TIN TỨC

NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA NĂM

Có lần ở Hà Nội, Hằng ở chung với Diên, và Lệch. Một hôm Hằng với Diên và Lệch đi chợ mua hoa quả. Đến hàng hoa quả, vốn tính khoác lác thằng Lệch cầm một quả bưởi lên bảo:

- Vú phụ nữ quê tao to bằng quả này.

Không chịu thua, Diên trù vốn ghét Lệch liền cầm lấy một một quả dưa hấu lên bảo:

- Vú phụ nữ Sơn Tây to bằng quả này.

Hằng lẳng lặng lấy một quả cam giơ lên và nháy mắt. Hai thằng kia thấy vậy cười ồ. Hằng liền nói:

- Đây là cái núm...

Hai thằng kia phục lăn, tôn Hằng làm "Người đàn bà của năm". Về sau Hằng mở quán "Cà phê máu" kiêm hoạt động rân trủ. Có sẵn vốn sẵn trời ban, Hằng ta thu phục không biết bao nhân tài, gái mạng, nhà báo, nhà văn nhà veo. Mỗi khi đi rân trủ, chã kéo đến đông như kiến.

Không có nhận xét nào