TIN TỨC

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM


 Phaodaiso
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ Việt Nam từ lâu đời. Nhưng do hai quần đảo này nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu trên Biển Đông, đồng thời lại là nơi có tiềm năng kinh tế to lớn với rất nhiêu tài nguyên, đặc biệt là dầu lửa, nên từ đầu thế kỷ XX nhiều nước đã và đang tìm mọi cách xâm chiếm.
Có thể nói hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các đảo vô chủ cho đến thế kỷ XVII, tức là khi Nhà nước của Việt Nam tiến hành những hoạt động xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo theo quy định của của luật pháp đương đại.  Việc chiếm hữu của Nhà nước Việt Nam là thật sự, rõ ràng và đã thiết lập được một cơ chế Nhà nước thích hợp để kiểm soát, quản lý, bảo vệ hai quần đảo và thực hiện trên thực tế quyền tài phán ở đó.
Qua nghiên cứu các tài liệu được tìm thấy trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể thấy rằng : Nhà nước Việt Nam trước kia là người đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và tiến hành quản lý, khai thác với danh nghĩa Nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là những quần đảo chưa hề thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào; việc chiếm hữu và thực hiện chủ quyền của Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay đối với hai quần đảo là thực sự liên tục và hoà bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế đương thời và hiện đại.
Các tư liệu chứng minh chủ  quyền  của Việt Nam đã xuất hiện  lien tục qua các đời ,với nhiều loại tư liệu khác nhau đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam hết sức rõ ràng .
Năm Bính Thân, niên hiệu Minh Mạng thứ 17 (1836) Bộ Công dâng sớ tâu lên vua: Xứ Hoàng Sa thuộc cương vực biển nước ta, hết sức hiểm yếu. Sách Đại Nam nhất thống chí viết : "Phía Đông có bãi cát nằm ngang (đảo Hoàng Sa) liền với biển xanh làm hào bao che". Trong sách "Hải Lục" của Trung Quốc viết năm 1842 cũng nhận xét: "Vạn lý Trường Sa gồm những bãi cát nổi trên biển dài mấy ngàn dặm, làm phên dậu bên ngoài của nước An Nam".
Trong bản đồ Biển Đông (Sinensis Oceanus) của anh em Van Langren người Hà Lan in năm 1595 cũng như trong bản đồ "Indiae Orientalis" của nhà hàng hải Meccato in năm 1633, đã vẽ hải quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thành một dải liền nhau, hình lá cờ đuôi nheo nằm trải dài ngoài khơi dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam, trong đó có rất nhiều chấm nhỏ biểu thị các hòn đảo, bãi cát với hàng chữ Isle de Pracel (quần đảo Pracel). Trong bản đồ này trên bờ biển ở khu vực Đà Nẵng hiện nay có ghi dòng chữ Costa de Pracel (bờ biển Pracel).
Trong một công trình của mình, nhà nghiên cứu M.G. Dumoutier đã đề cập đến một tập bản đồ Việt Nam vẽ vào cuối thế kỷ 15 gồm 24 mảnh, trong đó có mảnh thứ 19 đã thể hiện rõ ràng ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nghĩa có một bãi cát trải dài 500 - 600 hải lý mang tên Bãi Cát Vàng.
Tác phẩm Phủ biên tạp lục của nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn (1726 - 1784), viết năm 1776, đã ghi chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc phủ Quảng Nghĩa): ''Phủ Quảng Nghĩa, ở ngoài cửa biển xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn có núi gọi là cù lao Ré, rộng hơn 30 dặm, trước có phường Tứ Chính, dân cư trồng đậu, ra biển bốn canh thì đến; phía ngoài nữa có đảo Đại Trường Sa, trước kia có nhiều hải vật và những hoá vật của tàu, lập đội Hoàng Sa để đi lấy, đi ba ngày đêm thì mới đến, là chỗ gần xứ Bắc Hải''.[1]
Việt Nam đã củng cố sự chiếm hữu và xác lập chủ quyền của mình thông qua các hoạt động quản lý và khai thác thực tế: Việc tổ chức các đội Hoàng Sa để tiến hành khai thác với tư cách Nhà nước, đội Hoàng Sa sau này được tăng cường thêm đội Bắc Hải để khai thác quần đảo Trường Sa, được duy trì và hoạt động liên tục từ thời các chúa Nguyễn (1558-1783) đến nhà Tây Sơn (1786-1802) và Nhà Nguyễn sau đó.
Vua Gia Long, người sáng lập đời nhà Nguyễn và các vua kế tiếp như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều quan tâm củng cố chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo. Năm 1815, vua Gia Long cử Phạm Quang Ảnh dẫn đội Hoàng Sa ra quần đảo Hoàng Sa tiến hành khảo sát và đo đạc đường biển, công việc này còn được tiến hành tiếp tục trong nhiều năm tiếp theo. Sau đó, trong các năm 1834, 1835, 1836 vua Minh Mạng đã cử các tướng Phạm Phúc Sĩ, Phạm Văn Nguyên, Phạm Hữu Nhật ra Hoàng Sa đo đạc từng đảo, khảo sát tình hình biển chung quanh, vẽ bản đồ và xây miếu, dựng bia. Vua Thiệu Trị đã trực tiếp phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của đội Hoàng Sa do Bộ Công đệ trình. Vua Tự Đức đã phong cho những chiến sĩ đội Hoàng Sa hy sinh danh hiệu "Hùng binh Trường Sa".[2]
Sau khi thiết lập chế độ bảo hộ đối với Việt Nam theo Hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 trong đó công nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam, Pháp đã nhân danh Việt Nam cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ yếu tiến hành các cuộc tuần tiễu trong vùng, dùng tàu của lực lượng hải quan ngăn chặn việc buôn lậu. Bên cạnh những việc đó, chính quyền Pháp đã cho tiến hành hàng loạt các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát về hải dương, địa chất và sinh vật ở khu vực hai quần đảo.
Nhằm củng cố chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo, trong những năm đầu của thập kỷ 30 của thế kỷ XX, các đơn vị hải quân của chính quyền Pháp đã lần lượt đến đóng quân trên các đảo chính thuộc quần đảo Trường Sa. Hành động này đã được công bố và ghi nhận trong công báo nước Cộng hoà Pháp ngày 26 tháng 7 năm 1933. Cùng trong năm 1933, quần đảo Trường Sa đã được quy thuộc vào tỉnh Bà Rịa theo một Nghị định của Thống đốc Nam kỳ J.Krautheimer.[3] Ngày 15 tháng 6 năm1938, Toàn quyền Đông Dương Brévie đã ban bố Sắc lệnh xác lập đơn vị hành chính trên quần đảo Hoàng Sa, Cũng trong năm 1938, Pháp đã cho dựng bia chủ quyền, xây dựng xong đèn biển, trạm khí tượng, đài vô tuyến điện ở quần đảo Hoàng Sa; xây dựng trạm khí tượng, đài vô tuyến điện ở quần đảo Trường Sa.
Năm 1939, Pháp đã phản đối việc Nhật Bản tuyên bố một số đảo trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Nhật Bản.[4] Năm 1947, Pháp đã yêu cầu quân đội Trung Hoa dân quốc rút quân khỏi các đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đã chiếm đóng trái phép từ cuối năm 1946 và Pháp đã cho quân ra thay thế quân đội Trung Quốc, đồng thời cho xây dựng lại trạm khí tượng và đài vô tuyến điện.
Năm 1950, Pháp chính thức giao quyền quản lý hai quần đảo cho chính quyền Việt Nam. Năm 1951, tại Hội nghị San Francisco, Thủ tướng của chính quyền Bảo Đại lúc đó là Trần Văn Hữu đã ra tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo,[5] lời tuyên bố này đã không vấp phải bất kỳ một sự phản đối nào từ hội nghị.
Sau khi Hiệp định Giơnevơ  năm 1954 được ký kết, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 (bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) trở vào tạm thời được đặt dưới sự quản lý của các chính quyền miền Nam Việt Nam. Năm 1956, khi rút quân khỏi Việt Nam, Pháp đã chuyển giao sự quản lý phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam cho chính quyền Sài Gòn. Theo đó, chính quyền Sài Gòn đã tổ chức việc đưa quân ra tiếp quản hai quần đảo, đồng thời tổ chức lại về mặt hành chính (coi mỗi quần đảo là một xã thuộc một huyện trong đất liền), cho xây dựng các bia chủ quyền tại các đảo chính, duy trì các trạm khí tượng và đăng ký chúng vào danh mục các trạm của Tổ chức khí tượng thế giới OMM, cho một số nhà kinh doanh ra khai thác phân chim ở Hoàng Sa đồng thời liên tục cử các nhà khoa học ra hai quần đảo nghiên cứu.
Lợi dụng sự xáo trộn về chính trị vào năm 1956 khi Pháp rút khỏi Đông Dương và năm 1974 khi chính quyền Sài Gòn đang nguy cấp, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực lần lượt chiếm đóng phần phía Đông (1956) và sau đó là phần phía Tây quần đảo (1974), xâm  chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn đã kịch liệt phản đối và đã thông báo cho các nước và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về sự kiện này.[6] Vào thời gian đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố lập trường ba điểm về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo, bao gồm việc các bên phải cùng nhau thương lượng để giải quyết vấn đề. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm một số bãi, đá tại quần đảo Trường Sa.
Sau khi thống nhất, Nhà nước Việt Nam đã tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 11 tháng 12 năm 1982, Việt Nam ra quyết định tổ chức quần đảo Hoàng Sa thành huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và tổ chức quần đảo Trường Sa thành huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày 28 tháng 12 năm 1982, Quốc hội Việt Nam ra Nghị quyết tách huyện đảo Trường Sa ra khỏi tỉnh Đồng Nai và sáp nhập vào tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hoà). Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội Việt Nam ra quyết định tách huyện Hoàng Sa khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
Từ thực tế lịch sử và căn cứ vào các nguyên tắc, tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, chúng ta có thể khẳng định rõ ràng rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từ lâu và luôn luôn là lãnh thổ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu hai quần đảo đó từ khi chúng chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào đối với hai quần đảo này. Đây là sự thực được chứng minh bởi các bằng chứng rõ ràng về việc thực hiện chủ quyền của Nhà nước Việt Nam  ở  hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử.

55 nhận xét:

 1. Điều này còn phải bàn cãi làm gì nữa. TQ là 1 lũ ăn cướp bất lương

  Trả lờiXóa
 2. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đòi lại được Hoàng Sa và Trường Sa mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Bằng chứng lịch sử đã rõ ràng, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, thế mà bọn Khựa dám đổi trắng thay đen, thật là hèn hạ

  Trả lờiXóa
 4. Quyết tâm đòi lại chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa! ko để cho Khựa cướp đi dễ dàng thế được

  Trả lờiXóa
 5. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng và chắc chắn 2 quần đảo sẽ là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. đó là điều hiển nhiên vậy mà vẫn có kẻ hăm he xâm phạm chủ quyền nước ta chúng thật là bỉ ổi

  Trả lờiXóa
 7. đã có rất nhiều chứng cứ cho rằng Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam vậy nên không ai hay một quốc gia nào có thể xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 8. quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. quần đảo đó là chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước ta

  Trả lờiXóa
 10. chủ quyền của mọi nước thì nước đó được quyết định đối chứ không thể chấp nhận được lại có kẻ xâm phạm chủ quyền của nước ta

  Trả lờiXóa
 11. Mình cần hành động gấp. TQ đã chiếm cứ Hoàng Sa bất hợp pháp 39 năm rồi

  Trả lờiXóa
 12. Không biết đến bao giờ vấn đề này mới được giải quyết triệt để đây nhỉ.kết quả sẽ ra sao nếu xung đột sảy ra đây.

  Trả lờiXóa
 13. Cứ mãi thế này thôi không giải quyết được gì đâu.nếu không có biện pháp cứng dắn thì trên giấy tờ thì vẫn thuộc việt nam còn thực tế thì vẫn là của trung quốc thôi.

  Trả lờiXóa
 14. có nhiều bằng chứng, nhiều hội nghị khoa học tầm quốc tế khẳng định điều này rồi

  Trả lờiXóa
 15. trong trái tim của mỗi người Việt Nam luôn có hình bóng của Hoàng sa và trường sa, có hình bóng của nguwoif lính đảo, của nhân dân noi biển khơi sóng gió. nhân dân Việt Nam quyết giữu vũng từng tấc đất của tổ quốc dù phải đánh đổi cả tính mạng

  Trả lờiXóa
 16. lịch sử đã chứng minh quần đảo hoàng sa trường sa la của việt nam,không đất nước nào có thể xâm phạm hoặc xâm chiếm 1 cách trái phép.Trung quốc đã có nững hành vi xâm chiếm,nhằm chiếm đoạt 2 quần đảo này của chúng ta.vi vậy, chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn hành động trên của TQ, chúng ta-những người con của đất nước việt nam hãy đứng lên bảo vệ chủ quyền,bảo vệ những thành quả mà cha ông của chúng ta để lại....

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam có tài liệu lịch sự giá trị khẳng định chủ quyền ở đây, và được quốc tế ngr hộ, khẳng định

  Trả lờiXóa
 18. chúng ta cần xây sựng 1 cơ sở pháp lí hoàn chỉnh, có sức thuyết phục cao để làm bàn đạp, làm cơ sở cho những biến động ở Biển ĐÔng

  Trả lờiXóa
 19. những người dân Việt Nam, với von tim yêu nước nồng nàn, sẽ làm bát cứ diều gì, cho dù mất mát bao nhiêu đi chăng nữa cũng vân kiên trì, không để mát 1 tấc đất của tổ tiên để lại, vì đó là của chúng tôi, không ai đưuọc lây đi, và không có quyền được lấy đi những gì thuộc về chúng tôi

  Trả lờiXóa
 20. Là một công dân việt nam thì ai cũng biết, không cần phải giải thích thêm nhiều

  Trả lờiXóa
 21. "Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
  Mình k phải ông to k có tiếng nói lớn nhưng mình yêu đất nước và tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc. Hàng nghìn năm qua dân tộc VN chưa khuất phục bởi 1 kẻ thù xâm lược nào. và bây giờ lũ TQ cũng thế. Mình sẵn sàng cầm súng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước để gìn giữ công sức của cha ông ta. Mong là đảng và nhà nước ta sớm có những hoạt động mạnh mẽ cứng rắn khẳng định chủ quyền và đuổi bọn xâm lược khỏi lảnh thổ VN đòi lại những gì thuộc về dân tộc VN.

  Trả lờiXóa
 22. Rõ ràng như thế mà còn làm thế dc vậy. cả thế giới công nhận thế rồi

  Trả lờiXóa
 23. Cái gì là của Việt Nam thì ko thế lực nào có thể lấy dc. Hoàng sa Trường xa là 1 phân máu thịt, ko dễ để lấy đâu

  Trả lờiXóa
 24. Chủ quyền của ta với hai quần đảo hoàng sa và trường sa là không gì bàn cãi nữa nhưng có những kẻ vẫn ngộ nhận đó là của họ.

  Trả lờiXóa
 25. Chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý bằng chứng chứng mình Hoàng Sa và Trường Sa là của ta. Và những người dân yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới cũng công nhận điều đó.

  Trả lờiXóa
 26. Tranh chấp trên khu vực biển đông ngày càng nóng mặc dù ta có đầy đủ chứng cứ văn bản pháp lý chứng minh nó là của ta nhưng TQ ngày càng bành chướng và ngang ngược coi thường luất pháp quốc tế.

  Trả lờiXóa
 27. Đối với 2 quần đảo này rất nhiều quốc gia cũng đã công nhận nó là của Việt Nam sau khi xem xét những bằng chứng nhưng có những nước trong tran chấp thì lại cứ khăng khăng nó là của mình.

  Trả lờiXóa
 28. Một sự thật là 2 quần đảo đó chưa bao giờ thuộc Trung Quốc trên các tẩm bản đồ cổ của TQ được công bố rất nhiều trong thời gian gần đây.

  Trả lờiXóa
 29. Từ thực tế lịch sử và căn cứ vào các nguyên tắc, tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, chúng ta có thể khẳng định rõ ràng rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từ lâu và luôn luôn là lãnh thổ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 30. Các tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện lien tục qua các đời ,với nhiều loại tư liệu khác nhau đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam hết sức rõ ràng .

  Trả lờiXóa
 31. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 32. lịch sử đã chứng minh quần đảo hoàng sa trường sa la của việt nam,không đất nước nào có thể xâm phạm hoặc xâm chiếm 1 cách trái phép

  Trả lờiXóa
 33. Hi vọng chúng ta sẽ sớm đòi lại được chủ quyền của 2 quần đảo này, Trung Quốc thật là cậy thế nước lớn ăn cướp trắng trợn mà

  Trả lờiXóa
 34. 2 quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam chúng ta . Chúng ta phải đòi lại

  Trả lờiXóa
 35. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, đó là sự thật k thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 36. Chủ quyền của ta, ta phải giữ gìn và bảo vệ, k thể để rơi vào tay bọn trung quốc đc

  Trả lờiXóa
 37. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, chứng cứ xác minh chủ quyền của ta trên 2 quần đảo này

  Trả lờiXóa
 38. Quần đảo này là của việt nam, nhân dân thế giới họ đều biết đó là sự thật

  Trả lờiXóa
 39. đây là chân lí không thể chối cãi!

  Trả lờiXóa
 40. Mẹ cái thằng Trung Quốc cậy to bắt nạt nhỏ, khốn nạn thế không biết

  Trả lờiXóa
 41. Điều này là đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi, mấy cái thằng tàu khựa, cậy nước to, lấy thịt đè người, mặc dù chiến tranh thì chẳng ai muốn nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cứ đánh nhau đi, xem ai sợ ai

  Trả lờiXóa
 42. bọn tàu khựa thật nham hiểm, định ngang nhiên cướp chủ quyền lãnh thổ của nước khác như thế mà được à. chúng ta cần đồng lòng để giữ vững chủ quyền dân tộc mình.

  Trả lờiXóa
 43. bọn tàu thật thô bỉ dám ngang nhiên hoành hành trên chủ quyền lãnh thổ của nước khác. chúng ta cần quyết liệt để bảo vệ chue quyền dân tộc mình

  Trả lờiXóa
 44. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và các quốc gia khác với hai quần đảo trên đều vi phạm luật pháp quốc tế về biên giới biển

  Trả lờiXóa
 45. lịch sử đã chứng minh hoàng sa và trường sa là của việt nam.việt nam có đủ căn cứ và cơ sở pháp lý chứng minh 2 quần đảo hoàng sa và trương sa là của việt nam.nhân dân việt nam quyết tâm đem tất cả tinh thần đẻ giữ vững chủ quyền bieenr đảo quê hương.

  Trả lờiXóa
 46. Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể chối cãi. Những hành động trên các quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng mang tất cả tinh thần, của cải để bảo vệ chủ quyền biển đảo, máu thịt của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 47. Cái này đâu cần phải bàn nhiều làm gì, thực tế đã chứng minh, lịch sử đã chứng minh rõ ràng nhất, Hoàng Sa và Trường Sa, 2 quần đảo thiêng liêng của tổ quốc, và sẽ mãi mãi thuộc chủ quyền của chân lí Việt nam. Không có bất cứ kẻ nào có thể bất khả xâm phạm đc.

  Trả lờiXóa
 48. Sự thật thì sẽ vẫn mãi là sự thật, và thất bại sẽ thuộc về những kẻ dám thay đổi sự thật ấy. Bởi từ trước đến nay, Trường Sa và Hoàng Sa vẫn mãi là 2 quần đảo thiêng liêng của tổ quốc việt nam mà, đó là sự thật không thể chối cãi, kẻ nào xâm phạm ắt sẽ phải thất bại mà thôi.

  Trả lờiXóa
 49. Bọn trung quốc thật là thô bỉ, thâm độc, dám bành trướng trên vùng lãnh thổ biển đảo của nước khác. Nhưng kệ chúng, hành động của chúng đang biến chúng thành kẻ thù của nhiều nước trên thế giới, và thất bại chắc chắn sẽ thuộc về chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 50. Việt Nam đã có những bằng chứng từ xa xưa chứng minh chủ quyền của việt nam trên 2 quần đảo thiêng liêng này, và sự thật ấy vẫn trường tồn mãi mãi, Hoàng sa ,trường sa sẽ mãi là của việt nam chúng ta, không thể thay đổi đc. Nếu bọn trung quốc mà vẫn tiếp tục bành trường thì nhân dân việt nam, nhân dân đông nam á, nhân dân thế giới sẽ không để yên cho bọn chúng đâu.

  Trả lờiXóa
 51. đương nhiên, làm sao mà khác được, thực tế bây giờ thì trên giấy tờ và hợp pháp thì quần đảo hoàng sa và trường sa vẫn là của việt nam chứ còn của ai nữa, có chăng bọn trung quốc chúng nó chỉ làm liều chiếm đảo ở hoàng sa, không sớm thì muộn chúng cũng phải nhả ra mà thôi

  Trả lờiXóa
 52. quần đảo hoàng sa và trường sa là của việt nam, cho dù tình hình hiện nay có khá phức tạp bởi những mưu đồ mà trung quốc đang muốn thực hiện ,đó là độc chiếm biển đông, nhưng dù thế nào thì chân lý vẫn là chân lý quần đảo hoàng sa và trường sa là của việt nam! điều đó là không thể thay đổi

  Trả lờiXóa
 53. điều đó thì nhân dân việt nam và toàn thế giới đều phải thừa nhận, trung quốc dù muốn hay không thì cũng phải công nhận thôi, tuy nhiên hiện nay họ vẫn có những hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo của việt nam chẳng qua là làm liều mà thôi, tình hình sớm muộn cũng sẽ có những thay đổi

  Trả lờiXóa
 54. đã là chủ quyền của việt nam thì dù cho tình hình có phức tạp, căng thẳng như thế nào thì việt nam cũng cương quyết bảo vệ cho bằng được, chủ quyền biển đảo cũng là chủ quyền của đất nước, đó là điều vô cùng thiêng liêng và cao quý, chúng ta sẽ làm tất cả để bảo vệ nó

  Trả lờiXóa
 55. hoàng sa và trường sa đã và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, thực tế thì đúng là trung quốc đã và đang có âm mưu chiếm những đảo này nhưng việt nam sẽ bằng mọi giá giữ vững chủ quyền của mình

  Trả lờiXóa