TIN TỨC

“Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ tạo thế đi lên”


“Đổi tên nước, thực chất là lấy lại tên nước thời Bác Hồ, tất nhiên sẽ có tốn kém một chút nhưng cái được sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái được lớn nhất là được lòng dân và tạo thế đi lên vững chắc cho đất nước”, nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão trao đổi.
 >>  Đề xuất phương án mới về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa đưa ra bản dự thảo Hiến pháp mới, với nhiều điểm mới sau thời gian 3 tháng lấy ý kiến người dân. Ở một số nội dung quan trọng, bản dự thảo mới đã đưa ra 2 phương án để tiếp tục thảo luận, cân nhắc, lựa chọn. Ông đánh giá thế nào về việc này? 
Tôi rất quan tâm và hoan nghênh cách làm này. Dù thời gian tiếp cận ngắn, tôi chưa nghiên cứu sâu về tất cả các nội dung nhưng trước hết tôi rất vui và phấn khởi bởi thấy cách thức làm việc của UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp như vậy là nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, có sự khiêm tốn để  lắng nghe và tiếp thu. Một số nội dung quan trọng mà còn có ý kiến khác nhau, Uỷ ban đã đưa ra 2 phương án để rộng đường phân tích, trao đổi, lựa chọn. Việc làm ấy, tôi cho là cần thiết và tích cực, thể hiện sự cầu thị, tiếp thu và tinh thần dân chủ để chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung Hiến pháp có lợi nhất. 
Tôi tin rằng nhân dân sẽ quan tâm và đồng tình với việc làm trên. Cũng như nhân dân đã từng hoan nghênh và ủng hộ với chủ trương cho phát thanh và truyền hình trực tiếp chất vấn và trả lời chất vấn, cách đây 20 năm.
“Tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sẽ tạo thế đi lên cho đất nước”
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão: "Tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phản ánh đúng tình hình đất nước hiện nay".
Một điểm mới rất được dư luận chú ý là đề xuất về phương án lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như tên khai sinh nước mà Chủ tịch HCM đã nêu trong tuyên ngôn độc lập để công bố với toàn thể dân tộc và quốc tế năm 1946. Quan điểm của ông về điểm mới này?
Tôi rất đồng tình và cho rằng việc này thực sự hợp lòng dân. Tôi tán thành phương án lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có thể nêu các lý do sau đây:
Một là, tên nước cần phản ánh đúng tình hình đất nước trong giai đoạn hiện nay.  
Hai là, nhân dân ta, Đảng ta luôn luôn có đầu óc thực tiễn. Chúng ta là những người chân thực, biện chứng, dám nhìn thẳng vào sự thật. 
Ba là, hiện nay Đảng ta phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một việc làm rất thiết thực. Tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà được Bác Hồ đặt ra, được quy định trong Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Chúng ta rất trân trọng vì nó thể hiện sự sáng suốt, thiết thực của Bác Hồ.
Bốn là, bà con người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn hướng vể tổ quốc, vui mừng dõi theo những thành quả mà nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần  được gặp gỡ, “tiếp xúc với các cử tri Việt Kiều”. Tôi hiểu được nguyện vọng của bà con. Tôi tin rằng việc đổi lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ được bà con hoan nghênh. Như thế, càng có lợi cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Năm là, các nước cùng thể chế chính trị như nước ta thì hầu như không nước nào đổi tên để có cụm từ xã hội chủ nghĩa như nước ta. Trung Quốc từ năm 1949 đến nay vẫn giữ nguyên gọi là nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa...
Tôi thực sự vui mừng khi UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra 2 phương án, trong đó có phương án lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và tôi tin đa số người dân sẽ ủng hộ phương án này. Đây cũng là việc cần thiết để tạo động lực phấn đấu cho cả nước trong tình hình hiện nay.
Nói như vậy có nghĩa, tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ thể hiện được đúng đặc điểm, trình độ phát triển của Việt Nam hiện nay và sẽ có tác động tích cực tới các bước phát triển của đất nước? 
Lấy lại tên nước như vậy sẽ rất có lợi cho nhân dân, để người dân hiểu thực chất chế độ chính trị của mình, hiểu thực chất mức độ phát triển hiện tại của đất nước mình, để mỗi người dân không ngạo mạn, chủ quan rằng mình đang ở “mốc” xã hội chủ nghĩa. 
Thực chất là mình đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ (mà thời gian của thời kỳ quá độ còn dài lắm). Nhân dân là người chủ, là nền tảng và là động lực để phát triển đất nước. Lãnh đạo định hướng đúng thì nhân dân cũng sẽ nhận thức đúng. Và như thế người dân sẽ nhận rõ trách nhiệm của mình phải làm gì để để xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Đồng thời cần nhận rõ, chúng ta chấp nhận cơ chế thị trường (bản chất là cơ chế vận động của tư bản chủ nghĩa), chúng ta hội nhập quốc tế thì phải rất tỉnh táo và sắc sảo để chủ động có những chiến lược và sách lược để áp dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch. Những người lãnh đạo cần có cái nhìn thực tiễn, không chủ quan, không ngộ nhận, tức là không được phép kiêu ngạo cộng sản như Lênin đã chỉ rõ. Bài học của thế giới và thực tiễn cách mạng của nước ta đã cho thấy tự kiêu tự đại là thất bại.  
Nhìn ra bên ngoài, các nước theo đuổi con đường Xã hội chủ nghĩa cũng đặt tên nước khác ta và nhiều người cho rằng, tên Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ giúp Việt Nam có được nhiều lợi thế trong quan hệ với bên ngoài? 
Tôi nghĩ bạn bè quốc tế cũng rất vui đón nhận tên gọi nói trên vì thấy Việt Nam tự nhận thức đúng giai đoạn phát triển hiện tại của mình, chặng đường mà mình đang đi. 
Nhìn ra thế giới, nước bạn láng giềng của ta là Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, họ không cần lấy tên nước là xã hội chủ nghĩa mà họ vẫn đổi mới, khôn ngoan và tài ba để tiến lên như vũ bão, vươn lên hàng thứ 2 thế giới và đang cạnh tranh vị trí số 1 với Mỹ.  
Tuy nhiên, nếu thay đổi tên nước cũng kéo theo nhiều hệ lụy như phải thay đổi rất nhiều văn bản, giấy tờ, con dấu, quốc huy… thậm chí có thể phải in lại tiền? 
Tôi cũng hiểu và cân nhắc nhiều về điều đó. Tuy nhiên, tôi thấy ở đây, phải đi vào bản chất của vấn đề. Tất cả những việc đó chúng ta có thể chuyển đổi dần, có quá trình. Tất nhiên sẽ có tốn kém một chút nhưng tôi nghĩ cái được sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái được lớn nhất là được lòng dân, nghĩa là tạo dựng được vị thế chắc chắn để đi lên mạnh mẽ hơn. Những thứ thu về chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với những tốn kém do thay đổi tên nước. 
Hơn nữa, cũng sẽ có cách để giảm thiểu chi phí. Chẳng hạn, không nhất thiết ngay tức thì ta phải đổi tiền vì Quốc hội có thể ra một Nghị quyết với nội dung khẳng định, các loại giấy tờ, văn bản, tiền tệ đang sử dụng với tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn có giá trị như tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc này có thể kéo dài trong 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm… để chuyển đổi dần dần. Chúng ta đủ thông minh để giải quyết, xử lý được những chuyện không lớn này. 
Xin cảm ơn ông! 
Điều 4 đã bao hàm ý Đảng lãnh đạo quân đội
Tôi rất hoan nghênh việc đưa ra 2 phương án quy định về yêu cầu sự trung thành của lực lượng vũ trang trong chương Bảo vệ tổ quốc vì đã thể hiện tinh thần khiêm tốn, cởi mở, nghiêm túc trong việc lấy ý kiến sửa Hiến pháp.
Tôi đồng tình phương án 1 là giữ nguyên quy định như Điều 45 Hiến pháp hiện hành. Điều 4 về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn thể xã hội là bao quát nhất, bao gồm cả lãnh đạo lực  lượng vũ trang.  
Vì thế, không quy định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng” thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc Đảng lãnh đạo quân đội cũng như ảnh hưởng đến tình cảm của người dân tới hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, không ảnh hưởng tới ý chí kiên cường của QĐND Việt Nam. 
Còn nếu như cố tình giữ phương án 2 có quy định này thì cũng nên nói lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với tổ quốc, với nhân dân rồi mới nói tới Đảng.  
Tôi xin được nói tới một câu chuyện: Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt  Nam thường gần với dịp tết nguyên đán, cho nên các nơi thường có khẩu hiệu: “Mừng Đảng, mừng xuân”. Đi đến các nơi tôi đều góp ý rằng: Khẩu hiệu nên sửa lại là: “Mừng xuân đất nước, mừng Đảng quang vinh”. Cách gọi này vừa hợp lẽ vừa thân thương.  
Theo dantri

23 nhận xét:

 1. Đổi tên nước là một việc trọng đại theo tôi thì cần phải lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, để từ đó nhận được sự ủng hộ của nhân dân, Nhân dân của một nước thì phải có quyền góp ý xây dựng, đồng ý hoặc phản đối với việc đổi tên nước, Nhưng tôi hi vọng dù là tên cũ hay tên hiện tại thì nhà nước việt nam luôn là nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ.

  Trả lờiXóa
 2. thiết nghĩ vấn đề này các nhà lãnh đạo đất nước lên xem xét thật lỹ lưỡng quốc hiệu phù hợp với nước ta trong tình hình này. Chúng ta cần cái mác không làm nên giá trị vốn có của nó và tên nước cũng vậy, nếu bây giờ đổi tên thì sẽ rất tốn kém cho đất nước khi phải thay đổi rất nhiều văn bản, giấy tờ, con dấu, quốc huy… thậm chí có thể phải in lại tiền. Và cái tên này cũng đánh giấu những mốc son trong chặng đường phát triển của nước nhà sau khi thống nhất bắc nam. Còn cái tên cũ Việt Nam dân chủ cộng hòa thì quay lại lịch sử khi một thời bị chia cắt sau thời gian Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

  Trả lờiXóa
 3. Đổi tên nước là việc làm vô ích nhất mà mình từng biết. Cái tên "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là quá đủ để thể hiện rõ bản chất của nhà nước ta. Việc đổi tên sẽ kéo theo hàng loạt những việc khác như in lại ấn chỉ, công văn, khắc lại hàng ngàn con dấu, sửa lại hàng ngàn các biển hiệu cơ quan nhà nước từ địa phương đến trung ương và kèm theo nó là rất nhiều những thủ tục hành chính phải thực hiện. Những ý kiến muốn đổi tên đất nước là những ý kiến hết sức điên rồ, chúng sẽ không bao giờ được thực hiện.

  Trả lờiXóa
 4. Theo tôi thì nên giữ tên nước như hiện hành bởi vì không thể phù hợp với từng giai đoạn là ta đổi tên nước được. Bởi vì rất nhiều việc phụ thuộc vào tên nước hơn thế tên nước hiện hành của nước ta đã được bạn bè quốc tế biết đến nhiều và quan trọng nhất là thuậ tiện cho các công việc thường nhật của đất nước. Sửa tên nước rất tốn kém và gây xáo trộn trong nhiều việc và hơn thế nữa tên nước hiện hành cũng thể hiện ý trí nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. Tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam là hợp lý trong mọi hoàn cảnh nó đảm bảo được yếu tố xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân muốn xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh, giàu đẹp có vị thế trên trường quóc tế. Và tên nước hiện hành cũng đã thể hiện sự ưu việt trong việc giải quyết các công việc nếu thay đổi tên nước bây giờ thì e là sẽ không phù hợp và gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết công việc nhất là tốt kém

  Trả lờiXóa
 6. Tên nước hiện hành đã đảm bảo được tất cả các yêu cầu về chính trị, ngoại giao… tên nước hiện hành cũng phù hợp với xu thế của thời đại tao điều kiện đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước hơn thế nữa tên nước hiện hành giúp nước ta xây dựng một hình ảnh riêng trong lòng bạn bè quốc tế thể hiện sự văn mình và đi trước thời đại. Do vậy tên nước hiện hành không cần phải sửa đổi vẫn đảm bảo được tất cả các yêu cầu

  Trả lờiXóa
 7. Đây là sự kiện lớn của quốc gia vì vậy chúng ta cần phải có sự nghiên cứu tỉ mỉ kỹ càng hãng đưa ra quyết định đúng đắn chứ đừng vội vàng làm gì cả. Hãy để xem ý kiến dư luận thế nào đã rồi chúng ta đổi tên cũng chưa muôn. Cứ xem xét kỹ càng rồi chúng ta sẽ có giải pháp tốt nhất

  Trả lờiXóa
 8. Ý kiến đổi tên đất nước còn phải bàn thảo nhiều, không thể một sớm một chiều được. Nghe ý kiến bên này cũng hợp lý mà bên kia cũng thấy ổn vì vậy cứ đem ra biểu quyết lấy ý kiến toàn dân. Toàn dân đồng lòng nhất chí thì việc gì cũng thành công hết

  Trả lờiXóa
 9. Chẳng có bằng chứng gì để biết được tạo thế đi lên hay không cả. Cái tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gắn bó với nước ta lâu rồi và đất nước cũng vẫn đi lên chứ có thụt lùi đâu? Đừng ngụy biện cho mục đích và ý đồ xấu của các ông nữa.

  Trả lờiXóa
 10. đổi tên nước là một việc quan trọng không chỉ đơn giản. Tên nước còn thể hiện thể chế chính trị nước sở tại, và quan trọng là tên nước hợp lòng dân, được người dân đồng tình ủng hộ. thông qua hiến pháp lấy ý kiến người dân về việc đổi tên nước, trước mỗi việc quan trọng như thế này cần trưng cầu ý dân. thể hiện quyền của nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Theo tôi không cần thiết phải đổi tên đất nước, nước ta còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm lo nghĩ hơn là việc này. Đành rằng tên nước rất quan trọng nhưng bản chất như thế nào có thể hiện được điều đó không mới là quan trọng hơn.

  Trả lờiXóa
 13. đổi tên nước là một việc hệ trọng của dân tộc. theo tôi vấn đề này cần được xem xét, bàn bạc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.với nhân dân Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với cái tên đất nước hiện tại rồi, việc đổi tên nước liệu có gây thêm phiền toái trong việc sẽ thay đổi các văn bản hành chính hay không?

  Trả lờiXóa
 14. theo như ý kiến cá nhân tôi thì việc đổi tên nước là công việc không cần thiết. đổi tên nước thì có lơ gì hơn chăng? chỉ cần xây dựng một xã hội ổn định, bền vững và ngày càng phát triển, xây dựng cho cuộc sống nhân dân ngày càng no đủ là xã hội ngày càng đi lên rồi

  Trả lờiXóa
 15. vấn đê đổi tên nước là công việc hệ trọng của cả dân tộc. cần phải xem xét thận trọng, cân nhác tính toán kĩ càng trước khi đi đến quyết định, bởi lẽ sẽ có những thay đổi mang tính phiền toái đi cùng trong công tác thủ tục hành chính

  Trả lờiXóa
 16. đây là vấn đề trọng đại, ten nước là bộ mặt, cái mà chúng ta mang theo để họi nhập với quốc tế, nó rất quan trọng vì vậy mà cần có sự nghiên cứu kĩ lượng về tác động , tác dụng, ưu điểm của mỗi tên mà chúng ta đinh đặt cho nước để có được một cái tên thật ý nghĩa, họp với nguyện vọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 17. tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo đổi lại tên nước thành " Việt Nam dân chủ cộng hòa". tôi hoàn toàn đồng ý là vì đây là tên nước khai sinh do Bác Hồ sáng lập ra, nó có ý nghĩa lịch sự to lớn, và trên thực tế hiện nay htif theo như phân tích của các nhà nghiêm cứu thì nó đáng giá đúng thwucj trạng của đất nước, có sức thúc đậy lòng dân xây dụng đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc đổi tên nước thành " Việt Nam dân chủ cộng hòa "- là tên nước khai sinh do Bác Hồ sáng lập ra. Chúng ta có thể thấy những lợi ích mà nó đem lại khi đất nước đang kêu gọi toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". Song cũng không thể chủ quan coi thường những hệ lụy mà việc làm này có thể dẫn đến. Nói chung đây là một vấn đề quan trọng và có ý nghĩa lịch sủ to lớn nên phải lấy ý kiến sâu rộng trong toàn thể nhân dân.

   Xóa
 18. tôi xin có một câu hỏi như thế này:
  không biết là ý tưởng đổi tên nước thành "Việt Nam đan chủ cộng hòa là do ủy ban chính phủ, hay người dân yêu nước thật sự đề xuât. hay là một tỏ chúc, cá nhân thù địch nào đó gửi đến cho chúng ta?
  nếu ở trường hợp thứ hai thì tôi xin ban ngành chức năng cần nghiem cứu kĩ lưỡng, cận thận không bị rơi vào âm mưu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 19. Đổi tên nước là một vấn đề hết sức trọng đại và không thể làm qua loa được mà phải lấy ý kiến rộng rãi của tất cả nhân dân. Việc đổi tên nước có thể đem lại những điều tích cực nhưng cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy và vấn đề bất cập như: các văn bản, giấy tờ phải làm lại, con dấu, quốc hiệu, quốc huy, hay tiền tệ cũng phải in lại,....Có thể nói sẽ rất tốn kém. Chúng ta phải bình tĩnh tính toán thiệt hơn trước khi quyết định vấn đề này

  Trả lờiXóa
 20. Đổi tên nước là một việc hết sức trọng đại theo tôi thì cần phải lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân; để từ đó nhận được sự ủng hộ của cả dân tộc ta , nếu không làm cẩn thận chưa biết chừng còn làm trò hề chứ đùa đâu, tên nước, đại diện cho cả dân tộc đấy

  Trả lờiXóa
 21. Theo tôi thì nên để tên nước như cũ, bởi vì trước hết tên nước cũ đã được sử dụng tù lâu có vai trò rất quan trọng trong thru tục hành chính và giao lưu quốc tế. HƠn thế nữa tên nước hiện tại đảm bảo được yêu cầu về định hướng phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thể hiện được tâm tư nguyện vọng của nhân dân ta về một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh

  Trả lờiXóa
 22. đổi tên đổi họ còn thấy đó là một sự kiến lớn, giờ đổi tên nước chẳng khác gì đổi tên nước cho hàng triệu con người, thế nên vấn đề lớn thế này phải để dân quyết định và ý kiến phản hồi chứ không tự do đươc

  Trả lờiXóa