TIN TỨC

Chiến thắng của Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản - Chiến thắng của Abenomis

      Ngày 21/7/2013 vừa qua tại Nhật Bản đã diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện giữa nhiệm kỳ để bầu lại 120 ghế tại Thượng Viện. Đảng Dân chủ tự do cầm quyền của thủ tướng Shinzo Abê đã giành thắng lợi vang dội với việc giàng 68 ghế tại Thượng viện. Thắng lợi này đã góp phần củng cố vững chắc vị thế của lực lượng cầm quyền, góp phần giúp Thủ tướng Abê thực hiện chính sách kỹ trị của mình, nhằm tăng cường vị thế và ảnh hưởng của Nhật Bản trên trường quốc tế. Chúng ta cùng nhìn nhận lại những yếu tố dẫn đến thắng lợi của LDP trong cuộc bầu cử vừa qua:

      Thứ nhất, Chính trường Nhật Bản từ lâu vốn đã nằm trong sự chia rẽ, khi Đảng Dân chủ tự do cầm quyền nắm quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Đảng đối lập lại nắm quyền kiểm soát Thượng viện, chính sự đối lập này đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển kinh tế và tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu vực và trên thế giới. Giới chính trị và người dân Nhật Bản đã không còn muốn thấy lưỡng viện thiếu sự thống nhất, kinh tế tăng trưởng chậm, việc thoát ra khoải khủng hoảng nợ công nhiều khó khăn. 

      Thứ hai, kinh tế Nhật Bản trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng A bê có nhiều khởi sắc, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, đó là dấu hiệu cho thấy chính sách Abenomic đã đưa cường quốc này đi đúng hướng. Để tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chính sách này, đưa Nhật Bản thực sự thoát khỏi khủng hoảng, cần có sự thống nhất và ủng hộ tối đa từ lưỡng viện, do vậy khi lưỡng viện Nhật Bản thống nhất dưới sự lãnh đạo của LDP, chắc chắn chính sách kinh tế mới này sẽ đạt hiệu quả tối đa.

Chiến thắng của LDP – chiến thắng của Abenomis

      Thứ ba, trong bầu không khí, tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku và Nhật Bản – Hàn Quốc xung quanh quần đảo Đokdo, đặc biệt là tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, người dân Nhật Bản không muốn thấy một Nhật Bản hùng cường trong quá khứ lại “yếu đuối” trước người hàng xóm không ngừng lớn mạnh của mình. Mặt khác, các chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Abê lại không thể hiện được sức mạnh, vị thế của Nhật Bản trong các cuộc tranh chấp này. Trong khi đó, từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, chính quyền Abê đã thực hiện nhất quán chính sách cứng rắn trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ, điều này đã nâng cao uy tín của Đảng cầm quyền.

     Thứ tư, trong điều kiện Nhật Bản tiến hành sửa đổi hiến pháp, nhằm tăng cường đầu tư cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, để tăng cường bảo vệ an ninh lãnh thổ và sức mạnh trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, thì các chính sách của Đảng Dân chủ tự do đã đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân của người dân Nhật Bản. 

      Vì vậy, chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện vừa qua của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản đã củng cố sức mạnh cho Chính phủ của Thủ tướng Abe, Thượng viện Nhật Bản do Chính phủ kiểm soát, sẽ tạo sự đồng thuận trong việc chính sách cải cách toàn diện kinh tế, tăng cường quốc phòng, củng cố vị thế và ảnh hưởng của Nhật Bản tại khu vực và trên thế giới. Tuy vậy, chính phủ Nhật Bản cũng đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn đó là tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc và quan trọng nhất là giải quyết khủng hoảng nợ công, khi hiện nay nợ công của Nhật Bản đã là 200% GDP, lớn nhất trong số các nước G8.

     Chúng ta cùng hy vọng với sự lãnh đạo của Thủ tướng A bê, chính sách Abenomic sẽ thành công và kinh tế Nhật Bản sẽ phát triển bền vững, nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng,. 

-----Xì trum-----

Không có nhận xét nào