Tiếng nói trẻ blog
Searching...

"ĐẢNG VIỆT TÂN"_CON SÂU GẶM NHẤM CÁCH MẠNG

Đăng lúc: Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →Hunter

       Hiện nay trong thời kỳ hội nhập với thế giới Việt Nam đang ngày càng có điều kiện phát triển toàn diện về mọi mặt, cuộc sống người dân dần đầy đủ no ấm hơn. Nhưng song song với đó thì nước ta vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức của bộ máy nhà nước.. chính những mặt hạn chế đó đã tạ điều kiện cho các tổ chức phản động thực hiện âm mưu chống phá cách mạng. nổi bật là tổ chức "đảng Việt Tân". Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy cùng một số ngụy quân cũ lập ra tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”.Sau đó, được sự hỗ trợ của các phần tử cực đoan ở Mỹ và lực lượng tình báo lục quân Thái Lan, Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn đã lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon-Thái Lan; và ngày 10-9-1982, tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, đọc tắt là “Việt Tân”, có “cương lĩnh, đảng quy, đảng chế”, “cờ”... Đây là tổ chức đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “Mặt trận” và các tổ chức ngoại vi.
Thực hiện âm mưu của mình các lãnh đạo Việt Tân hoạt động bí mật dưới nhiều danh nghĩa để vận động tài chính và hoạt động tuyên truyền kêu gọi chống nhà nước Việt Nam. Thông qua Đài Việt Nam kháng chiến, Việt Tân một mặt tuyên truyền sự bất mãn của một bộ phận dân chúng ở miền Nam với chính quyền mới, kêu gọi người dân quốc nội ngưng vượt biên để ở lại cùng đứng lên nổi dậy chống chính quyền cộng sản; mặt khác tuyên truyền về nếp sống tự do dân chủ ở nước ngoài.nhằm tuyên truyền phương thức đấu tranh bất bạo động. Bên cạnh đó, Việt Tân cũng thực hiện nhiều hoạt động vận động hành lang đối với nhiều chính khách có tên tuổi tại các nước phương Tây, chủ yếu là Mỹ và Pháp, nhằm gây sức ép kéo dài lệnh cấm vận đối với Việt Nam, nhằm dùng sức ép kinh tế với chính quyền Việt Nam phải thay đổi thể chế. Sau khi Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam, Việt Tân hoạt động gây áp lực đòi hỏi đa nguyên đa đảng và những quyền tự do mà họ cho là không có hoặc bị giới hạn tại Việt Nam. Đảng cũng tổ chức gửi nhiều thành viên từ hải ngoại về hoạt động tại Việt Nam nên tổ chức của chúng ngày càng hoạt động mạnh hơn. Năm 2004, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam chính thức tuyên bố ngưng hoạt động để thay vào đó những hoạt đấu tranh thích hợp với tình thế mới, được thể hiện qua những hoạt động của Việt Tân. Từ đây, Đảng Việt Tân chính thức hoạt động công khai. Được sự hỗ trợ của các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước, Việt Tân đang ngày càng hoạt động một cách trắng trợn, chúng lập nên nhiều trang wed cũng như nhiều blog khác nhau đều có nội dung xuyên tạc, nói xấu cán bộ Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng những hoạt động của cán bộ nhà nước, đặc biệt là hoạt động mà lực lượng công an tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức phản động khác để chúng tiến hành tuyên truyền nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Để chống lại các hoạt động của tổ chức Việt Tân, lực lượng An ninh Việt Nam đã chủ động theo dõi, nắm bắt mọi diễn biến và hoạt động của tổ chức này và đã xác định âm mưu, kế hoạch của tổ chức phản động Việt Tân để kịp thời đưa ra những biện pháp đối phó thích hợp, hạn chế tối đa mọi âm mưu phá hoại, chống phá cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo của Bộ Công an, Tổng cục An ninh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của tổ chức phản động Việt Tân
Nguyễn Quốc Quân (Người mặc áo sơ mi trăng) khi bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 2008

Nước Việt Nam ta chỉ tồn tại duy nhất một Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam, toàn bộ những thành tựu mà nước ta đã đạt được ghi nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý luận thực tiễn cách mạng ngày càng khẳng định vững chắc rằng chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta mới có thể tiến tới Chủ nghĩa xã hội, mới đảm bảo được quyền con người và xây dựng được nền dân chủ thực sự cho nhân dân. Việc các thế lực thù địch cố tình bới móc, thổi phồng khuyết điểm, đổ lỗi cho Đảng Cộng sản không hề có ý xây dựng mà chỉ là sự nhìn nhận thiên kiến mang ý đồ đen tối mà thôi. Cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, đặc biệt là các tổ chức phản động như "Đảng Việt Tân"còn có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thì tin chắc rằng sẽ thắng lợi. Những kẻ phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Đây là những lời cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm chống lại những thành quả cách mạng của nhân dân, những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Không một thế lực thù địch nào có thể ngăn được sự nghiệp cách mạng mà Việt Nam đã lựa chọn.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY