TIN TỨC

Phần 1: Danlambao ơi - Đây mới là sự thật !

     Hôm nay lên Danlambaovn có những bài nói về Tội ác của Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam. Đọc những bài viết đó tôi thấy những luận điệu chống Cộng rất ấu trĩ, rẻ tiền,, không một dẫn chúng nào sắc bén, tất cả chỉ là lời nói cá nhân, không có một hình ảnh, video hay trích dẫn của những nhà khoa học, học giả chính trị lúc bấy giờ, những tài liệu lịch sự có giá trị hàn lâm để làm căn cứ, chứng cứ. Những gì những tác giả của Danlambao đã nói cho thấy tầm hiểu viết về lịch sự quá hạn hẹp, hời hợt, suy đoán và suy diễn theo hướng chụp mũ, gán ghép. 

Tội ác của Việt Nam Cộng Hòa

    Danlamabao đã khen ngợi về chế độ Đệ Nhất VNCH, chúng cho đó là một chế độ hoàn mĩ, một chế độ hơn hẳn chế độ Cộng Sản.
Vậy những gì chúng nói có đúng như thế không? hay chỉ là những quan điểm nhất thời của những người mù mờ về lịch sự, sự đấu tranh thoi thóp của những người thuộc chế độ VNCH còn sót lại.


    Sau đây tôi xin trích dẫn những nhận xét, quan điểm khách quan của các học giả nổi tiếng trên thế giới lúc bấy giờ nói về chế độ VNCH để cho Danlambao được mở rộng tầm mắt:

John Cooney, “The American Pope: The Life and Times of Francis Cardinal Spellman”:
...Nam Việt Nam, thay vì đối đầu với chế độ toàn trị của miền Bắc bằng những bằng chứng về tự do, lại rơi vào một chế độ độc tài bất hiệu lực: dẹp bỏ báo chí, kiểm duyệt chặt chẽ, lưu đầy bằng lệnh của chính quyền thay vì phải được xét xử ở tòa án. Thật là bất hạnh khi một chính quyền như vậy lại đồng nhất hóa với một đức tin. Ông Diệm rất có thể đã để lại trên đất nước đầy tinh thần khoan nhượng này một di sản chống-Công Giáo.”
Bản gốc:
(...The South, instead of confronting the totalitarian North with the evidence of freedom, has slipped into an inefficient dictatorship: newspapers suppressed, strict censorship, men exiled by administrative order and not by judgement of the courts. It is unfortunate that a government of this kind should be identified with one faith. Mr. Diem may well leave his tolerant country a legacy of anti-Catholicism.)
- Robert McAfee Brown, Abraham J. Heschel & Michael Novak, "Vietnam: Crisis of Conscience" : Ký giả người Úc Denis Warner viết “Trong nhiều năm,cái chế độ bạo ngược chuyên chế mà Tây phương đồng minh với ở Saigon(chế độ Ngô Đình Diệm) thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương đang chiến đấu để chống(chế độ CS)”. Diệm và gia đình ông ta đã giết hoặc lưu đày tất cả những thế đối lập. “Diệm đã mất đi sự tin cậy và trung thành của dân chúng” như Bộ Trưởng McNamara đã nhận định ngày 26 tháng 3, 1964.
Bản gốc:  
(The Australian writer Denis Warner wrote that "the tyranny the West allied with in Saigon was in many years worse than the tyranny it was fighting against." Diem and his family had murdered or exiled all potential opposition. Diem had "lost the confidence and loyalty of his people," as Secretary McNamara put it on March 26, 1964.)
-Bernard Newman, "Background to Vietnam" : ...Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, và tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình.Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”
Bản gốc:   
(...With the passing months Diem's attitude became more intolerable, and by 1963 he was the complete dictator, seeking advice only from his immediate relatives. He was completely aloof from the common people. It was complained that he gave all the best posts and showed all the favor to Catholics: but the Catholics were "foreigners" - refugees from the North Vietnam. The resentment brought about the rise of a Buddhist political movement.)
Loren Baritz, "Backfire: Vietnam - The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today" :...Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.
Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.
Bản gốc:  
(...Diem annoyed Americans not only because his personal way of doing things. He was an enthusiast when it came to repressing his political opponents, of whom he arrested upwards of 40,000. In early 1959, Diem legalized his brutality by creating special military courts to try political opponents and to pass sentences of death in no more than three days. These courts made the arrests, conducted the inquiries, and sentenced the guilty.
...Diem closed newspapers that did not support him with the requisite fervor. Worst of all, he destroyed the leadership in the villages and replaced it with his own appointees. He had become a dictator.)
- Dennis Bloodworth, "An Eye For The Dragon" : Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Hắn và gia đình hắn đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực.
 Bản gốc:  
(...By 1963 Diem's secret police had picked up or pushed into the arms of his enemies nearly every prominent nationalist who had fought for the freedom of his country during the previous 20 years. He and his familly suppressed all opposition, filled the jails, muzzled the press, rigged the elections, and clung to all power..)


Richard J. Barnet, " Intervention and Revolution" : Những ước tính của cơ quan tình báo quốc gia CIA, soạn trong tháng 2, 1957, mô tả chế độ Diệm như sau:
Chế độ Diệm phản ánh ý nghĩ của Diệm. Một bộ mặt chính quyền đại diện cho dân được duy trì, nhưng thực chất chính quyền là độc tài. Quyền lập pháp của quốc hội bị hạn chế gắt gao; quyền tư pháp chưa phát triển và tùy thuộc quyền hành pháp; và những nhân viên trong ngành hành pháp không gì hơn là những tay sai của Diệm. Không có một tổ chức đối lập nào, dù trung thành hay không, được phép thành lập, và mọi chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp...Quyền lực và trách nhiệm tập trung nơi Diệm và một nhóm nhỏ gồm có những thân nhân của Diệm, những người quan trọng nhất là Nhu và Cẩn.”
Chế độ độc tài của Diệm, dựa trên một mạng lưới mật vụ, tòa án quân sự, và công chức tham nhũng, tuyên bố không những chiến đấu chống Cộng mà cho tới năm 1957 Cộng sản vẫn chưa có hoạt động gì, mà còn chống bất cứ nhóm nào không chắc là trung thành với Diệm. Thật vậy, nhiều người không-Cộng-sản vào tù hơn là người Cộng sản.
...Sự chuyên chế của Diệm, sự thiên vị trơ trẽn của hắn đối với những người Công giáo tị nạn từ ngoài Bắc vào so với phần còn lại của dân chúng, và sự bạo hành của hắn đối với mọi người không đồng quan niệm chính trị với hắn đã tạo nên một sự liên kết chống hắn mà hắn rất sợ.”
 Bản gốc:    
(The CIA national intelligence estimates prepared in February, 1957, described the Diem regime in these words:
Diem's regime reflects his idea. A facade of representative government is maintained, but the government is in fact essentially authoritarian. The legislative powers of the National Assembly are strictly circumscribed; the judiciary is underdeveloped and subordinate to the executive; and the members of the executive branch are little more than the personal agents of Diem. No organized opposition, loyal or otherwise, is tolerated, and critics of the regime are often repressed...The exercice of power and responsibility is limited to Diem and a very small circle mainly composed of his relatives, the most important being Nhu and Can.
...Diem's dictatorship, supported with a network of informers, military tribunals, and corrupt functionaries, declared war not only on the communists, who until 1957 were quiescent, but also against any group whose personal loyalty was not assured. Indeed, more non-communists than communists ended up in Diem's jails.
...Diem's despotism, his shameless favoring of Catholic refugees from the North over the rest of the population, and his persecution of all political dissidents produced the coalition against him that he dreaded.)
Reese Williams, "Unwinding the Vietnam War: From War Into Peace" : Sau khi Pháp bị đánh bại và có vẻ như nền độc lập (của Việt Nam) sẽ tới, theo hiệp định Genève. Nhưng thay vào đó Mỹ đã nhảy vào, quyết định là Hồ (Chí Minh) không được thống nhất đất nước đang tạm thời chia cắt, và những nông dân lại cảnh giác khi chúng ta ủng hộ một trong những tên độc tài đồi bại nhất của thời hiện đại – Thủ tướng Diệm, người chúng ta chọn. Người nông dân cảnh giác và co rúm người lại khi Diệm tàn nhẫn dẹp mọi đối lập, hỗ trợ những tên địa chủ bóc lột họ, và từ chối thảo luận với Bắc Việt về sự thống nhất của đất nước
 Bản gốc:     
(After the French were defeated it looked as if independence would come again through the Geneva Agreements. But instead there came the US, determined that Ho should not unify the temporarily divided nation, and the peasants watched again as we supported one of the most vicious modern dictators - our chosen man, Premier Diem. The peasants watched and cringed as Diem ruthlessly routed out all opposition, supported their extortionist lanlords, and refused even to discuss reunification with the North.)
(From an address delivered by Dr. Martin Luther King in New York City on April 4, 1967).

Không những những người ngoại quốc đã có những nghiên cứu bình luận về chiến tranh Việt Nam, mà ngay những người trong cuộc, họ là những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của chính quyền Sài Gòn cũng đã có những phát biểu về cuộc chiến này. Vậy những người đó là ai? Họ đã nói gì?


1. Nguyễn Văn Ngân Phụ Tá Đặc Biệt TT Nguyễn Văn Thiệu, trong cuộc phỏng vấn của Trần Phong Vũ, nói:
-“Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản hoàn toàn bị phụ thuộc Hoa Kỳ, chúng ta không ở vào vị thế có thể đặt điều kiện với họ. Quân đội Mỹ muốn đến là đến, muốn đi là đi…” "Người Mỹ đã thay thế Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ 19, người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xương máu người Việt trong việc thiết lập một "tiền đồn chống Cộng" tại Đông Nam Á. Người Mỹ đến Việt Nam không vì quyền lợi người Việt Nam mà vì quyền lợi người Mỹ. Nền dân chủ mà người Mỹ tán dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ. Chính sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ đã được sử dụng như lưỡi gươm Damoclès... chỉ nhằm mục đích làm tê liệt ý chí đề kháng và nô lệ hóa.
2. Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng Thống VNCH, nói:
-"ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ chúng tôi là những kẻ đánh thuê
3. Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên:.
-"Chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh (!) Trách nhiệm chiến đấu là của người Mỹ. Chính sách đó do Mỹ đề rachúng ta chỉ theo họmà thôi."
4. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu :
Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng;
Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng
hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!
5. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh:
-"Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay... Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao Mỹ đều nắm hết."

  ........

   Các bạn có thấy không, những nhận định của những người ngoại quốc và những người được coi là cốt cán của chính quyền Sài Gòn trên đây chắc chắn sẽ là những GÀU NƯỚC LẠNH tạt vào mặt bọn Danlambao, qua đây chúng ta có thể thấy được, "tội ác "thuộc về ai!, và sự thật của cuộc chiến tranh là gì! Ai mới là người chiến đấu bảo vệ chính nghĩa!. 

Còn tiếp ...
 --------------------------------------------------------------------------
[1] Nguồn tài liệu Internet và tài liệu lịch sự.

Nguyễn Anh

3 nhận xét:

 1. tội ác mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gây ra cho nhân dân Việt Nam thật là man rở, vì lợi ích cá nhân, lợi ích gia tộc mà chúng làm tôi tớ cho giặc Mĩ, rước chúng vào nhà dùng bom đạn để giết hại nòi giống. tội ác đó của Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là tội thiên cổ, đáng phải trừng trị, ngàn đời người dân Việt Nãm cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày tháng đất nước bị chia cắt và sống trong sợ hại dưới thời của Ngụy Sài Gòn.
  Tôi không sống trong thời kì đau thương đó, nhưng qua bài viết này, qua những thước phim, hình ảnh, và lời kể của ông cha tôi kể lại, tôi có thể hình dung ra được, người dân Việt Nam chúng ta nói chúng và người dân Miền Nam thân yêu đã phải khổ cực như thế nào. Và tôi càng trân trọng cuộc sống hôm nay hơn và quyết xây đắp đất nước ngày càng phồn vinh, như lời Bác Hồ đã từng mong ước!

  Trả lờiXóa
 2. là con gái, nhưng tôi không thể kìm nén được sự tức giân của mình, tôi đã đập bàn khi nhìn thấy những hình ảnh về tội ác của bọn Việt Nam Cộng Hòa. Tội ác của chúng thật man rợ, không khác gì chế độ phát xít, chế độ kherme đỏ cả.
  Bực hơn nữa là có kẻ đi khen ngợi cái chế độ VNCH mới lạ chứ. Không biết bọn người Danlambao có biết lịch sự không ,có chịu tìm hiểu không mà có thể phát biểu như thế. Cũng được thôi, qua những bài viết của danlambao chúng ta càng thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Chúng thật sự là những tên phản động rồi, tôi đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chống đưa chúng ra trước vành móng ngựa, để cho người dân thấy rõ mặt bọn chúng, được thõa lòng căm giận của nhân dân khi nghe những điều xằng bậy mà chúng tung lên danlambao.

  Trả lờiXóa
 3. Trời ơi, cái trang danlambao quá là sằng bậy, bọn tay sai VNCH là những kẻ độc ác, tội ác tày đình lại đi khen ngợi chúng. Trong khi đó, những người cộng sản, những người lính cụ Hồ thì chúng lại bôi nhọ, nói xấu, mẹ khiếp cái bọn nói láo chứ. Những thứ chúng vu không cho cộng sản đều nói láo, do đó chúng chẳng có một cái gì gọi là bằng chứng cả, chỉ toàn là xuyên tạc, bịa đặt.

  Trả lờiXóa