TIN TỨC

THƯ GỬI LÊ HIẾU ĐẰNG

NHẬT MINH
Ông Lê Hiếu Đằng
Qua nhiều sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết  ông – Lê Hiếu Đằng là Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở TP HCM. Tính tới 2013, ông 45 năm là Đảng viên Đảng CSVN. Và tôi cũng thật sự không hiểu, một “CÔNG DÂN YÊU NƯỚC” với 45 năm tuổi Đảng, giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy, đơn vị quan trọng của Đảng và Nhà nước mà có thể cho rằng Việt Nam mà mấy ngày gần đây, khi có bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” đăng trên Bauxite Việt Nam với lý do Việt Nam hiện nay cần phải có đảng đối lập với Đảng Cộng sản và sau đó được một loạt các hãng truyền thông ác cảm nhà nước Việt Nam thì tôi thấy mình cần chia sẻ với ông vài điều như sau:
Một là, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản hơn 80 năm qua. Trong chiều dài hơn 80 năm sáng lập và trưởng thành của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một phận của Quốc tế cộng sản, hoạt động theo chủ nghĩa Mác – Lê nin. Từ những ngày đầu thành lập vào ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản đã lãnh đạo giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc anh hùng để đánh đổ giặc ngoại xâm. Đảng cộng sản cũng không ngừng khẳng định vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước thời hậu chiến: khắc phục hậu quả chiến tranh; xóa đói, giảm nghèo; đưa đất nước phát triển trên về mọi mặt và một điều không thể không nhắc đến đó là đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin mà nhân dân giao phó. Tôi nghĩ rằng, không cần nói nhiều về vấn đề này, chắc với một người đã từng giữ nhiều cương vị quan trọng cũng như một Đảng viên Cộng sản như ông cũng thừa hiểu được tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Hơn 80 tuổi – một thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn, bản thân ông cũng đã đứng trong hàng ngũ của Đảng bằng ½ số tuổi của Đảng (45 năm). Điều đó có thể nói lên một điều rằng, ông cũng từng là một thanh niên không ngừng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản, được dâng hiến một phần máu thịt của bản thân cho cộng sản. Vì vậy, hơn ai hết ông luôn hiểu rõ vai trò của Đảng Cộng sản trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi khi nhắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn tự hào rằng mình được sống trong một đất nước anh hùng;  một đất nước chỉ sử dụng tre, gậy guộc để đánh bạt quân xâm lăng với vũ khí tối tân như bom, đạn, súng; một đất nước luôn là “miếng mồi béo bở” của những thế lực thù địch với âm mưu bành chướng, một đất nước trong lịch sử vẫn được coi là nghèo nàn. Nhưng ngày nay đất nước ấy đã không ngừng vươn cao, vươn xa để hội nhập quốc tế cả về kinh tế, chính trị, xã hội, cũng không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế để làm cho đất nước tiên tiến hơn, văn minh hơn. Điều đó càng được minh chứng rõ hơn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ”  (khi ông vẫn giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội), tôi xin được trích dẫn như sau:  "Thực tiễn các bạn thấy đất nước chúng tôi là chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế, quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, các đoàn thể cũng có tiếng nói và đang làm nhiệm vụ phản biện, giám sát xã hội". Đó là nhờ đâu? Chắc chắn ta không thể phủ nhận được vai trò của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Thứ hai, tình huống Việt Nam có Đảng đối lập. Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc thực hiện chính sách đa đảng ở Việt Nam thì thực sự không hợp lý. Bởi lẽ, tình hình chính trị có nhiều Đảng cùng lãnh đạo sẽ xảy ra những cạnh tranh giữa các Đảng trong cùng một đất nước với nhau, lúc đó chúng ta chưa tìm thấy việc dân chủ thì đã phải đi giải quyết những mâu thuẫn giữa các Đảng. Điều đó, đưa đến một hệ quả tất yếu dẫn đến những xung khắc, bất ổn trong nền chính trị. Lật ngược lại vấn đề, chính trị là cái xương, cái cốt lõi của một quốc gia, đất nước có phát triển được hay không? Kinh tế có lớn mạnh được hay không? Và xã hội có ổn định được hay không đều phụ thuộc vào sự phát triển ổn định, bền vững của hệ thống chính trị. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc cần có Đảng đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam thật sự vẫn chưa cần thiết.
Tóm lại, tôi nghĩ rằng quan điểm của ông Lê Hiếu Đằng về vấn đề Việt Nam cần có Đảng đối lập với Đảng Cộng sản là không hợp lý nếu không muốn nói đó là quan điểm đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đặc biệt là đối với một Đảng viên có 45 năm tuổi Đảng thì càng cần ông có những suy nghĩ và phát biểu chín chắn hơn.

Không có nhận xét nào