TIN TỨC

Đằng sau vấn đề tự do tôn giáo.

Việt Nam là quốc gia có sự phong phú,đa dạng về văn hóa,tôn giáo,tín ngưỡng.Cộng đồng Việt Nam có 54 dân tộc anh em,cùng chung sống,làm ăn cùng dựng nước và giữ nước từ rất lâu đời.Nét văn hóa thờ cúng tổ tiên cùng với tín ngưỡng theo các tôn giáo được hình thành trong đời sống tâm linh hàng ngày của người dân.

Tôn giáo ở Việt Nam cũng xuất hiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày,do sự tín ngưỡng và quyền tự do lựa chọn của mỗi người.Tại Việt Nam bao gồm các nhánh phật giáo như Phật giáo đại thừa,phật giáo tiểu thừa,Phật giáo hòa hảo…Một số Ki tô giáo như: Chính thống giáo Đông Phương,Công giáo Rô Ma,Tin lành,các nhánh Đạo Cao Đài.Ngoài ra còn có một số đạo khác như Bà La Môn,Hồi Giáo…các tôn giáo này được phân bố rộng rãi trong cả nước và có các tự do,tín ngưỡng khác nhau.
Một tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam (Nguồn:mạng Internet).

Người theo tôn giáo cũng như không theo tôn giáo đều hoạt động nằm trong khuôn khổ của Pháp Luật,được Pháp Luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ.Vấn đề tôn giáo được Đảng và Nhà nước rất quan tâm,chú trọng và đồng thời luôn quan tâm đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,không phân biệt đồng bào Lương-Giáo,người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo.Tạo sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển kinh tế-xã hội,xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ Nghĩa.

Nhìn chung các tôn giáo đều hoạt động theo pháp luật,theo lời răn của chúa “Sống tốt đời đẹp đạo”,“kính chúa yêu nước” và luôn luôn hướng thiện,cùng nhau xây dựng nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam,được bạn bè quốc tế biết đến.

Điểm đặc biệt của dân tộc,tôn giáo Việt Nam là,“nhiều nhưng mà một” cộng đồng dân tộc luôn luôn đoàn kết,gắn bó với nhau,không có sự phân biệt.Trong lịch sử dựng và dữ nước đồng bào lương cũng như giáo đều đồng tâm hiệp lực,đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước và cùng nhau giữ nước.

Tuy nhiên vấn đề Tôn Giáo ở Việt Nam cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm,đây là một trong những cái cớ để các thế lực thù địch “vin vào” thực hiện âm mưu chia rẽ,lôi kéo các Tôn Giáo vào các hoạt động,gây mất ổn định tình hình chính trị,ổn định đất nước.Các thế lực thù địch luôn lợi dụng triệt đề vấn đề này để xâm phạm đến tình hình an ninh,chính trị của đất nước.

Ở các đồng bào vùng sâu vùng xa,đặc biệt là các vùng như Tây Bắc,Phía tây tỉnh Nghệ An hay Tây Nguyên vấn đề tôn giáo luôn được coi là mục tiêu chống phá của thế lực thù địch:như truyền đạo trái pháp luật,xuyên tạc các chính sách dân tộc,tôn giáo của Đảng và nhà nước ta,kích động các bà con giáo dân gây rối trật tự,làm cho tình hình kinh tế-xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn.Điển hình một số vụ việc gần đây như Vụ giáo xứ Thái Hà(178 Nguyễn Lương Bằng),Hà nội do linh mục Ngô Quang Kiệt cầm đầu,bằng việc đánh lạc hướng dư luận,xúi dục,kích động bà con giáo dân làm trái với quy định của pháp luật.Hay giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh(Nghệ An) gây rối trật tự,bắt người trái pháp luật,hành xử không đúng với tư cách của người con “tôn giáo”…

Lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia,sử dụng những chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền” tự do tín ngưỡng thái quá.Âm mưu chia cắt đất nước thành các vương quốc(Vương Quốc Mông tự trị),(nhà nước Khơ Me Krôm),(nhà nước Đề-Ga độc lập)…,các tổ chức chính trị,Đảng phái khác nhau để chia cắt đất nước,thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam,làm mất đi vị trí vai trò của Đảng,nhà nước.

Không chỉ lấy trong nước làm mục tiêu chống phá mà các thế lực thù địch còn kêu gọi các nước lớn tham gia vào vấn đề tôn giáo để phá hoại đất nước.Đặc biệt là việc kêu gọi một số nước như Mỹ,một số nước Châu Âu,để họ có cái nhìn sai lệch,không đúng về Việt Nam.

Các thế lực âm mưu lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,gây hiềm khích giữa đồng bào lương và giáo.Dùng thủ đoạn kích động tôn giáo,gây hằn thù giữa tôn giáo với chính quyền,từ đó khoét sâu vào mâu thuẫn,tạo cớ “Dựng cờ” gây rối.Trong thời gian gần đây,thủ đoạn đó của thế lực thù địch được lợi dụng triệt để và đã từng có những vụ việc xẩy ra trong thực tế gây ra thiệt hại to lớn cho đất nước.

Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,họ cho rằng chế độ XHCN là vô thần không thể dung hòa với các tín ngưỡng trong xã hội.Họ vu khống nhà nước Việt Nam coi tôn giáo như kẻ thù,để kích động chia rẽ chính quyền với bà con giáo dân,nhằm lấy tôn giáo làm bàn đạp để tấn công chế độ của đất nước.Trên thực tế đây chính là cái cớ,chúng không hề biết đến chính sách,đường lối của Đảng và nhà nước ta,chúng quy chụp vấn đề một cách hoàn toàn mang tính chủ quan,mang tính chất hận thù và kích động phá hoại.

Chúng lợi dụng triệt để mọi mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống xã hội,để tuyên truyền,xuyên tạc,theo hình thức “Chuyện bé xé ra to”,nhằm khơi sâu lòng thù hận trong mỗi bà con giáo dân,âm mưu lâu dài “không đánh mà thắng”chỉ cần khoét sâu,làm cho nội bộ tự diễn biến,dân tộc tự chia rẽ.

Chính vì thế chúng ta cần phải cẩn thận với âm mưu của thế lực thù địch,chủ động phòng ngừa,phát hiện và đấu tranh với âm mưu đen tối của chúng.Tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục truyền thống yêu nước,truyền thống cách mạng cho bà con để không ngừng đề cao cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.không ngừng nâng cao trình độ nhận thức,nâng cao năng lực phát hiện âm mưa của thế lực thù địch.Tăng cường phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho bà con,đảm bảo tính công bằng dân chủ.Vận động quần chúng tham gia vào công tác đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm.Đảm bảo tự do,tín ngưỡng của bà con tôn giáo,nhưng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật,không được lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo,để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Vạch rõ những âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời nghiêm trị theo pháp luật những hành vi đó.

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay,bên cạnh những lợi ích cần thiết cho điều kiện cần để phát triển kinh tế-xã hội,thì mặt tiêu cực mà nó mang lại là rất lớn.Do vậy cần phải dự đoán trước được các tình huống có thể xẩy ra để có các phương án phù hợp đối phó.

Trách nhiệm ở đây phải thuộc về hai phía:

Phía nhà nước,phải không ngừng tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội,tăng cường công tác kiểm tra hoạt động từ cơ sở,phát hiện kịp thời những sai phạm và thiếu sót để xử lý,đảm bảo quyền tự do,tín ngưỡng của dân tộc tôn giáo.Phải không ngừng phát hiện kịp thời đối phó với những âm mưu kích động của các thế lực thù địch,biết được trung tâm chống là từ đâu? Mục đích của chúng là gì?.

Phía nhân dân,phía đồng bào tôn giáo,phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật,không được lợi dụng quyền tự do đó để xâm phạm An ninh Quốc Gia-Trật tự an toàn xã hội,thể hiện mình là một công dân tự hào mang quốc tịch Việt Nam,tăng cường thắt chặt tình đoàn kết dân tộc,đoàn kết Lương-Giáo.

Nếu quán triệt nhất quán được những vấn đề này thì không những thế lực không thể lợi dụng được mà còn phản tác dụng khi lợi dụng vấn đề này,chứng minh với thế giới rằng,trong mọi điều kiện hoàn cảnh thì dân tộc Việt Nam luôn đứng vững và không ngừng phát triển hơn nữa./

Kiến Quốc.

22 nhận xét:

 1. chúng ta có thể thấy răng, vấn đề tôn giáo trên thế giới đang là vấn đề nóng, sự xung đột tôn giáo diễn ra hằng ngày và vô cùng gay gắt, nhất là các nước phương tây và trung đông.
  Việt Nam chúng ta là một nước đa tôn giáo, nhưng được cái là rất đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, đó là vì Đảng và nhà nước ta đã thực hiện được quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo, và đã gắn kết lòng tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 2. Nhưng vẫn đề như tôn giáo, dân chủ, nhân quyền đang được các kẻ xấu ngày đêm sự dụng để chống phá nhà nước chúng ta.
  Với danh nghĩa là các nhà dân chủ, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, những kẻ xấu đã kích đọng, xúi giục những ngườ dân đang còn mơ hồ về cuộc sống hiện nay để đi biểu tình, chống đối lại những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước chúng ta.
  Âm mưu và kế hoach của chúng thật là nham hiểm, đòi hỏi mọi người dân phải cực kì tỉnh táo và có trách nhiệm với tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Sự đoàn kết của dân tộc ta là có truyền thống lâu đời, và cho đến bây giờ, sự đoàn kết đó vẫn được giữ vững, tuy nhiên, do điều kiện cuộc sống đang có nhiều biến chuyển, cho nên có một số bộ phận các tôn giáo có phần quá khích và dẫn tới bất đồng với nhau, dẫn đến thù hằn dân tộc, tôn giáo. Đây chính là khe hở để cho các kẻ xấu muốn làm cho tình hình chúng ta rối ren, mất đi sự ổn định đê phát triển đất nước.
  Nếu như chúng ta không khắc phục được những kẻ hở này thì người được coi là tội đồ hại dân tộc là những bộ phận giáo dân mà tôi nói ở trên.

  Trả lờiXóa
 4. tự do gắn liền với việc đoàn kết các dân tộc cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật sống theo những cách sống tốt đẹp mà tôn giáo của họ truyền dạy. phục vụ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. nhà nước công nhận sự hoạt động của một số loại hình tông giáo trong xã hội điều này chứng tỏ sự phân minh của nhà nước. dù ở bất cứ tôn giáo nào việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng ở tôn giáo đó vào việc làm xấu đi đất nước là sai lầm.

  Trả lờiXóa
 5. tự do tôn giáo luôn là khẩu hiệu đi đầu hiện nay được các thể lực thù địch tác động tới các đối tượng phản động trong nước kích động người dân. gây rối phá hoại chính quyền địa phương gần đây chúng ta chứng kiến những sự việc đau lòng từ chính cái khẩu hiệu chiêu trò tự do tông giáo này của đám rận sĩ. người dân giáo xử Mỹ Yên bao vây chính quyền đòi yêu sách. như vậy trong bầu không khí cả nước học tập xây dưng xã hội thì có những con người là phá hoại sự cố gắng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Vấn đề tự do tôn giáo luôn được nước ta đảm bảo và đã được đưa vào các văn bản luật cụ thể, mà cao nhất đó là Hiến pháp, nhưng vấn đề đặt ra là đã có những người dân không hiểu thế nào là tự do tôn giáo, họ cứ nghĩ là tự do tuyệt đối nên đã bị những kẻ xấu lợi dụng và có những hành động sai trái vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã có nhiều vụ việc đã xảy ra. vì vậy điều cần hiện nay là cần phải giải thích cho các giáo dân được hiểu

  Trả lờiXóa
 7. Tự do tôn giáo là một quyền của con người và không chỉ nhà nước ta mà các nước khác trên thế giới cũng cần phải đảm bảo, nhưng cần phải nhìn nhận đúng về quyền này, tự do tôn giáo chứ không phải là tự do tuyệt đối, nên các giáo dân cần phải hiểu, tránh việc hiểu sai dẫn đến những hành vi trái với pháp luật, trái với những điều mà chúa răn dạy, để lại tiếng xấu cho tôn giáo của mình

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng, mặc dù nước ta đã quy đinh rất rõ ràng về quyền tự do tôn giáo nhưng, thực tế cho thấy đã có một bộ phận giáo dân không hiểu rõ điều này, thêm vào đó là việc một số kẻ xấu, trà trộn vào hàng ngũ giám mục,linh mục lợi dụng vấn đề này để kích động bà con giáo dân có những việc làm trái pháp luật, vụ việc ở Nghi Phương vừa rồi là một ví dụ điển hình. Nhà nước ta cần phải tăng cường hơn nữa, công tác giáo dục pháp luật cho người dân, giải thích cặn kẻ cho người ta hiểu, đặc biệt là các giáo dân

  Trả lờiXóa
 9. có thể nói rằng, vấn đề tôn giáo ở nước ta đang gặp phải những vấn đề lớn, trước tiên, đó là có một bộ phận giáo dân vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tự do tôn giáo, họ cứ nghĩ rằng là tự do tuyệt đối vì thế đã có những vụ việc đang tiếc xảy ra, thứ hai là trong hàng ngũ lãnh đạo trong các đạo giáo vẫn có những kẻ lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm thực hiện mục đích xấu, phản bội lại những giáo lý của chúa. Tôi hi vọng, mọi người cần phải hiểu rõ điều này

  Trả lờiXóa
 10. Vấn đề tự do tôn giáo, tôi nghĩ rằng, không chỉ giáo dân mà tất cả nhân dân cần phải hiểu, đó là tự do tông giáo chứ không phải là tự do tuyệt đối, tự do tôn giáo nhưng cũng phải tuân thủ các khuôn khổ của pháp luật quốc gia, mọi người cần phải hiểu điều này để tránh bị những kẻ xấu lợi dụng và tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, hãy nhìn vào Nghi Phương đó là một bài học cho mọi người

  Trả lờiXóa
 11. Tự do tôn giáo là vấn đề mà các thế lực thù địch rất hay lợi dụng để chống phá đất nước ta. Bởi vì tôn giáo là những yếu tố có liên quan đến những gì bảo thủ nhất và con người có niềm tin nhất. Chỉ cần có niềm tin tôn giáo thì những con người bình thường không cần phải biết đến những vấn đề gì nữa. Chỉ cần như thế là con người có thể liều lĩnh để làm mọi chuyện,bất chấp tất cả. Vậy nên các tôn giáo dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá đất nước. Chúng ta cần cẩn thận và cảnh giác với những chiêu bài xuyên tạc tự do tôn giáo của các thế lực bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 12. Nói chung là tự do tôn giáo ở Việt Nam chúng ta đã được Đảng và Nhà nước đảm bảo từ trước đến nay. Từ hiến pháp năm 1946 Nhà nước chúng ta đã quy định chặt chẽ các quyền tự do tôn giáo và các quyền khác liên quan đến quyên tự do con người. Hiện nay thì mọi thứ chính sách của Nhà nước vẫn nhất quán như vậy nhưng vấn đề tôn giáo là một vấn đề rất phức tạp mà chúng ta cần phải suy xét. Các thế lực ngoại bang luôn mong muốn rằng sẽ lợi dụng tôn giáo để làm lực lượng đối trọng với Đảng cộng sản, và luôn muốn chia rẽ sự đoàn kết giữa giáo dân với Nhà nước. Các vụ kích động tự do tôn giáo vô lối đều là do hành động của bọn tay sai cho nước ngoài thực hiện.

  Trả lờiXóa
 13. Thật ra vấn đề tôn giáo hay không tôn giáo là quyền tự do của những người theo hay không theo, đó là niềm tin và quan điểm sống cũng như nhận thức của họ mà khó ai có thể triệt phá được niềm tin đó. Bởi vậy nên Đảng và Nhà nước ta luôn biết quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo, và các vấn đề khác có liên quan tránh để cho giáo dân bị thiệt thòi trong thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Sự thật thì Nhà nước chúng ta đã công nhận 13 tôn giáo có quyền hoạt động ở Việt Nam. Và nước ta có hơn 20 triệu tín đồ, người tuyên xưng đi theo tôn giáo, nhưng vẫn còn không ít trường hợp những người đi theo tôn giáo đã có những hành động đáng trách, điển hình là vụ 42 Nhà Chung hay vụ ủng hộ Lê Quốc Quân vừa qua.

  Trả lờiXóa
 14. Các ông này đều nói lên sự thật tốt đẹp của tôn giáo nói chung và phật giáo nói rieeng đều được tự do phát triển và sinh hoạt tôn giáo không hề bị Chính quyền gây cản trở , khó dễ. Đời sống của phạt tử, con chiên v v.. các cơ sở tôn giáo được sửa chữa xây mới ngày càng khang trang sạch đẹp đón rất nhiều người trong đại hoặc ngoài đạo tới thăm và cầu nguyện. Song bọn phản động chống cộng hải ngoại đâu có tin điều đó mà thường lớn tiếng vu cáo, bịa đặt họ chỉ dựa vào một vài cá nhân tôn giáo phạm

  Trả lờiXóa
 15. Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại, trong đó có một số tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,... và một số tôn giáo ra đời trong nước như Cao Ðài, Hòa Hảo... Do đó các tôn giáo nên đoàn kết lẫn nhau để bảo vệ dân tộc chứ không nên đê lợi dụng mà chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 16. Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện đang ở mức có thể nói là khá báo động, thời gian qua thấy rõ thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại nhà nước, chính quyền của các phần tử thù địch đối với nhà nước Việt Nam như thế nào? Nhưng suy nghĩ chín chắn thì cũng do lòng tin quá cao của bà con vào tôn giáo của mình, tin mù quáng thì dễ bị kẻ đứng trên lợi dụng cho mục đích xấu. Đơn cử như vụ ở Nghi Lôc, Nghệ An thời gian gần đây, cũng chỉ vì nghe lời xúi giục của 1 phần tử là chức sắc tôn giáo mà bà con giáo dân làm loạn hết lên, tấn công cả chính quyền.

  Trả lờiXóa
 17. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam - từ chính thể dân chủ cộng hòa đến chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa, luôn luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật - đó là sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận!

  Trả lờiXóa
 18. Tôn giáo là một lĩnh vực nhạy cảm trong xã hội. hiện nay có 7 loại tôn giáo được nhà nước công nhận và có những hoạt động chính thức trên đất nước. với mục tiêu đoàn kết dân tộc mọi miền tôn giáo thực hiện vào công cuộc xây dựng đất nước thì người dân là yếu tố quan trọng để thực hiện chỉ đạo này. nhưng có nhiều vấn đề trong các vùng tôn giáo chưa được giải quyết dẫn đến nhiều mâu thuần khác nhau. và từ đó có những sự việc không vui xảy ra. và nguyên nhân xâu xa chính là việc lợi dụng tôn giáo của những thế lực xấu nhằm chống chính quyền

  Trả lờiXóa
 19. Doi voi dong bao ton giao rat duoc dang,nha nuoc ta quan tam thuc hien cac chinh sach.Co sao lai cu loi dung ba con ton giao de pha hoai dat nuoc

  Trả lờiXóa
 20. vấn đề tín ngưỡng tôn giáo vẫn đang là một vấn đề hết sức nan giải cũng như có những chuyển biến theo từng ngày từng giờ! Đảng và nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm phát triển các tôn giáo, tín ngưỡng! tuy nhiên thì đây cũng là một mảnh đất màu mỡ đối với các phần tử xấu, chúng luôn lợi dụng vấn đề này cũng như lợi dũng bà con giáo dân để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng và nhà nước ta! đó chính là những nguyên nhân của những vụ việc đáng tiếc xảy ra gần đây! sẽ có nhiều luận điệu xung quanh vấn đề này, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải tin tưởng rằng nhà nước ta không bao giờ ngăn cản việc tự do tôn giáo tín ngưỡng!

  Trả lờiXóa
 21. 1 Những quan điểm mà tác giả đưa ra thực sự rất đúng,rất sát thực,những vấn đề về tôn giáo ở VIỆT NAM rất được đảng và nhà nước ta rất quan tâm,tuy nhiên lại có rất nhiều kẻ lợi dụng đồng bào tôi giáo để xâm phạm an ninh quốc gia,trật tự an toàn xã hội,điều đó là không nên và thực sự không nên có,âm mưu của những kẻ lợi dụng đồng bào tôn giáo là nhằm âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết Lương Giáo,gây mất ổn định tình hình đất nước.Như các vụ việc lên quan đến đồng bào tôn giáo ở Nghệ an vừa rồi,thực sự sự việc không đến nỗi như thế nhưng đứng đằng sau đó là cả một vấn đề rất lớn ,việc lợi dụng đồng bào tôi giáo được chúng sử dụng triệt để,chúng ta phải thực sự lên án những hành động của chúng.

  Trả lờiXóa
 22. Việt nam với hơn 20 triệu tín đồ tôn giáo, với số lượng tín đồ nhiều như vậy thì các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước luôn tìm cách lợi dụng lôi kéo tín đồ tôn giáo để chống lại đảng và nhà nước ta. Đa số tín đồ tôn giáo đều sống tốt đời đẹp đạo, các thế lực phản động lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của họ để lừa họ nghe theo nói xấu Đảng, chính quyền. Đảng và nhà nước phải có những chính sách, biện pháp phù hợp để tránh tín đồ theo tôn giáo bị các thế lực thù địch chống phá lợi dụng.

  Trả lờiXóa