TIN TỨC

Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam


Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Từ thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề cơ bản sau:
Nghệ thuật tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc
Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật tổ chức toàn dân đánh giặc. Nó khác hẳn với nghệ thuật quân sự của kẻ xâm lược-nghệ thuật tổ chức lực lượng quân sự nhà nghề với những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, chuyên nghiệp.
Đối tượng của nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng của ta là toàn dân. Ta tổ chức lực lượng theo cấu trúc toàn dân đánh giặc; bao gồm lực lượng vũ trang ba thứ quân gắn liền với lực lượng kháng chiến của từng huyện, tỉnh, thành phố; kết hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực. Đó là nghệ thuật tổ chức có tính khoa học, tính thống nhất và chặt chẽ, làm cho toàn dân ta triệu người như một, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất để đánh địch, thắng địch.
Đi đôi với nghệ thuật tổ chức lực lượng, ta xác định hai hình thức đấu tranh chủ yếu: Đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh chính trị; hai phương thức tác chiến cơ bản: Tác chiến tập trung và tác chiến du kích. Với nghệ thuật tổ chức và vận dụng các hình thức, phương thức tác chiến như thế, ta đã xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân “thiên la địa võng”, rộng khắp, vững chắc, nhưng mạnh ở trọng điểm. Điều đó lý giải vì sao ta có thể "Mở mặt trận ở bất cứ nơi nào có bóng địch, đánh ngay ở cả sau lưng địch, trong trung tâm phòng ngự của địch" và "Kéo địch ra khỏi hang ổ mà đánh, căng địch ra mà đánh, luồn sâu vào hậu phương địch mà đánh...". Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ta luôn đánh địch ở thế chủ động, càng đánh càng mạnh. Ngược lại, địch luôn ở thế bị động, càng đánh càng bộc lộ sơ hở, càng đánh càng bị dồn vào nguy cơ thất bại. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhờ nghệ thuật tổ chức toàn dân đánh giặc mà ta vừa có điều kiện tập trung đánh lớn ở các thành phố lớn, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch; đồng thời, vừa có điều kiện đánh địch rộng khắp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm nghìn tên địch ở các chiến trường khác.
Xe tăng Quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu.
Nét độc đáo của nghệ thuật tác chiến chiến lược
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ta tiến hành 3 chiến dịch lớn với 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch chiến lược Huế-Đà Nẵng và chiến dịch quyết chiến chiến lược Hồ Chí Minh. Ba đòn chiến lược đó thể hiện được phương thức nghệ thuật tác chiến chiến lược hay của ta. Xuất hiện từ đường lối chiến tranh nhân dân toàn diện, với hai lực lượng, ba thứ quân, tác chiến cài xen kẽ với địch không phân tuyến của ta, làm cho địch bị phân tán, chia cắt, bị động; còn ta thì chủ động tập trung, cơ động linh hoạt.
Trên cơ sở của đường lối chiến tranh đó, nghệ thuật tác chiến chiến lược của ta là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân, là kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, giữa quân sự với chính trị; tiến hành tác chiến trên toàn bộ chiến trường; đánh địch trên toàn bộ chiến tuyến, đánh cả ở phía trước mặt địch và đằng sau lưng địch, trên cả 3 vùng chiến lược.
Tiến công chiến lược là phải phá vỡ chiến lược, tiêu diệt lực lượng tiến công chiến lược của địch, giải phóng những vùng đất đai quan trọng, đánh bại biện pháp chiến lược của địch, làm suy sụp ý chí chiến đấu của chúng, làm lung lay quyết tâm chiến lược của địch. Tổng tiến công chiến lược là phá vỡ nhiều mảng chiến lược của địch, đi đến phá vỡ toàn bộ chiến lược của địch, tiêu diệt các lực lượng chiến lược chủ yếu của chúng, giải phóng phần lớn lãnh thổ, đánh chiếm thủ phủ, sào huyệt cuối cùng của địch, đánh bại mọi biện pháp thủ đoạn chiến lược của địch, làm mất ý chí đề kháng của địch, đi đến kết thúc chiến tranh.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, ta đã bố trí được 2 tập đoàn chiến lược ở 2 đầu chiến tuyến, và 1 tập đoàn chiến dịch ở giữa chiến tuyến. Tập đoàn chiến lược thứ nhất gồm Quân đoàn 2 cùng các sư đoàn, trung đoàn và LLVT địa phương của 2 quân khu Trị-Thiên và quân khu vùng Huế-Đà Nẵng. Tập đoàn chiến lược thứ 3 vũ trang địa phương của Quân khu 7 đứng chân ở chung quanh Sài Gòn. Tập đoàn chiến dịch thứ 3, gồm 2 sư đoàn, các trung đoàn của Mặt trận Tây Nguyên cùng Sư đoàn 3 Sao Vàng của Quân khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương của các tỉnh Tây Nguyên và Bình Định, Phú Yên, Nha Trang đứng chân ở địa bàn Tây Nguyên.
Tuy vậy, ta cũng chưa có đủ khả năng sử dụng phương pháp tiến công chiến lược đồng thời trên toàn bộ chiến tuyến của địch, mà mới nhằm vào điểm yếu sơ hở, bất ngờ, tiến công phá vỡ chiến lược ở Tây Nguyên, còn các chiến trường khác chỉ đánh nhỏ để phối hợp, bảo đảm cho Chiến dịch Tây Nguyên giành thắng lợi.
Tạo lập thế trận tác chiến để giành thắng lợi quyết định
Trong giai đoạn tổng tiến công chiến lược, ta tổ chức từ 2 tập đoàn quân chiến lược trở lên là rất cần thiết để tạo lập và chuyển hóa thế trận tác chiến chiến lược đẩy mạnh nhịp độ tiến công với tốc độ cao và làm cho kẻ địch khó có bề chống cự rồi bị đánh bại nhanh chóng. Tạo lập thế trận tác chiến chiến lược phải theo quyết tâm đánh vào đâu trước, hướng tiến công chủ yếu và mục tiêu chủ yếu đánh vào đâu? Các hướng tiến công khác ở đâu để phối hợp? Và các bước tiếp theo đánh vào vị trí chiến lược nào để phát triển nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch, rồi từ mưu kế mà chuyển hóa thế trận. Tạo lập thế trận linh hoạt, hợp lý có lợi để thực hiện thắng lợi mưu kế và quyết tâm.
Nét độc đáo trong tạo lập thế trận của ta là thế trận của chiến tranh nhân dân đã được xây dựng từ đầu cuộc chiến tranh. Ta tiến công địch bằng 2 lực lượng, 3 thứ quân, trên cả 3 vùng chiến lược và tác chiến cài xen kẽ với địch trên toàn bộ chiến tuyến. Do chiến tranh nhân dân phát triển cao, nên các binh đoàn chủ lực của ta đã đứng chân ở phía nam Vĩ tuyến 17, lập thế tiến công ở phía tây chiến tuyến của địch từ Vĩ tuyến 17 đến Sài Gòn, đến Đồng bằng sông Cửu Long. Các binh đoàn chủ lực của ta không tiến công địch từ phía bắc Vĩ tuyến 17. Không đánh vào chiều dọc chiến tuyến của địch có chiều sâu lớn mà từ các bàn đạp chiến tuyến của địch, chỉ cách Huế-Đà Nẵng có ba bốn chục ki-lô-mét ở phía tây. Thậm chí các binh đoàn chủ lực của ta cũng có mặt sát gần ngay Sài Gòn, chỉ cách phía tây Sài Gòn khoảng 50 đến 60km. Nếu các binh đoàn chủ lực của ta phát động cuộc tiến công từ phía bắc Vĩ tuyến 17, đánh theo dọc chiến tuyến có độ dày lớn của địch từ Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang thì đến bao giờ ta mới đánh tới Sài Gòn - tuy là có mũi vu hồi chiến dịch và chiến lược.
Thế trận chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một thế trận triển khai từ Quảng Trị qua Tây Nguyên đến Sài Gòn và Đồng bằng Nam Bộ. Một thế trận không đánh từ phía Bắc, từ Quảng Trị qua Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tây Nguyên, mà đánh thẳng vào trận tuyến của địch trên đường số 1 rồi cùng với Tập đoàn chiến lược phía nam đã đứng chân sẵn ở phía bắc Sài Gòn, tập trung một lực lượng lớn giáng một đòn sấm sét vào Sài Gòn, giải phóng nhanh gọn Sài Gòn.
Nghệ thuật tạo lập thế trận tác chiến chiến lược mùa Xuân 1975 là một nghệ thuật độc đáo, tài tình và cũng đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, ít thấy trong chiến tranh. Do đó, chỉ trong 56 ngày đêm ta đã giải phóng được miền Nam một cách ít tổn thất, thương vong. Đây là nét độc đáo, sáng tạo nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam được phát triển cao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Theo QDND

32 nhận xét:

 1. Nhờ vào tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cungv ới nghệ thuật quân sự mà quân và dân ta đã giành được thắng lợi thống nhất đất nước. Nghệ thuật đó được vận dụng một cách tài tình vào thực tế cách mạng ở nước ta. Tùy từng địa hình, địa thế của khu vực mà có các quyết sách phù họp đảm bảo việc giành thắng lợi là cao nhất

  Trả lờiXóa
 2. có lẽ trên thế giới chỉ có duy nhất Việt Nam có thể thắng được đế quốc Mỹ bằng nghệ thuật chiến tranh du kích. Đó chính là nhờ sự đúc kết từ kinh nghiệm và trí tuệ tài năng sức sáng tạo của toàn nhân dân trong thời kỳ chiến tranh khó khăn.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng là với những vũ khí thô sơ thua kém Mỹ rất nhiều lần nhưng bằng tình yêu đất nước và tài năng của những người cầm quân kiệt xuất nước chúng ta đã đánh bại đế quốc Mỹ bằng tất cả những gì chúng ta có. Đó chính là nghệ thuật dụng binh tài tình của dân tộc ta đó

  Trả lờiXóa
 4. Nếu không có nghệ thuật trong chiến tranh thì liệu rằng với vũ khí thô sơ của mình chúng ta cũng khó mà có thể giành được độc lập tự do như hôm nay. Trên hết vẫn là tài trí thông minh sáng tạo của toàn quân và dân ta đã đem lại chiến thắng lịch sử này đem về độc lập tự do cho đất nước

  Trả lờiXóa
 5. "Nghệ thuật tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc " là nghệ thuật them chốt nhất, quyết định nhất cho những thắng lợi vẻ vang, chói lọi của dân tọc ta, ông cha ta có câu " một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn nui cao ", vận dụng tư tưởng và lời giáo huấn của các bậc tiền nhân, chúng ta đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dù cho kẻ địch có mạnh nhe thế nào cũng phải khuất hục trước sức mạnh đoàn kết của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 6. phải nói rằng nghệ thuật chiến tranh của chugns ta vào loại bậc nhất thế giới, các nước trên thế giới đã nghiên cứu và đánh giá nghệ thuật chiens tranh của chúng ta rất cao, ngay cả những tưỡng lĩnh cả Pháp, Mĩ cũng có những lời khen từ tận tâm mình rằng, nghệ thuật chiến tranh của chúng ta thật tuyệt vời và không có sức mạnh nào có thể địch nổi.

  Trả lờiXóa
 7. Quân sự việt nam chúng ta có rất nhiều nét độc đáo riêng, để làm nên 1 quân sự việt nam hùng mạnh, thật tự hào 2 tiếng việt nam, và còn tự hào hơn nữa, khi cùng nhau cất vang tiếng ca ngợi: " Quân đội việt nam chưa bao giờ mạnh nhất thế giới, nhưng chưa có 1 quân đội mạnh nhất thế giới nào đánh bại đc việt nam"

  Trả lờiXóa
 8. quả thực không phải vì mình là người Việt Nam mà mình nói như thế này nhưng đúng thật là muốn tìm hiểu và chiêm ngưỡng nghệ thuật quân sự thần kỳ và hay như thế nào thì hãy đến Việt Nam mà tìm hiểu, vì chỉ có Việt Nam mới sản sinh ra những vĩ nhân, sản sinh ra được lực lượng quân đội mà trong chiến tranh họ bách chiến bách thắng đến như vậy.

  Trả lờiXóa
 9. Không phãi ngẫu nhiên mà Việt Nam lại được mệnh danh là Do Thái phương Đông. Đó là nhờ trí tuệ, sự ưu việt của nhân dân ta được thể hiện trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại. Không những tổ chức kháng chiến theo cấu trúc toàn dân đánh giặc mà Việt Nam còn biết đến như là nơi khởi đầu cho nghệ thuật đánh du kích, nghệ thuật đặt bẫy và ẩn nấp.

  Trả lờiXóa
 10. Khó có 1 từ nào có thể diễn tả đc hết nghệ thuật quân sự của việt nam ta, quả thật quân sự việt nam ta có sức mạnh khổng lồ, mặc dù các trang thiết bị của chúng ta còn rất thô sơ, số lượng hạn chế, nhưng cái " nghệ thuật" của quân sự viejt nam đã giúp chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù, quét sạch bè lũ bán nước và lũ cướp nước khỏi đất nước việt nam tươi đẹp.

  Trả lờiXóa
 11. Nghệ thuật quân sự của việt nam rất phong phú, đa dạng, nó không chỉ thể hiện ở những người chiến sĩ quả cảm, anh dũng của chúng ta, mà còn cả những người chỉ huy, người lãnh đạo, với đường lối đúng đắn, đã giúp cho quân sự việt nam chiến thắng mọi kẻ thù, chiến thắng mọi kẻ xâm lược, xâm phạm đến chủ quyền của lãnh thổ việt nam.

  Trả lờiXóa
 12. với một đất nước nhỏ bé những có những bộ óc vĩ đại chiến thắng vĩ đại của Việt Nam trước thế lực hùng mạnh nhất cho thấy sức mạnh lớn lao của đất nước ta. Vì thế mà đất nước ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Với tình hình đất nước đang có nhiều thay đổi và chịu nhiều tác động của thế giới những vẫn vững vàng bước tiếp những bước đi vũng chắc

  Trả lờiXóa
 13. Thế kỉ XX đánh dấu chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước những đế quốc thực dân sừng sỏ như Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất. Làm nên thắng lợi ấy do sự đoàn kết toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam vĩ đại, đã tập hợp và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, toàn dân đồng sức đồng lòng chống kẻ thù xâm lược. Trong thời đại ngày nay trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, xu thế toàn cầu hóa vừa đem lại thời cơ song cũng có không ít những thách thức, tinh thần đại đoàn kết ấy càng cần được phát huy mạnh mẽ để củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ thắng lợi Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 14. Nghệ thuật quân sự của việt nam ta có sức mạnh khổng lồ, mặc dù các trang thiết bị của chúng ta còn rất thô sơ, số lượng hạn chế, nhưng nhờ có những con người săn sàng hy sinh cho tổ quốc lòng đoàn kết dân tộc và đỉnh cao là nghệ thuật của quân sự đã giúp chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù

  Trả lờiXóa
 15. Vũ khí của ta không hiện đại được như họ quân ta không được đào tạo tinh nhuệ như họ quân ta không đông như họ nhưng tại sao ta lại giành thắng lợi trong cả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đó là vì tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc của nhân dân ta lớn đó là vì sức mạnh của đoàn kết toàn dân đó ý là chí quật cường đó là nghệ thuật quân sự rất nhiều lý do đã giúp nhân dân ta giành thắng lợi lịch sử trong 2 cuộc chiến lịnh sử ấy.

  Trả lờiXóa
 16. nghệ thuật quân sự việt nam rất độc đáo. là một lĩnh vực rất khốc liệt và nguy hiểm mà quân sự việt nam được nâng lên tầm nghệ thuật chứng tỏ cho tài năng và trí tuệ của con người việt nam là lớn như thế nào, đó là một điều đáng tự hào

  Trả lờiXóa
 17. quân đội nhân dân việt nam là một trong những quân đội được đánh giá có sức mạnh cao hàng đầu thế giới, mặc dù quân đội nhân dân việt nam không phải là quân đội được đầu tư mạnh hàng đầu nhưng lại có sức mạnh hàng đầu, đó chính là nghệ thuật

  Trả lờiXóa
 18. quân sự rất khốc liệt, trên chiên trường có thẻ mất mạng bất cứ lúc nào, tuy nhiên lĩnh vực quân sự cũng là một môi trường rất tốt để con người thể hiện tài năng của mình, chỉ huy và lãnh đạo quân đội cũng như chiến đấu cũng là trí tuệ, cũng là một nghệ thuật

  Trả lờiXóa
 19. nghệ thuật quân sự việt nam rất độc đáo. đó là trong bất cứ trường hợp nào, cho dù thế cũng như lực của quân đội nhân dân việt nam không hơn hoặc thậm chí là kém hơn đối phương nhưng quân đội nhân dân việt nam luôn biết cách để giành chiến thắng, đó chính là nghệ thuật

  Trả lờiXóa
 20. không phải chỉ có riêng nhân dân việt nam hiểu được sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam mà tất cả bạn bè quốc tế cũng đều hiểu sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam, đó là điều chúng ta đáng tự hào, đó cũng là vinh dự cho những người lính việt nam

  Trả lờiXóa
 21. nét độc đao của nghệ thuật quân sự việt nam không phải chỉ được thê hiện trong thời gian gần đây mà đã được thể hiện rất rõ trong quá khứ, nó chính là sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam, đó chính là sự đảm bảo an toàn chắc chắn của quân đội cho đất nước

  Trả lờiXóa
 22. nét độc đáo của quân sự việt nam vừa là một niềm tự hào của quân đội nhân dân việt nam, của nhân dân việt nam nhưng đồng thời nó cũng là một nỗi khiếp sợ và không khỏi tò mò của những kẻ thù, những thế lực thù địch có âm mưu chống phá đất nước ta

  Trả lờiXóa
 23. ngay cả những kẻ thù hùng mạnh nhất trên thế giới như thực dân pháp, để quốc mỹ, và xa hơn nữa là các triều đại phong kiến của trung quốc đã thất bại bởi việt nam, vì sao ư, đó chính là nét độc đáo của nghệ thuật quân sự việt nam

  Trả lờiXóa
 24. đấu tranh cũng không hẳn là nhờ vào sức mạnh mà còn phải có sự tinh tế trong mọi hành động và đó là nét độc đáo của nghệ thuật quân sự,trước đây ta đã từng bị rất nhiều nước xâm hại với lực lượng yếu kém hơn nhưng chúng ta vẫn giữ vững độc lập chủ quyền,bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh,đấy là nhờ vào sự thông minh trong khi thực hiện các chiến lược và độc đáo của nghệ thuật quân sự.

  Trả lờiXóa
 25. không hẳn có sức mạnh và lực lượng đông đảo là có thể giành chiến thắng mà còn phải nhờ vào sự thông minh và nhạy bén trong cách xử lí các hoạt động cũng như trong mọi hoàn cảnh,chứ nếu mạnh mà thắng thì mấy nước trên thế giới có sức mạnh không ai bằng thì có thể đi xâm chiếm những nước nào mà họ muốn rồi,vì thế nét độc đáo trong quân sự là điều cực kì quan trọng.

  Trả lờiXóa
 26. Sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động sẽ đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác đấu tranh,ví dụ như các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nước ta trong lịch sử.Tạo lập thế trận linh hoạt, hợp lý có lợi để thực hiện thắng lợi mưu kế và quyết tâm.Nét độc đáo trong tạo lập thế trận của ta là thế trận của chiến tranh nhân dân đã được xây dựng từ đầu cuộc chiến tranh,như vậy mới có thể giữ vững được đất nước.

  Trả lờiXóa
 27. Nghệ thuật quân sự của Việt Nam có thể nói là vô cùng độc đáo, điều ấy được khẳng định qua các cuộc chiến bảo vệ đất nước, dùng sức mạnh của đất nước nhỏ bé mà đánh bại biết bao cường quốc có ý đồ xâm chiếm đất nước. Nghệ thuật ấy đã bảo vệ đất nước trường kì cho tới nay.

  Trả lờiXóa
 28. có thể chúng ta chỉ có những vũ khí bình thường so với đối thủ nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng nó một cách tinh tế đem lại hiệu quả và chất lượng cho cuộc đấu tranh và chúng ta có thể đánh thắng được kẻ thù và giữ gìn bảo vệ độc lập,chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.Nhiều lúc không phải chỉ dựa vào sức mạnh vốn có mà có thể đánh thắng được đối thủ mà phải có nét độc đáo của nghệ thuật quân sự và sự thông minh thì mới đem lại được hiệu quả tốt nhất.

  Trả lờiXóa
 29. Tuy lực lượng của chúng ta không được mạnh,vũ khí của chúng ta còn thô sơ chưa được hiện đại như các nước khác nhưng với tinh thần chiến đấu mãnh liệt,dám hi sinh vì tổ quốc và sự đoàn kết của dân tộc khiến cho chúng ta tạo thành được một tập thể mạnh mẽ để có thể đánh thắng được kẻ thù,bảo vệ đất nước,đấy cũng là nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của nước ta,và cần phải thể hiện một cách tốt nhất,góp phần xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nghệ thuật tạo lập thế trận tác chiến chiến lược mùa Xuân 1975 là một nghệ thuật độc đáo, tài tình và cũng đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, ít thấy trong chiến tranh. Do đó, chỉ trong 56 ngày đêm ta đã giải phóng được miền Nam một cách ít tổn thất, thương vong. Đây là nét độc đáo, sáng tạo nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam được phát triển cao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 31. Nghệ thuật quân sự là 1 điều vô cùng đặc biệt, chính nhờ có nghệ thuật ấy đã biến việt nam trở thành những lực lượng hùng hậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chiến thắng mọi kẻ thù dám bước chân xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc việt nam. Và họ thật xứng với câu: " Quân sự việt nam chưa bao giờ mạnh nhất thế giới, nhưng chưa có 1 quân sự mạnh nhất thế giới nào đánh bại quân sự việt nam".

  Trả lờiXóa
 32. Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc ta đã phải chiến đấu với rất nhiều loại giặc ngoại xâm, nên dân tộc ta đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm về chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc, các chiến lược đã được ông cha ta sử dụng hiệu quả, giặc xâm lược đã phải trả giá nặng nề, thế hệ trẻ chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống ông cha để bảo vệ tổ quốc vững mạnh.

  Trả lờiXóa