TIN TỨC

Nghị định số 72/2013/NĐ - CP và hành động của thế hệ trẻ hiện nay


Thế kỷ XXI đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tri thức, của sự bùng nổ thông tin. Chính nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, Internet nói riêng đã làm cho đời sống và trình độ hiểu biết của con người được nâng cao rõ rệt  quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin liên lạc giữa người với người càng xích lại gần nhau. Bên cạnh đó, chính sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin cũng đã đặt ra cho xã hội loài người nhiều vấn đề bất cập.
Để phát huy những thế mạnh của Internet đồng thời hạn chế những tác động xấu của nó đối với đời sống xã hội, ngay từ khi Internet mới phát triển và lan rộng, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra chế tài để quản lý. Nghị định số 97/2008/NĐ - CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet ra đời là để nhằm mục đích đó. Tuy vậy, sự phát triển của Internet ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ làm cho nhiều nội dung của Nghị định số 97/2008/NĐ - CP không còn phù hợp với thực tiễn, không cập nhật được với trình độ phát triển của Internet trong giai đoạn hiện nay. Do đó, để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn, tránh được những nguy cơ, hiểm họa từ Internet đối với đời sống xã hội và an ninh của nước nhà xuất phát từ Internet, ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ lại tiếp tục ban hành Nghị định số 72/NĐ - CP nhằm quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. đến ngày 01 tháng 9 năm 2013 Nghị định số 72 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Cuộc họp báo giới thiệu về Nghị định số 72/2013/NĐ – CP vào ngày 15/7/2013
Nghị định số 72/2013/NĐ - CP quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng. Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng. Theo đó, Nghị định 72/2013/NĐ – CP quy định 5 loại hành vi bị cấm trong sử dụng Internet cụ thể như sau:
- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự nhân phẩm của công dân;
- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân;
- Cản trở trái pháp luật hoạt động hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam;
- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;
- Tạo, cài đặt, tán phát phần mềm độc hại, vi rút máy tính, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
Như vậy, Nghị định 72/2013/NĐ - CP đã quy định rất rõ ràng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, đồng thời nêu cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng Internet. Vấn đề cơ bản, cần thiết đặt ra cho chúng ta - thanh niên tri thức trẻ của thế kỷ XXI đó là phải có cách ứng xử và hành động phù hợp khi tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.
Trong thời đại ngày nay,, Internet đã quá gần gũi và quen thuộc đối với thế hệ trẻ chúng ta. Và sự thực, chúng ta sẽ trở thành lạc hậu và kém hiểu biết nếu như ai đó chưa và không tham gia quản lý, cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ Internet. Song việc làm này cũng đi đôi với trách nhiệm của cá nhân mỗi người, bởi Internet nó như một xã hội thu nhỏ, có đầy đủ tất cả các mặt, các lĩnh vực mà mỗi người đều cần phải có một thái độ ứng xử đối nó. Là những thanh niên của thế kỷ mới - thế kỷ của nền kinh tế tri thức, chúng ta hãy thể hiện là những thành viên tích cực trong khi tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.
Trước hết mỗi cá nhân cần nhận thức rõ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Internet đối với sự phát triển của xã hội, coi đó là “đòn bẩy” cho sự phát triển của xã hội.
Internet cũng giống như bất kỳ một vấn đề gì khác, nó đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Chúng ta cần thiết phải phát huy tối đa mặt tích cực của nó, đồng thời hạn chế, kiềm tỏa và đi đến dàn triệt tiêu những mặt tiêu cực, những nguy cơ mà Internet đưa lại. Hãy thể hiện điều này bằng những việc làm cụ thể, chúng ta hãy là những người quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet một cách có ý thức và trách nhiệm; Chấp hành tốt các nội quy, quy định về sử dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến…; Có ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet; đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng Internet để lôi kéo, dụ dỗ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; có ý thức lên án, phê phán trước những hành vi lợi dụng Internet để tuyên truyền xuyên tạc, vi phạm đạo đức, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam…
Để Nghị định 72/2013/NĐ – CP thực sự phát huy có hiệu quả cần phải có một lộ trình về thời gian và hướng áp dụng cụ thể, đồng thời phải có sự tham gia ủng hộ và thực hiện của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Chúng ta - những thành viên trí thức trẻ của thế kỷ mới hãy là người đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đúng đắn này của Chính phủ./.
Bình Toti@

Không có nhận xét nào