Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Luận điệu của “giặc truyền thông” và sự thật về nhân quyền ở Việt Nam

Đăng lúc: Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


Tân thời

Trên dải đất Việt Nam hình chữ S có trên 90 triệu dân ấy, thời gian vừa qua nổi đình đám bởi hàng loạt các sự kiện chính trị xã hội gây “ức chế” trên các trang mạng internet. Từ sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành y tế nước nhà; ép cung, xử oan sai 10 năm của cơ quan Tư pháp – đại diện cho cán cân công lý toàn xã hội cho đến bản Hiến pháp độc đoán sắp sửa công bố… Tất cả qua ngòi bút của các nhà bình luận phê phán chế độ xã hội ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó nhấn mạnh vấn đề nhân quyền, cho rằng Việt Nam đang chà đạp quyền con người, nhân quyền ở Việt Nam là giả dân chủ…

Lại nói thêm rằng, gần tới ngày 12/11/2013, ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu bầu thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, cuộc tổng công kích có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế với các cá nhân đã được tiến hành. BBC liên tục đăng tin những bài viết Có nên thưởng cho đàn áp ở Việt Nam, Cản Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền; Hay Bauxite Việt Nam đưa Nhân vụ án Nguyễn Thanh Chấn, nghĩ đến Quốc hội và cuộc ép cung dân tộc, Thư gửi một bạn học đang họp Quốc hội; HRW: Việt Nam muốn vào Hội đồng nhân quyền LHQ, hãy cải thiện nhân quyền, Kháng thư phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ; Việt Nam trúng cử “biến một kẻ chuyên phóng hóa thành người đứng đầu một sở cứu hỏa”…

Tuy nhiên, cuộc tổng công kích trên mọi phương diện đó đã thất bại hoàn toàn khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu 184/192 - số phiếu cao nhất trong tất cả những thành viên ứng cử. Hẳn kết quả này đã là câu trả lời cho nghi ngại của một số tổ chức quốc tế có liên quan đến vấn đề nhân quyền và là đòn phủ đầu đối với những kẻ có ý đồ xuyên tạc, chống phá. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng khẳng định: “Nhiều cái rõ như ban ngày nhưng người ta vẫn cố tình nói khác. Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ là đòn đánh mạnh vào các đối tượng mà bấy lâu nay luôn cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta. Điều đó còn cho họ thấy rằng hoạt động của họ không có tác dụng gì đối với những việc mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao”.


                       Đại sứ Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia phiên họp

Rõ ràng, bằng chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong vấn đề bảo vệ, đảm bảo quyền con người, 

Mặc dù ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6%. Chính sách an sinh xã hội luôn được ưu tiên thực hiện. Đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, người nghèo, trẻ em bệnh tật luôn là những đối tượng được quan tâm hàng đầu. Nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hoàn thành trước thời hạn. 

Các quyền làm chủ của nhân dân cũng được đảm bảo ngày một tốt hơn thông qua việc thực hiện hiệu quả hơn các quyền dân chủ trực tiếp (quyền bầu cử, ứng cử) và gián tiếp (thông qua các cơ quan dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp), quyền tham gia ý kiến, theo dõi, giám sát và sự vận hành tốt hơn của cơ chế khiếu nại, tố cáo. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin - vốn thuộc nhóm quyền cơ bản và nhạy cảm được thực hiện rộng rãi. Báo chí đã trở thành diễn đàn của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền tự do của nhân dân và trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong đó có quyền con người. Mặt trái của tự do ngôn luận là các nhóm người xấu lợi dụng diễn đàn báo chí để đấu tranh chống phá đất nước về mặt chính trị, tư tưởng. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam sẵn sàng đối chất công khai để đập tan những luận điệu phản động đó.
Vấn đề đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam cũng luôn được coi trọng. Kể từ khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành, đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Người dân được tự do sinh hoạt tôn giáo trên cơ sở tôn trọng chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam là thành viên của 8 Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việt Nam cũng là thành viên 17 Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam tích cực tham gia cùng các nước ASEAN thúc đẩy hoạt động của Cơ quan liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). Ở cấp độ liên khu vực, Việt Nam cùng các nước tích cực hưởng ứng các hoạt động của ASEM nhằm thúc đẩy các quyền con người thông qua hội thảo, hội nghị về quyền con người và đối thoại giữa các tín ngưỡng. Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế có liên quan đến quyền con người tại các cơ quan, diễn đàn của Liên Hợp Quốc. 

Từ chủ trương bảo vệ quyền con người, Đảng và Nhà nước đã và đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Báo chí, truyền thông chống phá chế độ hàng ngày vẫn rao giảng rằng Hiến pháp mới sắp sửa ban hành là “cuộc ép cung dân tộc”, Đảng Cộng sản xây dựng chế độ độc tài chĩa súng vào người dân. Vậy thì xin hãy đọc lại nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992! Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của sửa đổi Hiến pháp là để bảo đảm tốt hơn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với yêu cầu là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện dân chủ XHCN. 

Về kết cấu, bố cục: Chương II được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 1992 thành Chương: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Ngay việc chuyển vị trí từ chương V lên chương II, sau chương I của Dự thảo bàn về chế độ chính trị đã khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong bản Hiến pháp.

Về nội dung: bên cạnh việc làm rõ hơn về quyền công dân, Dự thảo bổ sung một số quyền mới là kết quả của quá trình phát triển đổi mới đất nước, phù hợp với các các điều ước quốc tế về quyền con người mà Cộng hòa Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là một thành viên.

Một văn bản Hiến pháp có sự tham khảo của các bản hiến pháp tiến bộ trên thế giới, nhấn mạnh hàng đầu quyền con người sắp được ban hành nhưng lại có lắm kẻ “lo lắng” 500 đại biểu Quốc hội đang đưa người dân đi vào quỹ đạo của một sai lầm không thể tha thứ. Thế thì chúng ta tin vào thực tế hay mụ mẫm nghe theo bè lũ quy kết trách nhiệm không cần bằng chứng? Chúng ta tin vào sự làm việc công khai của Liên Hợp Quốc, tổ chức cao nhất đại diện cho quyền con người hay lú lẫn đặt niềm tin vào những kẻ tự nhận mình là trí thức lo lắng cho thời cuộc?!

Không cần minh chứng xa xôi, có thể lấy một ví dụ nhỏ gần đây. Sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống người dân được thấy rõ qua tinh thần quyết tâm chống bão và hỗ trợ người dân chống bão HaiYan vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đích thân vào cuộc, yêu cầu các cơ quan chức năng từ TW đến địa phương hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung chỉ đạo cao nhất nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Cả nước sôi sục không khí chống bão, cả nước nín thở hướng về miền Trung…

Thắng lợi về nhân quyền của Việt Nam một mặt khẳng định sự công nhận và tín nhiệm của bạn bè quốc tế đối với việc thực hiện quyền con người của Việt Nam; mặt khác, khiến “giặc truyền thông” cúp mỏ, cong đuôi, hết cơ sở để xuyên tạc! Có giặc thì cả nước sẽ chung sức để chống lại. Hồ Chủ tịch đã từng lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, có thời điểm đất nước ngàn cân treo sợi tóc, đến 70 ghế trong Quốc hội là Việt Quốc, Việt Cách mà vẫn giữ được chủ quyền, giữ được độc lập, tự do. Nói điều đó để thấy rằng: Chế độ chúng ta đang sống là chế độ xã hội đã, đang và sẽ giữ vững chủ quyền dân tộc nói chung và đảm bảo quyền lợi mỗi công dân nói riêng. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào chế độ đó, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc thì không khó vạch mặt tiến tới đấu tranh loại bỏ “giặc truyền thông”./. Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY