TIN TỨC

Hướng đi nào cho Công nghệ thông tin ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp của ngành chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng GDP của cả nước, số liệu thống kê năm 2012 cho thấy ngành CNTT đã đóng góp khoảng 7% GDP của cả nước. CNTT đã ngày càng đóng góp to lớn và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế tri thức của Việt Nam.Vậy trong thời gian tới, chúng ta cần xây dựng hướng đi nào cho CNTT ở Việt Nam, để CNTT ngày càng đóng góp to lớn cho sự phát triển đất nước.

Những thuận lợi căn bản

Theo đánh giá của các nhà xuất khẩu phần mềm hàng đầu thế giới, Việt Nam nằm trong top 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm; và hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng nằm trong top 10 thành phố hấp dẫn nhất về gia công phần mềm. 

Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu một nguồn nhân lực trẻ rất dồi dào do đang nằm trong giai đoạn phát triển “dân số vàng”, đây là điều kiện thuận lợi để tạo lợi thế cạnh tranh trong phát triển CNTT.

Đồng thời, nguồn nhân lực của thị trường CNTT hiện nay được đào tạo cơ bản, có chất lượng cao. Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật cũng như các chính sách phục vụ cho phát triển CNTT cũng đã sẵn sàng. Với tất cả những yếu tố từ hạ tầng, cơ chế, chính sách cho đến con người hết sức thuận lợi như vậy là cơ sở để CNTT ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.


Thách thức để phát triển

Để phát huy mạnh mẽ các lợi thế của Việt Nam đối với phát triển CNTT, trong thời gian tới, thiết nghĩ Việt Nam thực hiện tốt các chính sách cơ bản như:

Cần nghiên cứu, điều chỉnh hỗ trợ tối đa cho phát triển CNTT, trong đó tập trung xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của CNTT.

Mặt khác, cần tiếp tục không ngừng nâng cao vai trò của CNTT, đóng góp của CNTT đối với sự phát triển kinh tế, đưa công nghệ thông tin trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng cao trong tổng GDP của cả nước.

Cuối cùng, cần tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tốc độ ứng dụng, đón đầu các xu hướng công nghệ của thế giới hiện nay điển hình như công nghệ điện toán đám mây...để phục vụ phát triển ngành. 

Với việc thực hiện đồng bộ các chính sách như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng, trong tương lai gần sẽ có những thung lũng Silicon mới của thế giới tại Việt Nam.

----Khôi Nguyên----