TIN TỨC

Lê Hiếu Đằng con đẻ của “Chủ nghĩa cơ hội, xét lại”

Chủ nghĩa cơ hội, xét lại ra đời trong quá trình đấu tranh giữa hệ tư tưởng tư sản và vô sản, giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, chủ nghĩa cơ hội, xét lại không còn biểu hiện đơn thuần là mâu thuẩn giữa hai luồng tư tưởng nữa, mà nó đã hóa thân thành “muôn hình vạn trạng”, hòa vào lòng xã hội như một “căn bệnh” quái ác, rồi sẽ ăn dần ăn mòn lập trường, tư tưởng của con bệnh.
Ngày nay, nhiều phần tử cơ hội, xét lại tiếp tục khoác áo mácxít, tự xưng là rất trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng thật ra họ đã phản bội lại chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó mới chính là mối đe dọa đến hòa bình, ổn định thế giới. Lênin đã mô tả những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, xét lại như sau: “Họ ôm hôn chủ nghĩa Mác để bóp chết chủ nghĩa Mác”. Lê Hiếu Đằng nhân vật sắp bàn sau đây là một hình ảnh rõ nét của bọn theo chủ nghĩa cơ hội, xét lại. Không quá mới lạ với báo chí trong mấy ngày qua nhưng cái tên Lê Hiếu Đằng được lên báo ngay từ trang đầu, đặc biệt là những đài báo phản động bên ngoài. Đọc qua tiểu sử của ông, không ai lại nghĩ ông chính là kẻ phản cách mạng, vứt bỏ lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân, để phục vụ mưu đồ chính trị của ông ta. Từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ, sau này được giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền nhân dân ( Nguyên phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tp.HCM...). Với tư cách là người của Đảng, là công bộc của nhân dân , đáng lẽ ra Lê Hiếu Đằng phải trung thành tuyệt đối với Đảng, ra sức phục vụ nhân dân; nay hắn ngang nhiên quay lưng lại với Tổ quốc, với dân tộc.

Trong đợt lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi dự thảo Hiến pháp, Lê Hiếu Đằng đã bộc lộ bản chất “cơ hội, xét lại” thông qua việc đề nghị xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, thành lập một đảng mới có tên gọi là đảng dân chủ xã hội, chủ trương đa nguyên, đa đảng. Lê Hiếu Đằng biện minh bằng những lời lẽ xảo trá, lố bịch của mình như sau “ Thật ra đa nguyên đa đảng tất yếu phải đến thôi...tất nhiên có một thời gian sẽ lộn xộn, đó là cái giá phải trả. Nhưng mà sau đó sẽ ổn định, thành một nước dân chủ, thì như vậy sẽ tốt đẹp cho cả dân tộc”. Đã biết xã hội “sẽ lộn xộn”, “bất ổn”, vậy tại sao ông vẫn còn chủ trương đa nguyên đa đảng. Cách nói của ông Đằng như đang lãng tránh đi trách nhiệm của ông trong việc gây ra bất ổn, xung đột cho xã hội. Một người rêu rao “cái gọi là yêu nước, thương dân” như ông thì trước hết phải vì lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân lên trước đã chứ. Mọi sự biện minh cho tội ác “phản bội dân tộc” của ông đều khập khiểng, lếu láo như chính bản chất con người của ông vậy. Lê Hiếu Đằng coi sự bất ổn của xã hội theo đường lối đa nguyên đa đảng mà ông gây ra “nhẹ tựa lông hồng” quá. Rõ ràng Lê Hiếu Đằng coi thường sinh mạng của nhân dân, muốn dân tộc ta trở thành những “Lybi, Syria, Ai Cập” thứ hai, là nơi hứng chịu những cuộc bạo loạn đẫm máu. Cái thuyết mà ông cho rằng: “là lối ra duy nhất cho dân tộc, chứ không thể nào khác hết” chỉ là máu, nước mắt của nhân dân thế thôi sao.
Không ngờ bộ mặt lại xấu xa đến thế
Lê Hiếu Đằng đã xuyên tạc sự thật lịch sử để đòi xét lại hoặc phủ nhận những nguyên lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Là người từng được ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênnin giác ngộ, soi đường chỉ lối, đập tan xiềng xích của kẻ thù, nay Lê Hiếu Đằng lại “quay ngoắt 180 độ” để phản bội lại học thuyết mà đã giúp ông ta thoát khỏi khổ cực của kiếp nô lệ. Bản chất của kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã bộc lộ quá rõ ràng ở con người Lê Hiếu Đằng. Những kẻ phủ nhận quá khứ, phủ nhận lịch sử là những kẻ không có tâm hồn. Bọn chúng đã là những kẻ mặt dày, khó chữa, sẵn sàng như “chó cùng dứt giậu”. Ông ta cho rằng “ Đảng này bây giờ đã phản bội lại những mục đích ban đầu về việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, thực hiện lý tưởng mà một thời trai trẻ mình đã đổ bao xương máu mới giành được”. Vậy xin hỏi ông biết mục đích xây dựng của Đảng là gì không mà ông nói là phản bội. Bây giờ và mãi mãi về sau, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nêu cao mục tiêu, lý tưởng là giữ vững được độc lập, tự chủ, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh một cách hùng hồn về điều đó. Qua 27 năm nước ta tiến hành “Đổi mới”, độc lập, tự chủ được giữ vững, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ổn định và ấm no. Từng đó, đủ cho chúng ta phải thừa nhận một điều là nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Đảng mà đất nước đã thay đổi rõ rệt, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nước phát triển mạnh mẽ, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao. Cách phát biểu của Lê Hiếu Đằng vừa phản khoa học vừa không phù hợp với lịch sử, như thế đã vô tình tố cáo âm mưu, thủ đoạn chia rẽ “mối liên hệ máu thịt” giữa Đảng với nhân dân.
Không ngừng nói xấu về Đảng, về con đường Đảng và nhân dân đang đi, Lê Hiếu Đằng còn vu khống “Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin đang trở thành một sự ngăn trở”. Xin đáp lại lời nói “ngu xuẩn” của ông Lê Hiếu Đằng như sau: Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ ngăn trở những mầm mống của chủ nghĩa cơ hội, xét lại đe dọa đến lợi ích của nhân dân; sẽ là “thành trì kiên cố” chống lại bọn phản cách mạng; nhưng đối với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân Đảng luôn ra sức phục vụ nhân dân, trở thành nô bộc cho nhân dân. Như Bác Hồ của chúng ta đã từng nói: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và Đảng chính là lực lượng cách mạng được nhân dân tin tưởng trao cho sứ mệnh phục vụ lợi ích của nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên lịch sử, đồng thời cũng là tấm gương để Đảng soi mình vào đó, xem đã làm hiểu quả công tác phục vụ đời sống nhân dân hay chưa.
Kẻ suốt đời vì sự nghiệp của nhân dân, đi theo Đảng như Lê Hiếu Đằng trong phút chốc vì lập trường tư tưởng không vững chắc, hoang mang dao động trước những lời dụ dỗ của các thế lực phản động đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của toàn dân tộc, phản bội lại lý tưởng của Đảng và của nhân dân. Những lời nói và hành động của Lê Hiếu Đằng là biểu hiện sinh động cho chủ nghĩa cơ hội, xét lại. “Bóng ma” của Chủ nghĩa cơ hội đã nuốt chửng trái tim, tâm hồn của Lê Hiếu Đằng, biến Lê Hiếu Đằng thành nô lệ của chúng.
Dù cho tình hình có những diễn biến phức tạp như thế nào đi chăng nữa, bọn đế quốc xấu xa có trăm ngàn âm mưu, thủ đoạn để chống phá Đảng, đi ngược lại lợi ích nhân dân, bóp méo, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin thì cuộc đấu tranh chống bọn cơ hội, xét lại (điển hình như tên “Lê Hiếu Đằng”), nhất định thắng lợi thuộc về Đảng, về nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Anh


Không có nhận xét nào