TIN TỨC

Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn


Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)
 
Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.
Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].
Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.
Xuyên suốt những văn bản này có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?
Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác. Điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.
Chi tiết hơn, chính ngay trong Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng nhấn mạnh rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.” Và tại Điều 29, tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại một lần nữa: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu đó là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe đạo đức của cộng đồng, hoặc bảo vệ lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại.”
Như vậy, theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.
Tuy nhiên thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền…
Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”
Người viễn xứ


[1] Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

47 nhận xét:

 1. Tự do thì tự do nhưng cái gì cũng thế, cũng cần có 1 giới hạn của nó.

  Trả lờiXóa
 2. Mong mọi người dân hiểu rõ được để không bị các thế lực thù địch lôi kéo dụ dỗ

  Trả lờiXóa
 3. Tự do quá thành loạn mất. Không có ai can thiệp chấn chỉnh hành động thì sao giữ được ổn định của đất nước

  Trả lờiXóa
 4. Mình cũng là 1 giáo dân. Mình thấy mấy tên nói Việt Nam không tôn trọng tự do tín ngưỡng thật là hồ đồ

  Trả lờiXóa
 5. Tự do tin ngưỡng đâu khải là đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của xã hội ,đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đi ngược lại các quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 6. Đúng là nực cười với những kẻ nói VIệt Nam không tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.Chúng cứ nhai đi nhai lại cái giọng điệu ấy.
  Cái điều mà một đứa trẻ chưa thành niên cũng nhận ra là vô lý.

  Trả lờiXóa
 7. tự do tín ngưỡng tôn giáo nhằm hướng con người ta hướng đến cái thiện, sống có tình người. nhưng những bọn lợi dụng tôn giáo để kích động lòng dân, kêu gọi biểu tình thì tốt nhất là im cái mồm lại.

  Trả lờiXóa
 8. việt nam rất coi trọng việc tự do tín ngưỡng nhưng một số thành phần lại lợi dụng việc này để kích động biểu tình chống chính quyền thì không thể dung túng được!!

  Trả lờiXóa
 9. ai trong chúng ta cũng có thể biết rằng nhà nước việt nam luôn thực hiện những chính sách tạo điều kiện cho giáo dân được tự do tín ngưỡng

  Trả lờiXóa
 10. ở Vn,mọi người được tự do chọn tính ngưỡng của mình,k hạn ép ép buộc ai theo hoặc k theo tín ngưỡng nào cả

  Trả lờiXóa
 11. cơ chế tự do lựa chọn tính ngưỡng,trên cơ sở vì hòa bình,đoàn kết của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 12. tín ngưỡng tôn giáo là quyền của mọi ngường,và VN thực hiện quyền đấy rất tốt,ai k tin thì đi hỏi nhân dân mà xem

  Trả lờiXóa
 13. đồng bào các tín ngưỡng tôn giáo ở VN chung sống hòa thuận k như nhũng nước trên TG

  Trả lờiXóa
 14. tự do tín ngưỡng nhưng cũng phải có những thiết chế cụ thể,không tràn lan,hình thức

  Trả lờiXóa
 15. mọi người có quyền tự do tính ngưỡng nhưng mọi nguwof nên có trách nhiệm với tín ngưỡng mà mình đã chọn,có trachsn hiệm xây dựng đất nước phồn vinh

  Trả lờiXóa
 16. có đợt mấy người theo đạo ở nghệ an phá rối,e nghĩ điều đó k nên xảy ra,vì đạo làm cho con người thánh thiện hơn,khoan dung hơn chú k phải đi dòi hỏi lợi ích,tranh giành lẫn nhau

  Trả lờiXóa
 17. mọi người có quyền lựa chọn tôn giáo để theo,nhưng bắt buộc phái sống và làm việc theo pháp luật

  Trả lờiXóa
 18. Mong mọi người dân hiểu rõ được để không bị các thế lực thù địch lôi kéo dụ dỗ

  Trả lờiXóa
 19. Tự do tin ngưỡng đâu phải là đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của xã hội ,đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng và nhà nước đi ngược lại các quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 20. nhà nước ta rất coi trọng tự do tính ngưỡng mà

  Trả lờiXóa
 21. nhiều ,úc cũng thấy bà con giáo dân quá đáng lắm.đề nghị bà còn hãy sống và làm theo pháp luật

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước ta luôn coi trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo mà, chỉ có những người lợi dụng sự tự do đó làm trái pháp luật mới bị xử lý thôi

  Trả lờiXóa
 23. Chúng muốn chọc gậy bánh xe ư,hành vi thật bì ổi.
  Đất nước chúng tôi luôn coi trọng những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Trả lờiXóa
 24. Luận điệu của những kẻ này mang tính chất kích động,hoàn toàn sai sự thật nhằm mục đích kích động những người không hiểu chuyện.
  Cần cẩn trọng những kẻ này và bác bỏ những gì chúng bịa đặt xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 25. tự do cũng quan trọng nhưng cái nảy sinh lớn hơn cả quyền tự do tôn giáo là việc phân biệt tôn giáo dẫn đến những mâu thuẫn trong lòng xã hội!

  Trả lờiXóa
 26. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là chính sách của nước Việt Nam mà, mấy kể chống phá luôn lợi dụng nó để chống đây mà.

  Trả lờiXóa
 27. Chúng ta cần nâng cao hiểu biết, tránh để bọn phản động dùng chiêu bài " tự do tôn giáo" này để dụ dỗ lôi kéo chống phá lại Đảng và Nhà Nước.

  Trả lờiXóa
 28. theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

  Trả lờiXóa
 29. Chúng ta cần cẩn trọng hơn với vấn đề tế nhị này. Bọn phản động rất hay dùng luận điệu tự do tín ngưỡng tôn giáo làm nhiễu loạn an ninh.

  Trả lờiXóa
 30. Có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?

  Trả lờiXóa
 31. Luận điệu của những kẻ này mang tính chất kích động,hoàn toàn sai sự thật nhằm mục đích kích động những người không hiểu chuyện.

  Trả lờiXóa
 32. Nhà nước ta luôn coi trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo mà, chỉ có những người lợi dụng sự tự do đó làm trái pháp luật mới bị xử lý thôi.

  Trả lờiXóa
 33. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người.Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.CHỉ những kẻ lợi dụng quyền tự do và tôn giáo làm việc xấu mới bị pháp luật xử lí .

  Trả lờiXóa
 34. Những thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đễ tự do tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc lợi dụng nhân dân nhằm chống phá nhà nước ta.Cần có những biện pháp đúng đắn khôn khéo để xử lý vấn đề nhạy cảm này

  Trả lờiXóa
 35. đúng vậy, ko để cho chúng có khe hở lợi dụng việc tự do tín ngưỡng để chống phá nhà nc và chính quyền

  Trả lờiXóa
 36. Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 37. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 38. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của công dân
  Nhưng không vì đó mà để những bọn phản động lợi dụng

  Trả lờiXóa
 39. Đúng là nực cười với những kẻ nói VIệt Nam không tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.Chúng cứ nhai đi nhai lại cái giọng điệu ấy.
  Cái điều mà một đứa trẻ chưa thành niên cũng nhận ra là vô lý.

  Trả lờiXóa
 40. Ai cũng có quyền tự do tôn giáo nhưng mọi người phải biết chấp hành pháp luật.

  Trả lờiXóa
 41. Đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối.

  Trả lờiXóa
 42. Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.CHỉ những kẻ lợi dụng quyền tự do và tôn giáo làm việc xấu mới bị pháp luật xử lí .

  Trả lờiXóa
 43. Cần nhìn nhận đúng về vấn đề này, chúng ta không thể dễ dàng bị lôi kéo bởi mấy luận điệu của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 44. Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 45. nhưng những bọn lợi dụng tôn giáo để kích động lòng dân, kêu gọi biểu tình thì tốt nhất là im cái mồm lại..Chúng cứ nhai đi nhai lại cái giọng điệu ấy.
  Cái điều mà một đứa trẻ chưa thành niên cũng nhận ra là vô lý.

  Trả lờiXóa
 46. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 47. Chúng ta cần nâng cao hiểu biết, tránh để bọn phản động dùng chiêu bài " tự do tôn giáo" này để dụ dỗ lôi kéo chống phá lại Đảng và Nhà Nước.

  Trả lờiXóa