Tiếng nói trẻ blog
Searching...

DI HUẤN CỦA LÝ THƯỜNG KỆT

Đăng lúc: Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012
Hãy like nếu bài viết có ích →

Lý Thường Kiệt


Tiếng Hán:

南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛
Tiếng Hán Việt
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY