TIN TỨC

Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và giáo dục cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay
          Trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước lúc đi xa, Bác Hồ đã hết sức lưu ý dặn dò về Đảng, về đạo đức cách mạng, Người nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của    nhân  dân...”.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là “cái gốc”, là “nền tảng” của người cách mạng. Người cho rằng cũng như  “sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức cách mạng không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của một quá trình giáo dục, rèn luyện bền bỉ mà nên, như “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức nội hàm sức mạnh to lớn, người có đạo đức cách mạng mới “gánh được nặng” và “đi được xa”.

BácHồvớiĐảng ta

          Đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi ở người cán bộ, đảng viên chính là những biểu hiện hài hoà của những tiêu chí đạo đức trong các mối quan hệ của họ với Đảng, Nhà nước, giai cấp, nhân dân và dân tộc; Đó là những phẩm chất: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Những phẩm chất ấy được Người đặc biệt quan tâm trong điều kiện Đảng cộng sản trở thành Đảng cầm quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên là những “công bộc” của
    nhâdân.
          Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có tinh thần to lớn; là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của mỗi cán bộ, đảng viên làm tăng sức mạnh của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa đặt ra một yêu cầu, đã là cán bộ, đảng viên thì trước hết phải trở thành một công dân mẫu mực, làm nòng cốt cho giữ gìn phẩm chất, đạo đức và kỷ cương xã hội. Sự mực thước, nêu gương của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân là vô cùng cần thiết, như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến, quần chúng chỉ quí mến những người có tư cách,  đạo đứcvà phẩm chất của người cách mạng.
Thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Người và nhận thức giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khoá đã ra nhiều Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng; đặc biệt là Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ra Chỉ thị số 06-CT/TW quyết định tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cuộc vận động lớn của Đảng ta, mang tính toàn dân, toàn diện, có chiến lược lâu dài và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong bối cảnh hiện nay; Việc học tập và làm theo lời dạy của Bác là một tài sản vô cùng quí báu của Đảng ta, của dân tộc ta, của mỗi người cán bộ, đảng viên và từng thành viên trong xã hội, đó cũng chính là mục tiêu vươn tới của xã hội chúng ta hôm nay và những thế hệ mai sau; là niềm        tự hào vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam.

ĐạihộiĐảnglầnthứ XI

          Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa cấp bách cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, nhất là trong điều kiện Đảng lãnh đạo đất nước trong thời kỳ hội nhập trong tình hình hiện nay, đây là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu có tính quyết định toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng xã hội   chủnghĩatrongthờikỳ     hội
     nhập  Quốc tế.
          Để thực hiện thắng lợi cuộc vận động này, góp phần cùng cả hệ thống chính trị làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản vô giá và tấm gương sáng ngời để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi người, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ... trong quá trìnhxâydựngvàbảo        vệTổ  quốc  hiện   nay.
          Muốn thực hiện thắng lợi cuộc vận động này, trên cơ sở thống nhất và sự đồng thuận của xã hội, việc thực hiện cuộc vận động phải thực sự trở thành tính tự giác, là yêu cầu cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân dù ở bất cứ nhiệm vụ công tác nào của bản thân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức theo tư tưởng của Người; Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực trong lao động, học tập, công tác với một tinh thần và trách nhiệm cao, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có lối sống trong sáng, giản dị và lành mạnh, không xa hoa, lãng phí. Triệt tiêu “chủ nghĩa cơ hội” và “chủ nghĩa cá nhân” để từ đó làm cho nội bộ Đảng và tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt lời dạy của Bác, mỗi con người của chúng ta phải cần cố gắng, nỗ lực hết mình để chăm lo hạnh phúc của nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện noi gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như di chúc của Bác Hồ kính yêu đã dạy.

                                                                                                       Hong Sen

92 nhận xét:

 1. Chỉ cần mỗi Đảng viên có tin thần trách nhiệm cao, luôn làm theo những điều Bác dạy thì nước ta sẽ chẳng có tham nhũng hay tệ nạn gì hết

  Trả lờiXóa
 2. Chỉ cần một nửa cán bộ làm theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh thì đất nước ta sẽ tiến bộ lên trông thấy, nhân dân sẽ luôn tin tưởng vào các cấp lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 3. Đã được 5 năm kể từ ngày phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rồi. Cũng đã có nhiều chuyển biến trong các cấp lãnh đạo và cán bộ của Đảng rồi. Cần phát động mạnh phong trào này cho toàn bộ nhân dân cùng học tập.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng là tập hợp những người ưu tú nhất vậy không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân.

   Xóa
  2. Hỡi đồng bào cả nước,
   "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
   Mà cha già vĩ đaị của việt nam đã chôm nguyên văn Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. lừa bịp cả một dân tộc việt …. để rồi sau đó khi nước bọt còn chưa kịp khô trên miệng y đã vội vàng lùa cả một dân tộc vào chuồng đóng nhản hiệu xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp cao cả xay dựng thiên đường cộng sản của quan thầy mao mác lê với lời tuyên bố ngông cuồng ` Vi SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI câu thâm ngôn mang tính quyết định chiến thuật chiến lược lâu dài của đảng muốn có xã hội chủ nghĩa thì phải có con người chủ nghĩa xã hội trắng trợn tước doạt ngay cái quyền mọi người sinh ra……từ lổ miệng gian xảo lừa mị của y vừa thôt ra để rồi tất cả đều phải nằm trong tay của đảng của bác đều phải được kiến tạo lại toàn bộ tư tưởng con người bình thường theo lẻ tạo hoá đã sanh ra và ban cho con người những quyền không ai có quyền xâm phạm được … để rồi y làm chuyện lộng đất khinh trơi tự cho mình có quyền thay mặt tạo hoá cải tạo biến họ từ kiếp người sang kiếp thú thuần hoá man rợ biếntoàn dân thành một loại ma xó súc vật vô hồn một giống loài mới mang đậm bản chất con người của xã hội chủ nghỉa không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết ….thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt để biết thế nào là loại cẩu nô giáo lệnh ngay cả những thế hệ mầm non của tổ quốc …. ph ải …… yêu biết mấy khi con vừa học nói tiếng đầu đời con gọi stalin …hay thương cha thương mẹ …thương chồng thương mình thương một thương ông {sta lin }thương 10 … em là mầm non của đảng …

   Xóa
  3. vì mục tiêu cao cả vô sản hoá toàn nhân loại của thằng điên mác mà bác đã gây ra bao nhiêu tang tóc thê lương đã nhấn chìm cả dân tộc ta trong bể máu của công cuộc cải cách ruộng đất hàng trăm ngàn người vô tội phải chết thê thảm tuy vậy cũng không đáng kể bằng di chứng hậu quả để lại một dân tộc mất hết nhân tính tạo ra một thế hệ người vn vô đạo đức phi luân lý bát nhân bất nghĩa hèn mạt đem chính ông bà cha mẹ anh chị em ruột con cháu của chính mình ra để đấu tố lẩn nhau… con tố cha vợ tố chồng mẹ tố con ông tố bà vvv. thật là kinh hoàng thảm khốc thật là kinh tởm chúng biến con dân việt thành một lủ thú hoang dại ngay từ những ngày Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rễ” ấy . theo ý đồ tạo dựng những thế hệ người chỉ biết tuân phục và chấp hành lệnh của quan thầy đảng chủ của bác đối với tổ tiên là mao mác l ê tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con người thật sự dám trốn trành không chịu để bác cải tạo đủ phẩm chất của loại thú vật vô hồn để đứng vào hàng ngủ vì sự nghiệp trăm năm trồng người của bác không chịu kiếp dời súc vật am binh chưa đủ chỉ tiêu làm con người xã hội chủ nghĩa chưa biết nghe và chấp hành lệnh của đảng đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của bác và đảng , Trong chế độ này không có chổ đứng cho những con người không chịu học tập theo gương của bác làm súc vật âm binh dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho đảng lợi dụng không thuộc diện những thế hệ người trong sự nghiệp trăm nămTRỒNG NGƯỜI của bác thật khồn nhục cho cả một dân tộc được hồ chí minh thay mặt QTCS đảng biến họ thành những thế hệ người việt nam không chỉ biết …Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".nó chỉ có thể hiện hửu ở một nước mỹ xa xôi tận bên trời tây nào đó chứ ở việt nam trong vòng tay siết chặt của bác và đảng thì đó là những giòng nước bọt trào dâng trên khoé miệng của loài ác quỷ khi chúng muốn dụ dổ để làm thịt một ai đó …. và nhục nhả hơn cả khi hiện nay mặc dù QTCS đảng thật sự đã vùi thân trong thùng rác của lịch sử nhân loại và hồ ác tặc đã bị quả báo bêu thây phơi xác muôn đời tại ba đình lịch sử thì các trương học hiện nay trên khắp đất nước việt nam vẩn còn được chỉ đạo và điều hành bởi đám tàn dư cộng sản những lớp ngườiđầu không nảo ngực không tim dược tạo ra trong sự nghiệp trăm nămcủa bác vẩn trang trọng treo trên cao là những giòng chử ô nhục dạy con cháu giống nòi việt phải biết ngoan ngoản vẩn phải tiếp tục làm một bầy cừu lủ dê trong sự nghiệp … MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI của bác và trên hết cả là quan thầy đảng chủ ác hại khốn nhục v à ngu dốt thay cho những cái đầu không nảo do công của bác VÀ ĐẢNG đã tạo ra … có một ai đó đã nói *** Đem 1 chủ nghĩa, ý thức hệ sai lầm áp đặt vào quê hương Việt Nam như Hồ Chí Minh & ĐCSVN ngày nay, thì nó tàn phá cả một dân tộc……… thật quá đùng và chính xác vậy

   Xóa
 4. mỗi cán bộ luôn ý thwucs được nhiệm vụ chính trị của mình,cố gắng phấn đâu hoàn thiện bạn thân theo điều Bác dạy thì tôi chắc rằng,bọn phản động,thù địch mãi mãi sẽ không bao giờ lật độ dược sự lãnh đọa của đảng

  Trả lờiXóa
 5. Cán bộ chiến sĩ bây giờ tha hóa biến chất nhiều quá. Cần có nhiều biện pháp mạnh tay hơn trong việc giáo dục tư tưởng cán bộ để đẩy lùi các tệ nạn nhức nhối hiện nay

  Trả lờiXóa
 6. Đảng ta muốn vững mạnh, muốn có được lòng tin của dân thì ắt hẳn mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải có tinh thần trách nhiệm, phải luôn phấn đấu không ngừng theo lí luận của Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

  Trả lờiXóa
 7. tư tưởng,lời dạy của người luôn là kim chỉ nam hoạt đọng,rè luyện và phấn đấu của đảng,trong thời gian qua tôi thấy đảng có nhiều vấn đề cần phải kahwcs phục nhanh chống,bọn phản động đã lợi dụng những điểm yếu này để xuyên tạc,chống phá.điều này khiến Đảng ta cần thận trọng và nghiêm túc hơn trong kiểm điểm,phê bình cán bộ

  Trả lờiXóa
 8. trong những năm qua,đảng và nhà nước đã phát động cuộc học tập và làm theo đạo đức của Người,điều này đã có tác động to lớn trong đời sống nhân dân cũng như đạo đức tác phông phụng sự nhân dân của cán bộ đảng viên.tôi mong rằng trong thời gian tới đảng ta tiếp tục lạnh đạo nhân dân,phát huy tinh thần cách mạng để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc nam châu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đât nước ngày càng tươi đẹp hơn. và đó là nhờ có Đảng chúng ta những người con Việt Nam cố gắng xây dựng đất nước

   Xóa
  2. {Sao chép } VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG

   Ối zời ơi là zời ời
   Múôn 1 lần dược ghi danh vào sử sách, mà cam chịu tấm thân trâu ngựa cho ngoại bang cuồng tín tôn thờ tà thuyết mác xít lênin nít
   Mộng thành đại nghiệp để đến nỗi thành cô hồn vất vưởng bơ vơphải chịu cảnh phanh thây phơi xác muon đời nguyền rủa
   Tủi nhục thay,
   Thương xót thay
   Oan nghiệt ấy ai người hiểu nổi
   Ý trời khó đoán ơi hỡi than ôi


   Hức hức hức

   Nhớ khi xưa chúng ta đồng bào, cùng một dòng máu rồng tiên
   Sao nay vì lí tưởng mác lê mà sinh ra nông nổi Hết lòng tận tụy ta chỉ vì đảng những mong đem xác than con dân việt làm vật thí than lót đường chỉ mong một lòng phung sự quan thầy MAO MAC LE sao cho chóng đến được thế giới đại đồng
   có lẻ vì ta cố chấp mộng riêng ước mong thành bá nghiệp
   Để rồi đây phải phơi xác khô, hồn cô vất vưởng
   Không tấm bia không mộ cỏ xanh rì, hỡi thật đơn độc lắm thay
   Khi sống đem than bán mạng cho quỷ đỏ
   Không tổ quốc lúc chết chẳng nơi về

   Ặc ặc ặc
   Ta thường nghe chuyện về Hoắc Quang bỏ Xương lập Tuyên
   Cũng có nghe kẻ chuyện Y Doãn lập Thương phế Hạ
   Nhưng đó là chuyện ngày xưa vua tàn bạo lại k minh
   m à nay dân oan cùng khắp nói chi đến cảnh an hoà thái bình thịnh trị
   Hơn nữa các người chỉ là bè lũ bán nước buôn , sao sánh được vs Hoắc Quang
   Chỉ một cái miệng thối chửi càn , lại dám so tài cùng Y Doãn
   Thật là thời thế nhiễu nhương,phận người thay kiếp thú cũng vì mao mác lê mới có cảnh thê lương thảm trạng con tố cha mẹ tố bà vợ tố chồng cháu tố ông đảo lộn nhân tâm thay đổi đất trời
   Trắng đen đảo lộn
   Nói năng càn rỡ, lí lẽ k thông chỉ khiến thiên hạ phỉ nhổ
   Đem tấm thân cha mẹ làm kiếp dê chó, thật nhục mạ đến tổ tiên
   Giang sơn đất việt suốt 4 nghìn năm bao lần chống ngoại địch nay chúng nhẩn tâm giaohàng ngàn km vuông vùng biên thổ công khai sang nhượng hoàng sa đảo để lủ giặc tàu tiếp thu vùng lảnh hải lại vì sợ chúng bay 1 lũ cẩu nô tàn dư cs làm sao chó dám quay đầu cắn chủ
   Thật chẳng khác gì than trâu ngựa mà đòi ra tay phế chủ
   Cũng giống như thân cá chích mà ước mộng đoạn kình
   Có ai hiểu cho lòng kẻ bán nướcthờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt
   Khốn nạn thay 1 lũ chỉ cầu vinh giáo lịnh cho các thế hệ con cháu tiếng đầu đời con gọi stalin
   2.

   Xóa
  3. Thiên đường có cửa ngươi chẳng chịu đi
   Địa ngục không lối lại cố đâm đầu vào
   Để nay thành con quỷ lang thang ác giả ác báo khi sống đã tạo biết bao nghiệp chường gieo nhân nào đạt quả ấy thế nên đến chết vẩn bị oàn theo báo trả phải chịu cảnh mổ bụng phanh thây rút ruộc moi tim móc hết gan tỳ vị phế đục bỏ hết nảo làm cái xác khô vô hồn không óc không tim phơi xác làm quỷ nhập tràng trên dương thế đời đời không được đầu thai xuất kiếp không còn con cháu tình thâm máu mủ để lo chu toàn sám hối để được luân hồi chuyển kiếp cũng bởi cái ma tâm cộng sản vô thần không tổ tiên cha mẹ ông bà gây thảm cảnh đấu tố giửa tình thâm cốt nhục con tố cha vợ tố chồng cha tố ông mẹ tố bà đảo lộn luân thường đạo lý gây canht thê lương tang tóc còn tạo nên một lủ âm binh ma xó đầu không nảo ngực không tim lai vô ảnh khứ vô tung xuất quỷ nhập thần làm chuyện lộng thần khinh thánh ....... nghiệp chường phải trả là điều không thể tránh được


   Há chẳng phải tội nghiệp lắm sao
   Phặc phặc phặc

   Nay Chém ta làm bài tế này chỉ mong sao ngươi thoát được khỏi nỗi mê trần tục
   Cố chút lòng thành hi vọng sao linh hồn ngươi sớm thoát khỏi bể trầm luân mà sớm được đầu thai
   Dù biết thật khó nhưng ta sẽ đưa ngươi đến cõi vô ưu
   Dốc hết từ bi có xá chi tấm thân vô lượng
   Dâng một tuần nhang lạy hồn người đã khuất
   Một khúc ai văn tỏ lòng kẻ trần gian
   Tấm thân bẩn nhục giờ vẩn mãi còn phơi xác bêu thây, vẩn chưa được về chốn cát bụi hư không vẩn chưa được mản phần siêu thoát
   Linh hồn ngươi nơi đâu có nghe thấy lời ta thì mau mau hiển hiển
   Dẫu khi sống co khốn khổ, khốn nạn, vất vơ, vất vưởng
   Hay lúc chết có chết đâm, chết chém, chết chợ, chết đường
   Xin gọi ba hồn bảy vía về đây ăn cơm ăn cá
   Đừng ra chốn góc đường mà dọa nạt trẻ con

   Văn tế sơ sài, lòng thành khôn tỏ
   Hồn thiêng có linh, xin cho nhất âm nhất dương

   Xóa
 9. cần gấp rút chỉnh đốn dảng,không thì bọn phản đọng nó lợi dụng gây rối,làm cho nhân dân hoang mang,

  Trả lờiXóa
 10. Mỗi chúng ta không chỉ các cán bộ Đảng viên hãy tu dưỡng đạo đức,không ngừng học tập và rèn luyện đặc biệt là hãy học tập và lmaf theo tấm gương của Bác.

  Trả lờiXóa
 11. Chỉnh đốn đội ngũ cán bộ là một việc sớm hay muộn thui.

  Trả lờiXóa
 12. Chỉ cần tất cả các cán bộ tự giác, thực hiện được theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh thì nhân dân sẽ luôn đi theo Đảng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với sự phát triển mạnh mẽ hơn chúng ta những con người Việt Nam phải biết tự nâng cao trình độ. Học hỏi những kiến thức để có thể xây dựng đất nước hơn

   Xóa
  2. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là lực lượng trung thành với cách mạng Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Thực tế đã minh chứng quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn, Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng

   Xóa
 13. Bác - Người cha già ,lãnh tụ của cả dân tộc không chỉ cả dân tộc ta mà rất nhiều người nhiều dân tộc khác trên thế giới kính trọng và học tập theo.

  Trả lờiXóa
 14. Không gì tự nhiên mà có cả tất cả phải trải qua gian nan khó khăn và sự rèn luyện mới có được.

  Trả lờiXóa
 15. Dù có tài hay không có tài thì như Bác dạy thì đạo đức luôn là gốc của mỗi người không có đạo đức thì là người không có ích hay chính là người xấu.

  Trả lờiXóa
 16. Những gì Bác để lại cho dân tộc là vô cùng to lớn đặc biệt là tư tưởng của Bác.
  Bác là tấm gương cho toàn dân tộc noi theo học tập và làm theo Người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai.

   Xóa
 17. Mỗi chúng ta hãy có gắng phấn đấu rèn luyện hết mình không ngừng học tập rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để trở thành người công dân có ích cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Mỗi Đảng viên cần có những phẩm chất trung với Đảng hiếu với dân;cần kiệm liêm chính chí công vô tư.
  Không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành người Đảng viên tốt người con có ích cho dân tộc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 19. """" Thực hiện tốt lời dạy của Bác, mỗi con người của chúng ta phải cần cố gắng, nỗ lực hết mình để chăm lo hạnh phúc của nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện noi gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như di chúc của Bác Hồ kính yêu đã dạy."""""

  Trả lờiXóa
 20. Tư tuowrg Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác- Lê Nin là phương hướng để Đảng và nhà nước ta phấn đấu tiến lên chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 21. CNXH la khong tuong.

  Trả lờiXóa
 22. Bác Hồ kính yêu của chúng ta về với “Tổ tiên”, “Mác- Lê Nin thế giới người hiền” đã hơn 40 mùa xuân. Nhưng, đối với mỗi người dân Việt Nam, Bác mãi “là Cha, là Bác, là Anh”, hình ảnh, tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm... của Người, mãi mãi còn in đậm và soi đường cho chúng ta đi. Mỗi người chúng ta cần ngày ngày nâng cao ý thức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển không ngừng...

  Trả lờiXóa
 23. Tư tưởng HCM rất khó để mà cảm thụ được hết nếu không có sự nỗ lực bản thân

  Trả lờiXóa
 24. TTHCM chính là sự vận dụng có sáng tạo của chủ nghĩa M-L vào đời sống thực tết của Việt Nam mà

  Trả lờiXóa
 25. cần vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong mọi hành động

  Trả lờiXóa
 26. Biết là phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào mọi hành động.nhưng vận dụng như thế nào cho đúng cho hợp với từng hoàn cảnh thì đó cả là một vấn đề gian nan!

  Trả lờiXóa
 27. Em giờ đây nói đúng đó, lí thuyết là 1 chuyện thực hành lại là chuyện khác.

  Trả lờiXóa
 28. tư tưởng,lời dạy của người luôn là kim chỉ nam hoạt đọng,rè luyện và phấn đấu của đảng,trong thời gian qua tôi thấy đảng có nhiều vấn đề cần phải kahwcs phục nhanh chống,bọn phản động đã lợi dụng những điểm yếu này để xuyên tạc,chống phá.điều này khiến Đảng ta cần thận trọng và nghiêm túc hơn trong kiểm điểm,phê bình cán bộ

  Trả lờiXóa
 29. Đảng ta muốn vững mạnh, muốn có được lòng tin của dân thì ắt hẳn mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải có tinh thần trách nhiệm, phải luôn phấn đấu không ngừng theo lí luận của Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

  Trả lờiXóa
 30. Chỉ cần mỗi Đảng viên có tin thần trách nhiệm cao, luôn làm theo những điều Bác dạy thì nước ta sẽ chẳng có tham nhũng hay tệ nạn gì hết

  Trả lờiXóa
 31. Đảng ta muốn vững mạnh, muốn có được lòng tin của dân thì ắt hẳn mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải có tinh thần trách nhiệm, phải luôn phấn đấu không ngừng theo lí luận của Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

  Trả lờiXóa
 32. Hãy học tập và làm theo những lời Bác Hồ dạy, hãy cùng nhau bảo vệ và xây dựng bộ máy Nhà nước và đội ngũ Đảng viên đúng với mong ước của Bác. Thời gian gần đây Việt Nam ta luôn bị các lực lượng phản động trong và ngoài nước nhòm ngó,cúng muôn chia rẽ và phá hoại Việt Nam ta. Chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích vì nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

  Trả lờiXóa
 33. Sống và làm việc theo tư tưởng của Bác thì chúng ta sẽ xây dựng Việt Nam trở thành đất nước mạnh,không gì xâm phạm được

  Trả lờiXóa
 34. Hãy sống và làm việc chăm chỉ , học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh xây dựng đất nước giàu đẹp :D

  Trả lờiXóa
 35. Công tác xây dựng Đảng hiện nay đóng một vai trò then chốt tới sự tồn vong của Đảng, đứng trước những thách thức Đảng ta đã thông qua Nghị quyết TW4 nhằm xây dựng đảng ngày một trong sạch vũng mạnh xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư tưởng của Người sẽ mãi mãi là ngọn đường soi sáng cho dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn chứa đựng tính khoa học, kế thừa những tinh hoa của chủ nghĩa Mác lê nin do vậy việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay

   Xóa
 36. Ngay từ khi dành được độc lập chúng ta đã lấy chủ nghĩa mac - lenin và tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động , lấy đó làm gốc

  Trả lờiXóa
 37. tư tưởng HCM được đúc kết trên cơ sở của chủ nghĩa mac -lenin, trong điều kiên của VN chúng ta, trước và sau khi dành dc độc lập, và ngay trên công cuộc xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 38. dựa trên tư tưởng HCM đâng dc coi là định hướng đúng đắn dc rút ra trong điều kiện hoàn cảnh của việt Nam thông qua chủ nghĩa Mác - Lênin

  Trả lờiXóa
 39. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác- lênin, tư tưởng HCM là tâm huyết của Bác, dựa trên đó mà đứ nước ta đi theo,

  Trả lờiXóa
 40. Tổ quốc ta tự hào vì có Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ mẫu mực tài hoa, là người cha già của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 41. Đảng viên phải ghi nhớ câu này của Bác" Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức theo tư tưởng của Người; Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực trong lao động, học tập, công tác với một tinh thần và trách nhiệm cao, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có lối sống trong sáng, giản dị và lành mạnh, không xa hoa, lãng phí. Triệt tiêu “chủ nghĩa cơ hội” và “chủ nghĩa cá nhân” để từ đó làm cho nội bộ Đảng và tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh."

  Trả lờiXóa
 42. Đảng ta đang ngày càng đổi mới hoàn thiện đẻ phù hợp với tình hình mới của đất nước. tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nag cho mọi hành động của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 43. Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo. Mỗi người cần học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cả cuộc sống và công việc như vậy đất nước chúng ta sẽ một ngày di lên

  Trả lờiXóa
 44. Nhân cách, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho toàn dân tộc và thế giới noi theo

  Trả lờiXóa
 45. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn cần xây dựng ở mỗi cán bộ Đảng Viên hiện nay. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng có tinh thần to lớn; là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của mỗi cán bộ, đảng viên làm tăng sức mạnh của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 46. việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa cấp bách cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, nhất là trong điều kiện Đảng lãnh đạo đất nước trong thời kỳ hội nhập trong tình hình hiện nay, đây là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu có tính quyết định toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 47. cần nâng cao hơn nữa công tác phê và tự phê trong toàn Đảng để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn

  Trả lờiXóa
 48. tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nan cho mọi hành động của Đảng. mỗi một cán bộ Đảng viên cần nâng cao ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 49. Công tác xây dựng đảng hiện nay đóng vai trò quyết định tới sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam do vậy để làm tốt công tác xây dụng đảng cần vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 50. Đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi ở người cán bộ, đảng viên chính là những biểu hiện hài hoà của những tiêu chí đạo đức trong các mối quan hệ của họ với Đảng, Nhà nước, giai cấp, nhân dân và dân tộc; Đó là những phẩm chất: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tuy Bác đã mất nhưng những tư tưởng của người vẫn còn mãi và được vận dụng trong quá trình xây dựng đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 51. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kế thừa chủ nghĩa Mác Lê nin vận dụng sáng tạo vào thực tế cách mạng ở Việt Nam. Tư tưởng của người luôn chứa đựng những giá tri mang tính thời đại với cách mạng Việt Nam, với những tư tưởng tiến bộ, luôn coi vai trò của con người là trung tâm của mọi vấn đề. Do vậy học tập và làm theoe tấm gương đạo đức hồ chí minh là một việc luôn cần thiết trong mọi thời đại

  Trả lờiXóa
 52. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác

  Trả lờiXóa
 53. Đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi ở người cán bộ, đảng viên chính là những biểu hiện hài hoà của những tiêu chí đạo đức trong các mối quan hệ của họ với Đảng, Nhà nước, giai cấp, nhân dân và dân tộc

  Trả lờiXóa
 54. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là “cái gốc”, là “nền tảng” của người cách mạng. Người cho rằng cũng như “sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

  Trả lờiXóa
 55. lời dạy của Bác là một tài sản vô cùng quí báu của Đảng ta, của dân tộc ta, của mỗi người cán bộ, đảng viên và từng thành viên trong xã hội, đó cũng chính là mục tiêu vươn tới của xã hội chúng ta hôm nay và những thế hệ mai sau; là niềm tự hào vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 56. học tập, rèn luyện noi gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực sự là những người cán bộ, đảng viên chân chính hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

  Trả lờiXóa
 57. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang cố gắng nhằm hết sức đưa nước ta nên trở thành quốc gia dân chủ, dân giàu nước mạnh. hãy tin vào Đảng nhé

  Trả lờiXóa
 58. Hẳn vậy, Điều này khong som thi muon cung se xay ra, Viet Nam ta se di len CNXH va dan giau nuoc manh. Chi can chung ta giu vung long tin vao Dang CSVN.

  Trả lờiXóa
 59. Trước tình hình như hiện nay, chỉ có Đảng CS mới đem lại tự do, độc lập cho dân tôc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước ta. Việc nêu cao cảnh giác của mỗi người dân cần phải được nâng cao.

  Trả lờiXóa
 60. HCM người là vì sao sáng trên bầu trời chính trị, con đường người đã soi cho chúng ta đi thì tất thành công.

  Trả lờiXóa
 61. Những thành quả mà nhân Việt Nam đạt được đều dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng cộng sản Việt nam nhân dân Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 62. Tư tưởng của người soi sáng cho dân tộc ta bước đi. Người sẽ mãi là anh dương mặt trời chỉ lối soi đường cho dân tộc ta tiến bước.

  Trả lờiXóa
 63. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Chủ tịch luôn là ánh hào quang soi sáng dẫn đường cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 64. Trong thời gian hiện nay cán bộ đảng viên và nhân dân đang hưởng úng tích cực tin thần của nghị quyết trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Việc thực hiện thành công nghị quyết TW4 cần vận dụng một cách linh hoạt tình hình thực tiễn mà tư tưởng Hồ Chí MInh là sự vận dụng tài tình chủ nghĩa Mác Lê Nin phù hợp với tình hình của nước ta.

  Trả lờiXóa
 65. Mỗi người phải lấy tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh để noi theo làm theo Bác tiếp thu những gì có chọn lọc để phục vũ cho đất nước Việt Nam làm sao cho đất nước ngày một tươi đẹp hơn phát triển hơn. Muốn làm được những điều như vậy cần phải luôn luôn tu dưỡng bản thân mình trở thành một người có ích

  Trả lờiXóa
 66. nói thật cán bộ hiện nay đa phần là suy thoái , họ tham nhũng vì lợi ích riêng của bản thân mà cố gắng tìm lấy những cơ hội để la liếm. dân người ta bảo: ông ấy mà không lấy tiền, không bớt xén, không có lộc thì lấy đâu ra tiền mà mua xe, mua nhà, cho con đi du học...thế nên cán bộ không nên sống xa hoa hay quá xa xỉ là một điều cần thiết

  Trả lờiXóa
 67. cán bộ hiện nay còn một bộ phận xa xỉ , hách dịch với nhân dân và không thèm quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của nhân dân.thế nên mất lòng tin ở nhân dân, dẫn đến mất lòng tin của nhân dân ở Đảng và Chính quyền

  Trả lờiXóa
 68. cán bộ trước hết phải cười với nhân dân đón tiếp nhân dân một cách nhiệt tình chứ cán bộ mà mặt hằm hằm như muốn bằm dân thì tư tưởng Hồ Chí Minh chắc chưa ngắm dần vào đầu họ. Đáng tiếc là một số cán bộ còn không biết chào hỏi dân tiếng, để dan cúi dầu chào, làm cán bộ thế bao giờ mới chuẩn mực

  Trả lờiXóa
 69. Lúc nào cũng nói vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng mọi người nhìn ra ngoài xem, có được bao nhiêu cán bộ vận dụng được tư tưởng HCM. Chưa nói đến những gì cao siêu nhé, chỉ mới nói đến cần, kiệm, liêm, chính thì sô cán bộ nhà nước làm được có lẽ đếm trên đầu ngón tay.

  Trả lờiXóa
 70. Có lẽ hiếm có nơi nào, hình ảnh lãnh tụ lại in đậm trong tâm trí mỗi người dân từ trẻ thơ cho tới các cụ già đến thế! Ngay từ lúc mới chập chững biết đi, ảnh Bác đã ghi sâu vào tâm trí cùng những lời bập bẹ: Bác Hồ. Những bài ca về Bác Hồ được hát vang từ lúc ta ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Những câu chuyện về người ta đọc từ sách vỡ lòng cho đến khi ngồi trên giảng đường đại học và còn mãi về sau. Và cũng thế, nghĩ về người cũng mỗi lúc một trầm lắng mà sâu sắc hơn.

  Trả lờiXóa
 71. một lủ thú vật vhỉ mong muốn được học tập theo thằng cẩu nô hồ chí minh để đủ tư chất làm cẩu tài nô lệ cho bọn quan thầy QTCSđảng . thật khôi hài và tội nghiệp cho một lủ đầu không nảo ngực không tim này một hàng dài thăm thẳm ...thằng hướng dẩn hô to cương quyết học tập theo theo gương bác hồ vĩ đại và cứ thế chuyền miệng nhau cứ hô khan mãi kéo dài nối tiếp vang vọng mãi như thế mà không biết hô cái gì học cái gì như kiểu nước mắt triều tiên thằng trước khóc thằng sau đập đầu khóc theo tiếp tục hàng lô hàng lốc nước mắt cá sấu tuôn trào khóc mà vẩn chưa biết tại sao mình phải hóc ......hè hè .....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh là đứa nào mà ngông cuồng thế hả, mày thì biết gì mà nói ngu ở đây. Tầm như mày mà cũng đủ trình độ để nhận xét về Bác à. May mà giấu tên không thì mày ăn gạch đủ đấy con à. Tấm gương đạo đức của Bác là cả lịch sử công nhận, cả thế giới và con người Việt Nam công nhân. Mày không đủ tư cách để lên tiếng ở đây.

   Xóa
 72. đúng vậy, đối với mỗi người dân của đất nước việt nam thì ai ai cũng phải công nhận răng, chủ tịch hồ chí minh vĩ đại là một tấm gương sáng để tất cả chúng ta phải noi theo, vì vậy lấy tấm gương của người để giáo dục mọi người là điều vô cùng hiệu quả, nên thực hiện

  Trả lờiXóa
 73. tư tưởng hồ chí minh cần phải được vận dụng linh hoạt trong từng tình huống, từng điều kiện và từng hoàn cảnh cụ thể có như vậy thì tư tưởng hồ chí minh mới có thể phát huy tối đa hiệu quả của nó được, cái gì cũng vậy phải linh hoạt không bao giờ được áp dụng một cách cứng nhắc

  Trả lờiXóa
 74. đã là cán bộ đảng viên rồi thì đương nhiên là phải thấm nhuần chủ nghĩa mac lê nin và tư tưởng hồ chí minh rồi, đó là điều đương nhiên, do vậy việc vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào giáo dục cán bộ đảng viên trong thời điểm hiện nay chắc chắn sẽ có tác dụng rất tốt

  Trả lờiXóa
 75. việc vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc giáo dục cán bộ đảng viên là vô cung quan trọng và cần thiết, điều đó không phải đến hiện nay mà đã được xác định là vấn đề trọng tâm từ rất lâu rồi, quan trọng là việc thực hiện chủ trương này đúng đắn đến mức như thế nào mà thôi

  Trả lờiXóa
 76. bác hồ luôn hướng tới cho mọi cán bộ đảng viên tới những điều đúng đắn nhất, và thực tế thì bác cũng đã có rất nhiều bài học bổ ích cho cán bộ đảng viên ở nhiều thế hệ, và trong thời kỳ hiện nay, khi tình hình có một số thay đổi phức tạp thì việc lấy tấm gương bác có tác dung vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 77. phải luôn vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào cuộc sống một cách rất linh hoạt ,quan trọng là yếu tố linh hoạt đấy, vì thực chất thì tình hình thực tế ở mỗi địa phương, mỗi thời ký là muôn hình muôn vẻ, không thể dập khuôn, máy móc được, như vậy chắc chắn sẽ phản tác dụng

  Trả lờiXóa
 78. đã nói là vận dụng thì phải linh hoạt, phải thực chất, có như vậy thì mới có thể có hi vọng đạt được kết quả cao, tư tưởng hồ chí minh đúng đắn như thế nào thì rõ rồi ,bây giờ vấn đề là phải làm sao áp dụng nó cho khéo mà thôi, đây mới là vấn đề cần lưu tâm

  Trả lờiXóa
 79. Với Bác Hồ, đạo đức luôn là cái gốc cho một người cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, trước bao nhiêu thách thức, trước những cảm dỗ của cuộc sống, những cán bộ, đảng viên phải hết sức tỉnh táo, để không bị sa ngã vào chính cái cạm bẫy của xã hội này. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế hiện nay là hết sức quan trọng với chúng ta.

  Trả lờiXóa
 80. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là ngọn đuốc soi sáng cho con đường chúng ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng Đảng.Việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và giáo dục cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng trong sự nghiệp xáy dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 81. Xây dựng Đảng trong sạch luôn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Mà trong đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch và tài năng là một nhiệm rất quan trọng hiện nay. Có như vậy chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch mới thất bại, nguy cơ tự diễn biến sẽ tiêu tan. Đảng mới phát huy hết được sức mạnh của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa