TIN TỨC

Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ Quốc

Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy khóa X đã khẳng định:“Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn,một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai,vận mệnh dân tộc;là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực,đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hi sinh,gian khổ,sức khỏe và sáng tạo”.Đặc biệt trong thời đại ngày nay,với sự hăng hái,nhiệt huyết của tuổi trẻ,thanh niên đã thể hiện được vai trò hết sức to lớn của mình đối với sự phát triển bền vững của đất nước hôm nay.Trong đó bảo vệ Tổ Quốc là sự nghiệp quan trọng,chủ chốt mà lực lượng thanh niên cần phải xung kích đi đầu.

Đất nước ta trong thời kì mưa bom bão đạn đã có hàng vạn thanh niên tình nguyện tiến ra chiến trường,cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương trước sự xâm lược từ bên ngoài.Với tinh thần đó đã khiến thực dân Pháp,đế quốc Mỹ phải khiếp sợ,cuốn xéo.Ngày nay khi hòa bình được lập lại thì thanh niên vẫn là lực lượng đi đầu trước những nguy cơ,thách thưc đe dọa tới an ninh quốc gia và trật tự xã hội.Với sự sáng tạo,thông minh,sức khỏe dồi dào của tuổi trẻ,thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang tiếp tục kế tục,nối tiếp ông cha ta bảo vệ đất nước đi tới thắng lợi cuối cùng,vượt qua mọi thách thức,khó khăn.

Nước ta là một nước đang phát triển,trình độ dân trí còn thấp do vậy một bộ phận quần chúng nhân dân chưa nhận thức được vị trí vai trò của mình trong công cuộc bảo vệ đất nước.Họ cho rằng bảo vệ an ninh trật tự là việc của công an,quân đội chứ bản thân mình thì vũ khí chẳng có,trang thiết bị cũng không thì làm được gì.Đây là một quan điểm hết sức sai lầm,duy ý chí.Điều 44,Hiến pháp 1992 đã khẳng định “Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,giữ gìn an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân”.Bác Hồ đã từng nhắc nhở lực lượng công an là phải biết dựa vào dân để đấu tranh với tội phạm,bảo vệ đất nước: “nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều,giúp đỡ ta ít thì thành công ít,giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn”.Thanh niên là những người trẻ tuổi,có trình độ và hiểu biết sâu rộng vì vậy họ đã có đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng,Nhà nước đến với nhân dân,tuyên truyền về những âm mưu,thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.Cách thức phòng ngừa,đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ gây mất an ninh trật tự,cảnh giác với tội phạm.Thanh niên với sự nhiệt huyết,năng động đã tích cực vận động,tuyên truyền xây dựng,phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc,góp phần dần dần nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm,về khả năng của mình trong việc bảo vệ đất nước.

Thanh niên xung kích,đi đầu trong bảo vệ Tổ Quốc(Ảnh:Nguồn Internet)

Ngày nay khi đi đất nước ta đang bước vào thời kì hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế,đó vừa là cơ hội lớn để đất nước ta phát triển vừa là thách thức không nhỏ đối với nền an ninh quốc gia.Các thế lực thù địch có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tiến hành các hoạt động chống phá,cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới đặc biệt là tội phạm công nghệ cao,tội phạm xuyên quốc gia…đã và đang tác động tiêu cực tới an ninh chính trị và trật tự xã hội của đất nước.Do vậy Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng,quan tâm sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự,trong đó xác định lực lượng thanh niên phải là những người đi đầu,nòng cốt.Thanh niên với sức khỏe,năng động,sáng tạo đã trực tiếp phòng ngừa,phát hiện ,đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm,xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.Thực tiễn cho thấy do có hiểu biết sâu rộng,lực lượng thanh niên đã có đóng góp lớn trong việc tố giác tội phạm.cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho bên công an,từ đó loại trừ được nhiều đối tượng nguy hiểm.Đồng thời gan dạ,dũng cảm bắt giữ,vô hiệu hóa hoạt động của các loại tội phạm thông thường như trộm cướp,lừa đảo,vi phạm luật giao thông…Từ đó nhiều tấm gương sáng đã xuất hiện,sẵn sàng đứng lên đấu tranh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.Đặc biệt điển hình cho sự đoàn kết chung tay bảo vệ đất nước của thế hệ thanh niên ngày nay,đó là việc xây dựng các mô hình tổ,đội,nhóm thanh niên quản lí an ninh trong khu vực,tiến hành các hoạt động đấu tranh với các đối tượng đã tạo ra sức mạnh to lớn trong việc trấn áp tội phạm,giúp đỡ lực lượng công an xử lí,nắm tình hình.Nước ta là nước có dân số trẻ,thanh niên chiếm tỉ lệ khá cao,họ hoạt động trên nhiều lĩnh vực,ngành nghề khác nhau,do đó thanh niên chúng ta tùy vào khả năng,điều kiện của mình thẳng thắng đứng lên đấu tranh,bóc gỡ các đối tượng phạm tội làm trong sạch xã hội.Thanh niên Việt Nam là những người yêu nước,chúng ta sống không chỉ vì bản thân mà còn rất nhiều thứ còn quan trọng hơn đó là gia đình,bạn bè,xóm làng,quê hương vì vậy bảo vệ đất nước là trách nhiệm,nghĩa vụ lớn lao của mỗi thanh niên ngày nay.

Sinh viên là bộ phận tiên tiến của thanh niên,lao động trí óc,có trình độ học vấn cao là chủ nhân tương lai của đất nước,đảm nhiệm những vị trí trụ cột sau này.Với tinh thần đam mê nghiên cứu,học hỏi sinh viên các trường cao đẳng,đại học đã tích cực tham gia tìm hiểu về công tác bảo vệ an ninh Tổ Quốc,thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học từ đó tăng cường vấn đề cơ sở lí luận,tham mưu cho các lực lượng chuyên trách để sự nghiệp bảo vệ đất nước đạt hiệu quả hơn.Đặc biệt đối với các sinh viên thuộc khối lưc lượng vũ trang như công an,quân đội là lực lượng đi đầu,tiên phong trong bảo vệ Tổ Quốc cần ra sức học tập,rèn luyện,tinh thông nghiệp vụ và pháp luật để sau này vững vàng bảo vệ đất nước,quê hương ta.

Những năm gần đây,vấn đề Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp,Trung Quốc liên tục có các hoạt động hết sức trắng trợn xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của nước ta,ảnh hưởng không nhỏ tới ngư dân Việt Nam.Thanh niên với trình độ của mình đã nhanh chóng nhận thức ngay được nguy cơ lớn đến từ “ông bạn láng giềng”này,do đó bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua mạng internet,mạng xã hội,phương tiện thông tin đại chúng…đã đi đầu tiến hành tuyên truyền sâu rộng phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc,hỗ trợ không nhỏ cho nhà nước ta trên mặt trận ngoại giao-vũ khí chính mà chúng ta sử dụng. Đồng thời,tích cực tham gia vào các phong trào“Tuổi trẻ giữ nước”,“Vì Trường Sa thân yêu”, “Nghĩa tình biên giới,hải đảo”,“Tuổi trẻ hướng về biển đảo của Tổ Quốc”,“Góp đá xây dựng Trường Sa”…đóng góp về vật chất,giúp đỡ ngư dân,nhân dân ở biên giới,hải đảo xa xôi khắc phục những khó khăn,từ đó tuyên truyền mạnh mẽ nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển đảo của quê hương.Trong tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”của Bác Hồ có đoạn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là một truyền thống quý báu của ta.Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,to lớn,nó lướt qua mọi sự nguy hiểm,khó khăn,nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.Thanh niên Việt Nam với tài năng,trí tuệ của mình nguyện một lòng vì đất nước,vì quê hương sẽ không đứng yên trước âm mưu của các thế lực thù địch,những hành động phi lí của Trung Quốc trên Biển Đông,chắc chắn chúng phải trả giá cho những gì mà chúng đã gây ra.Đồng thời nhân đây cũng xin khẳng định lại rằng Trường Sa,Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam,“sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lí ấy không bao giờ thay đổi”.

Thanh niên là rường cột,tương lai của đất nước vì vậy phải không ngừng phấn đấu,ra sức học tập,rèn luyện để góp phần giữ vững độc lập,chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc,xây dựng môi trường trong sạch,hòa bình từ đó tạo thế và lực để đất nước ngày càng phát triển hơn.

Kiến Quốc

20 nhận xét:

 1. Bác Hồ đã nói rồi mà :" Đâu cần thanh niên có , đâu khó có thanh niên" , thanh niên là một lực lượng vô cùng quan trọng trong mọi công việc , mọi lĩnh vức của đất nước , thanh niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ , sức trẻ , sức năng động , sáng tạo , đó là những điều cần thiết,quan trọng là chúng ta phải biết cách phát huy điều đó

  Trả lờiXóa
 2. Có thể nói rằng thanh niên là là lực lượng hàng đầu trong mọi lĩnh vực , mọi công việc của đất nước nhất là trong những vấn đề có liên quan đến chính trị , an ninh , quốc phòng , vì chỉ có thanh niên mới có đủ điều kiện , đủ sức mạnh để làm những việc đó , đảng và nhà nước ta cần chú trọng hơn trong việc công tác thanh niên , đó là những thế hệ trẻ , đất nước sau này do hị làm chủ

  Trả lờiXóa
 3. Thanh niên là lực lượng là chủ tương lai của đất nước, vì thế mà trách nhiệm và những công việc mà thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay và cả mai sau cần phải làm là rất lớn.
  theo tôi, để thể hiện trách nhiệm của minh với đất nước thi thế hệ thanh niên cần phải cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đoàn viên tốt, cố gắng vào Đảng. Ra sức phấn đấu theo con đường tiến bộ, bỏ xa những tể nạn xã hội, những thoi hư tật xấu của bản thân mình đi.

  Trả lờiXóa
 4. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tưng nói " các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cố gắng giữ lấy nước ", vì vậy, thế hệ thanh niên chúng ta hiện nay cần phải cố gắng để vừa xây dựng đất nước, nhưng cũng phải vừa chủ động để bảo vệ đất nước, bởi vì các kẻ xấu vẫn chưa từ bỏ thôn tín chúng ta, vẫn đang còn âm mưu cướp đất chúng ta. Phá vỡ đi sự độc lập, tự do, tử chủ mà Đảng và Bác Hồ đã mang lại cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 5. Dân số nước ta là dân số trẻ, vì thế là thế hệ thanh niên chúng ta rất đông đảo và hùng mạnh, hơn nữa, sự thông minh, sáng dạ, dũng cảm của thế hệ thanh niên Việt Nam luôn được kế thừa từ thế hệ cha anh đi trước. Đó là lơi thế rất lớn để thế hện thanh niên Việt Nam ngày này có thể làm được tất cả mọi thứ! Để vững chân đưa đất nước chúng ta đến với vinh quang trên con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 6. Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, mặt khác đây chính là lực lượng có sức trẻ khỏe, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và đặc biệt là đầy khát vọng, khát khao cống hiến sức trẻ cho đời. Vì thế, hãy cùng hướng tư tưởng của giới trẻ, giới thanh niên đi vào quỹ đạo đúng đắn trước khi có hậu quả lớn khôn lường xảy ra. Nếu làm được như vậy, lực lượng thanh niên sẽ trở thành một lực lượng xung kích đầy tiềm năng, bảo vệ vững chắc tổ quốc tươi đẹp này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói đúng đấy, thanh niên mà, lực lượng hùng hậu, những chủ nhân tương lai của đất nước ta đây mà. Lực lượng ấy nếu đi đúng hướng thì sau này ắt hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng đón chờ chúng ta, nhưng nếu đi chệch hướng thì thật nguy hiểm. Do vậy, mong rằng các bậc tiền bối hãy chỉ giáo cho giới trẻ để giới trẻ có thể cống hiến hết sức mình cho sự phát triển bền vững của tổ quốc này.

   Xóa
 7. Thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn. Đấy là lý thuyết, tuy nhiên nhìn trên thực tế có nhiều vấn đề cần phải bàn khi giới trẻ Việt Nam hiện nay đang phần lớn chịu ảnh hưởng của các làn gió mới từ bên ngoài. Làm thay đổi lớn hơn những suy nghĩ và tư tưởng của họ. Đất nước chúng ta cần những con người biết hy sinh vì đất nước, biết dấn thân...Chúng ta cần những thanh niên biết phấn đấu học tốt, có tư chất đạo đức và ý thức dân tộc cũng như biết phục vụ đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Lực lượng thanh niên của chúng ta rất đông và là lực lượng xung kích trong thời đại mới này nên hãy hy vọng những người như thế này sẽ cùng chung tay xây dựng một đất nước đẹp hơn vì ngày mai. Lực lượng thanh niên sẽ là lực lượng nhiệt huyết nhất để cùng xông pha bảo vệ đất nước, làm nghĩa vụ đối với Tổ Quốc. Chúng ta thấy khâm phục những bạn trẻ đã tình nguyện lên vùng cao để dạy học cho trẻ em hay là những bạn trẻ tình nguyện đi ra các vùng hải đảo xa xôi để bảo vệ Tổ Quốc. Đấy chính là những tấm gương mà chúng ta cần phải học tập.

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước ta trong thời kì mưa bom bão đạn đã có hàng vạn thanh niên tình nguyện tiến ra chiến trường,cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương trước sự xâm lược từ bên ngoài. Chính vai trò xung kích này của thanh niên đã làm nên thành công cho đất nước. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước vào phát triển thì vai trò xung kích của thanh niên là hết sức quan trọng và có ý nghĩa cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Vai trò xung kích của thanh niên luôn là vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. Thanh niên Việt Nam đang thể hiện được vai trò xung kich trong bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 12. Thanh niên dù đất nước ở thời kì,giai đoạn nào đi chăng nữa thì họ luôn có một vai trò cực kì quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hôm nay.

  Trả lờiXóa
 13. Thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước ta.Chúng ta hãy luôn tin tưởng về họ với sức khỏe,tài năng trí thông minh thì họ sẽ lam được rất nhiều điều cho quê hương

  Trả lờiXóa
 14. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đâu cần anh luôn có, đâu khó có anh đây...Các ban phải biết chế, thanh niên phải sáng tạo, đâu phải chỉ mỗi gan dạ dũng cảm là được. Như Bác Hồ đã nói : Có đức mà không có tài thì vô dụng, có tài mà không có đức thì phá hoại. Thanh niên ngày nay cần phải hội ngộ những yếu tố đó, mỗi cái biết một ít, mỗi cái rèn một tí. Là lực lượng bổ sung cho Đảng, chúng ta cần phải phấn đấu hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 15. Thanh niên là lực lượng hàng đấu tranh đấu tranh bảo vệ tổ quốc cũng như là lực lượng xung kích trong vấn đề phatsrs triển đất nước, thế hệ chủ tương lai của đất nước. THế hệ thanh niên hiện nay đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và cần hơn nữa trau dồi bản lĩnh nhất là bản lĩnh chính trị cho bản thân. Cùng nhau đoàn kết một lòng xây dựng tổ quốc này là niềm mong mỏi của ông cha ta và đó đã là truyền thống đi vào máu thịt

  Trả lờiXóa
 16. Việc nắm vũng bản chất của nhà nước ta có ý nghĩa nhận thức và thực tiễn vô cùng quan trọng đối với công dân Việt Nam nói chung và có ỹ nghĩa hơn đối với đối tượng nghiên cứu là sinh viên - đội ngũ tri thức trẻ.Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, mặt khác đây chính là lực lượng có sức trẻ khỏe, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và đặc biệt là đầy khát vọng, khát khao cống hiến sức trẻ cho đời. Vì thế, hãy cùng hướng tư tưởng của giới trẻ, giới thanh niên đi vào quỹ đạo đúng đắn trước khi có hậu quả lớn khôn lường xảy ra.

  Trả lờiXóa
 17. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, năng động, nhiều nhiệt huyết nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nếu sự năng động, nhiệt huyết đó được đặt đúng chỗ thì nó sẽ đem lại nhiều thành quả to lớn cho đất nước, nhiều thành công cho các bạn trẻ.Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Thanh niên những thế hệ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của đất nước. Những màu áo xanh tình nguyện bay phất phới trên khắp các nẻo đường của đất nước đang là niềm tin, là hi vọng của đất nước về một thế hệ đầy tài năng và nhiệt huyết.

  Trả lờiXóa
 19. Ngày nay khi đi đất nước ta đang bước vào thời kì hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế,đó vừa là cơ hội lớn để đất nước ta phát triển vừa là thách thức không nhỏ đối với nền an ninh quốc gia.Các thế lực thù địch có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để tiến hành các hoạt động chống phá,cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới đặc biệt là tội phạm công nghệ cao,tội phạm xuyên quốc gia…đã và đang tác động tiêu cực tới an ninh chính trị và trật tự xã hội của đất nước. thanh niên hãy thể hiện đúng khả năng, lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, vai trò xung kích của mình đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa