TIN TỨC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP
NHẬT MINH

         Pháp luật được coi là công cụ quản lý xã hội hữu hiệu. Những năm qua, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta ngày càng được coi trọng. Các văn bản pháp luật không ngừng được bổ sung, góp phần điều tiết các quan hệ xã hội đa dạng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vẫn còn không ít mặt hạn chế. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngoài việc thực hiện các biện pháp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật - tạo môi trường thuận lợi để pháp luật đi vào cuộc sống.
          Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, minh bạch, ít lỗ hổng, không chồng chéo, mâu thuẫn sẽ tự mình có sức mạnh để đi vào cuộc sống, được xã hội chấp nhận, thừa nhận và tuân thủ. Sau gần 20 năm đổi mới, chúng ta đã có một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Pháp luật đã không ngừng được phát triển và hoàn thiện, thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế và quan trọng nhất là tạo tiền đề cho việc xây dựng nhà nước quản lý bằng pháp luật. Tuy vậy, hệ thống pháp luật hiện hành còn nhiều hạn chế và chính sự hạn chế này làm giảm hiệu lực của pháp luật trong cuộc sống, ảnh hưởng đến khâu thực thi pháp luật. Các văn bản pháp luật đều có khiếm khuyết chung như: Thiếu cụ thể, rõ ràng; trùng lặp chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu tính khả thi; tính ổn định của hệ thống quy phạm còn yếu. Do đó, một hệ thống pháp luật muốn phát huy tác dụng tốt trong cuộc sống, thì phải đảm bảo các yếu tố đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch theo đúng tinh thần của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

2. Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật.
        Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự tìm hiểu về thái độ của người dân đối với pháp luật, họ hiểu pháp luật như thế nào? Pháp luật có vai trò gì trong cuộc sống của họ?... Có thể nói, phần lớn người dân thường cho rằng “pháp luật” là những mệnh lệnh mà người ta cần phải tuân thủ, là hình phạt, là trừng trị… người khác thì cho rằng, pháp luật chỉ là để giải quyết các tranh chấp. Bởi vậy, khi
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần giải thích, phân tích cho người dân hiểu được rằng pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp. Pháp luật còn bao gồm các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, là một môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho con người giao dịch với nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội phụ thuộc và gắn bó với nhau một cách hợp lý.

3. Tăng cường hơn nữa quyền tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân vào các dự án luật.
         Việc tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân vào dự án luật có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rất lớn và có hiệu quả. Thông qua lấy ý kiến vào quá trình xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật có tác dụng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bồi dưỡng tình cảm, ý thức về trách nhiệm pháp lý và khả năng tiến hành các hành vi pháp lý đúng đắn, chính xác. Đồng thời, qua hoạt động này, sẽ giúp cho nhân dân nâng cao ý thức pháp luật. Như vậy, mọi người sẽ hiểu được về giá trị xã hội và pháp luật.

4. Cung cấp đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
      - Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, cần quan tâm khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật cập nhật, lưu trữ trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng Internet. Xây dựng và đưa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử; tiếp tục củng cố và phát triển các hệ thống thông tin pháp luật phù hợp tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.
      - Nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương thực hiện việc tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin pháp luật.

5. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật.
         Trong các hoạt động, các quyết định thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, các cơ quan nhà nước mà trực tiếp là các cán bộ, công chức nhà nước là người tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật đồng thời, thông qua thực thi công vụ kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp cho đối tượng được áp dụng pháp luật hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của các quy định pháp luật được áp dụng hoặc các quy định có liên quan, hiểu và ý thức được về quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình, từ đó tự nguyện chấp hành nghiêm túc các quyết định áp dụng pháp luật nói riêng và chấp hành pháp luật nói chung, hình thành niềm tin pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

6. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở.
       Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở có mối quan hệ mật thiết trong việc xây dựng ý thức pháp luật, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, khuyến khích thói quen ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân dân. Để nâng cao hiệu quả, phát huy thế mạnh của các hình thức trên, chúng ta cần đưa yêu cầu thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật khi tiến hành trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật vào Quy chế hoạt động của các đoàn luật sư, Trung tâm tư vấn, Trợ giúp pháp lý. Đồng thời, khai thác và phát huy tác dụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, hoà giải cơ sở khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện giải thích, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến từng vụ việc cụ thể đang trợ giúp, tư vấn cho đối tượng, giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự điều chỉnh hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
42 nhận xét:

 1. Trong thời kì hội nhập kinh tế thị trường của nước ta hiện nay việc thay đổi luật là vô cùng cần thiết để phù hợp cho bối cảnh hiện tại. Sự thay đổi cũng phải phổ biến cho mọi người dân biết để họ thực hiện cho đúng

  Trả lờiXóa
 2. Luật là công cụ cần thiết để nhà nước ta cai quản và điều hành đất nước. Hiện tại thì nhiều người dân của ta chưa hề biết luật j hết nên công việc phổ biến luật là rất cần thiết!

  Trả lờiXóa
 3. Đại bộ phận người dân chúng ta là hầu như ko biết luật về bất cứ lĩnh vực nào cả. Vì thế mà nhiều doanh nghiệp khi bước vào nền hội nhập giao lưu buôn bán với các nước bạn bị thua thiệt liên tục. Vậy việc phổ biến luật cho mọi người là vô cùng cần thiết hiện nay

  Trả lờiXóa
 4. Đại bộ phận người dân biết nghĩa của luật nhưng ko biết đc cụ thể luật như thế nào trong từng lĩnh vực. Thực tế đã chứng minh trong thời kì hội nhập 1 số doanh ngiệp ko biết luật trong giao dịch với các nước # nên đã dẫn đên thô lỗ khá nặng nề.vậy phổ biến luật cho họ và họ cũng phải chủ động tìm hiểu thì mới tránh đc nhưng sai lầm ko đáng có

  Trả lờiXóa
 5. luật ở các lĩnh vực ko phải ai cũng biết! nhà nước cũng đã tạo điều kiện khá nhiều để người dân có thể tiếp cận đến với luật! Nhưng đại bộ phận người dân chỉ khi đụng đến thì họ mới tìm hiểu đến chứ ko tự giác tìm hiểu luật. Hiểu biết và nắm rõ luật cũng rất tốt đó mọi người!

  Trả lờiXóa
 6. Phải nâng cao hiểu biết của nhân dân về pháp luật

  Trả lờiXóa
 7. phổ biến luật tới từng công dân Việt Nam là việc làm cần thiết để giảm thiểu nguy cơ phạm tội

  Trả lờiXóa
 8. việc phổ biến pháp luật đến tần từng người dân, để nhân dân hiểu rõ và thực hiện là việc làm cần thiết và có định hướng kế hoạch cụ thể, tác giả đưa ra các biện pháp trên tôi thấy khá là hợ lí,

  Trả lờiXóa
 9. đúng, phải để người dân hiểu biết từ đó sống và làm việc theo pháp luật

  Trả lờiXóa
 10. phải nâng cao pháp luật co người dân thì đất nước mới phát triển mạnh mẽ được

  Trả lờiXóa
 11. PHổ biến luật cho người dân là góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, giúp người dân có ý thức hơn trong xã hội

  Trả lờiXóa
 12. sống và làm việc theo pháp luật, điều đó rất có ích cho sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 13. một nước muốn công nghiệp hóa hiện đại hóa thì dân phải sống và làm việc theo pháp luật, vì vậy cần tuyên truyền pháp luật cho người dân

  Trả lờiXóa
 14. chúng ta phát động phong trào toàn dân sống và làm việc theo pháp luật, vì vậy chúng ta phải tuyên truyền pháp luật đến rộng rãi cho người dân

  Trả lờiXóa
 15. với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay thì tôi nghĩ nên tạo ra 1 cộng thông tin điện tử chuyên về pháp luật

  Trả lờiXóa
 16. có học luật thì mới hiểu luật mới không vi phạm luật

  Trả lờiXóa
 17. Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật.

  Trả lờiXóa
 18. nói chung làm đúng pháp luật thì không phải lo nghĩ gì cả, chúng ta nên sống và làm theo pháp luật

  Trả lờiXóa
 19. nhà nước tuyên truyền giáo dục rồi nhưng nhân dân cũng phải tự giác tìm hiểu về pháp luật

  Trả lờiXóa
 20. Các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn nữa chức năng tuyên truyền để cho mọi người hiểu để từ đó thực hiện cho tốt

  Trả lờiXóa
 21. cán cân tượng trưng cho sự công bằng, nhưng cuộc sống bây giờ làm gì cón điều đó nữa.haizzz

  Trả lờiXóa
 22. Cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thay đổi về mặt tích cực cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật, nắm vững luật pháp nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 23. cần tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi người dân, hiểu biết về pháp luật, để người dân nắm rõ pháp luật nhà nước và thực hiên nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước

  Trả lờiXóa
 24. Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật.

  Trả lờiXóa
 25. Hệ thống pháp luật của ta nhân dân lao động giường như nắm được một phần rất nhỏ nên có những việc làm mà họ không ngờ được là mình đã sai phạm đã phạm pháp cũng vì vậy rất nhiều kẻ vin vào đó vờ vịt không biết.

  Trả lờiXóa
 26. Với sự hội nhập của Việt Nam trong thời điểm hiện nay thì việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân là việc cần thiết để tránh phải những việc đáng tiếc xảy ra.

  Trả lờiXóa
 27. Chính vì những quy định đến với những người dân chỉ một phần nào đấy nên rất nhiều người dân đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất dễ bị các đối tượng xấu kích động lợi dụng vào việc xấu.

  Trả lờiXóa
 28. Bên cạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật thì việc tuyên truyền sâu và rộng hơn đến người dân là một điều vô cùng cần thiết để người dân hiểu và chấp hành bên cạnh đó sẽ chưng cầu những đóng ghóp của dân để hoàn thiện.

  Trả lờiXóa
 29. Sự thay đổi nào cũng phải suy xét cẩn thận. Cái nào cần đổi thì đổi, cũng phải nên tuyên truyền cho người dân về các vấn đề thay đổi trong luật.

  Trả lờiXóa
 30. Không những là nâng cao ý thức chấp hành với người dân mà một điều quan trọng hơn hết là tuyên truyền sâu thật sâu và rộng hơn nữa chứ nhiều người dường như họ không nắm được quy định nào cả ý.

  Trả lờiXóa
 31. Để tuyên truyền cho người dân hiểu được hết là một điều vô cùng khó tuyên truyền đã đành cò ý thức tiếp nhận và ý thức thức hiện nữa quan trong vẫn là bản thân cá nhân mõi người.

  Trả lờiXóa
 32. Pháp luật có vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia. Việc chấp hành pháp luật của người dân không phải lúc nào cũng được thực hiện đúng và việc tuyên truyền pháp luật còn khó khăn hơn. Vì vậy công tác tăng cường phổ cập giáo dục trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và cấp bách.

  Trả lờiXóa
 33. Đảng CS Việt Nam là cốt lõi của đất nước, là tập hợp của những gì tinh túy nhất. Con đường tới XHCN ko còn xa. Đừng vì vài lý do vớ vẩn mà đánh mất niềm tin vào Đảng. @@

  Trả lờiXóa
 34. tăng cường công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trong giai đoạn hội nhập là biện pháp nhằm làm hoàn thiện hơn nền giáo dục của nước ta,cho nên đây là những biện pháp quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện 1 cách thật tốt.

  Trả lờiXóa
 35. Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở có mối quan hệ mật thiết trong việc xây dựng ý thức pháp luật, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, khuyến khích thói quen ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân dân.đây là biện pháp tốt .

  Trả lờiXóa
 36. Phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là vùng các đồng bào dân tộc thiểu số để tránh bọn xấu lợi dụng lôi kéo họ.

  Trả lờiXóa
 37. Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở có mối quan hệ mật thiết trong việc xây dựng ý thức pháp luật, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, khuyến khích thói quen ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân dân.

  Trả lờiXóa
 38. Thực tế đã chứng minh trong thời kì hội nhập 1 số doanh ngiệp ko biết luật trong giao dịch với các nước # nên đã dẫn đên thô lỗ khá nặng nề.vậy phổ biến luật cho họ và họ cũng phải chủ động tìm hiểu thì mới tránh đc nhưng sai lầm ko đáng có

  Trả lờiXóa
 39. Nâng cao khả năng hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương thực hiện việc tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin pháp luật.

  Trả lờiXóa
 40. Khai thác và phát huy tác dụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, hoà giải cơ sở khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện giải thích, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến từng vụ việc cụ thể đang trợ giúp, tư vấn cho đối tượng, giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự điều chỉnh hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Trả lờiXóa
 41. Khi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần giải thích, phân tích cho người dân hiểu được rằng pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp. Pháp luật còn bao gồm các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, là một môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho con người giao dịch với nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội phụ thuộc và gắn bó với nhau một cách hợp lý.

  Trả lờiXóa
 42. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa