ý thức nắm rõ lịch sử, nắm rõ vấn đề, tin tưởng vào Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 14. Từ trước tới này các Đảng phái , chính quyên nếu có dân là có tất cả nếu mất dân là mất tất cả, chính quyền ắt phải gần dân, phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì dân mới theo, dân mới ủng hộ, và làm thế nào cho dân theo cũng là một nghệ thuật của các nhà cầm quyền, thành bại của họ tất yếu cũng là từ nhân dân mà ra. người giỏi là người thu phục được lòng dân.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng Cộng Sản Việt Nam Được thành lập ra là của dân, do dân và vì dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân, luôn gắn bó mật thiết của nhân dân, do xuất phát vì lợi ích của nhân dân, vì dân mà phục vụ nên từ trước tới nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành trọn vẹn được niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 16. người Việt nam mình có những cai truyền thống và không thể mất được điều đó, với vấn đề đảng cộng sản cầm quyền nó hoàn toàn cũng là một việc mà lịch sử đã chứng minh, và không thể nói rằng lịch sử làm sai được, đảng cầm quyền và làm đúng vai trò cùa mình thì không bao giờ bị người dân phản đối, và sự ủng hộ của nó là rất lớn. và đảng cộng sản Viêt NAM đã làm được điều đó và tạo nên một lịch sử với những hi vọng cho Việt Nam

  Trả lờiXóa
 17. người dân Việt Nam làm chủ , đó là một cái mà chúng ta có thể thấy đảng cộng sản đã thành công, và tạo được sự tin tưởng của nhân dân, hiến pháp thông qua đó cũng là một việc thể hiện đúng cái việc dân làm chủ của chế độ chính tri ở việt Nam , với sư ủng hộ rất cao như thế đã cho thấy người dân Viêt Nam ung hộ như thế nào với đảng cộng sản việt nam rồi, người dân Việt Nam sẽ luôn tin tưởng điều đó ,

  Trả lờiXóa
 18. truowcs tieen chun gs ta có thể hiểu rằng đảng cầm quyền và nhân dân lãnh đạo là xuất phát từ phía những người dân có sự tin tưởng vào đảng và sự công minh của đảng trong việc phục vụ nhân dân, hiện nay ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều những tư tưởng sai lầm nếu như không có sự hiểu đúng đắn thì những người sai đó sẽ làm cho cả xã hội này sai, tôi thấy bài viết này khá hay và hợp với những vấn đề đang diễn ra tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thật sự được nhân dân yêu mến, tin cậy và ủng hộ. Đảng ta luôn lấy nhân dân làm cốt yếu. Trong giai đoạn đổi mới, phát triển, có một vài quan chức quan liêu, tham nhũng, đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Đảng, Đảng ta đã trừng trị nghiêm khắc, nhưng kẻ địch luôn lấy chuyện đó để bôi xấu Đảng, làm mất niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Chúng ta cần phải tỉnh táo, tin Đảng, giúp Đảng bài trừ những tên xấu ra khỏi Đảng, không nên đi theo quan điểm của kẻ địch.

  Trả lờiXóa
 22. Tự do, dân chủ là điều mà Đảng nhà nước ta luôn quan tâm và hết mình vì công cuộc đổi mới đất nước. Nhưng những thế lực thù địch vẫn luôn luôn chống phá và tìm mọi cách để kích động quần chúng nhân dân. Xã hội văn minh, phát triển thì mọi người đều phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với những việc mình làm, sống và làm việc theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
 23. Việc lấy dân làm gốc là bước đi vững chãi đầu tiên của Đảng. Dân có đoàn kết thì Đảng mới vững mạnh. Đảng không nằm ở trên dân cũng không nằm ở ngoài dân mà nằm ở trong dân. Ý Đảng lòng dân là một. Việc những thế lực phản động nhắm vào liên hệ giữa dân và Đảng càng làm cho dân và Đảng gắn bó hơn.

  Trả lờiXóa