TIN TỨC

LẠC BƯỚC


Smith Peter


(tặng những người lầm lỗi)
Ta tìm gì:
một mảnh trời chân lý
Ta làm chi
khi thế giới tàn hoang
Mảnh đất này cay đắng:
một ngàn năm
xin đừng để nếm tang thương lần nữa!
Xin đừng lưu vong,
hãy quay về!
Mộng Do Thái nhất thống hoàn cầu
nhưng Đất Mẹ nay còn đâu nữa?
Jesusalem, lâu đài chia nửa
Hồn Chúa giờ này còn ở Rome
Đất Việt còn đây, còn gượng dậy hùng cường
nếu toàn thể giống nòi
chung tay xây đắp
Quá khứ đã xa rời,
xin đừng xát muối vết thương đau!

Không có nhận xét nào