TIN TỨC

Cử tri, nhân dân tập trung kiến nghị 5 nội dung trọng tâm


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 1.724 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.
Tại kỳ họp này, cử tri và nhân dân cả nước tập trung kiến nghị 5 nội dung trọng tâm: Về tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan hữu quan tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác những ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc; đồng thời giải trình rõ những nội dung không tiếp thu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo, phản ánh đúng và đầy đủ ý nguyện của nhân dân tới Quốc hội; kiến nghị Quốc hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để xây dựng bản Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
1.724 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Về sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên; đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại các tập đoàn kinh tế nhà nước; tái cấu trúc các doanh nghiệp, kiên quyết giải thể các doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh thua lỗ làm thất thoát vốn và tài sản nhà nước.
Cử tri và nhân dân kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục có các cơ chế, chính sách để hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, ngư dân, diêm dân, để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, giữ ổn định xã hội ở địa bàn nông thôn; đồng thời có các giải pháp kiên quyết, hữu hiệu xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu.
Cử tri và nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã có các quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Chương trình cho phù hợp với các địa phương. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân kiến nghị cần hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí “Ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần” để xây dựng cơ sở hạ tầng; kiến nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đối với các địa phương nghèo trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới vì việc huy động vốn trong nhân dân rất khó khăn; quy định rõ vấn đề huy động mức đóng góp, tham gia của nhân dân, của doanh nghiệp trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng… để chương trình này được thực hiện có hiệu quả.
Về lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề, cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh, mặc dù viện phí đã tăng nhưng tình trạng xuống cấp, quá tải ở các bệnh viện, nhất là các bệnh viện ở Trung ương vẫn không giảm. Cử tri và nhân dân kiến nghị cần tiếp tục ưu tiên đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện; xây dựng thêm các bệnh viện khu vực để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y, bác sĩ cả về chuyên môn và y đức. Cử tri cũng bức xúc trước tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng dẫn đến nhiều cơ sở hành nghề y của người nước ngoài hoạt động trái phép, chất lượng khám, chữa bệnh không đảm bảo, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…
Cử tri và nhân dân phản ánh, việc học thêm, dạy thêm vẫn diễn ra tràn lan, nhất là ở khu vực đô thị mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm; bệnh thành tích trong giáo dục không giảm. Cử tri và nhân dân cũng phản ánh, hệ thống các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc rất phân tán, trực thuộc nhiều bộ ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, thiếu sự quản lý thống nhất về chương trình, chất lượng đào tạo…
Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng của nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát và xử lý kịp thời, nghiêm túc các vụ việc tham nhũng, lãng phí; đồng thời kiến nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện và tuân theo pháp luật đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công…
Cử tri và nhân dân cho rằng, tình trạng lãng phí vẫn diễn ra phổ biến trong sản xuất và tiêu dùng, trong đầu tư, mua sắm tài sản công… Đầu tư công dàn trải, hiệu quả thấp; nhiều công trình dở dang do thiếu vốn hoặc xây dựng xong nhưng không khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả gây lãng phí nghiêm trọng. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có các giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên.
Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội khi xem xét sửa đổi Luật đất đai cần có những quy định cụ thể; mục đích thu hồi đất khác nhau thì cần có cơ chế thu hồi khác nhau để tránh tiêu cực, đồng thời phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; kiến nghị thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân cần dài hạn hơn hiện nay để người dân yên tâm đầu tư sản xuất; việc thu hồi đất cần phải đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, cử tri và nhân dân kiến nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Nhà nước thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nguồn QDND

34 nhận xét:

 1. Tham nhũng là một vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong, hưng vượng của quốc gia. tôi thấy tâm đắc với việc thào luận Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng của nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát và xử lý kịp thời, nghiêm túc các vụ việc tham nhũng, lãng phí; đồng thời kiến nghị Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện và tuân theo pháp luật đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, tài sản công…

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề tham nhũng và thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đang gây bức xúc trong dư luận. Đó là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ do vậy chúng ta cần phải có những biện pháp mà cụ thể là phải xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành đất nước để không có kẽ hở trong việc tham ô, tham nhũng có như vậy chúng ta mới củng cố được lòng tin của nhân dân

  Trả lờiXóa
 3. 5 nội dung kể trên đều liên quan đến những vấn đề có ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân cho nên việc tập trung vào kiến nghị 5 nội dung đó là rất cần thiết. Việt tập trung giải quyết những khó khắn trong 5 nội dung này thể hiện sự quan tâm chăm lo tới đời sống của chúng nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 4. 1.724 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội gồm rất nhiều nội dung khác nhau nhưng quốc hội đã tổng hợp và tìm ra 5 nội dung trọng tâm cần tập trung giải quyết, điều này thể hiện việc Quốc hội đã làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và khẩn trương hết sức trong việc đọc và giải quyết những kiến nghị đưa ra của cử tri - những người đại diện cho dân.

  Trả lờiXóa
 5. Nhiều vấn đề quan trọng được đem ra thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được du luận quan tâm. trong đó việc quan trọng là phải nâng cao sức chiến đấu của hệ thống chính trị làm cho bộ máy chí trị trong sạch vững mạnh củng cố niềm tin từ quân chúng nhân dân. Quan hội nghị tw7 một số vấn đề đã thấy được quyết tâm của đảng ta trong giai đoạn mới

  Trả lờiXóa
 6. Nếu 5 nội dung nói trên Đảng và Nhà nước ta có thể giải quyết triệt để thì đất nước chúng ta sẽ phát triển tột bậc, chúng ta sẽ không lo sợ các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Vì thế với Quốc hội khóa XIII, tôi hoàn toàn tập trung đặc biệt quan tâm và tin tưởng vào vai trò của Đảng, của Nhà nước trong việc lãnh đạo đưa đất nước đi lên tầm cao mới

  Trả lờiXóa
 7. nếu 5 nội dung trên được thực hiện đúng và đầy đủ thì thực sự đât nước ta sẽ có một sụ chuyển biến rõ rệt trong bộ máy chính trị được củng cố và hoaonf thiện sức chiến đấu được nâng nên rõ rệt. Bệnh đã được bắt đúng, và có thuốc đúng quan trọng bây giời là việc sử dụng thuốc như thế nào đúng thời gian, đúng liều lượng và đủ hay không

  Trả lờiXóa
 8. tôi cũng xin gửi đến quốc hội kiến nghị như sau:
  bây giờ nên kinh tế của chúng ta đang gặp những khó khăn có thể đậy nền kinh tế tụt hậu và tăng trưởng kém, theo như những đánh giá mới nhất thì kinh tế của chúng ta sẽ dừng lại ở mức tăng trưởng 5%, đây là con số không cao, nếu không tìm cách đẩy nó lên thì đời sống nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy mà nhà nước cần có những gói cứu trợ, những giải pháp kích cầu để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực, sức mua của người dân, để từ đó kéo nền kinh tế đi lên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất nhiên con số là điều quan trọng nhưng con số đấy ảnh hưởng bởi rất nhiều yêu tố khác nhau đặc biệt là tình hình kinh tế thế giới. Do đó chính phủ phải căn cứ vào các tình hình thực tế đưa ra con số cho phù hợp để có thể phấn đấu đạt được con số đó đảm bảo tốc độ tăng trưởng ở một mức nhất định có lợi cho mọi mặt của dất nước

   Xóa
 9. bình luận thêm về việc Cử tri và nhân dân phản ánh, việc học thêm, dạy thêm:
  theo tôi thì việc dạy thêm, học thêm là TỐT, ở chỗ:
  1. Việc học, trau dồi kiến thức là một điều chúng ta cần trân trọng và khuyến khích.
  2. Với sự quá tải về lịch học, chương trình học như hiện nay thì việc học trên lớn thôi thì vẫn chưa đủ, vì vậy mà việc học thêm sẽ giúp cho hõ sinh củng cố được kiến thức, theo kịp được với chương trình học ( nhất là những em có học lực không được tốt).
  3. tạo thêm thu nhập thêm cho nghề giáo vì theo tôi biết thì mức lương hiện nay cho nghề giáo là chưa được cao.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những điều anh Sàm nói trên đây là những mặt tích cực của học thêm dạy thêm, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những tiêu cực mà nó mang lại.
   1. Học sinh sẽ không còn có thời gian để vui chơi giải trí, không có thời gian cho những sở thích của mình, vì thời gian học ở trường đã nhiều rồi, giờ học thêm nữa thì sẽ không có thời gian cho những hoạt động khác, dẫn đến những kĩ năng, tài năng thiên bẩm của các cháu không được thực hành, không có thời gian để củng cố, phát triển.
   2. Khi mức học phí cho ca học thêm chưa được quy định rõ thì có sự cạnh tranh gay gắt giữa các thầy cô giáo, gây nên cảnh phản cảm, không đúng với tiêu chí vì sự nghiệp trồng người của nghề giáo, mà chi hướng tới kinh tế là chính.

   Xóa
  2. Ý kiến của bạn cho việc học thêm là tốt. NHưng theo tôi thì việc học thêm chỉ nên tiến hành ở nhà trường mà thôi không nên để tình trạng giáo viên tự đứng ra tổ chức việc dạy thêm. Trẻ em cần có thời gian để phát triển thể chất hoàn thiện thêm những vốn hiểu biết trong xã hội trau dồi tình cảm không chỉ lúc nào cũng chỉ có học mà thôi.
   Còn việc quá tải về lịch học và chương tình học hiện nay thì tôi thấy cốt yếu vẫn ở chương trình sách giáo khoa, chúng ta nên đối mới hơn nữa nhất là phải phù hợp với vấn đề trong cuộc sống không nên đưa quá nhiều vào sách mà lúc học xong các em lại chẳng biết gì cả và chẳng ứng dụng vào cuộc sống gì cả

   Xóa
 10. Thật sự là nếu chính quyền nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, chung tay đóng góp ý kiến xây dựng bộ máy pháp quyền, các đường lối chính sách của Đảng ngày càng hoàn thiện hơn thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Không chỉ nhân dân, cử tri hài lòng mà bộ máy nhà nước cũng dễ dàng thực hiện hơn khi có sự nhất trí cao của quần chúng nhân dân. 5 vấn đề trọng tâm được kiến nghị thực sự là 5 vấn đề quan trọng, sâu sát nhất đối với việc thể hiện vai trò của chính quyền mà cũng liên quan nhất định đến đời sống nhân dân. Cần có sự cân nhắc và nhất trí cao.

  Trả lờiXóa
 11. Việc xây dựng đất nước thì phải dựa vào dân và phải đáp ứng được yêu cầu của người dân thì có như vậy đất nước mới vững mạnh ổn định. Những vấn đề mà nhân dân tập trung kiến nghị là những vấn đề trọng điểm là những cơ sở cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên vẫn có một số người tổ chức lợi dụng điểm này để đưa ra những luận điệu sai trái và từ đó đưa ra những yêu cầu bất hợp lý ví dụ như việc sửa đổi hiến pháp mà nó không đem lại lợi ích cho đất nước mà đi ngược lại với việc xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 12. tập trung vào những nội dung trọng tâm là vấn đề cần được nhiều quan tâm và đầu tư về mặt thời gian và công sức! để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và xây dựng trước những kỳ họp quốc hội chúng ta cần chỉ ra những vấn đề trọng tâm cần bàn trong quốc hội để có những sự chuẩn bị chu đáo, những ý kiến cần thiết nhất về những vấn đề cần quan tâm. tránh nhiều ý kiến cuối cùng là không giải quyết, thống nhất quan điểm làm cho hiệu quả không được nâng cao.

  Trả lờiXóa
 13. về vấn đề lãng phí trong xản xuất và tiêu dùng thì tôi thấy vấn đề này cần được chú trọng, có những giải pháp để sử dụng hiểu quả nguồn vốn, việc tiết kiểm ở đây không phải chúng ta thắt lưng buộc bụng, không phải hạn chế sản xuât tiêu dùng, mà phải tối ưu trong sản xuất, tiêu dùng, sản xuất những gì cần sản xuất , mua những cái gì cần mua, tránh những công trình khởi công được nữa chừng thì bỏ hoang hoặc dừng dự án, .....
  việc tối ưu hoasanr xuất và tiêu dùng không những không làm kinh tế nằm chừng, không có sức chuyển mà lại ngược lại, nó là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển vững chắc và ổn đinh.

  Trả lờiXóa
 14. với sự làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và minh bạch như thế này ,tôi tin tưởng rằng Đảng và nhà nước sẽ giải quyết tốt những vấn đề khó khăn mà đất nước đang gặp phải nhất, nhất là trong đại hội sắp Đảng sắp tới đây, sẽ có những nhân tố , những chủ trương, kiến nghị đột phá, mang tầm ý nghĩa lịch sử để đưa đất nước ta phát triển hơn, có những kết quả to lớn hơn.
  Nhân dân cả nước đang mong chờ những điều như thê, đã lâu rồi chúng ta chưa chứng kiến mọt đột phá nòa như thế, một đọt phá đây kinh tế đất nước có những đổi thay to lớn như đại hội Đảng 1986. vì vậy mà nhân dân đang rất cần và đặt niềm tin rất lớn trong kì đại hội lần này.

  Trả lờiXóa
 15. vấn đề đất đai là vấn đề hiện nay đang rất nóng, có khá nhiều vụ việc liên quan đến đất đai mà người dân phàn nàn, khiếu nại, có những việc cũng chưa phải là nghiêm trọng nhưng đã bị các thế thực thù địch chen vào, kích động, tuyên truyền xuyên tạc ,làm cho lòng dân không tin tưởng vào sự giải quyết đúng đắn của chính quyền dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, biểu tình làm mất uy tính, tạo sư luận xấu trong nhân dân.
  Vì vậy mà tôi rất mong muốn trong kì họp quốc hội sắp tới dẽ cso những điều chỉnh đúng đắn, phù hợp để có thể giải đáp, giải quyết ổn thỏa cho nhân dân, hợp với lòng dân, khẳng định thêm lòng tin cảu nhân dân vào Đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta đang trên con đường đậy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, vì vậy mà quỹ đất để phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tần là cần rất nhiều. tuy nhiên luật đất đại hiện nay vẫn đang có nhiều vướng mắc, chồng chéo.
   Điều mà cử tri và nhân dân quan tâm hiện nay là dự án Luật cần phải làm rõ được cơ chế tài chính trong thu hồi đất. Bởi cơ chế tài chính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thỏa đáng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đất đai. Vì vậy mà tôi và cử tri cả nước mong muốn rằng trong lần họp lần này sẽ làm rõ hơn, chi tiết hơn và hợp lí hơn trong vấn đề tài chính liên quan đến đất đai cho nhân dân.

   Xóa
  2. theo tôi thì giá đất phải mang tính thống nhất. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá tính tiền sử dụng đất, giá đất để tính tiền bồi thường thiệt hại về đất tuy ra đời bằng những cơ chế khác nhau, áp dụng cho những trường hợp cụ thể khác nhau nhưng suy cho cùng chúng đều có cùng bản chất là giá dùng để xác định giá trị quyền sử dụng đất được quy ra tiền mà bên nhận chuyển nhượng, người được giao đất phải trả cho bên chuyển nhượng.
   việt thống nhất giá đất sẽ giúp cho chính quyền tuyến cơ sở giải quyết các vấn đề quyền lọi đất đai của nhân dân được nhanh hơn, và nhà nước dễ kiểm soát và phát hiện được địa phương nào thực hiện có sai phạm được dễ dàng hơn.

   Xóa
 16. Tôi thấy rằng hiện nay cần tập trung giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Giải quyết vấn đề chất lượng y tế, vấn đề y đức của các bác sĩ. Hiện nay tăng viện phí thì cần tăng chất lượng của dịch vụ y tế lên, các bệnh viện cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, không để tình trạng thiếu thốn trang thiết bị như hiện nay, nhất là các bệnh viện tuyến dưới.

  Trả lờiXóa
 17. cần phải tập trung giải quyết vấn đề kinh tế, và giải quyết nạn tham nhũng trong xã hội. nền kinh tế thế giới đang trong quá trình hồi phục sau những năm khủng hoảng nặng nề, nước ta cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì vậy việc khôi phục kinh tế, giải quyết việc làm cho người công nhân, lao động tri thức sau khi học xong là những vấn đề cấp thiết. cùng với việc phát triển kinh tế thì vấn đề tham nhũng làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng số tiền rất lớn. giải quyết vấn đề tham nhũng không chỉ tạo lòng tin cho người dân mà còn giúp ổn định kinh tế xã hội

  Trả lờiXóa
 18. 5 nội dung này này những đề cấp thiết trong xã hội hiện nay. vấn đề nào cũng cần có biện pháp giải quyết ngay, phù hợp! 5 vấn đề này có mối liên hệ với nhau vì vậy không thể xem nặng xem nhẹ vấn đề nào cả mà tập trung cả 5 vấn đề.
  cử tri và nhân dân chuẩn bị những ý kiến đóng góp cần tập trung không xã rời với thực tiễn. để đóng góp hiệu quả trong kỳ họp quốc hội. bởi quốc hội không phải cần là họp được ngay. nổi lên trên 5 vấn đề mình thấy cần quan tâm tới phát triển kinh tế. mục tiêu và vấn đề quan trọng này cần hết sức tập trung bởi chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tác động xấu từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

  Trả lờiXóa
 19. 5 vấn đề trọng tâm, 5 vấn đề cần giải quyết có tính cấp bách đã được quốc hội tổng hợp và chọn lọc ra từ rất nhiều ý kiến kiến nghị của nhân dân. Chúng ta hi vọng vào những quyết sách đúng đắn để giải quyết những vấn đề này sau kì họp quốc hội này.

  Trả lờiXóa
 20. Vấn đề bổ sung, sửa đổi Hiến Pháp 1992 vẫn là một vấn đề cần có sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, chúng ta kì vọng những ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tiếp thu để xây dựng bản Hiến pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong gian đoạn hiện nay. Trong đó phải kiên quyết giữ vững con đường Chủ nghĩa xã hội, kiên định với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 21. Qua hội nghị TƯ 7 nhà nước phải nâng cao sức chiến đấu của hệ thống chính trị làm cho bộ máy chí trị trong sạch vững mạnh củng cố niềm tin từ quân chúng nhân dân. Quan hội nghị TƯ 7 một số vấn đề đã thấy được quyết tâm của đảng ta trong giai đoạn mới . 5 vấn đề trọng tâm được kiến nghị thực sự là 5 vấn đề quan trọng, sâu sát nhất đối với việc thể hiện vai trò của chính quyền mà cũng liên quan nhất định đến đời sống nhân dân.b Chúc hội nghị kết thúc sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 22. 1720 ý kiến được tổng hợp quả là một con số đáng chú ý! như vậy nhân dân cả nước thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của bản thân! đúng là dấu hiệu đáng mừng! đó mới thực sự là nhân dân làm chủ chứ, mọi người hãy cùng hướng tới những thành công của đất nước trong tương lai nào!

  Trả lờiXóa
 23. Đúng là hiện nay đang có rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết ngay tức khắc. Vấn đề giáo dục, vấn đề y tế rất cần thiết phải có biện pháp để khắc phục ngay tình trạng trên. Cải thiện chất lượng y tế, giáo dục là việc làm cần thiết ngay lúc này!

  Trả lờiXóa
 24. Những nội dung này đều liên quan đến cuộc sống của nhân dân cho nên cử tri và nhân dân tập trung kiến nghị những nội dung này là rất cần thiết,điều đó thể hiện được sự quan tâm của nhà nước tới đời sống của nhân dân,vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân cho nên chúng ta nên tự hào vì có những người lãnh đạo luôn làm việc vì người dân và mọi quyết định đều do dân.

  Trả lờiXóa
 25. Nếu những nội dung đó có liên quan đến cuộc sống của nhân dân thì việc kiến nghị cũng là một điều cần thiết vì để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân,do dân và vì dân cho nên những chuyện liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì sẽ được quan tâm rất nhiều,nhằm đem lại sự tin tưởng tuyệt đối của người dân vào lãnh đạo của đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì chúng ta nên tập trung trước hết vào việc củng cố hệ thống chính quyền nhất là chính quyền ở cấp cơ sở. Đây là tổ chức chính trị triển khai trục tiếp các chủ trương chính sách của Đảng đến nhân dân.
  Thứ hai cần phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các công việc của đất nước làm cho người dân tin hơn nữa vào sự lãnh đạo của đảng
  Tình trạng tham những đang có những diễn biến phức tạp do vậy cần phải có những biện pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để nhân dân thực sự cảm nhanajd dược điều đó

  Trả lờiXóa
 27. Việc cử tri tập chung kiến nghị những vấn đề trên đã thể hiện sự quan tâm của nhân dân tới những công việc của đất nước. Đó đều là những vấn đề quang trọng trong tình hình hiện nay tập trung làm tốt những vấn đề thì có một cú hích rất lớn. Trong đó vấn đề củng cố hệ thống chính trị đóng vai trò rất quan trọng và việc tập trung giải quyết nợ xấu và tăng cường sức khỏe của nền kinh tế

  Trả lờiXóa
 28. Những vấn đề mà cử tri tập trung kiến nghị với quốc hội đều là những vấn đề nổi cộm trong thời gian hiện nay. Do vậy quốc hội cần quan tâm thảo luận để đưa rác cách giải quyết những vấn đề này có như vậy thì nhân dân mới thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà nước là cho đất nước ta ngày càng phát triển và đời sống của nhân dân ta ngày càng được nâng cao hơn nữa

  Trả lờiXóa
 29. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là cơ quan lập pháp do vậy cần phải xem xét những ý kiến của nhân dân để giải quyết tốt. Đặc biệt là những vấn đề mang tính trọng tâm có ảnh hưởng sâu rộng tới đồi sống của nhân dân, bảo vệ chủ quyền của đất nước, một môi trường chính trị ổn định và phát triển đồng thời có mối quan hệ với nhiều nước tranh thủ được sự đồng tình của bạn bè quốc tế trong nhiều vấn đề

  Trả lờiXóa