TIN TỨC

"Dân chủ, nhân quyền" - Chiêu bài đã lỗi thời


 
Văn Nam

Từ lâu, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam vẫn sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta. Nhưng cho dù chúng có “nhai đi, nhai lại” thì vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.
Trong lúc nhân dân Việt Nam đang phấn khởi, tự hào với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới toàn diện đất nước, hăng hái thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.
Một trong những thủ đoạn của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực thù địch thường rêu rao, đâu phải dân chủ, nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này.
Đây là một mưu toan, một chiêu bài mà họ tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây rối, chia rẽ, tạo ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, con bài “dân chủ, nhân quyền” còn được họ sử dụng như một công cụ trong chính sách đối ngoại, thông qua đó lấy cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.
Quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau và do vậy, không thể áp đặt cho nhau. Một số nước phương Tây đã và đang dùng chiêu bài quyền con người để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
anh ba sam,con nguoi viet nam, thanh nien, hotgirl, ngo bao chau, vui cuoi,vui nhon,anh nong,ca si noi tieng,que huong,nguoi dep
Đông đảo tăng ni, phật tử tới dự đại lễ Phật đản tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn-Hà Nội).
Họ tự cho mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “quyền con người không có biên giới”, “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc.
Một điều đã trở thành chân lý: các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền, và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác.
Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc.
Công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam không ngoài mục đích đem lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho cộng đồng và đương nhiên là cho mỗi con người với giá trị cao nhất là quyền con người.
Trong “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Lời bất hủ ấy trong Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
Thật vậy, con  người không thể có quyền tự do, sung sướng, không thể được bảo đảm nhân quyền theo nghĩa đích thực của từ này, nếu như họ sống trong một đất nước chưa giành được độc lập, tự do.
Nước không được độc lập, tất yếu dân không thể có tự do. Một dân tộc còn nằm dưới ách thống trị của ngoại bang thì tự do, hạnh phúc đối với dân tộc ấy chỉ là một ước mơ.
Độc lập dân tộc là điều kiện, cơ sở cho việc bảo đảm quyền con người. Rõ ràng, quan niệm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” là chiêu bài mà các thế lực thù địch thường dùng làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền.
Nhân dân Việt Nam đã trải qua bao năm chiến tranh ròng rã, đã tốn biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho chính mình từ tay những kẻ xâm lược cùng bọn tay sai của chúng, không lẽ ngày nay lại dại dột trao lại quyền tự do, dân chủ cho chính những kẻ chiến bại và vẫn còn đang ôm hận thất bại ấy, để chúng quay trở lại tước quyền sống, quyền tự do, dân chủ của mình một lần nữa? Còn nhân quyền ư?
Những kẻ đã trắng trợn, ngạo mạn chà đạp lên nhân quyền của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều quốc gia khác đâu có đủ tư cách để phán xét về nhân quyền! Họ  nói rằng mình là người tôn trọng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền ư? Thực tế, đâu phải thế.
Chính họ đã và đang nhúng tay vào việc lật đổ những chính quyền được nhân dân trực tiếp bầu ra một cách hợp hiến; chính họ đã và đang dùng vũ lực để tấn công vào các quốc gia độc lập, có chủ quyền, tàn sát những người dân vô tội chỉ vì chính quyền của các quốc gia ấy tỏ ra không phù hợp với “khẩu vị” của họ.
Tất cả những điều đó đang phơi bày trước nhân dân toàn thế giới. Vì vậy, những luận điệu của họ không lừa bịp nổi ai, trừ một số kẻ vì tâm địa, mưu đồ đen tối mà không dám nhìn thẳng vào sự thật, không muốn thấy đúng sự thật mà thôi!
Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” mà những thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam cố bám lấy để chống phá cách mạng Việt Nam giờ đây đã trở nên quá lỗi thời.Nhân dân Việt Nam đang được sống trong độc lập, tự do, dân chủ với tất cả quyền con người của mình.
Nền dân chủ của Việt Nam đang được thực hiện thông qua Hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ thật sự  của nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhà nước Việt Nam luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân là người quyết định thành quả lao động của mình.
Người dân Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển mọi tiềm lực của nhân dân để phát triển đất nước, phấn đấu “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại”.
Bộ máy, cơ chế hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, đang được đổi mới gắn liền với cải cách hành chính, nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.
Tuy còn có những mặt hạn chế, còn nhiều thách thức mà nhân dân Việt Nam đang phải đối mặt và phấn đấu để vượt qua, nhưng tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, mặt thành tựu vẫn là cơ bản.
Thế nhưng, các thế lực thù địch tiếp tục dấy lên chiến dịch “nhân quyền” với âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại cách mạng Việt Nam. Thực chất, đó là hành động kích động, lừa phỉnh một số người nhẹ dạ, cả tin, tạo ra cớ để phê phán Việt Nam về dân chủ, nhân quyền.
Gần đây, dư luận xã hội Việt Nam đã phê phán những lời bình luận mang tính kích động về tình hình thực hiện dân chủ ở Việt Nam của Nghị sĩ Hoa Kỳ Loretia Sanchez và Nghị quyết Hres 243 kêu gọi thả số đối  tượng chống lại Nhà nước Việt Nam của Hạ viện Mỹ (ngày 2/5/2007).
Dư luận cho rằng, những hành vi không phù hợp của bà L.Sanchez trong thời gian ở thăm Việt Nam và nội dung của Nghị quyết nói trên là không có lợi cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Tiếp tục chính sách hận thù, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để kích động một số phần tử cơ hội, biến chất trong nước gây rối, tạo cơ hội gây bạo loạn, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đó là sự can thiệp thô bạo, trắng trợn và nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Việt Nam – một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Từ quan niệm sai trái “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, các thế lực thù địch đã sử dụng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, song sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
Các quốc gia dân tộc đều có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống và bản sắc, trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau nên đều có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền riêng của mình.
Dân tộc Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu có ý nghĩa thời đại: từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đó là những thành tựu vĩ đại, có tầm quan trọng chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những thành tựu dân chủ, nhân quyền cơ bản nhất mà nhân dân Việt Nam đã giành được, không ai có thể phủ nhận.
Chúng ta luôn luôn khẳng định, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng nước ta; mục tiêu ấy phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam.
Chúng ta hoàn toàn hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ bảo vệ vững chắc nền độc lập và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tin tưởng chắc chắn vào thành tựu dân chủ, nhân quyền do chính mình xây dựng.
Chúng ta coi trọng và biết ơn sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng cho rằng, thời kỳ những nước đang phát triển cần các nước phát triển đến “khai sáng” đã qua lâu rồi. Ai đó cũng như các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam muốn “chọc gậy bánh xe”, muốn đi ngược dòng lịch sử, nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ bị lịch sử lên án và đào thải

24 nhận xét:

 1. Do cái đầu chưa nghĩ ra được chiêu bài mới nên mới phải áp dụng để cho lực lượng an ninh nước ta bận rộn hơn 1 tí ý mà

  Trả lờiXóa
 2. Những kẻ làm việc này đa phần là người có tri thức nhưng đã bị thoái họ. Chúng ta cần những con người yêu tổ quốc VN chứ không phải lũ phản động

  Trả lờiXóa
 3. comment sao chỉ một chiều thế. đã cho nêu quan điểm sao còn chặn.23:52 19 tháng 1, 2013

  Chán! lũ vẹt lắm rồi

  Trả lờiXóa
 4. chúng k còn chỗ nào để xoi mói nữa, nên tìm những vấn đề hơi nổi nhưng vẫn được coi là bình thường, với chúng lại là chướng tai gai mắt để dựng lên vấn đề dân chủ để có cái mà chống đối, chiêu này quá cũ và không còn hiểu quả với 1 nươc luôn làm tốt vấn đề dân chủ như vn

  Trả lờiXóa
 5. chính quyền của chúng ta đang đổi mới mạnh mẽ,hoàn thiện mãnh mẽ, tô tin rằng chúng ta sẽ làm nên thành công, đánh bật những kẻ phản động, bán nước

  Trả lờiXóa
 6. chúng nhai đi nhai lại chiêu bài này khiến nó biến dạng, mất chất, mật vị rồi !!!

  Trả lờiXóa
 7. nó vừa lỗi thời, vừa không phù hợp với tình hình thực tế, VN là nước làm tốt công tác dân chủ nhân quyền, bởi thế là LHQ bầu làm cái gì đó liên quan đến nhân quyền TG mà

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta đang sống trong 1 nước của dân, do dân và vì dân,vấn đề dân chủ đang được đẩy lên hàng đầu thì bọn phản động chọn vấn đề này để đấu tranh thì đúng là dốt thôi rồi

  Trả lờiXóa
 9. các thế lực thù địch vin vào lý lẽ “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, dùng chiêu bài “nhân quyền” để thực hiện mưu đồ thống trị, bá chủ thế giới. Tự cho mình là “quan tòa”, “cảnh sát quốc tế” đi dạy người khác về nhân quyền, Nhưng thật chất đó là gì? sự thực, họ đang sử dụng “nhân quyền” làm cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Điều này mới là đi ngược lại với những ý nghĩa và bản chất của "nhân quyền"

  Trả lờiXóa
 10. hiện nay "vấn đề dân chủ và nhân quyền"là vấn đề mà các thế lực thù địch luôn tìm cách để chống phá đảng và nhà nước ta,chúng dùng các lý lẽ phản động ,tuyên truyền nhằm nói xấu đảng.nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa.vì vậy các cơ quan ban ngành cần tham mưu cho đảng,nhà nước thực hiện tốt chinh sách dân tộc,vấn đề nhân quyền,đập tan mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch.bảo vệ vững chắc nền sn ninh quốc gia,

  Trả lờiXóa
 11. Dân chủ ư????? Người Việt Nam có thừa quyền dân chủ
  Nhân quyền ư??? Dân Việt Nam có quyền làm chủ đất nước của mình
  Vấn đề dân chủ nhân quyền chưa bao giờ làm hại được đến lòng tin của Nhân Dân Việt Nam vào Đảng và Nhà Nước

  Trả lờiXóa
 12. Cái " Dân chủ nhân quyền " mà các thế lực thù địch thường lợi dụng nó để chống phá cách mạng việt nam thực chất là thủ đoạn , âm mưu của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ việt nam trên trường quốc tế , nhằm làm mất sự uy tín của việt nam với các quốc gia trên thế giới , làm mất đi hình ảnh của một đất nước hòa bình , tự do , dân chủ. Đặc biệt hiện nay các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để bôi nhọ , nói xấu chính quyền , nói xấu đảng cộng sản việt nam. Chúng ta là những người có trí thức, chúng ta phải biết được thế nào là đúng sai, thế nào nên làm hay k nên làm, phải phân biệt được thế nào là " Dân chủ nhân quyền " thực sự đúng với bản chất của nó. Đừng để các thế lực lợi dụng vấn đề này để chống phá cách mạng ta, chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc vấn đề "Dân chủ nhân quyền" tránh tình trạng bị các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá cách mạng việt nam

  Trả lờiXóa
 13. Hãy nhìn lại xem nơi "mẫu quốc" của chúng có nhân quyền không đã

  Trả lờiXóa
 14. Các vấn đề về dân chủ và nhân quyền chỉ là một chiêu bài hèn hạ của các thế lực thù địch.Chúng luôn miệng nói về dân chủ và nhân quyền ở nước ta mà quên mất ở chính nơi chúng ở vấn đề này đã không tồn tại,các vụ xả súng vào trường học,tra tấn tù nhân,các tội ác chiên tranh mà chúng đã gây khắp nơi trên thế giới thì là nhân quyền sao?hãy nhìn lại chính mình và thôi ngay việc can thiệp vào nội bộ nước khác.

  Trả lờiXóa
 15. Nói vậy nhưng chúng ta không thể chủ quan với chiêu bài "dân chủ nhân quyền" vì các thế lực thù địch sử dụng rất nhiều thủ đoạn mưu hiểm độc! Phải hết sức thận trọng!!!

  Trả lờiXóa
 16. chiêu bài dân chủ nhân quyền tuy quen nhưng chưa cũ.nó vẫn được các thế lực thù địch sử dụng vậy nên k được chủ quan.

  Trả lờiXóa
 17. Đây là chiêu bài rất nhạy cảm của bọn phản động, tuy cũ nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng khỏi những lời ngon ngọt để đả kích chúng ta mất lòng tin vào chế độ. Các bạn đừng để mắc mưu của chúng nhé

  Trả lờiXóa
 18. chúng đã trắng trợn, ngạo mạn chà đạp lên nhân quyền của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều quốc gia khác đâu có đủ tư cách để phán xét về nhân quyền! Họ nói rằng mình là người tôn trọng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền ư? Thực tế, đâu phải thế.

  Trả lờiXóa
 19. quá lỗi thời rồi, chúng không thể cứ nhai đi nhai lại cái chiêu bài này trong khi thực tế Nhà nước Việt Nam luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân là người quyết định thành quả lao động của mình. nên chiêu bài cảu chúng chỉ vô dụng mà thôi

  Trả lờiXóa
 20. thực ra đây là chiêu bài đã được những thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dung từ rất lâu rồi ,không phải ngẫu nhiên mà chúng sử dụng những chiêu bài này bời nó rất dễ thực hiện và cũng rất dễ ngụy biện, tôi tin rằng trong tương lai chúng cũng sẽ vẫn sử dụng chiêu trò này mà thôi

  Trả lờiXóa
 21. đã là những kẻ chống đối thì chúng chỉ quan tầm tới một điều duy nhất đó là làm sao có thể phá hoạt được nền hòa bình ,ổn định của đất nước, làm sao có thể thực hiện được mục đích của mình mà thôi, vì vậy dù có là lỗi thời, lạc hậu thì để đạt được mục đích, chúng cũng vẫn sẽ làm mà thôi

  Trả lờiXóa
 22. dân chủ nhân quyền đúng là một thủ đoạn mà những kẻ chống đối sử dụng rất phổ biến, điều đó cho thấy là những cách này rất hiệu quả đối với chúng ,điều này là quá rõ ràng ,không những thế lực phản động trong nước, mà cả những thế lực thù địch ở nước ngoài cũng rất tích cực sử dụng chiêu bài này

  Trả lờiXóa
 23. đất nước ta đang có nền chính trị xã hội ổn định bậc nhất thế giới, đó là điều mà nhiều quốc gia trên thế giới phải thèm muốn ,ấy vậy mà vẫn còn có một số người vẫn không cảm thấy hài lòng ,thật lạ là trong đó có cả những người sinh ra và lớn lên ở việt nam, tôi thật sự không thể hiểu nổi

  Trả lờiXóa
 24. dân chủ nhân quyền đúng là những vấn đề có tính chất nhạy cảm, cũng chính vì vậy mà những thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để vấn đề dân chủ nhân quyền để thực hiện hành vi chống phá nước ta, tuy nhiên chúng đâu có ngờ rằng tất cả thủ đoạn mà chúng sử dụng mọi người đã nhận ra cả rồi

  Trả lờiXóa