TIN TỨC

Tâm sự cùng mẹ

                
                  
                          Có những vết thương
                          Thời gian qua đi rồi sẽ khỏi
                          Con hiểu vết thương lòng
                          Cả đời mẹ còn nhức nhối
                          Có người mẹ nào mà chẳng thương đau
                          Khi mất đứa con như đứt từng khúc ruột
                          Nhưng mẹ nghĩ nỗi đau mất nước
                          Lớn nhường nào nên mẹ hy sinh.

                         Mẹ sống bình yên sau cuộc chiến tranh
                         Đầu bạc trắng lung còng theo năm tháng
                         Nối đau riêng mẹ nén tâm chịu đựng
                         Vui với đời tình mẹ mênh mông
                         Ôi ! Bà mẹ Việt Nam bà mẹ anh hùng
                         Biết được cái thấu tận cùng cái mất
                         Đo niềm vui lường được nỗi đau
                         Mẹ chấp nhận hi sinh mất mát
                         Để đất nước tự do độc lập
                        Vinh quang thay người mẹ anh hùng.
                       

                         Hôm nay chúng con thắp nén hương trầm
                         Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
                        Và ghi tạc công ơn của mẹ
                         Đã hiến dâng tất cả cho đời
                       Cả nước chịu ơn người
                        Bà mẹ Việt Nam ơi !

                                                              
                                                                                             (Kính tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng)
                                                 
                                                                                                                                                                                    Leo
Không có nhận xét nào