TIN TỨC

THƯ VIẾNG CỤ HOÀNG TIẾN
Phillip Tran

Hôm thứ Hai, 28/1/2013 nghe tin cụ Hoàng Tiến mất, mỗi người dân
Việt Nam yêu nước ai cũng giật mình, mọi sự chú ý bắt đầu hướng về cụ. Bởi
lẽ, ai ai cũng biết rằng ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Tiến vẫn tích cực lắm trong
các phong trào phản động đấu tranh cho các hoạt động dân chủ mà các thế lực
thù địch và các tổ chức phản động lưu vong khởi xướng, bọn chúng cho đó là
dũng cảm, đáng hoan nghênh, “Tấm gương đấu tranh”.

Dù cụ đã lìa xa thế gian, nhưng than ôi, thật bất hạnh thay khi đồng bào của đất
nước cụ đang sinh sống lại giành cho ông những lời ca oán thán vì những hành
động lầm lỡ của cụ thay vì tâm trạng đau thương, bi lụy. Mặc dù vậy, cũng là
người dân Việt Nam, tôi cầu chúc cho cụ ở nơi chín suối được an nghĩ, song
cũng có một mong ước nho nhỏ muốn gửi gắm là xin cụ hãy phù hộ cho đất
nước, nhân dân thân yêu của cụ được ấm no, hạnh phúc, mãi vững bền, trường
tồn. Bởi lẽ, thiết nghĩ đây cũng chính là cách mà cụ có thể làm được nơi “suối
vàng” để một phần nào bù đắp lại những lỗi lầm mà cụ đã gây ra.

Nhà văn Hoàng Tiến - Sinh năm 1933 tại làng Văn Chương, tổng Tả Nghiêm,
huyện Thọ Xương kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội). Một cây bút tuyên
truyền phản cách mạng luôn một mực đấu tranh đòi dân chủ, ông vừa qua đời
tại Hà Nội, ở tuổi 80. Hoàng Tiến, một thành viên của phong trào dân chủ, khối
8406, đã từng tham gia 'kháng chiến chống Pháp'.

                                                    Nhà văn Hoàng Tiến.

Ông là một trong những người đấu tranh chống Đảng, Nhà nước Việt Nam vào
loại sớm ở trong nước. Với các hành vi sai trái đó, ông cùng với Hà Sỹ Phu và
một số đối tượng khác đã bị đưa ra xử lí nghiêm minh trước pháp luât.
Hoàng Tiến đã cùng với Hoàng Minh Chính, đồng lõa với một số một số đối
tượng là Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc..., đấu tranh cho cái gọi là dân chủ hóa ở
Việt Nam.

Một thời gian dài tham gia quân ngũ, Hoàng Tiến làm giảng viên Trường Đại
học Sân Khấu và Điện ảnh ở Hà Nội. Do không chịu rèn luyện, tu dưỡng ông
đã bị các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lôi kéo, mua chuộc dẫn tới
sai lầm trong chống lại lợi ích đất nước, quyền lợi chính đáng của nhân dân nới
ông sinh sống. Hoàng Tiến đã có nhiều bài viết, phát biểu phản động về chủ đề
dân chủ, nhân quyền, dân chủ hóa, cải cách chính trị, thể chế ở trong nước. Ông
từng công khai yêu cầu Nhà nước và Đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành 'trưng
cầu dân ý' về vị thế của đảng, yêu cầu thay Hiến pháp trên tinh thần do người
dân soạn thảo, phúc quyết. Ông cũng ký tên, tham dự vào nhiều thư, kiến nghị,
đề xuất công khai của các nhóm trí thức, nhân sỹ và quần chúng, đề nghị nhà
nước có các biện pháp mạnh mẽ và cụ thể nhằm 'bảo vệ toàn vẹn chủ quyền
lãnh thổ' trước các nguy cơ xâm phạm của nước ngoài. Nhưng ai cũng biết rằng,
tất cả những hành động trên của cụ là sai, trái với luật pháp, đi ngược lại lợi ích
của đất nước, nhân dân XHCN tiên tiến. Một phần nào cũng cảm thông với cụ
Tiến vì chưa nhận thức đúng, đầy đủ mà cụ đã bị kẻ địch lợi dụng.

Nhân đây cũng cần chỉ rõ, những kẻ đã và đang có những hoạt động phản động
như cụ Tiến hãy biết tự sửa sai mà dừng lại. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn mở
rộng cửa để đón nhận những người con lầm lỗi của mình trở về. Đừng để như
cụ Tiến, đến lúc mất còn bị người đời oan thán, chửi rủa. Đây chính là nỗi đau
đớn nhất về tinh thần cho linh hồn của mỗi một con người khi không còn được
làm người./.

Phillip Tran.

Không có nhận xét nào