TIN TỨC

Gửi lại dân làm báo!


 “Không có gì quí hơn độc lập tự do”   (Hồ Chí Minh)

Hôm nay Nguyễn Anh tôi lên Danlambao xem chúng lại giở trò đồi bại gì không, thì thấy cái bài nó chế biến 9 chữ vàng của lãnh tự vĩ đại của dân tộc, tôi bực hết chỗ nói. Không ngờ chúng lại hỗn láo đến như thế.  Phải nói rằng, bọn đầu đường xó chợ như dân làm báo ngày càng điên rồ, khi mà chúng túng quất, chúng lại lôi lãnh tụ, lãnh đạo nhà nước ra bêu rếu, chúng thật sự bị tâm thần vô phương cứu chữa rồi. 
Chúng nói : "Độc lập, tự do gì, không có, quý hơn!" thì bọn RẬN danlambao này NGU XUẨN không khác gì bọn Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

Xin lỗi nhân dân cả nước, nhưng vì bực quá nên tôi mượn 9 chữ vàng của Bác để đối đáp lại với chúng như sau:
Sự ngu xuẩn, nguy hiểm của danlambao

Độc lập không có tự do hơn, quí gì?- Không độc lập tự do, có quý hơn gì?
Không có gì, quí hơn độc lập tự do - Quý hơn độc lập tự do, có gì không ?
Độc lập tự do gì, không có quí hơn - Độc lập – tự do, cò gì qúy hơn không!
Độc lập  có, tự do không, quí hơn gì?- Đọc lập tự do, quý hơn không có gì!
Không có tự do hơn, quí gì độc lập- Độc lập không quý ? Không có Tự do gì!
Không có tự do hơn, độc lập có gì quí- Không quý độc lập, tự do có gì hơn?
 Độc lập gì! Không có, quí hơn: tự do! – Không  quý gì hơn Độc lập, có Tự do !
Quý gì Độc lập: không có, tự do hơn- Có Độc lấp, Tự do  hơn, quý không gì..! (bằng)

Các bạn đọc có thể đóng góp thêm bằng cách commetn ở dưới để đánh lại bọn tâm thần danlambao một trận.

Nguyễn Anh


Không có nhận xét nào