TIN TỨC

Asean - tâm điểm của thế giới (Kỳ 2)

Vì một Asean ổn định và thịnh vượng

Như vậy, trước sự quan tâm, “ve vãn”, của các cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay, Asean cần xây dựng cho mình một chiến lược phát triển như thế nào, để đảm bảo sự ổn định, phát triển và thịnh vượng chung cho toàn khối như tôn chỉ thành lập.

Nhìn lại lịch sử 46 năm phát triển của mình, có thể thấy để tạo nền tảng phát triển ổn định và bền vững như ngày nay, yếu tố quan trọng hàng đầu chính của Asean là giữ gìn đoàn kết nội khối. Trước sự điều chỉnh chiến lược trong quan hệ với khu vực của các cường quốc, đòi hỏi các nước Asean cần nhận thức rõ đâu là thách thức và đâu là cơ hội để phát triển.

Có thể thấy, cơ hội của Asean lúc này đó chính là môi trường hòa bình, ổn định, và bầu không khí hợp tác, hữu nghị, đây là những nhân tố vô cùng thuận lợi để phát triển đất nước. Mặt khác, trong mối quan hệ này, Asean cũng đối mặt với một thách thức to lớn, đó là: việc mỗi nước đều có lợi ích riêng, nếu không tranh thủ sẽ mất cơ hội phát triển và ngược nếu quá coi trọng lợi ích quốc gia mà không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng khu vực có thể dẫn tới bị chia rẽ, cô lâp với các nước trong khu vực.

Trước những cơ hội và thách thức như vậy, để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực, thiết nghĩ Asean cần thực hiện nhất quán các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, Asean cần khẩn trương và tranh thủ tốt các cơ hội do những mối quan hệ với các cường quốc mang lại. Bên cạnh đó, Asean cần nhận thức sâu sắc thách thức trong mối quan hệ với các cường quốc hiện nay để có những đối sách phù hợp giải quyết.

Thứ hai, trong tất cả các vấn đề, Asean cần giữ vững nguyên tắc đoàn kết và thống nhất trong nội khối, luôn coi đây là vấn đề then chốt quyết định sự ổn định và phát triển của Asean. 

Thứ ba, các nước Asean cần có chiến lược khôn ngoan đảm bảo sự cân bằng của các bên trong nội khối, đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa lợi ích riêng của quốc gia và lợi ích chung của khu vực.

Cuối cùng, các nước Asean cần luôn bình tĩnh, thận trọng tính toán và quan sát nhằm đánh giá đúng mục đích và ý đồ của các bên trong các mối quan hệ đa phương và song phương. Đồng thời cần kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược, không ngừng thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực. Từ đó, duy trì và tạo dựng một Asean phồn vinh và thịnh vượng. 

---Khôi Nguyên---

Không có nhận xét nào