TIN TỨC

Thủ đoạn ngầm "Diễn Biến Hòa Bình"29 nhận xét:

 1. Họ đặc biệt chú ý tấn công vào những người có vị trí tham mưu, hoạch định chính sách chiến lược quốc gia hoặc con em những cán bộ cao cấp

  Trả lờiXóa
 2. Cái gọi là diễn biến hòa bình thực chất là thế này đây :'' diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước;chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.''

  Trả lờiXóa
 3. Bọn chúng đang cố chống phá Đảng ,nhà nước ta hòng nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN.

  Trả lờiXóa
 4. Âm mưu thủ đoạn của chúng vô cùng nham hiểm.
  Chúng âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta và tiến tới xa hơn là xóa bỏ chế độ nhưng chúng sẽ không đạt được âm mưu đó mỗi người dân VN sẽ không để chúng làm vậy

  Trả lờiXóa
 5. diễn biến hòa bình là chiêu bài độc nhất của bọn tư bản,chúng k cần dùng nhiều súng đạn để xóa bỏ 1 nền chính trị mà làm cho đất nuocs đó tự đi đến diệt vong

  Trả lờiXóa
 6. chúng ta cần thận trọng trong từng bước đi,cảm bẫy mà chúng giăng ra rất nhiều và thủ đoạn vô cùng

  Trả lờiXóa
 7. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

  Trả lờiXóa
 8. tình hình biểu tình,các trang báo nói xấu đảng nhà nước đều vì mục đích diễn biến hòa bình của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta phải luôn đề phòng, cảnh giác với kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 10. Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Mình đã được học qua về điều này. chúng ta cần phải cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 12. "Diễn biến hòa bình" thật là nham hiểm. Bọn phản động này thật nhiều chiêu thức chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 13. Thủ đoạn của bọn chúng đã bị vạch trần

  Trả lờiXóa
 14. Thực sự không lường hết được mấy thủ đoạn tinh vi của chúng.

  Trả lờiXóa
 15. Thủ đoạn tinh vi thật, ta cần cành giác chú trọng hơn nữa tới công tác tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 16. Quyết không để chúng đạt được mục đích của mình, mỗi người dân tự nâng cao trách nhiệm của bản thân!

  Trả lờiXóa
 17. Mỗi người dân cần đề cao cảnh giác và phát huy nâng cao trách nhiệm công dân để dất nước Việt Nam mãi bền vững

  Trả lờiXóa
 18. Chủ nghĩa xã hội là đích đến duy nhất của loài người rồi,không gì có thể phá hoại được

  Trả lờiXóa
 19. Tư bản thật nham hiểm,không bao lâu chúng sẽ bị chủ nghĩa xã hội đẩy lùi thôi

  Trả lờiXóa
 20. Chúng âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta và tiến tới xa hơn là xóa bỏ chế độ nhưng chúng sẽ không đạt được âm mưu đó mỗi người dân VN sẽ không để chúng làm vậy,,cảm bẫy mà chúng giăng ra rất nhiều và thủ đoạn vô cùng.

  Trả lờiXóa
 21. Chúng ta phải luôn đề phòng, cảnh giác với kẻ thù.mỗi người dân tự nâng cao trách nhiệm của bản thân!chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước;chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng.

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội; chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước;c trang báo nói xấu đảng nhà nước đều vì mục đích diễn biến hòa bình của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 23. diễn biến hòa bình là chiêu bài độc nhất của bọn tư bản,chúng k cần dùng nhiều súng đạn để xóa bỏ 1 nền chính trị mà làm cho đất nuocs đó tự đi đến diệt vong

  Trả lờiXóa
 24. âm mưu diễn biến hòa bình của bọn chúng thì bất biến, nhưng thủ đoạn hoạt động thì Tôn Ngộ Không cũng phải chào thua!
  Tự nhủ: cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác...

  Trả lờiXóa
 25. Diễn biến Hòa Bình là thủ đoạn thâm độc nhất của thế lực thù đich.

  Trả lờiXóa
 26. Quyết không để chúng đạt được mục đích của mình, mỗi người dân tự nâng cao trách nhiệm của bản thân!

  Trả lờiXóa
 27. Mỗi người dân cần đề cao cảnh giác và phát huy nâng cao trách nhiệm công dân để dất nước Việt Nam mãi bền vững

  Trả lờiXóa
 28. Chúng âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta và tiến tới xa hơn là xóa bỏ chế độ nhưng chúng sẽ không đạt được âm mưu đó mỗi người dân VN sẽ không để chúng làm vậy,cảm bẫy mà chúng giăng ra rất nhiều và thủ đoạn vô cùng.

  Trả lờiXóa
 29. Tự nhủ: cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác...

  Trả lờiXóa