Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninhỦy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 14. Ảnh: Internet
CDV - Sáng 14-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 14, Phiên họp đầu tiên của năm 2013 dưới sự Chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại phiên họp này, một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận gồm: Dự án Luật đất đai (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN); Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi). Đặc biệt, UBTVQH sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Sau phiên khai mạc, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật GDQPAN (Dự án Luật đã được thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tư của Quốc hội khoá XIII). Các ý kiến xoay quanh một số nội dung chính như: Tên gọi của dự án Luật; vấn đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho người quản lý doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; vấn đề bổ sung đối tượng điều chỉnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến GDQPAN vào đối tượng áp dụng của dự án Luật… Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn phạm điều chỉnh của dự thảo Luật; đưa nội dung trật tự an toàn xã hội vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.
Một số ý kiến cho rằng, quy định của dự thảo Luật về hệ thống trung tâm GDQPAN cần được cân nhắc để vừa bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ một cách thiết thực, hiệu quả và khả thi, đồng thời cần hết sức tránh chồng chéo trong quản lý, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Liên quan đến vấn đề này, theo Ủy ban Quốc phòng, an ninh, đến nay, cả nước đã có 32 trung tâm đi vào hoạt động bảo đảm chất lượng và hiệu quả (trong đó Bộ Quốc phòng quản lý 18 trung tâm thuộc các trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 14 trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học). Hằng năm, có khoảng 28 - 32 vạn sinh viên (đạt tỷ lệ 50% sinh viên) và 2,4 vạn cán bộ, công chức được học tập, bồi dưỡng tại các trung tâm. Thực tế, công tác quản lý, điều hành hoạt động của các trung tâm này nhìn chung thuận lợi, không có sự chồng chéo, vướng mắc. Về lâu dài, để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cơ sở trang thiết bị dạy học; thực hiện lộ trình đưa sinh viên vào GDQPAN tập trung, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện GDQPAN, trong thời gian tới, Chính phủ đã chủ trương hoàn thiện hệ thống trung tâm GDQPAN trong cả nước nhưng không xây dựng mới mà chủ yếu tận dụng tổ chức, biên chế, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, doanh trại, hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, vũ khí hiện có của các nhà trường quân đội (trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh) để tổ chức các trung tâm GDQPAN.
Góp ý về tên gọi của dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nên sử dụng thống nhất thuật ngữ giáo dục quốc phòng an ninh bởi nội dung của chuyên đề giáo dục này là quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trang bị kiến thức quân sự. Đối với quy định bổ sung đối tượng áp dụng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không nên bổ sung đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến GDQPAN vì điều này trên thực tế là khó khả thi và chưa thực sự hợp lý. Dự án Luật sẽ tiếp tục được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội. Sau khi cho ý kiến về dự án Luật GDQPAN, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống khủng bố.
Buổi chiều 14-1, UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật và ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam. Phiên họp thứ 14 dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 16-1-2013.
theo QDND

1 nhận xét:

  1. Hiện tại bộ luật của nước ta vẫn còn đôi điều thiếu sót. Nếu có sự chỉnh sửa và nghiên cứu kỹ càng hơn sẽ thành công hơn

    Trả lờiXóa