TIN TỨC

Đôi điều suy ngẫm về Lê Hiếu Đằng!


Trong những ngày qua, chúng ta được đọc, được nghe nói nhiều về Lê Hiếu Đằng – một người mà trước đó hầu như không được ai biết đến và cũng rất ít người quan tâm. Vậy điều gì đã làm cho Lê Hiếu Đằng nổi tiếng đến vậy? Điều đó thì gần như ai cũng biết, vì Đằng đã nổi tiếng nhờ một bài viết với nội dung đòi thành lập Đảng mới, mà thực chất là đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Dù Đằng nói không phải thành lập đảng đối lập với Đảng CS nhưng liệu ai tin điều đó! Và vì sao với một người là Đảng viên Đảng Cộng sản lâu năm như Đằng lại có những phát ngôn như vậy, liệu có phải vì xã hội này đã quá bê bối như một số đối tượng phản động thêu dệt mà Đằng phải lên tiếng hay là do Đằng đã thực sự “trở cờ” với Đảng, quay lưng lại với lợi ích dân tộc, quốc gia? Tôi không có ý đánh giá hay chê trách về con người, về bài viết của Đằng mà tôi chỉ muốn bộc lộ những cảm xúc rất thật mà tôi là một người trẻ, người của thế hệ đi sau cảm nhận được.
         Lê Hiếu Đằng có thật sự đã “ trở cờ” với Đảng, với lợi ích dân tộc, quốc gia?
Đọc bài viết của Đằng trong không khí cả nước đang sôi nổi, hừng hực khí thế kỷ niệm ngày Cách mạng thàng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi thật xấu hổ khi đó là một người Việt Nam, một Đảng viên. Dân tộc này trong suốt thế kỷ XIX và XX chịu sự áp bức bóc lột, nô lệ của các đế quốc thực dân. Nhân dân ta phải chịu cảnh khốn cùng, một cổ nhiều tròng, vừa bị chính quyền phong kiến bóc lột, lại bị thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ áp bức, bị họa thiên tai tàn phá, cả dân tộc rên xiết dưới các tầng lớp cai trị. Để giải cứu dân tộc, đã có nhiều chí sĩ xuất hiện với nhiều đường lối khác nhau, hình thành nhiều Đảng phái chính trị như Việt Nam quốc dân Đảng, Việt Nam quang phục hội, Tâm Tâm Xã, hội Duy Tân… theo xu hướng tư sản; Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn… theo xu hướng cộng sản. Tuy nhiên các phong trào cách mạng này đều sớm bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại. Chỉ đến khi người con ưu tú của dân tộc Việt Nam Nguyễn Ái Quốc thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cứu nước đúng đắn mới lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Một Đảng chỉ mới 15 tuổi đã lãnh đạo thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là cuộc cách mạng tiên phong, đã tạo nên hiệu ứng tích cực trên phạm vi toàn thế giới, giúp cho các dân tộc thuộc địa khác vùng lên giành độc lập, chính thức đập tan chế độ thực dân kiểu cũ trên khắp các lục địa Á, Âu và Mỹ Latinh. Tiếp đó Đảng CSVN đã lãnh đạo dân tộc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên giàu mạnh, hùng cường. Từ thực tế đó cho thấy, trong lịch sử Cách mạng Việt Nam đã từng tồn tại nhiều đảng phái chính trị nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là có đường lối đúng đắn, phù hợp với dân tộc nhất và quan trọng hơn, chỉ có  Đảng Cộng sản Việt Nam mới giải phóng được dân tộc Việt Nam, mới đưa lại cơm no áo ấm cho dân tộc Việt Nam. Nói một cách chính xác mà không ngoa dụ rằng, lịch sử đã lựa chọn Đảng CSVN làm lực lực lượng tiên phong để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Chúng ta là những thế hệ ra đời sau Cách mạng tháng Tám (ông Đằng cũng vậy), cần phải hiểu rõ và tôn trọng lịch sử, sống đúng truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chân lý, góp ý cho Đảng những gì còn khiếm khuyết, thiếu sót để Đảng lãnh đạo tốt hơn, đưa lại nhiều lợi ích cho dân tộc hơn chứ không phải kêu gọi chống Đảng.
Thử hỏi, những người như ông Đằng do ai đào tạo, do ai nuôi dưỡng trưởng thành và có vị trí trong xã hội nếu đó không phải là Đảng, là dân tộc. Thử hỏi nếu ngày ấy ông Đằng đi theo một đảng phái chính trị khác thì bản thân cũng như con cháu của ông có được như ngày hôm nay? Tiếc cho một người đã đi gần hết đoạn đường đời của mình, lúc nằm trên dường bệnh lại nghĩ và nói ra được những điều làm cho những người có công với nước, những thế hệ con cháu đi sau thấy xấu hổ như vậy!

@Khổng minh@

Không có nhận xét nào