TIN TỨC

Nhận xét ngông cuồng hay những kẻ thiếu chất xám

Dương lâm 

Một xã hội muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải có Nhà nước và pháp luật, đó là quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội loài người kể từ khi có giai cấp cho đến nay, không chỉ ở các nước phương Đông mà ở phương Tây cũng thế. 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho đến nay đã trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội từ: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, đến tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mỗi hình thái kinh tế xã hội sau ra đời đều là kết quả của sự kế thừa và phát huy những thành tựu của xã hội trước nó tiến tới xây dựng một xã hội văn minh hơn, lành mạnh hơn, Nó vừa là quy luật được Mác – lênin tổng kết vừa là thực tiễn lịch sử không gì có thể chối cãi được. 

Vậy mà, thời gian gần đây các trang thông tin điện từ của BBC tiếng việt cũng như các blog “ chính danh” của một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước lại có những quan điểm đi ngược với quy luật mà được toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới thừa nhận, họ “mặc nhiên” phủ nhận vai trò của học thuyết Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với xã hội, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vậy quan điểm của họ “phi lí” ở chỗ nào chúng ta sẽ cùng làm rõ. 

Mới đây trên tờ BBC tiếng việt có đăng bài “Chính trị VN 'không rõ ai đang cầm lái” trong đó có trích dẫn một số vấn đề về tình hình chính trị Việt Nam cũng như Trung Quốc để “ bọn chúng” mang ra đối sánh. 

Bài bào này có nói về “sau các đấu đá nội bộ, chính trị Việt Nam nay không rõ ai là người 'cầm quyền thực thụ”. Tôi xin thưa rằng trên đất nước Việt Nam kể từ khi có Đảng cộng sản lên cầm quyền cho đến nay, chưa từng có cuộc đấu đá nội bộ, cũng như chưa bao giờ Đảng xa rời vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội. Thực chất của vấn đề ở đây là, trong thời gian vừa qua, toàn Đảng và các bộ, ban, ngành triệt để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết nhiều vấn đề còn tồn tại về công tác xây dựng Đảng đang từng bước được khắc phục, những cá nhân có biểu hiện thoái hóa, biến chất xa rời lí tưởng cách mạng được xử lí, giáo dục, nhắc nhở. Nhận thức chính trị của đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tăng lên, mọi người phấn khởi học tập lao động sản xuất, mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng lên cao. 
                                          Cuộc sống bình yên ở làng quê Việt 

Đúng lúc đó, có những “kẻ” “ghen ăn tức ở” chuyên trị “chọc gây bánh xe” được cớ lao vào “ cắn càn” tôi xin phép dùng từ cắn càn ở đây vì những gì mà họ viết không khỏi khiến chúng ta không bức xúc, một sự bôi nhọ sự thật trắng trợn của những kẻ thiếu hiếu biết, vô văn hóa ấy, vô hình dung đã làm cho một số đồng bào nhẹ dạ cả tin của ta bị “mắc mưu” của chúng quay lại nói xấu chế độ ta. 

Tiếp đó tờ The EconomistCũng nói rằng:“Hội đồng Giám mục Công giáo cũng từng nêu ý kiến rằng Phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần?”. xin thưa rằng, ai dám nói chủ nghĩa Mác – lênin là vô thần thì thực sự đó là có vấn đề cần xem xét về trí tuệ hay trí ít cũng là về nhân sinh quan khoa học. Nhân đây tôi cũng xin giải thích luôn để những ai có quan điểm “chưa thông” có thể nghiên cứu lại tránh để người đời mắng là “ vô văn hóa” thì lại khổ.Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó là một học thuyết cách mạng, khoa học và chân chính nhất. Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được; các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người. 

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình. 

+ Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. 

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát triển của chính học thuyết đó với tinh thần phê phán và tự phê phán. 

Tinh thần quan điểm giải phóng con người, giải phóng giai cấp xây dựng một xã hội tự do bình đẳng, bác ái là điều mà không chỉ có Mác – lênin mà ngay cả chúa Zêxu hay đức thánh phật đều mong muốn con người hướng tới, chắc các lãnh tụ tinh thân của Hội đồng giám mục công giáo đều biết điều đó. Việt nam tôn trọng tự do tin ngưỡng mà tôn giáo giữa các tín ngưỡng, tôn giáo chung sống bình đẳng, hòa thuận với nhau. 

Đặc biệt trong thời gian vừa qua lợi dụng quy chế dân chủ trong quá trình lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp các thế lực bất đồng chứng kiến với dân tộc ta đã quay sang tìm mọi cách để mua chuộc, lôi kéo nhân dân ta về phía chúng, bọn chúng thành lập ra một nhóm gọi là “kiến nghị 72” nhằm lợi dụng một số văn sĩ, trí thức của ta đòi sửa đổi điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, phủ nhân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng tôi tin rằng bằng kiến thức lịch sử và thực tế cuộc sống các bạn và tôi đều cũng đã thấy rằng vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội to lớn như thế nào. Nếu không có vai trò lãnh đạo của đảng liệu chúng ta có được cuộc sống ấm lo, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay không, liệu đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành hay không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. 

Còn chuyện tờ The economist đem so sánh chính trị Việt Nam và chính trị Trung Quốc thì chắc cũng không cần phải bàn nhiều nữa, cả Việt Nam và Trung Quốc cùng đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Mác và lênin đã vạch ra nhưng giữa hai nước có thể nói điều kiện kinh tế xã hội không hoàn toàn giống nhau, Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc còn nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí minh thì ít nhiều nó có sự khác nhau cũng là đương nhiên, nhưng điểm chung mấu chốt nhất là cả hai đều do Đảng cộng sản lãnh đạo và cả hai nước đều đang gặt hái được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của mình, trong khi các nước tư bản phương tây đang rời vào khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng. 

Mặc dù một số tờ báo phương tây có nội dung nói sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu về tình hình chính trị Việt Nam nhưng với nhãn quan chính trị của mình tôi tin rằng đồng bào ta sẽ không bao giờ tin vào lời lẽ “Nhận xét ngông cuồng và những kẻ thiếu chất xám” và thay vào đó nó càng hối thúc lòng yêu nước trong mỗi người dân đất Việt. Đồng thời nó là “cái tát” mà bọn ngu xuẩn cơ hội chính trị tự vả vào mình mà thôi. 

28 nhận xét:

 1. Đó là những tờ báo lá cải thôi mà, những thông tin mà họ đưa ra hoàn toàn sai sự thật, không đúng với tình hình của đất nước ta. Chúng ta phải khẳng định rằng thực tiễn đã chứng minh một cách rõ ràng nhất vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng đất nước. Nếu không có Đảng đi đầu, vạch đường đi cho cách mạng thì chắc gì chúng ta được sống trong môi trường hòa bình, tốt đẹp như hôm nay. Sau khi cách mạng thành công nhờ có Đảng, có chính quyền mà đất nước ta đang có những bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội đấy sao. Rõ ràng những luận điệu sai trái mà các tờ báo nước ngoài này đưa ra là không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những tờ báo lá cải nhưng sức nguy hiểm và sức hút của chúng rất lớn bạn ạ. CHiến thuật của chúng là đưa những tin xã hội quan tâm, tỉ như mấy vụ rùm beng của VINASHIN, VINALINES,..đủ kiểu, rất nhiều thông tin trái chiều. Nhân Dân vào đọc sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như cái nhọt để lâu ngày biến chứng thành ung thư. Nếu ta không kịp thời phát hiện, bài trừ, đấu tranh với nó. Nó sẽ lan ra, di căn ra tạo thành mối đe dọa kinh khủng khiếp

   Xóa
  2. Dat dinh nói rất đúng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhất là những bệnh rất nguy hiểm. Chúng ta cứ chủ quan coi thường thì những cái nhọt ấy lâu ngày thành cái nhọt ung thư, mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là những mụn nhọt bình thường. Và khi nhận ra đã muộn, không còn thơi gian mà hối hận nữa. Đất nước sẽ chiến tranh tan hoang vì cái bọn "rước voi về dày mả tổ ấy".

   Xóa
 2. Chưa nói đúng sai. Đi ngược lại với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác- Lenin thì chắc chắn một điều đó là những lời nói, phát biểu ngông cuồng của những người thiếu chất xám, Hay nói một cách khác, não ngắn. Mình không phát biểu người ta còn nghi ngờ mình ngu hay không, khi phát biểu lên thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Đấy là bọn chúng. Nhũng kẻ vô tri tự cho là đúng, ăn không ngồi rồi bán rẻ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật sự trên là những nhận xét ngu học và hết sức ngông cuống, những kẻ khong hiểu gì về tình hình đất nước hiện nay. việt nam đang ngyaf càng phát triển theo đúng con đường của chủ nghĩa mác- lê nin, một thể chế chính trị ưu việt nơi mà các giá trị của con người được đảm bảo một cách triệt để, chỉ những kẻ ngông cuồng , vì đông tiến bán rẻ tổ quốc mới có những dâm ngôn như thế mà thôi

   Xóa
 3. Phải công nhận hiện nay ở nước ta có một số bất cập nhất định nhưng xã hội nào mà chẳng có những tiêu cực cơ chứ, khi đánh giá một vấn đề chúng ta phải đánh giá một cách khách quan tổng thể mới được. Rõ ràng vai trò của Đảng, chính quyền ta vẫn vô cùng quan trọng, nhân dân ta vẫn hoàn toàn tin tưởng vài sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản ta. Đồng thời cần phải nói rõ là Việt Nam - Trung Quốc là hai nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng hoàn cảnh của mỗi đất nước khác nhau, truyền thống dân tộc lịch sử khác nhau, tuy nhiên hai nước vẫn đang đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Xin nói với những tờ báo nước ngoài này rằng khi đăng tải một thông tin gì thì phải xác minh cho đúng hay không đã, đừng vì những đồng tiền dơ bẩn mà đăng tải những thông tin sai lệch như vậy!

  Trả lờiXóa
 4. Khẳng định. Cả hai. Vừa ngông cuồng, vừa thiếu chất xám. Vừa ngu giốt nhưng lại rất nguy hiểm.
  Không ngồi đây nói phải trái đúng sai. KHông có giáo dục với chúng nữa mà cầm bút lên đấu tranh. Các tranh phản động, xuyên tạc chính quyền nổi lên như nấm sau mưa. anhxtanh có câu "Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông" . Mình phục ông nhưng k phục câu này. Tùy trường hợp hoàn cảnh áp dụng. Tuy nhiên không nên chủ quan mà cần có sự cảnh giác phối hợp đoàn kết. Nguyễn trãi từng viết " giết bao nhiêu đạo thuyền không khẳm đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Cho thấy những thằng ngu này nguy hiểm đến nhường nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cả hai, ở đây chỉ có bạn nói cả hai. Nhưng mình bổ sung thêm là sự ngông cuồng của chúng xuất phát từ sự thiếu chất xám và sự thiếu chất xám, thiểu năng của chúng là cơ sở của sự ngông cuồng. Người ta nói hai cái này là mối quan hệ biện chứng, bổ sung cho nhau và không bài xích được, cũng có câu liên quan, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng hững thằng ngu thường nguy hiểm trong nhiều trường hợp. Mình nghĩ như vậy đó.
   p.s: Bạn dong chun nói ra toàn văn sử trích dẫn nghe ghê gớm phết :)

   Xóa
 5. Đây là âm mưu của các thế lực thù địch bên ngoài, chúng muốn lợi dụng các tờ báo này để tuyên truyền chống phá đất nước ta. Đất nước ta tình hình như thế nào thì chính nhân mình mới hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần đọc qua những tờ báo lá cải như thế này thì chắc hẳn mối người dân VIệt Nam đều nhận thức được đây là các trang phản động, chúng được dựng lên với mục đích duy nhất là định hướng dư luận một cách sai lệch vè tình hình của đất nước ta, từ đó tạo điều kiện để lật đổ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa sau này. Chắc chắn rằng sẽ không một ai tin vào những luận điệu sai trái đó bởi lẽ Đảng như thế nào, xã hội như thế nào thì nhân dân ta là người hiểu nhất. Vai trò của Đảng Cộng sản là vô cùng quan trong!

  Trả lờiXóa
 6. chắc hẳn ai cũng biết rằng Việt Nam chúng ta là một nước trong số ít các nước đang đi trên con đường xã hội chủ nghĩa và chắc hẳn sẽ không thể tránh khỏi những sự chọc phá của các nước tư bản cũng như các tổ chức tư bản khác! họ luôn có những luận điệu, lí lẽ sai trái nhằm chống phá lại nhà nước ta cũng như bôi xấu, gây mất uy tín của Đảng và nhà nước trong lòng người dân! chúng ta cần tỉnh táo hơn trước những luận điệu của chúng, tránh bị bọn chúng lừa gạt mà mất lòng tin và Đảng vào nhà nước!

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam chúng ta và chỉ một số ích nước khác trên thế giới như Cuba, Trung Quốc mới chọn con đường tiến bộ đi lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, đây chính là lý do mà nước ta hay bị các nước tư bản chủ nghĩa khác ra sức chống phá, vì chúng sợ khi người dân nhìn thấy sự tiến bộ của xã hội chủ nghĩa thì sẽ đi lên con đường đấy và chúng sẽ không có quyên bốc lột người lao động nữa, nhưng chúng sai lầm rằng, xã hội sẽ phải tiền lên chủ nghĩa xã hội rồi chủ nghĩa cộng sản, nếu chúng cứ giữ khăng khăng thì chúng sẽ lạc hậu thôi

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ngông cùng không phải vì chúng giỏi dang gì cả mà chúng đang thể hiện sự ngu dốt của chúng, chúng đang tự đi lừa dối chúng, chúng hiểu rõ được sự tiến bộ của xã hội chủ nghĩa như thế nào, ở đó sẽ không có những người bị bóc lột và những kẻ bốc lột như chúng nên chúng muôn làm cho mọi người không thấy được mặt tốt này, chúng luôn cố tìm cách lu loa, nhằm che đi sự thật để chúng có thể bốc lột người lao động hơn nữa

  Trả lờiXóa
 9. Thời gian gần đây các trang thông tin điện từ của BBC tiếng việt cũng như các blog “ chính danh” của một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước mặc nhiên phủ nhận vai trò của học thuyết Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với xã hội. Trên tờ BBC tiếng việt có đăng bài “Chính trị VN 'không rõ ai đang cầm lái” xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo thì không bao giờ có chuyện một người nắm nhiều quyền lực như tổng thống của các nước tư bản . lãnh đạo đất nước luôn do một đảng duy nhất đó là đảng cộng sản

  Trả lờiXóa
 10. Lịch sử vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam, thực tiễn phát triển của thế giới suốt thế kỷ XX, cũng như thập niên đầu thế kỷ XXI đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc nêu trên, đồng thời chứng minh rằng, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế vận động tiến bộ của thời đại và điều kiện lịch sử - cụ thể của Việt Nam . xã hội chủ nghĩa là hình thức xã hội tiên tiến và có nhiều điểm tiến bộ hơn và tốt hơn xã hộ tư bản

  Trả lờiXóa
 11. Một xã hội muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải có Nhà nước và pháp luật, đó là quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội loài người kể từ khi có giai cấp cho đến nay, không chỉ ở các nước phương Đông mà ở phương Tây cũng thế. Đó là một quy luật tất yếu, là đương nhiên đối với sự phát triển của xã hội ngày càng văn minh. và những điều đó đã được chứng minh bằng thực tiễn phát triển của xã hội, chỉ có những kẻ ngu dốt nát, không hiểu biết mới phủ nhận điều đó mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Học thuyết Mác - Lê nin là học một học thuyết hết sức đúng đắn và tiến bộ về con đường phát triển của xã hội loài người, đó là một điều mà chúng ta, và tất cả thế giới đều phải công nhận. Đảng ta đã vận dụng một cách linh hoạt học thuyết đó và công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước, nó đã cho thấy những hiệu quả rất lo lớn mà chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng vẫn còn đó những kẻ phủ nhận tất cả những điều đó, chỉ có những kẻ ngu dốt mới phủ nhận nó mà thôi.

  Trả lờiXóa
 13. Việt nam đang ngày càng phát triển, những phát triển vượt bậc, cuộc sống yên bình đã về với khắp mọi miền của đất nước, cuộc sống người dân đang càng ngày càng cải thiện , cuộc sống yên bình đã đến với mọi miền tổ quốc, những nhận xét ngông cuồng của những tên phản động , âm mưu làm hại đất nước là không thể chấp nhạn được nó thật là ngông cuồng và thiếu tính thuyết phục, đất nước việt nam tươi đẹp như thế nên bọn chúng mới ghen tị mà thôi

  Trả lờiXóa
 14. Ngôn luận, truyền thông chính là công cụ tuyên truyền dễ dàng nhất, đơn giản nhất và dễ gây chú ý, tác động đến tư tưởng của người dân nhất. Việc lợi dụng tự do ngôn từ ở Việt Nam cũng là thủ đoạn dễ có thể nhận thấy của các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam. BBC, RFA... hay mấy trang thông tin khác, thực chất cũng chỉ là trá hình cho việc truyền bá tư tưởng xấu tại Việt Nam mà thôi, nổi tiếng với các bài nhận xét phiến diện, nói xấu nhà nước XHCNVN.

  Trả lờiXóa
 15. Đất nước việt nam đang ngày càng hiện đại ,ngày càng phát triển , những miền quê xinh đẹp, những con đường yêu dấu, những cuộc đời mới đang ngày càng ngày càng phát triển rực rỡ và tươi đẹp , chính vì thế những nhận xét ngông cuồng nói xấu đất nước ta chắc chắn là những tên phản động đang âm mưu làm hại đất nước âm mưu phá hoại sự tươi đẹp của đất nước ta, bọn chúng thật là kinh tởm và vô liểm sỷ

  Trả lờiXóa
 16. tờ The EconomistCũng nói rằng:“Hội đồng Giám mục Công giáo cũng từng nêu ý kiến rằng Phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? nếu hiểu như thế thì hẳn người này chẳng hiểu tí nào về chủ nghĩa mac-lenin rồi, cần phải tìm hiểu lại ngày , nếu như không muốn người khác gọi mình là "ngu"

  Trả lờiXóa
 17. Đã không biết còn tỏ ra nguy hiểm thật. Không hiểu mấy cái đài như BBC, RFA,... có biết tiếng Việt không mà nói như thật vậy hay những bài đó là do đám rận viết rồi mang danh thôi. Haizzz;, nhưng dù kẻ nào viết những bài đó thì cũng cho rằng đã thể đúng độ ngu của bọn nó. Câu trước, câu sau vả nhau đôm đốp, thật là chán. Việt Nam đang thể hiện 1 đất nước phát triển và ổn định, thực tế đang nói lên điều đó chứ không cần 1 bài viết nào nói. Thế mà chúng đi viết những điều ngược lại, như kiểu chúng không có mắt, không có tai vậy

  Trả lờiXóa
 18. Hội đồng Giám mục Công giáo cũng từng nêu ý kiến rằng Phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Vâng nếu nói như vậy quả thật là quá phi lý. Bởi dân tộc tôi đã đi theo dưới lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã đánh đổi cả xương máu của mình để có cuộc sống như ngày hôm nay. Đó quả thật là những luận điệu ngông cuồng, thiếu khách quan. Dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc dốt có thể tin vào những luận điệu như vậy.

  Trả lờiXóa
 19. Con đường xã hội chủ nghĩa chúng ta có đúng đắn hay không chính lịch sử và cuộc sống ngày hôm nay đã trả lời. Một đất nước ổn định, hòa bình đang trên đà phát triển không ngừng. Tuy chúng ta vấp phải trở ngại của cuộc suy thoái kinh tế nhưng Đảng và nhà nước đang có những bước đi đúng đắn giúp ổn định nền kinh tế trong nước trước thách thức lớn này. Nếu không có vai trò lãnh đạo của đảng liệu chúng ta có được cuộc sống ấm lo, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay không? Câu trả lời đanh thép chính là không. Vậy nên chúng ta không bao giờ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 20. Nếu mà chấp vặt đám dân chủ cuội thì chấp đến bao giờ, chẳng bao giờ chấp lại chúng cả. Chúng nó đều chơi trò ngậm máu phun người mà thôi, cả lũ chỉ chầu chực, có cơ hội là sẽ chống phá đất nước mà thôi, nghe theo chúng làm sao được. Tại sao chúng nó không lấy thực tế hiện tại để làm nên chứng cứ mà cứ lấy những chuyện không đâu vào đâu,, những lý luận rẻ tiền của chúng để nói bậy, nói càn về chế độ. Thật là không thể hiểu nổi chúng đang nghĩ cái gì trong cái đầu bại não của chúng nữa. Việt Nam theo chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn rồi còn gì. Thế mà chúng còn nói lung tung.

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước ta tình hình như thế nào thì chính người dân sống trên đất nước là hiểu rõ nhất , chỉ cần đọc qua những tờ báo lá cải như thế này thì chắc hẳn mối người dân Việt Nam đều nhận thức được đây là các trang phản động, chúng được dựng lên với mục đích duy nhất là định hướng dư luận một cách sai lệch vè tình hình của đất nước ta, từ đó tạo điều kiện để lật đổ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa sau này.Cần phải bắt ngay những tên tuyên truyền thông tin sai sự thật như vậy ngay

  Trả lờiXóa
 22. Trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đất nước ta đi lên từ nghèo nàn lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá trở thành một nước phát triển về mọi mặt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đời sống người dân được ổn định. Vậy mà lại có những kẻ mặt dày, chưa làm gì cho Tổ quốc mà quay lại nói xấu đất nước, nói xấu chế độ. điều đó khác nào chúng đang tự bôi tro, trát trấu vào mặt tổ tiên ông cha nó. Chúng sớm muộn gì cũng phải chịu những sự trừng trị của pháp luật Việt Nam

  Trả lờiXóa
 23. Trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đất nước ta đi lên từ nghèo nàn lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá trở thành một nước phát triển về mọi mặt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đời sống người dân được ổn định. Vậy mà lại có những kẻ mặt dày, chưa làm gì cho Tổ quốc mà quay lại nói xấu đất nước, nói xấu chế độ. điều đó khác nào chúng đang tự bôi tro, trát trấu vào mặt tổ tiên ông cha nó. Chúng sớm muộn gì cũng phải chịu những sự trừng trị của pháp luật Việt Nam

  Trả lờiXóa
 24. hời gian gần đây các trang thông tin điện từ của BBC tiếng việt cũng như các blog “ chính danh” của một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước lại có những quan điểm đi ngược với quy luật mà được toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới thừa nhận, họ “mặc nhiên” phủ nhận vai trò của học thuyết Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với xã hội, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vậy quan điểm của họ “phi lí” ở chỗ nào chúng ta sẽ cùng làm rõ.

  Trả lờiXóa