TIN TỨC

quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa kỳ

Gần 20 năm kể từ ngày thiết lập lại quan hệ bình thường hóa giữa Việt Nam-Hoa kỳ(năm 1995). Hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã không ngừng xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định Việt Nam là một quốc gia có độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, có đầy đủ điều kiện để thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới. Ngày 25/7, nhận lời mời của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới thăm chính thức Hoa Kỳ. Chuyến đi khẳng định mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp được xây dựng trong gần 20 năm trở lại đây. Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo hai nước được diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cuộc gặp gỡ hội đàm chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng đã đem lại kết quả hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đánh dấu bước phát triển lịch sử, xác lập quan hệ đối tác toàn diện đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn ra hết sức nhanh chóng. Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Quan hệ hợp tác quốc tế trong tình hình mới được Đảng ta hết sức quan tâm. Chính vì thế Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế. Nghị quyết khẳng định mạnh mẽ quyết tâm đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn nữa vào khu vực và thế giới trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được coi là chuyến thăm mang tính lịch sử, từ quan hệ  đối tác trên một số lĩnh vực lên quan hệ đối tác toàn diện. Thành công của chuyến thăm này đã mở ra cho hai quốc gia những cơ hội hợp tác, trao đổi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-giáo dục, y tế…Sự kiện này được thế giới quan tâm và đa số ý kiến nhất trí cho rằng chuyến thăm này có ảnh hưởng tích cực và thuận lợi cho  mối quan hệ giữa 2 quốc gia cũng như tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Kết quả của chuyến thăm chính thức này đang thu hút sự chú ý, quan tâm, bình luận sôi nổi, mà trước hết là những vấn đề chính trị được thảo luận tại Washington trong các cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, các nghị sĩ đại diện của Quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Giới phân tích Nga cho rằng: ” Tại cuộc gặp gỡ này, hai bên đã biểu thị mong muốn được chung sống hòa bình và phát triển các mối quan hệ toàn diện hướng tới lợi ích chung của hai quốc gia và lợi ích của các dân tộc”.
Tạp chí Á-Âu ( Hoa Kỳ) cũng khẳng định: “ chuyến thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ có ý nghĩa chiến lược và mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước”. Điều đó cho thấy chuyến thăm mang tính lịch sử  này được sự đánh giá cao của công đồng quốc tế, khẳng định  tầm nhìn  mang tính chiến lược, không chỉ phù hợp với mong muốn của hai nước mà còn là sự chờ đợi của bạn bè Quốc tế về một quan hệ đối tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất  và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama quyết định những vấn đề chung trong quan hệ đối tác toàn diện nhằm góp phần  vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ đối tác được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và y tế, giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng và an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, văn hóa thể thao và du lịch.
Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần thứ hai của một người đứng đầu nhà nước Việt Nam sau gần hai thập niên bình thường hóa quan hệ. Chuyến thăm thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,  thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì dân tộc, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Nội dung trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phản ánh mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.
Chuyến thăm của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến  Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam là một quốc gia đáng tin cậy, có vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Đồng thời, mở ra cho Việt Nam những cơ hội hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới.

 Nguyễn Anh

Không có nhận xét nào