TIN TỨC

Hướng tới 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc.

Mùa lá rụng
Cách đây 65 năm,trong bối cảnh đất nước ta vừa giành được chính quyền,đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn,thiếu thốn,để kêu gọi toàn dân hăng hái thi đua tạo ra sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần,làm vực dậy sức mạnh của quân dân ta đấu tranh kháng chiến đi đến thắng lợi thì ngày 11/6/1948,chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc.
“Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá”
(trích: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Cho tới hôm nay,65 năm qua đi nhưng tinh thần của lời kêu gọi thi đua Ái quốc của dân tộc ta vẫn không chìm lắng đi mà luôn được thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, lòng nhiệt tình cách mạng của thời đại mới, thời đại xây dựng đất nước trong hòa bình.Lời Bác dạy: “thi đua là yêu nước,yêu nước thì phải  thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” luôn mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc Viêt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Đáp lại lời kêu gọi Ái quốc của Người,toàn thể nhân dân Việt Nam đã thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những hành động thiết thực,xây dựng đất nước ta ngày một giàu đẹp,vững mạnh,bộ mặt của nước ta cũng như vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế có sự thay đổi rõ rệt.Cùng với đó,phát động và triển khai sâu rộng phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ ,Đảng viên, nhân dân,thế hệ trẻ về thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.Đồng thời phát động phong trào thi đua sáng tạo tự giác của các tập thể cá nhân trong lao động sản xuất,trong các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thực hiện thắng lợi,thành công mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 của Đảng.
Trong các trường học cũng phát động mạnh mẽ sôi nổi phong trào học tốt dạy tốt,tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về những gương tốt,việc tốt,nhân rộng điển hình tiên tiến,tạo học tâp theo tấm gương của Bác Hồ.Ngoài ra còn phát động phong trào thi đua lập thành tích ở mỗi người nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và cũng là chào mừng lập,thành tích để hướng tới ngày 11/6-ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ai quốc và 19/5-ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
65 năm đã trôi qua,nhưng tinh thần và khí thế lời kêu gọi của Bác Hồ ngày ấy cứ như vừa mới hôm nay,cứ mỗi khi nhắc lại thì tinh thần thi đua lao động sản xuất lại càng hăng hái thêm,nó như một sức mạnh mãnh liệt,ý chí quyết tâm của toàn thể nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước,cả nước cùng  tiến lên chủ nghĩa xã hội.