TIN TỨC

Luận điệu của “giặc truyền thông” và sự thật về nhân quyền ở Việt Nam


Tân thời

Trên dải đất Việt Nam hình chữ S có trên 90 triệu dân ấy, thời gian vừa qua nổi đình đám bởi hàng loạt các sự kiện chính trị xã hội gây “ức chế” trên các trang mạng internet. Từ sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành y tế nước nhà; ép cung, xử oan sai 10 năm của cơ quan Tư pháp – đại diện cho cán cân công lý toàn xã hội cho đến bản Hiến pháp độc đoán sắp sửa công bố… Tất cả qua ngòi bút của các nhà bình luận phê phán chế độ xã hội ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó nhấn mạnh vấn đề nhân quyền, cho rằng Việt Nam đang chà đạp quyền con người, nhân quyền ở Việt Nam là giả dân chủ…

Lại nói thêm rằng, gần tới ngày 12/11/2013, ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu bầu thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, cuộc tổng công kích có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan truyền thông, tổ chức quốc tế với các cá nhân đã được tiến hành. BBC liên tục đăng tin những bài viết Có nên thưởng cho đàn áp ở Việt Nam, Cản Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền; Hay Bauxite Việt Nam đưa Nhân vụ án Nguyễn Thanh Chấn, nghĩ đến Quốc hội và cuộc ép cung dân tộc, Thư gửi một bạn học đang họp Quốc hội; HRW: Việt Nam muốn vào Hội đồng nhân quyền LHQ, hãy cải thiện nhân quyền, Kháng thư phản đối Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ; Việt Nam trúng cử “biến một kẻ chuyên phóng hóa thành người đứng đầu một sở cứu hỏa”…

Tuy nhiên, cuộc tổng công kích trên mọi phương diện đó đã thất bại hoàn toàn khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu 184/192 - số phiếu cao nhất trong tất cả những thành viên ứng cử. Hẳn kết quả này đã là câu trả lời cho nghi ngại của một số tổ chức quốc tế có liên quan đến vấn đề nhân quyền và là đòn phủ đầu đối với những kẻ có ý đồ xuyên tạc, chống phá. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng khẳng định: “Nhiều cái rõ như ban ngày nhưng người ta vẫn cố tình nói khác. Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ là đòn đánh mạnh vào các đối tượng mà bấy lâu nay luôn cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta. Điều đó còn cho họ thấy rằng hoạt động của họ không có tác dụng gì đối với những việc mà chúng ta đang nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao”.


                       Đại sứ Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia phiên họp

Rõ ràng, bằng chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong vấn đề bảo vệ, đảm bảo quyền con người, 

Mặc dù ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6%. Chính sách an sinh xã hội luôn được ưu tiên thực hiện. Đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, người nghèo, trẻ em bệnh tật luôn là những đối tượng được quan tâm hàng đầu. Nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hoàn thành trước thời hạn. 

Các quyền làm chủ của nhân dân cũng được đảm bảo ngày một tốt hơn thông qua việc thực hiện hiệu quả hơn các quyền dân chủ trực tiếp (quyền bầu cử, ứng cử) và gián tiếp (thông qua các cơ quan dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp), quyền tham gia ý kiến, theo dõi, giám sát và sự vận hành tốt hơn của cơ chế khiếu nại, tố cáo. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin - vốn thuộc nhóm quyền cơ bản và nhạy cảm được thực hiện rộng rãi. Báo chí đã trở thành diễn đàn của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền tự do của nhân dân và trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong đó có quyền con người. Mặt trái của tự do ngôn luận là các nhóm người xấu lợi dụng diễn đàn báo chí để đấu tranh chống phá đất nước về mặt chính trị, tư tưởng. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam sẵn sàng đối chất công khai để đập tan những luận điệu phản động đó.
Vấn đề đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam cũng luôn được coi trọng. Kể từ khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành, đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Người dân được tự do sinh hoạt tôn giáo trên cơ sở tôn trọng chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam là thành viên của 8 Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việt Nam cũng là thành viên 17 Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam tích cực tham gia cùng các nước ASEAN thúc đẩy hoạt động của Cơ quan liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). Ở cấp độ liên khu vực, Việt Nam cùng các nước tích cực hưởng ứng các hoạt động của ASEM nhằm thúc đẩy các quyền con người thông qua hội thảo, hội nghị về quyền con người và đối thoại giữa các tín ngưỡng. Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế có liên quan đến quyền con người tại các cơ quan, diễn đàn của Liên Hợp Quốc. 

Từ chủ trương bảo vệ quyền con người, Đảng và Nhà nước đã và đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Báo chí, truyền thông chống phá chế độ hàng ngày vẫn rao giảng rằng Hiến pháp mới sắp sửa ban hành là “cuộc ép cung dân tộc”, Đảng Cộng sản xây dựng chế độ độc tài chĩa súng vào người dân. Vậy thì xin hãy đọc lại nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992! Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của sửa đổi Hiến pháp là để bảo đảm tốt hơn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với yêu cầu là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện dân chủ XHCN. 

Về kết cấu, bố cục: Chương II được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 1992 thành Chương: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Ngay việc chuyển vị trí từ chương V lên chương II, sau chương I của Dự thảo bàn về chế độ chính trị đã khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân trong bản Hiến pháp.

Về nội dung: bên cạnh việc làm rõ hơn về quyền công dân, Dự thảo bổ sung một số quyền mới là kết quả của quá trình phát triển đổi mới đất nước, phù hợp với các các điều ước quốc tế về quyền con người mà Cộng hòa Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là một thành viên.

Một văn bản Hiến pháp có sự tham khảo của các bản hiến pháp tiến bộ trên thế giới, nhấn mạnh hàng đầu quyền con người sắp được ban hành nhưng lại có lắm kẻ “lo lắng” 500 đại biểu Quốc hội đang đưa người dân đi vào quỹ đạo của một sai lầm không thể tha thứ. Thế thì chúng ta tin vào thực tế hay mụ mẫm nghe theo bè lũ quy kết trách nhiệm không cần bằng chứng? Chúng ta tin vào sự làm việc công khai của Liên Hợp Quốc, tổ chức cao nhất đại diện cho quyền con người hay lú lẫn đặt niềm tin vào những kẻ tự nhận mình là trí thức lo lắng cho thời cuộc?!

Không cần minh chứng xa xôi, có thể lấy một ví dụ nhỏ gần đây. Sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống người dân được thấy rõ qua tinh thần quyết tâm chống bão và hỗ trợ người dân chống bão HaiYan vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đích thân vào cuộc, yêu cầu các cơ quan chức năng từ TW đến địa phương hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung chỉ đạo cao nhất nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Cả nước sôi sục không khí chống bão, cả nước nín thở hướng về miền Trung…

Thắng lợi về nhân quyền của Việt Nam một mặt khẳng định sự công nhận và tín nhiệm của bạn bè quốc tế đối với việc thực hiện quyền con người của Việt Nam; mặt khác, khiến “giặc truyền thông” cúp mỏ, cong đuôi, hết cơ sở để xuyên tạc! Có giặc thì cả nước sẽ chung sức để chống lại. Hồ Chủ tịch đã từng lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, có thời điểm đất nước ngàn cân treo sợi tóc, đến 70 ghế trong Quốc hội là Việt Quốc, Việt Cách mà vẫn giữ được chủ quyền, giữ được độc lập, tự do. Nói điều đó để thấy rằng: Chế độ chúng ta đang sống là chế độ xã hội đã, đang và sẽ giữ vững chủ quyền dân tộc nói chung và đảm bảo quyền lợi mỗi công dân nói riêng. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào chế độ đó, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc thì không khó vạch mặt tiến tới đấu tranh loại bỏ “giặc truyền thông”./. 

15 nhận xét:

 1. Nước ta là một nước yêu chuộng hòa bình, và luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của mọi người, thế nhưng những thế lực thù địch thì lại không chịu hiểu điều này, chúng liên tục quấy rối chúng ta, tạo ra những bằng chứng giả, xuyên tạc, vu khống chúng ta vi phạm nhân quyền, nhằm làm giảm uy tín của nhà nước với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, thắng lợi của chúng ta trong việc trở thành thành viên của hộ đồng nhân quyền Liên Hợp quốc là cái tát đau đớn cho các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn chúng thì có nói được cái gì tốt, cái gì là thật chứ. Chuyên xuyên tạc, bịa đặt , bóp méo sự thật để lừa những độc giả nhẹ dạ cả tin. Có thể nói Việt Nam được bạn bè thế giới công nhận là một nước bình đẳng, dân quyền chính vì vậy việc được trúng cử vào hội đồng nhân quyền cũng không có gì là lạ.

   Xóa
 2. Đơn giản là thế giới đã ghi nhận và ủng hộ thành quả nỗ lực đàm phán của VN. Đàm phán k phải là đi xin xỏ, van nài mà là hoạt động biện chứng, chứng minh cho ván đề dân chủ ở VN hay chưa hay là Khẳng định đinh đóng cột VIệt Nam là một nước dân chủ nhân dân. Được số phiếu cao nhất. VN lần nữa tát một cái tát đau cho bọn rận chủ. "Bốp" này thì rận chủ này........

  Trả lờiXóa
 3. Rõ ràng thắng lợi về nhân quyền của Việt Nam một mặt khẳng định sự công nhận và tín nhiệm của bạn bè quốc tế đối với vấn đề quyền con người của Việt Nam; mặt khác, Một cú bạt tai cho bọn .."những phiếu chống" ngíp mỏ, quắn đuôi, hết chuyện để xuyên tạc! Với thành công này, bước đầu VN đã vào một sân chơi hoàn toàn mới, không phải bị động để chúng làm gì thì làm rồi kiện lên kiện xuống nữa, chơi tay ngang, có gì lên hội đồng đối chấp, thế mới sướng.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam nhỏ bé của chúng ta lần lượt ra chơi ở những sân chơi lớn, ngày càng thể hiện mình là một dân tộc quật cường không chịu sự áp bức. Đối mặt với nhiều kẻ thù, coi VN như miếng mồi béo bở từ trước đến nay. VN vẫn đứng vững, quật cường tát từng tát một vào những "đứa" có í đồ với tổ quốc, bọn bán nước, bọn lăm le cướp nước, bọn chó gặm từng miếng đất, miếng thịt tổ quốc. VN cần phải mạnh lên, vươn lên. Đoàn kết hơn nữa

  Trả lờiXóa
 5. Thực ra chúng ta phải biết suy nghĩ chứ làm sao có thể lại đi nghe những luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền của mấy kẻ khoác áo dân chủ kia, đó đều là những lời bịp bợm của chúng mà thôi, chẳng thể tin được. Dân chủ nhân quyền ở Việt Nam thế nào thì phải tất cả nhân dân đều cùng đánh giá chứ làm sao có thể chỉ mấy kẻ đó có thể đánh giá và đưa ra những bình luận một cách vô lý như vậy chứ. Đó là điều hoàn toàn sai lầm của mấy kẻ kia. Việt Nam chúng ta kể từ khi thành lập Nhà nước cho tới bây giờ đã hoàn toàn có đáp ứng đủ điều kiện về dân chủ và nhân quyền. Đời sống nhân dân ngày càng được đảm bảo đầy đủ, đó chính là nhân quyền, nhân quyền là những thứ sát với thực tế cuộc sống chứ chẳng cần thiết phải là những thứ cao xa, giả tạo như các nhà dân chủ hay nói.

  Trả lờiXóa
 6. Trước đến nay đám dân chủ kia luôn mồm vu cáo, xuyên tạc rằng Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, và Việt Nam là một nước bé, vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế trước đến nay còn thấp nên chưa có dịp để nói, để cãi lại. Nhưng hiện nay nhân việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam không cần nói lời minh oan nữa, bởi vì kết quả đó đã minh chứng cho tất cả. Việt Nam nhận được số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử, đây là bằng chứng cho thấy rằng Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ về dân chủ, nhân quyền, dân chủ và nhân quyền Việt Nam đã được đảm bảo đầy đủ.

  Trả lờiXóa
 7. Thực ra lời nói xấu bao giờ cũng được chú ý hơn là điều tốt, 1 điều xấu có thể xóa nhiều điều tốt đẹp, bao nhiêu việc làm thế kia mà có ai nhắc đến bao giờ đâu, hay chỉ mang những cái xấu ra chỉ trích, nói linh tình, hơn thế nữa còn thêm mắm thêm muối vào nữa cho có gia vị hay sao mà thê nhiều thế,

  Trả lờiXóa
 8. Thật là mừng cho sự kiện này, Việt Nam cuối cùng cũng được vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là sự kiện mang ý nghĩa to lớn, vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế ngày càng được nâng cao, lần đầu tiên thế giới biết đến Việt Nam với tư cách là một nước có vị thế lớn, đảm bảo tốt về dân chủ, nhân quyền. Đây cũng là sự kiện minh chứng cho việc chúng ta đã đạt được nhưng thành tựu lớn về dân chủ nhân quyền. Đây là bằng chứng mà lũ rận chủ không thể chối cãi được, từ nay thì chúng nó hết lời cãi cùn, hết la ó nữa.

  Trả lờiXóa
 9. Đúng là Việt Nam chúng ta là một nước bé, đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa nên luôn bị cách thế lực thù địch chống phá mọi mặt, từ trong ra ngoài đều bị giặc chống phá. Ngày xưa Việt Nam phải đối mặt với trăm ngàn thứ giặc nhưng cuối cùng cũng vượt qua, bây giờ thời bình thì các thế lực chống Việt Nam vẫn không ngừng chống phá cách mạng bằng cách tuyên truyền xuyên tạc Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đó là sự bôi nhọ, hạ bệ và đưa ra những luận điệu sai trái để lừa mị người nghe cũng như nhằm lật độ chế độ XHCN ở nước ta. Tóm lại là có thể nói giặc truyền thông ngày càng nguy hiểm. Lâu nay chúng vẫn vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, nhưng giờ thì ai cũng biết rằng Việt Nam chẳng bao giờ cả, và cuối cùng Việt Nam đã là thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.

  Trả lờiXóa
 10. "Trên dải đất Việt Nam hình chữ S có trên 90 triệu dân ấy, thời gian vừa qua nổi đình đám bởi hàng loạt các sự kiện chính trị xã hội gây “ức chế” trên các trang mạng internet. Từ sự xuống cấp nghiêm trọng của ngành y tế nước nhà; ép cung, xử oan sai 10 năm của cơ quan Tư pháp – đại diện cho cán cân công lý toàn xã hội cho đến bản Hiến pháp độc đoán sắp sửa công bố… ". Chỉ những kẻ ngu dốt mới có thể nói ra được những lời như thế này mà thôi. rõ ràng những lời lẽ đó không hề có tính xây dựng, luôn cố tình xuyên tạc sự thật và đổ lỗ cho chính quyền mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Một thực tế chúng ta có thể nhận thấy, đó chính là việc ngày càng nhiều các thế lực thù địch, phản động tăng cường những âm mưu chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng. chúng sử dụng mọi âm mưu, mọi thủ đoạn để xuyên tạc chính quyền ta một cách trắng trợn. đó là một việc làm không thể chấp nhận được. và hơn ai hết, người dân chúng ta nên tỉnh táo trước những âm mưu của các thế lực thù địch, không để bọn chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 12. Có lẽ giờ phút này chúng cũng đã dần nhận ra là những việc làm của chúng cũng không thể ngăn cản con đường của chúng ta đã chọn và kiên quyết đi theo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Dù chúng có tiếp tục chống đối nhưng thực chất thì chúng vẫn dựa trên các chiêu bài bóp méo, xuyên tạc sự thật nên không thể tác động vào hết quần chúng nhân dân được.

  Trả lờiXóa
 13. Vấn đề nhân quyền của Việt Nam như thế nào thì cộng đồng thế giới người ta đều năm rõ và ủng hộ hết mình với bằng chứng là việc Việt Nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền Liên hợp Quốc. Ấy vậy mà còn những kẻ trong nước hay những kẻ gốc Việt ở nước ngoài, chỉ vì lợi ích cá nhân, vì mấy đồng đô la bẩn thỉu mà viết xuyên tạc, sai sự thật để làm mất uy tín, nhưng nhữn chuyện đó dường như đã thất bại hoàn toàn!

  Trả lờiXóa
 14. Không nơi nào trên thế giới, vấn đề nhân quyền lại tốt như ở Việt Nam. Con người sống dưới mái nhà Xã hội chủ nghĩa luôn được phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nhưng lại có những kẻ muốn làm lu mờ sự thật, lại ra sức rêu rao đòi nhân quyền ở Việt Nam. Xin thưa với lũ rác rưởi kia, chúng mày nên nhớ rằng Việt Nam là quê hương của độc lập, tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa