TIN TỨC

Dấu ấn thanh niên qua phong trào tình nguyện

Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. 

Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong những năm tháng đất nước ta còn phải đối mặt với hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng thanh niên đã có những cống hiến, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Những đống góp đó đã được ghi lại trong những trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm xâm lược đã xuất hiện một số hình thức tổ chức tình nguyện. Năm 1950, đội thanh niên xung phong đầu tiên gồm 215 người được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc. Đây là tổ chức những người tình nguyện trẻ tuổi, thoát ly gia đình, sinh hoạt tập trung và chủ yếu phục vụ chiến đấu. Tới cuối năm 1954 thanh niên xung phong đã có tới hàng ngàn đội viên và tới tháng 4-1975 đã có đến hàng vạn thanh niên tham gia. Chỉ riêng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong năm năm cuối của cuộc chiến đã có tới 150.000 thanh niên xung phong tham gia công tác. Với sự đóng góp đông đảo lực lượng thanh niên lúc bấy giờ đã đóng góp lớn lao cho thắng lợi vẻ vang trong công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân ta. 

Trong lịch sử phong trào thanh niên Việt Nam thế kỷ XX, một cuộc vận động có sức lôi cuốn lớp trẻ mạnh mẽ rộng khắp và có hiệu quả thiết thực vào loại nhất là phong trào “Ba sẵn sàng” do Thành Đoàn phát động. Phong trào đã thu hút được hàng triệu thanh niên trên cả nước hưởng ứng và tham gia. "Ba sẵn sàng" cách đây 50 năm vẫn đang là ngọn lửa thôi thúc tiếp nối cho phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay.


Ngày 9/8/1964, ngay sau khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thành Đoàn Hà Nội đã có sáng kiến phát động phong trào "Ba sẵn sàng" với nội dung: Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, 26 vạn thanh niên Hà Nội đã ghi tên tình nguyện tham gia, trong đó có 8 vạn thanh niên xung phong ra trận ngay trong tuần đầu với hàng vạn lá thư được viết bằng máu. Từ Hà Nội, phong trào đã lan rộng ra cả nước và trở thành cao trào cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam những năm kháng chiến. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương đoàn, phong trào “Ba sẵn sàng” đã tập hợp được 500 đoàn viên và trên một vạn thanh niên tập trung ngoài đường phố giương cao khẩu hiệu Ba sẵn sàng. Thành đoàn Hà Nội đọc lời kêu gọi được thanh niên đáp lại "sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng", cùng tiếng trống, tiếng kèn vang động cả một góc trời Hà Nội. Hình ảnh nửa đêm truyền hịch lên đường xuất quân tại Quảng trường Ngân hàng Trung ương, Quảng trường Nhà hát Lớn rực ánh lửa, âm vang tiếng cồng chiêng vào lúc 12 giờ đêm, thanh niên đọc lời thề ba sẵn sàng tiễn đưa thanh niên vào Nam chiến đấu, tiễn đưa các đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là dấu ấn không thể nào quên của thanh niên Hà Nội. 

Phong trào thanh niên "Ba sẵn sàng" đã trở thành một trường học lớn, giáo dục sâu sắc cho thanh niên về lý tưởng và truyền thống cách mạng, truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc và của Thủ đô. Cho đến hôm nay, những bài học từ phong trào vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp bước gánh vác sứ mệnh lịch sử của thanh niên trong thời đại mới, thể hiện rõ bản lĩnh "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". 

Với tinh thần đó, phát huy truyền thống "Ba sẵn sàng" năm xưa, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức khởi xướng và phát động phong trào "Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước" (gọi tắt là phong trào "Thanh niên tình nguyện"), với các nội dung: Tình nguyện tham gia phát triển kinh tế; Tình nguyện phấn đấu vươn lên trong học tập, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học; Tình nguyện xây dựng môi trường văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tuổi trẻ cả nước, trở thành phong trào hành động cách mạng có quy mô và ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới đất nước. 

Trong những năm qua phong trào “thanh niên tình nguyện” đã không ngừng phát triển, thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên và các lực lượng xã hội khác, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, đa dạng, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Hàng năm, hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước đều tổ chức các đội hình tình nguyện, với sự tham gia của hàng lượt triệu sinh viên, thực hiện rất nhiều các hoạt động tình nguyện khác nhau trên khắp mọi miền đất nước, tiêu biểu là: chiến dịch hè, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, tri ân và tình nguyện quốc tế. Phong trào “thanh niên tình nguyện” đã đem lại hiệu quả và hiệu ứng xã hội tích cực ở nhiều mặt, cụ thể: 

Các chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, tình nguyện hồng (hiến máu nhân đạo) vừa động viên sinh viên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa là môi trường sinh động để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, trải nghiệm kiến thức trong trường học vào thực tiễn cuộc. Góp phần giáo dục bản lĩnh chính trị, các giá trị đạo đức, nhân văn; rèn luyện các kỹ năng xã hội; thực hành kiến thức; gieo mầm những ước mơ, hoài bão vươn lên lập thân lập nghiệp, dựng xây đất nước. Đây là quá trình tự giáo dục rất hiệu quả, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện trưởng thành toàn diện. 

Các hoạt động sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng được triển khai ở nhiều nội dung, như: tuyên truyền văn hóa, đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức các lớp xóa mù chữ, tập huấn internet, tin học cơ bản, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến thông tin về cây trồng, vật nuôi, xây dựng cầu, đường, lớp học nhân ái, nhà tình thương, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bão lụt, chăn ấm mùa đông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền chỉ quyền biển đảo ... đã góp phần thực hiện các chương trình và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hoá mới, xoá đói giảm nghèo ở các địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Các chiến dịch, hoạt động tình nguyện của hầu hết các trường đại học, cao đẳng chính là môi trường để tập hợp đoàn kết sinh viên; các chương trình tình nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức tới trường” luôn tạo sự ủng hộ, liên kết, chia sẻ giữa sinh viên tình nguyện với các học sinh, thí sinh; các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đặc biệt là các đội hình tình nguyện chuyên, các buổi giao lưu, kết nghĩa, là môi trường quan trọng góp phần xây dựng tinh thần hiểu biết, trương trợ, phối hợp giữa tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội của trường học và ở các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Trưởng thành từ phong trào tình nguyện, nhiều đoàn viên, thanh niên được vinh dự kết nạp trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ Hội được rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thanh vận; vai trò, uy tín của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được khẳng định vững chắc trong xã hội. 

Hình ảnh người thanh niên áo xanh, mũ tai bèo đã đi vào tiềm thức của thế hệ trẻ Việt Nam. Với những hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phong trào thanh niên tình nguyện đã thực sự làm nên những thành tích vẻ vang, dấy lên phong trào thanh niên tình nguyện trong cả nước. Có thể khẳng định, phong trào “thanh niên tình nguyện” đã, đang và sẽ tiếp tục là một phong trào cách mạng lớn của sinh viên, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, hướng tới nhiều đối tượng, được thực hiện rộng khắp, theo hướng thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trở thành một hoạt động ngày càng có tính tự giác, biểu hiện bản chất tình nguyện tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. 

Sen Hong

28 nhận xét:

 1. Thanh niên là lực lượng to lớn của xã hội, là nơi tập trung tất cả những con người trẻ, khỏe, có tính sáng tạo cao đặc biệt là rất năng nổ, nhiệt tình, luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây chính là lực lượng lãnh đạo tương lai của đất nước. Có thể nói rằng, thanh niên là lực lượng nồng cốt trong các phong trào hiện nay, đặc biệt là các phong trào tình nguyện

  Trả lờiXóa
 2. Thanh niên là nguồn lực to lớn, là nơi mà sức trẻ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ được thể hiện ở đó. Trải qua lịch sử và hiện tại cũng cho chúng ta thấy rằng, vai trò của thanh niên là vô cùng lớn, họ là những người mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẵn sàng hiến dâng cho đời vì quê hươg, đất nước. Tình nguyện là một cách để thanh niên thể hiện lòng nhiệt huyết của mình

  Trả lờiXóa
 3. nói đến phong trào tình nguyện, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người chắc ai ai cũng nghĩ đến những người thanh niên, đó là những chàng trai, cô gái trong chiếc áo xanh tình nguyện đang hiến dâng cho đời những nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ. và từ đó, tình nguyện trở thành biểu tượng của người thanh niên Việt Nam, những người chủ nhân tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 4. Phong trào thanh niên tình nguyện đang trở thành biểu tượng của thanh niên, đó là những con người mang sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tri thức của mình để làm những công việc có ích cho đất nước, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, đó là hình ảnh người thanh niên trong chiếc ao xanh tình nguyện hăng say cống hiến cho đời, tôi hi vọng rằng, thanh niên ngày càng có nhiều phong trào tình nguyện hơn nữa để giúp đỡ nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. Thanh niên tình nguyện đã trở thành biểu tượng của người thanh niên, đặc biệt là trong những dịp hè, đó là những người mang trên mình chiếc áo xanh hòa bình và cống hiến sức trẻ lòng nhiệt huyết của mình cho đời, đem đến những niềm hạnh phúc cho người dân ở tất cả những vũng quê của đất nước. Tôi mong rằng, thanh niên ngày càng có nhiều hành động, phong trào hơn nữa để thể hiện mình xứng đáng là những chủ nhân của đất nước

  Trả lờiXóa
 6. Thanh niên là một trong những lực lượng có số lượng đông đâỏ nhất , mang trong mình sức khỏe sức trẻ , ý chí , khát khao cống hiến cho đời , cho tổ quốc , thanh niên Việt Nam đã làm được rất nhiều những việc tốt , đóng góp công sức của mình cho đất nước , tự hào là một thanh niên Việt Nam

  Trả lờiXóa
 7. thanh niên là lực lượng có sưc trẻ và sức sáng tạo nhất trong tầng lớp nhân dân lại là lực lượng đông đảo nhất.năm xưa chiến tranh thì có ba sẵn sàng Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.giúp ích không nhỏ đến thắng lợi của đất nươc.thời bình thì thanh niên lại có những việc làm không con phải chiến đấu không còn phải tham gia lực lượng vũ trang nhưng có tham gia đóng góp phát triển kinh tế phát triển xã hội quốc phòng an ninh sẵn sàng cầm súng khi tổ quốc kêu gọi.

  Trả lờiXóa
 8. ở đâu khó ở đó có thanh niên , có thể nói lực lượng thanh niên là cánh tay fai trong các công việc chung của xã hôi. Với tuổi trẻ nhiệt huyết, tinh thần hăng hái ,tinh thần tương ái tương trợ của người dân việt nam thì thanh niên xứng đáng nhận được những phần quà cao quý.

  Trả lờiXóa
 9. trong cuộc sống hàng ngày hình ảnh người thanh niên áo xanh, mũ tai bèo đã đi vào tiềm thức của thế hệ trẻ Việt Nam. Với những hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã làm tôn thêm vẻ đẹp của việt nam trong con mắt của chính người dân việt nam và trong bạn bè thế giới.

  Trả lờiXóa
 10. Chính nhờ công sức của thanh niên mà đã góp phần thực hiện các chương trình và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bên cạnh đó còn tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hôi làm cho đất nước càng ngày càng phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 11. Những cchiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, tình nguyện hồng vừa động viên sinh viên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân ái của thanh niên Việt Nam

  Trả lờiXóa
 12. Có lẽ chẳng phải nhìn đi đâu xa , vào mấy cái mừa thi cử , đi đâu chẳng thấy màu áo xanh tình nguyện của thanh niên , hay ra ngoài đường , ở mấy chốt đèn đỏ cũng thấy nhiều áo xanh, cờ đỏ làm tình nguyện , thanh niên Việt Nam có sưc trẻ , có tài năng , quan trọng chúng ta phải biết phát huy những điều đó!!

  Trả lờiXóa
 13. là thanh niên là phải xung kích, thế hệ thanh niên việt nam đang chuẩn bị từ kiến thức đến kinh nghiệm cách sống để chuẩn bị bước vào hành trang mới đó là công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước là nhiệm vụ chính lực lượng nòng cốt chính là thế hệ sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết này. để lại nhiều dấu ấn trong xã hội thế hệ sinh viên trẻ hiện nay ngày càng thể hiện sự năng động sáng tạo của mình cũng như những hoạt động đóng góp xây dựng cho xã hội ngoài công việc học tập của mình thì những công việc này đang là hành trang tích cực của các bạn trẻ

  Trả lờiXóa
 14. trong những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến lực lượng thanh niên trên đất nước đã tham gia đóng góp xây dựng nhiều công trình ý nghĩa với đất nước. đoàn thanh niên ngày cảng trở thành đoàn thể vững manh trong xã hội là bộ phận chỉ đạo thanh niên thực hiện các hoạt động. đất nước đang cần những thế hệ trẻ năng động sáng tạo cũng như tích cực để có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà cả xã hội giao phó đó là bảo vệ và xây dựng đất nước ta giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 15. cứ mỗi hè chúng ta lại thấy những thanh niên tình nguyện mặc áo xanh đoàn viên đội mũ tai bèo dù trời nắng vẫn giúp công an điều hành giao thông giúp phụ huynh học sinh tìm trường tìm nhà một cách hiệu quả,tuy rằng chưa chỉ ăn tạm bợ nhưng năng lượng các anh chị luôn rồi rào,không chỉ mùa thi mà ngay cả trong hoạt động xã hội phong trào thanh niên cũng rất phát triền như xây dựng nhà tình nghĩa giúp đỡ người nghèo

  Trả lờiXóa
 16. Thanh niên Việt Nam đang là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Thanh niên Việt Nam qua các phong trào đang cho thấy được lòng nhiệt huyết, tinh thần dân tộc và đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước đang được thể hiện rõ nét. thanh niên Việt Nam đang chứng tỏ được khả năng và tinh thần của mình.

  Trả lờiXóa
 17. Từng chiếc áo màu xanh tình nguyện đang bay phất phới trên khắp các nẻo đường của đất nước, các thanh niên tình nguyện đang đi tới tất cả những nẻo đường của đất nước, làm công tác tình nguyện, giúp công sức nhỏ nhoi của mình vì sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào thanh niên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. là những thanh niên trong thời kỳ đổi mới. những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ gánh vác trên vai trọng trách đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển ổn định và sánh vai với các nước trệ thế giơi. Mỗi thanh niên hãy gương mẫu, nêu cao tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, cống hiến tài năng của mình cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 19. Tình nguyện là một phong trào hết sức ý nghĩa. Thông việc này chúng ta có thể thấy được vai trò xung kích, vai trò nòng cốt trong các hoạt động của thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam đang xứng đáng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân Việt Nam, của đất nước. Dưới sự chỉ huy sáng suốt của Đảng thì đất nước Việt Nam sẽ luôn luôn phát triển vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 20. Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong những năm tháng đất nước ta còn phải đối mặt với hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng thanh niên đã có những cống hiến, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, mỗi thanh niên hãy xác định cho mình vai trò của mình để cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 21. Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu.

  Trả lờiXóa
 22. Thanh niên là rường cột,tương lai của đất nước vì vậy phải không ngừng phấn đấu,ra sức học tập,rèn luyện để góp phần giữ vững độc lập,chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc,xây dựng môi trường trong sạch,hòa bình từ đó tạo thế và lực để đất nước ngày càng phát triển hơn. Thanh niên Việt Nam đang thể hiện được vai tò xung kích qua các phong trào tình nguyện, qua các phong trào chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 23. Thanh niên Việt Nam đang thể hiện được vai trò xung kích của mình trong sự phát triển chung của đất nước, thanh nhiên Việt Nam đang thể hiện được vai trò xung kích qua việc thực hiện các phong trào tình nguyện, trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, của Nhà nước. Chúng ta hãy đặt niềm tin vào thế hệ trẻ của đất nước.

  Trả lờiXóa
 24. Thanh niên đã và đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử. Thanh niên Việt Nam đang thể hiện được dấu ấn của mình trong phong trào tình nguyện.

  Trả lờiXóa
 25. đã từ lâu thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị, xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. Với màu xanh tình nguyện, thanh niên Việt Nam đã đi mọi miền đất nước để giúp một phần công sức vào các hoạt động đầy ý nghĩa cho nhân dân và đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. người dân tin tưởng hơn vào một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, làm việc kỷ luật và hiệu quả, sống vì mọi người. Sức sống của phong trào không chỉ thể hiện với số lượng thanh niên tham gia mỗi năm càng đông đảo, hiệu quả, hình thức ngày càng phong phú, mà còn là những dấu ấn về những công trình gắn với phong trào tình nguyện. Phong trào cũng đã mở rộng từ đối tượng tham gia phần lớn là sinh viên sang nhiều đối tượng thanh niên khác. Ðó là, Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân, Hành quân xanh của thanh niên lực lượng vũ trang, Hoa phượng đỏ dành cho học sinh phổ thông và chương trình Tiếp sức mùa thi dành cho học sinh, sinh viên.

  Trả lờiXóa
 27. Thực tiễn cho thấy, để hoạt động TNTN từng bước đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng, phải nâng tầm hoạt động của phong trào lên một bước mới. Khi thiết kế tổ chức chiến dịch tình nguyện, cần xác định rõ nội dung tập trung là gì, sát với thanh niên để họ có thể phát huy khả năng chuyên môn. Phải chuyên nghiệp hóa đội ngũ tổ chức hoạt động tình nguyện. Chính họ là những người có tâm huyết, đam mê và 'truyền lửa tình nguyện' đến thanh niên để thu hút họ đến với phong trào tình nguyện. Chính họ cũng là người dành được thời gian để phát hiện vấn đề, khảo sát địa bàn, ráp nối địa phương để từ đó chọn điểm tình nguyện, mời gọi thanh niên tham gia. Cần tạo ra những công việc để thanh niên không chỉ đóng góp tinh thần mà đòi hỏi cao về sự đóng góp trí tuệ, kiến thức bằng những sáng kiến, ý tưởng giúp đỡ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 28. Mong cho hoạt động tình nguyện của thanh niên sẽ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Chiếc áo Xanh và bài ca tình nguyện sẽ tiếp tục là hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Ðó cũng chính là truyền thống quý báu của thanh niên, là nơi để đoàn viên, thanh niên chia sẻ, cống hiến và khẳng định bản thân.

  Trả lờiXóa