TIN TỨC

Luận về lòng trung thành

Trung thành là thể hiện sự phấn đấu đến cùng cho một mục đích, một lý tưởng, một sự nghiệp mà mình quyết tâm theo đuổi, cho dù phải trải qua nhiều thử thách, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng.

Thời phong kiến cũng có những gương “trung quân ái quốc”, trung thành bảo vệ triều đình. Họ kiên quyết chống lại mọi sự phản nghịch, kiên quyết không đầu hàng, không bị mua chuộc, dụ dỗ, mặc dầu phải chịu đầu rơi máu chảy. Lịch sử đã chứng kiến nhiều sĩ phu yêu nước đã sẵn sàng treo ấn từ quan đi theo tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc, không làm gì trái đạo, sẵn sàng bảo vệ chân lý, chống lại bất công quyết xứng đáng với dòng máu con Hồng cháu Lạc.

Chính vì trung thành với ham muốn tột bậc: “Nước nhà độc lập, nhân dân ấm no” mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi, bôn ba nơi hải ngoại tìm đường cứu nước và sau này Nguyễn ái Quốc đã đến với chủ nghĩa cộng sản, rồi sáng lập Đảng Cộng Sản Đông Dương để lãnh đạo nhân dân đánh đổ thực dân Pháp và phản động tay sai giành độc lập tự do cho đất nước.

Trung thành với tổ quốc, với nhân dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam, vợt qua mọi thác ghềnh hiểm trở, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khi đảng ta còn đang trong thời kỳ bí mật, những người đảng viên đảng cộng sản phải lén lút hoạt động trong vòng vây dầy đặc của bọn mật thám, chỉ điểm. Khi bị bắt bớ tù đầy, họ vẫn kiên định lập trường, lạc quan, tin tưởng, tự chuẩn bị cho mình và đồng chí mình sẵn sàng tiếp tục hoạt động sau khi ra khỏi tù. Những đồng chí bị khép án tử hình vẫn ung dung đi ra pháp trường, tin tưởng vào ngày toàn thắng. Điều gì đã thôi thúc họ? Chính là lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với con đường cách mạng mà họ đã chọn.

Thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng, quần chúng nhân dân đã hết sức tin tưởng vào Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh hoặc chịu tra tấn, tù đầy bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến đầy gian khổ, nhân dân ở cả hai miền nam bắc thắt lưng buộc bụng chịu đựng mọi thiếu thốn, giành tất cả cho kháng chiến. Biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh chồng con hoặc bản thân cho kháng chiến thắng lợi. Cái gì đã thôi thúc họ? Chính là lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Smith Peter

Không có nhận xét nào