TIN TỨC

“PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG” LÀ LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG    Phillip Tran 

          Hiện nay, các tầng lớp nhân dân ta đang sôi nổi đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được Ủy ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của Quốc hội khóa XIII công bố. Ngoài những ý kiến góp ý mang tính chất xây dựng; thì vẫn cồn tồn tại không ít ý kiến không đi theo mục đích, yêu cầu mà Quốc hội và nhân dân ta đã đặt ra. Một trong những ý kiến đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).
Từ thực tiễn và lý luận trong hoạt động chiến đấu của lực LLVTND cho thấy, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ta được Đảng và Bác Hồ tổ chức, giáo dục, rèn luyện, nên ngay từ khi ra đời và suốt quá trình chiến đấu, trưởng thành, phát triển trong gần 70 năm qua. Lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam luôn mang trong mình bản chất của một đội quân cách mạng, của dân, do dân, vì dân và là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đúng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”
Lòng trung thành của LLVTND đối với Đảng, bảo vệ Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVTND đã được Đảng ta, toàn dân  ta thừa nhận, thực tiễn cách mạng khẳng định, các văn kiện của Đảng thể hiện và điều đó được nhận thức là lẽ đương nhiên, nên trước đó không quy định trong Hiến pháp. Tuy nhiên, dưới sự tác động của tình hình quốc tế và trong nước, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức lợi dụng điểm này để xuyên tạc, kích động, chống phá, chúng tìm mọi cách để xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp 1992, qua đó đặt các tổ chức chính trị xã hội (trong đó có LLVTND) ngoài vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng ta. Đây là một thủ đoạn nguy hiểm, thâm độc, thể hiện âm mưu, hoạt động thù địch là xóa bỏ chế độ, Nhà nước XHCN ở Việt Nam.
Để ngụy biện cho các hoạt động của chúng, các thế lực thù địch cho rằng, chức năng của LLVTND là chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, cho nên LLVT chỉ nên trung thành với Tổ quốc, không có trách nhiệm cũng như không cần phải trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; mặc dù chúng thừa biết trên thực tế không có quốc gia nào mà ở đó quân đội nằm ngoài thể chế chính trị và không phải là công cụ chuyên chế của Nhà nước, giai cấp cầm quyền. Các thế lực đế quốc với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu” đã từng thành công trong việc làm cho LLVT Liên xô và các nước XHCN ở Đông Âu bị vô hiệu hóa, mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu và Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo khi đất nước có biến động chính trị, dẫn tới sụp đổ chế độ vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX. Với cách làm tương tự, họ cũng đã thành công trong việc lật đổ chính quyền, chuyển hóa chế độ chính trị ở một số nước thông qua cái gọi là: “Cách mạng màu”, “Cách mạng dân chủ” ở nhiều quốc gia (Grudia, Tuynidi, Maroc, Ai Cập, Libia...) Ở Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục vận dụng “bài học kinh nghiệm” đó. Có khác chăng là thủ đoạn thực hiện tinh vi hơn, hình thức đa dạng và khó lường hơn, tính chất nguy hiểm hơn, với ảo vọng sẽ có được một kết quả tương tự. Chúng vẫn đang điên cuồng, ráo riết thực hiện cho bằng được cái gọi là “Cách mạng hoa mai”, “ Cách mạng hoa đào” ở Việt Nam dù biết rất khó khăn. Mặc dù vậy, chúng không dễ dàng từ bỏ; trái lại, bằng mọi thủ đoạn, chúng đã và đang điên cuồng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, “phi chính trị hóa” LLVTND.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch không biết rằng LLVTND ta là đội quân cách mạng, của dân, do dân, vì dân, gắn bó “máu thịt” với Đảng, với nhân dân. Mối quan hệ đó được tôi luyện bằng máu và nước mắt qua mấy chục năm chống kẻ thù xâm lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, bất cứ thế lực nào, dù mạnh và hiểm độc đến đâu cũng không thể chia rẽ được LLVT Việt Nam trung thành với với Đảng, Nhà nước, hiếu với nhân dân, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là điều tất yếu, đã, đang và sẽ tiếp tục được khẳng định. Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, LLVTND ta cũng luôn kiên định mục tiêu chiến đấu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng và là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Những sự thật hiển nhiên đó chính là cơ sở chính trị vững chắc và thuyết phục để đập tan luận điệu phản động: LLVTND chỉ cần trung thành với Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc, mà không cần phải trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng.
          Như vậy, có thể khẳng định rằng sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVTND Việt Nam là cội nguồn sức mạnh quyết định góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Trong bối cảnh mới, diễn biến tình hình trong nước và thế giới sẽ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, phức tạp, phát sinh các nhân tố đe dọa đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam cũng như gây hại đến an ninh quốc gia của nước ta. Chính vì vậy, LLVTND Việt Nam phải tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, phấn đấu rèn luyện, tổ chức, xây dựng, chiến đấu và phát triển dựa trên nền tảng vững chắc là dựa vào nhân dân, sự chăm lo, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Qua đó, LLVTND có thể vững mạnh toàn diện, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm hiện nay./.

                                                                                                     

69 nhận xét:

 1. Đảng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt, Đảng với mục đích tôn chỉ là đảng của dân, do dân, vì dân. Chính vì thế Lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản là lẽ tất yếu.

  Trả lờiXóa
 2. Làm sao có thể phi chính trị hóa lực lượng vũ trang được chứ.

  Trả lờiXóa
 3. Hiện nay nhiều công việc không thể làm nếu vũ trang hóa. Vì vậy hãy nên để lực lượng vũ trang tách biệt như bây giờ

  Trả lờiXóa
 4. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là luận điệu của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là tước công cụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xóa bỏ sức mạnh của Đảng

  Trả lờiXóa
 5. Có người bình thường nào lại tự đưa súng cho kẻ khác để bắn vào mình cơ chứ

  Trả lờiXóa
 6. mưu đồ của chúng là lộ rõ hiện diễn trước mắt, nếu ta chấp nhận kiến nghị này, đất nước sẽ lầm vào cảnh hoạn lõa, không có người cầm lái, và chiến tranh sẽ lại nổ ra trên 1 đất nước lẽ ra sẽ được yên bình nếu không có sự thay đổi này

  Trả lờiXóa
 7. lực lượng vũ trang sinh ra để bảo vệ chế dộ, bảo vệ đất nước và nhân dân, mà chế độ thể hiện ngay ở Đảng cầm quyền, ở Việt Nam, đảng cầm quyền là Đảng Cộng Sản, vì vậy llvt bapr vệ Đảng và do Đảng quản trí, trực tiếp chỉ huy là lẽ đương nhiên

  Trả lờiXóa
 8. đây quả là 1 luận điểu phản động, và nếu nó thành hiện thực cho chúng thì hậu quả thật khôn lường

  Trả lờiXóa
 9. Khi quân đội mà tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì có khác gì như con tàu không người trèo lái mặc gió xô về đâu và sẽ là cơ hội của các thế lực thù địch vì vậy đây là điều không thể được.

  Trả lờiXóa
 10. Tuyệt đối không thể tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng được những thế lực thù địch đang cố tách rời quân, dân, Đảng ra để dễ bề chống phá chúng ta hãy tỉnh táo.

  Trả lờiXóa
 11. Bọn phản động đang cố cô lập Đảng ta để hòng lật đổ, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng với quân và dân ta nên chúng tuyên truyền muôn vàn những luận điệu xuyên tạc của chúng ví như "phi chính trị hóa" quân đội. Đảng và nhân dân cần tỉnh không thể để chúng đạt được much đích.

  Trả lờiXóa
 12. Khi quân đội mất đi sự lãnh đạo của Đảng thì sẽ mất đi phương hướng mất đi định hướng sự chỉ đạo sẽ rất dễ bị khai thác, mặt khác Đảng là đại diện cho nhân dân được nhân dân chọn để lãnh đạo đất nước mà tách quân đội ra khỏi Đảng có khác gì tách quân đội khỏi nhân dân mà quân với dân như một.

  Trả lờiXóa
 13. Lợi dụng Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 các kẻ ảo tưởng chính trị các tổ chức thù địch đang cố tuyên truyền những luận điển phản động như phi chính trị hóa quân đội nhân dân vào nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Việc "phi chính trị hóa quân đội" là điều tuyệt đối không thể được bởi sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội Việt Nam là cội nguồn sức mạnh quyết định góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc

  Trả lờiXóa
 15. Phi chính trị hoá quân đội để mà loạn à, khi có việc gì thì chết à. hic

  Trả lờiXóa
 16. Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ, các thế lực thù địch ra sức đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chính là định xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Trả lờiXóa
 17. Phi chính trị hóa vũ trang chỉ là cái vỏ bọc để cho lũ phản động thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền của ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 18. Luận điệu của địch từ trước đến giờ vẫn thế, chúng muốn phi chính trị quân đội để có cơ hội lật đổ Đảng ta để xây dựng đế chế bóc lột của chúng trên đất nước ta

  Trả lờiXóa
 19. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, Đảng và đất nước vì vậy việc phi chính trị hóa là điều không bao giờ được chấp nhận

  Trả lờiXóa
 20. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang khác nào vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, đến khi có bạo loạn, khủng hoảng chính trị thì làm sao mà huy động được đây

  Trả lờiXóa
 21. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chặt đi cánh tay phải của Đảng

  Trả lờiXóa
 22. “PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG” LÀ LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG, làm lệch lạc suy nghĩ, tư tưởng của quần chúng nhân dân! với những ý kiến như vậy cần tẩy chay!

  Trả lờiXóa
 23. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm tách lực lượng ra sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch áp dụng các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác vào Việt

  Trả lờiXóa
 24. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

  Trả lờiXóa
 25. Sức mạnh của quân đội là đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội mới nhất thống trong mọi hành động, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ tổ quốc của các anh!

  Trả lờiXóa
 26. “PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG” nhằm đánh vào tư tưởng của nhân dân , hiểu sai về lưc lượng vũ trang, đân là lực lượng lòng cốt , bảo vệ Đảng , bảo vệ nhà nước

  Trả lờiXóa
 27. "Phi chính trị hóa" là cái vỏ bọc của những kẻ muốn phá vỡ mối quan hệ nhất thống giữa sự lãnh đạo của Đảng với những LLVTND! LLVTND quyết trung thành với Nhà nước, với Đảng, với lý tưởng đi lên XHCN....

  Trả lờiXóa
 28. Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo về tổ quốc, bảo vệ chế độ! Cần đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng để tiếp tục sứ mệnh của mình, bảo về vững chắc nền độc lập của đất nước trước mọi âm mưu của thế lực thù địch!

  Trả lờiXóa
 29. Một chiêu bài nhằm làm mất đoàn kết dân tộc, toàn dân tộc là một thể thống nhất, LLVTND có sứ mệnh bảo về đất nước, bảo vệ nền chính trị, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước!

  Trả lờiXóa
 30. phi chính trị hóa là luận điệu phản động muốn tách quân đội ra khỏi nahf nước và nhân dân,một cách để chia rẽ,quân đội nhân dân việt nam tuyệt đối trung thàn với đảng và nhân dân việt nam

  Trả lờiXóa
 31. Ảo tưởng chính trị, luận điệu sảo trá, làm lung lay tử tưởng, đánh vào tâm lý mọi người, 1 khi tâm tý thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hành động của bản thân

  Trả lờiXóa
 32. Từ khi ra đời, quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã cùng với nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giành lại độc lập, cho tới nay, quân đội với Đảng vẫn là mối quan hệ máu thịt ấy, "phi chính trị hóa" chỉ là chiêu bài nhằm chia rẽ lực lượng của đất nước và của quân đội mà thôi!

  Trả lờiXóa
 33. Đoàn kết là sức mạnh, quân đội với Đảng có là quan hệ máu thịt, bảo vệ đất nước là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nền độc lập, bảo vệ chế độ chính trị trong đó có bảo về Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng quân đội đã, đang và sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình!

  Trả lờiXóa
 34. Quân độ được sinh ra là để bảo vệ các đường lối chính sách của nhà nước, của Đảng,vì vậy không thể tách quân đội ra khỏi Đảng Cộng Sản. Quân, dân ta nhất trí, một lòng trung thành với Đảng thì không gì có thể chống phá đc chúng ta

  Trả lờiXóa
 35. Đây chỉ là âm mưu của những kẻ phản động và tay sai của chúng, chúng muuons chia rẽ các sức mạnh của chúng ta rồi từng bước lấn lướt,thực hiện các âm mưu khác. Không có chuyện tách quân đội ra khỏi sự lãnh đao của Đảng, ý kiến này phải bị bác bỏ ngay

  Trả lờiXóa
 36. ai ai cũng nhận ra được đây là âm mưu của bọn lòng dạ chó má, vì vậy chúng ta nhất định không đồng ý yêu sách của chúng được

  Trả lờiXóa
 37. nhận biết đây là luận điệu phản động thì sẽ không bao giờ có trên thực tế, không thể xảy ra điều này

  Trả lờiXóa
 38. bọn phản động thì luôn xuyên tạc, hư cấu sự thật thôi mà,chúng ta cần nhận diện được âm mưu thủ đoạn của chúng để mà dối phó

  Trả lờiXóa
 39. các thế lực thù địch nhằm chúng lợi dụng vấn đề sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 của chúng ta nó chồng fa về mọi mặt nhưng chúng chống phá mạnh nhất là điều 4 hiến pháp và chúng muốn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

  Trả lờiXóa
 40. từ thời xa xưa, quân đội luông thuộc quyền lãnh đạo của vua chúa để bảo vể và quản lí đất nước, và bây giờ cũng thể thôi, quân đội không thể có 2 hay nhiều hơn nữa người quản lí được, nếu như thế thì rất rờm rà và rắc rối. hon nữa quân đội ta thuộc quyền quản lí của Đảng và nhà nước là lẽ đương nhiên, vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, là Đang chuyên chính vô sản, vì vậy, không ai khác, Đảng là người nắm giữ binh quyền

  Trả lờiXóa
 41. lợi dung Đảng ta đang lấy ý kiến cua toàn thể nhân dân, thể hiện tính dân chủ trong quản lí nhà nước của Đảng, những phần tử chống đối đang lợi dụng việc này để phục vụ cho lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân của bọn chúng, hòng làm giảm sự lãnh đảo của Đảng ta đây mà

  Trả lờiXóa
 42. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 43. việc Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là luận điệu của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ vì vậy việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là tước công cụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xóa bỏ sức mạnh của Đảng và cũng là đồng thời tách lực lương vũ trang ra khỏi hệ thống và hiến pháp và pháp luật việt nam khi sảy ra biến cố thì tập hợp ntn? để bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 44. việc phi chính trị hóa quân sự đồng nghĩa với việc tách lực lượng vũ trang ra khỏi hiến pháp và pháp luật và khi không chịu tác động và sử quản lý của pháp luật và hiến pháp thì khi sảy ra biến cố thì thật sự ko thêt lường trước được. cũng như đất nước thái an kia là một ví dụ điển hình nhất

  Trả lờiXóa
 45. việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp là việc cần thiết cho sự phát triển của đát nước trong thời kì này. nhưng bên cạnh đó các thế lực thù địch chúng chống phá nhà nước ta ghê gớm chúng muốn chúng ta phi chính trị hóa quân đội và lực lượng vũ trang và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng. cần lắm những con người có tâm cho sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 46. lực lượng vũ trang là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. nếu không có những lực lượng như vậy liệu xã hội này có yên bình được.

  Trả lờiXóa
 47. Phi chính lực lượng vũ trang là luận điệu phản động mà các thế lực thù địch tìm cách gây nhiễu thông tin cho nhân dân. Lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ do vậy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là xóa bỏ sức mạnh của Đảng đồng nghĩa với việc xóa bỏ chế độ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trải qua thực tiễn của lịch sử cho thấy, lực lượng vũ trang luôn đặt dưới chế độ cầm quyền do vậy lực lượng vũ trang phải chịu sự quản lý của Đảng cầm quyền đó là quy luật không thể chối cãi được

   Xóa
 48. Không thể tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Lực lượng vũ trang vừa bảo vệ Đảng, vừa là công cụ thực hiện, thi hành các điều luật, thực hiện ổn định trật tự xã hội. Vì vậy không thể có chính tri hóa lực lượng vũ trang trên quê hương Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 49. phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một trong những chiêu bài nguy hiểm nhất. nó tách rời sự lãnh đọa của đảng đối với lực lượng vũ trang từ đó lật đổ chính quyền

  Trả lờiXóa
 50. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ư, thực chất là để làm gì cơ chứ? Hiện nay nhiều công việc không thể làm nếu vũ trang hóa. Do đó, đây chỉ là luận điệu xảo trá để bọn phản động thực hiện âm mưu sau này của bọn chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 51. Việc phi chính trị hóa quân sự đồng nghĩa với việc tách lực lượng vũ trang ra khỏi hiến pháp và pháp luật, đã không nằm trong hiến pháp và pháp luật thì hậu quả sẽ không thể lường trước đc. tuyệt đối không thể làm thế đc.

  Trả lờiXóa
 52. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang để mà đất nước loạn lạc à, cái gì cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật hết, không hậu quả thật khó lường đc

  Trả lờiXóa
 53. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chỉ là luận điệu phản động mà thôi, lúc ấy lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền sẽ suy yếu đi đáng kể, âm mưu lật đổ chính quyền của bọn phản động đây mà, tuyệt đối không thể làm như vậy đc.

  Trả lờiXóa
 54. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là luận điệu phản động của các thế lực thù địch do vậy chúng ta cần phải cảnh giác hơn với các thế lực thù địch này

  Trả lờiXóa
 55. chúng ta khẳng định rằng sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVTND Việt Nam là cội nguồn sức mạnh quyết định góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 56. lực lượng vũ trang thể hiện sức mạnh của 1 quốc gia, dân tộc dộc lập, đây là lực lượng bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền, giữ vững nền độc lập tự do thống nhât của 1 quốc gia. nếu tách rời 2 lực lượng này thì sức mạnh của đất nước sẽ không tồn tại kể cả trong 1 thể chế chính chị vững vạnh tuyệt đối đi nữa.

  Trả lờiXóa
 57. lòng trắng thì phải bao bọc lòng đỏ, đó là quy luật của tự nhiên, nếu tách rời thì trứng sẽ không thể phát triển thành gà con đk. chính trị hóa lực lượng vũ trang khác nào đưa đất nước di theo mục đích của các thế lực lợi dụng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các thế lực luôn luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng Việt Nam chúng muốn hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thân mỹ và phương tây do vậy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chính là một trong những thủ đoạn của thế lực thù địch

   Xóa
 58. Một "con ốc" mà ko có "bộ vỏ" làm áo giáp thì nó cũng sẽ bị "ăn thịt" hoặc tự "chết dần" do bị những con "vi khuẩn" ăn thịt mà thôi

  Trả lờiXóa
 59. Đảng là đại diện cho nhân dân được nhân dân chọn để lãnh đạo đất nước mà tách quân đội ra khỏi Đảng có khác gì tách quân đội khỏi nhân dân mà quân với dân như một.

  Trả lờiXóa
 60. Lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam luôn mang trong mình bản chất của một đội quân cách mạng, của dân, do dân, vì dân và là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đúng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”,

  Trả lờiXóa
 61. Để ngụy biện cho các hoạt động của các thế lực thù địch và chúng cho rằng, chức năng của LLVTND là chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, cho nên LLVT chỉ nên trung thành với Tổ quốc, không có trách nhiệm cũng như không cần phải trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 62. "phi chính trị hóa quân đội" là điều tuyệt đối không thể được bởi sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội Việt Nam là cội nguồn sức mạnh quyết định góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc

  Trả lờiXóa
 63. bất cứ thế lực nào, dù mạnh và hiểm độc đến đâu cũng không thể chia rẽ được LLVT Việt Nam trung thành với với Đảng, Nhà nước, hiếu với nhân dân, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 64. Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là luận điệu của cac thế lực thù địch nhằm tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng người đọc. Đó luận điệu phản động chúng muốn lật đổ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trả lờiXóa
 65. Vấn đề nay đang rất "nóng" hiện nay, theeo tôi phi chính trị hóa là điều không thể, nhất là ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 66. Thực tế cho thấy quân đội luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo chỉ huy của Đảng cộng sản, quân đội giúp việc bảo vệ chế độ bảo vệ sự lãnh đạo của gia cáp cầm quyền

  Trả lờiXóa
 67. có khi chúng chỉ hô hào theo lũ cầm đầu chứ có hiểu gì về vấn đề chính trị đâu

  Trả lờiXóa